Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Закони України » ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів (щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг)»
Закони України

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів (щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг)»

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Верховна Рада України. Закон від 03.11.2016 , №1724-VIII

Закон України

Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

  1. Внести зміни до таких законів України:
  2. У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами):

1) в абзаці тринадцятому статті 1 слова «матеріально оформлена угода» замінити словом «домовленість»;

2) у частині другій статті 6:

перше речення після слів «простій письмовій» доповнити словами «або в електронній»;

після речення першого доповнити новим реченням такого змісту: «У разі експорту послуг (крім транспортних) зовнішньоекономічний договір (контракт) може укладатися шляхом прийняття публічної пропозиції про угоду (оферти) або шляхом обміну електронними повідомленнями, або в інший спосіб, зокрема шляхом виставлення рахунка (інвойсу), у тому числі в електронному вигляді, за надані послуги».

У зв’язку з цим речення друге і третє вважати відповідно реченням третім і четвертим;

у третьому реченні слова «доручення, статутних документів» замінити словами «доручення (довіреності), установчих документів».

  1. У статті 1 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст. 364 із наступними змінами):

1) перше речення частини першої викласти в такій редакції: «Виручка резидентів у іноземній валюті від експорту продукції підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) такої продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, транспортних послуг – з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних послуг»;

Читати по темі:  ЗАКОН УКРАЇНИ "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"

2) після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:

«Вимоги частини першої цієї статті не поширюються на експорт послуг (крім транспортних), прав інтелектуальної власності.

Банки мають право вимагати від резидентів перекладу на українську мову складених іноземною мовою документів, у тому числі рахунка (інвойсу), крім викладених англійською мовою, а також викладених іноземною мовою з одночасним викладенням українською (англійською) мовою».

У зв’язку з цим частини другу — четверту вважати відповідно частинами четвертою — шостою.

  1. У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365; 2011 р., № 45, ст. 484; 2014 р., № 4, ст.61; 2015 р., № 45, ст. 410):

1) в абзаці одинадцятому статті 1 слова «та підтверджує її здійснення» виключити;

загрузка...

2) у статті 9:

частину першу викласти в такій редакції:

«1. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи»;

у частині другій:

в абзаці першому слова «на паперових або машинних носіях і» замінити словами «у паперовій або в електронній формі та»;

в абзаці третьому слова «і місце» виключити;

в абзаці сьомому слова «аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис» виключити;

доповнити абзацом восьмим такого змісту:

«Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг»;

в абзаці другому частини третьої слова «на перше число кожного місяця» замінити словами «на кінець останнього дня кожного місяця»;

Читати по темі:  Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

у частині шостій слова «на машинних носіях» замінити словами «з використанням електронних засобів оброблення».

  1. У статті 31 Закону України «Про міжнародне приватне право» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 422):

1) частину першу після слів «місця проживання» доповнити словами «або місцезнаходження»;

2) у частині третій слова «в письмовій формі» замінити словами «у формі, передбаченій законом», а слова «законом або» виключити.

ІІ. Прикінцеві положення

  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.
  2. Національному банку України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
  3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Notify of
avatar
wpDiscuz

Наша розсилка

Розшукуємо авторів

Випадкова цитата

Если вы желаете преуспеть, вы должны искать новые пути, а не ходить по истоптанным дорогам достигнутого успеха

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів (щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг)»

Час читання: 7 min
0

Поділитися з другом