Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Закони України » ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів (щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг)"
Закони України

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів (щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг)"

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Print Friendly, PDF & Email

Верховна Рада України. Закон від 03.11.2016 , №1724-VIII

 

Закон України

Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг

  Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
  1. Внести зміни до таких законів України:
  2. У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами):
1) в абзаці тринадцятому статті 1 слова «матеріально оформлена угода» замінити словом «домовленість»; 2) у частині другій статті 6: перше речення після слів «простій письмовій» доповнити словами «або в електронній»; після речення першого доповнити новим реченням такого змісту: «У разі експорту послуг (крім транспортних) зовнішньоекономічний договір (контракт) може укладатися шляхом прийняття публічної пропозиції про угоду (оферти) або шляхом обміну електронними повідомленнями, або в інший спосіб, зокрема шляхом виставлення рахунка (інвойсу), у тому числі в електронному вигляді, за надані послуги». У зв’язку з цим речення друге і третє вважати відповідно реченням третім і четвертим; у третьому реченні слова «доручення, статутних документів» замінити словами «доручення (довіреності), установчих документів».
  1. У статті 1 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст. 364 із наступними змінами):
1) перше речення частини першої викласти в такій редакції: «Виручка резидентів у іноземній валюті від експорту продукції підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) такої продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, транспортних послуг – з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних послуг»;
Читати по темі:  ЗАКОН УКРАЇНИ № 1910-VIII"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини"
2) після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту: «Вимоги частини першої цієї статті не поширюються на експорт послуг (крім транспортних), прав інтелектуальної власності. Банки мають право вимагати від резидентів перекладу на українську мову складених іноземною мовою документів, у тому числі рахунка (інвойсу), крім викладених англійською мовою, а також викладених іноземною мовою з одночасним викладенням українською (англійською) мовою». У зв’язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами четвертою - шостою.
  1. У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365; 2011 р., № 45, ст. 484; 2014 р., № 4, ст.61; 2015 р., № 45, ст. 410):
1) в абзаці одинадцятому статті 1 слова «та підтверджує її здійснення» виключити; 2) у статті 9: частину першу викласти в такій редакції: «1. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи»; у частині другій: в абзаці першому слова «на паперових або машинних носіях і» замінити словами «у паперовій або в електронній формі та»; в абзаці третьому слова «і місце» виключити; в абзаці сьомому слова «аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис» виключити; доповнити абзацом восьмим такого змісту: «Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг»; в абзаці другому частини третьої слова «на перше число кожного місяця» замінити словами «на кінець останнього дня кожного місяця»;
Читати по темі:  ЛИСТ НБУ від 07.02.2017 р. № 40-0005/9793
у частині шостій слова «на машинних носіях» замінити словами «з використанням електронних засобів оброблення».
  1. У статті 31 Закону України «Про міжнародне приватне право» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 422):
1) частину першу після слів «місця проживання» доповнити словами «або місцезнаходження»; 2) у частині третій слова «в письмовій формі» замінити словами «у формі, передбаченій законом», а слова «законом або» виключити. ІІ. Прикінцеві положення
  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.
  2. Національному банку України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
  3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. Голова Верховної Ради України  
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Додати коментар

Клікніть, щоб прокоментувати

2 × 1 =

Наша розсилка

Події

14
Дек
14:00 - 16:00

Тренинг "УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 2018: необходимые изменения, выбор оптимальных вариантов" 14.12.17

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів (щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг)"
21
Дек
09:30 - 14:30

Підсумковий бухгалтерський семінар "Теорія і практика головних подій 2017 року" 21.12.17

Конференц-зал бізнес-школи Українського католицького університету
21
Дек
10:00 - 12:00

Вебинар Бухгалтерский учет и уплата налогов: итоги 2017 года. И что нас ждет в 2018 г. 21.12.2017

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів (щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг)"

Випадкова цитата

Если бы у меня было восемь часов на то, чтобы срубить дерево, я потратил бы шесть часов на то, чтобы наточить топор

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів (щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг)"

Час читання: 6 min
0

Поділитися з другом