Головна » Бухгалтеру » Консультації » Яка відповідальність передбачена за несвоєчасну сплату ЄСВ “єдинником”
Консультації

Яка відповідальність передбачена за несвоєчасну сплату ЄСВ “єдинником”

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Скільки сплачується за квартал

Дія Закону про ЄСВ поширюється на відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов’язаної зі збором та веденням обліку єдиного внеску.

Платниками єдиного внеску відповідно до п. 4 частини першої ст. 4 цього Закону є, зокрема, фізособи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування.

Згідно з нормами частини п’ятої ст. 8 Закону про ЄСВ єдиний внесок для всіх платників єдиного внеску (крім пільгових категорій) встановлено у розмірі 22 % до визначеної ст. 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.

Єдиний внесок для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску — 704 грн (3 200 грн х 22 %) (п. 3 частини першої ст. 7 цього Закону).

Фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, зобо­в’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (абзац третій частини восьмої ст. 9 Закону про ЄСВ).

Мінімальну заробітну плату з 01.01.2017 р. установлено у розмірі 3 200 грн.

Отже, у 2017 р., зокрема, фізичним особам — підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування та віднесені до третьої групи платників єдиного податку, необхідно сплачувати за кожен окремий квартал року єдиний внесок у сумі 2 112,00 грн. 

У які терміни сплачувати

Фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування та віднесені до третьої групи платників єдиного податку, зобов’язані сплачувати єдиний внесок за кожний квартал до 20 числа наступного місяця, тобто поквартально за 2017 р. до:

20.04.2017 р., останній день сплати 19 квітня — за І квартал 2017 р.;

20.07.2017 р., останній день сплати 19 липня — за ІІ квартал 2017 р.;

20.10.2017 р., останній день сплати 19 жовтня – за ІІІ квартал 2017 р.;

20.01.2018 р., останній день сплати 19.01.2018 р. — за IV квартал 2017 р.

Платники єдиного внеску зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок (п. 1 частини другої ст. 6 Закону про ЄСВ).

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (частина 12 ст. 9 цього Закону).

 Відповідальність за недоїмку

Сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у строки, встановлені Законом про ЄСВ, є недоїмкою (п. 6 частини першої ст. 1 цього Закону).

Суми недоїмки стягуються з нарахуванням пені та застосуванням штрафів (частина третя ст. 25 зазначеного Закону).

Статтею 25 Закону про ЄСВ та ст. 165-1 КпАП передбачено фінансову та адміністративну відповідальність фізичних осіб — підприємців, зокрема, за несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску.

Так, за несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 20 % своєчасно несплачених сум (п. 2 частини 11 ст. 25 Закону про ЄСВ).

На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 % суми недоплати за кожний день прострочення платежу. Нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня фактичної сплати (перерахування) включно (частини 10 та 13 ст. 25 Закону про ЄСВ).

Крім того, відповідно до ст. 165-1 КпАП несвоєчасна сплата єдиного внеску в сумі, що не перевищує 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі — НМДГ) (240 000 грн*), тягне за собою накладення адміністративного штрафу, зокрема, на фізичних осіб — підприємців від 40 до 80 НМДГ (від 680 грн до 1 360 грн).

У випадку, зазначеному в запитанні, фізична особа — підприємець сплатила єдиний внесок за IІ квартал 2017 р. у сумі 2 112,00 грн після граничного терміну сплати єдиного внеску, який закінчився 19.07.2017 р. Тобто до такого платника застосовується фінансова та адміністративна відповідальність за несвоєчасну сплату, передбачена чинним законодавством.

Крім того, оскільки за несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 20 % своєчасно несплачених сум, то органом доходів і зборів буде складено рішення про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску.

 Як розраховується штрафна санкція

Сума недоїмки платника станом на 20.07.2017 р. 2 112,00 грн, платіж прострочено на один день.

Сума штрафної санкції становитиме:

2 112,00 грн х 20 % = 422,40 грн.

На фактично сплачену суму недоїмки (2 112,00 грн) нараховується пеня.

Сума пені розраховується за такою формулою:

Y = S х K х 0,1 %,

де Y — сума пені, що нараховується на фактично сплачену суму недоїмки зі сплати єдиного внеску (округлюється до другого десяткового знака);

S — фактично сплачена сума недоїмки зі сплати єдиного внеску;

K — кількість днів прострочення платежу;

0,1 % — ставка для нарахування пені згідно з частиною 10 ст. 25 Закону про ЄСВ.

Y = 2 112,00 грн х 1 х 0,1 % = 2,11 грн.

Таким чином, нарахована платнику пеня дорівнює 2,11 грн.

Адміністративну відповідальність пропонуємо розглянути в табл. 1.

Таблиця 1

Правопорушення

Хто несе адміністративну відповідальність

Адміністративна відповідальність

Підстава

У разі вчинення правопорушення вперше

У разі повторного вчинення протягом року такого самого правопорушення

 

Несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску:

у сумі, що не перевищує 300 НМДГ (240 000 грн*)

Фізичні особи — підприємці

від 40 до 80 НМДГ
(від 680 грн до 1 360 грн)

від 150 до 300 НМДГ

(від 2 550 грн до 5 100 грн)

ст. 1651 КпАП

у сумі, що перевищує 300 НМДГ (240 000 грн*)

від 80 до 120 НМДГ

(від 1 360 грн до 2 040 грн)

*Якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 грн, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу для відповідного року (у 2017 р. — 800 грн) (п. 5 підрозділу 1 розділу ХХ Податкового кодексу).


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X