Головна » Бухгалтеру » Новини законодавства » Ініціативи законотворців » Законодавчі зміни у розмірі стягнення аліментів
Ініціативи законотворців

Законодавчі зміни у розмірі стягнення аліментів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Верховна Рада закріпила мінімальний розмір аліментів, що підлягає стягненню на дитину з інших членів сім’ї та родичів не менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

26 січня 2022 року Верховна Рада ухвалила в цілому як закон законопроект 3881 «Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо збільшення мінімального розміру аліментів, які стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів, та запровадження мінімального розміру тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів».

Внесено такі зміни до Сімейного кодексу України:

Ч. 8 статті 181 СК, яка регулює способи виконання батьками обов’язки утримувати дитину, викладена у такій редакції:

«8. Якщо місце проживання або перебування батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, дитині призначається тимчасова державна допомога з урахуванням матеріального становища сім’ї, в якій виховується дитина, але не менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Виплата тимчасової державної допомоги провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України».

Ч. 2 статті 272 СК (Розмір аліментів, що стягуються з інших членів сім’ї та родичів, та строки їх стягнення) викладено у такій редакції:

«2. Якщо позов пред’явлений не до всіх зобов’язаних осіб, а до деяких із них, розмір аліментів визначається з урахуванням обов’язку всіх зобов’язаних надавати утримання.

При цьому сукупний розмір аліментів, що підлягає стягненню на одну дитину, повинен бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини та не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Мінімальний рекомендований сукупний розмір аліментів, що підлягає стягненню з інших членів сім’ї та родичів на дитину, становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів».

При цьому Верховна Рада ухвалила законопроект без обговорення.

У результаті, згідно з текстом, опублікованим на сайті парламенту до другого читання, виходить, що закон має набути чинності з 1 січня 2022 року.

«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 1 розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2022 року».

Нагадаємо, що закон зворотної сили не має.

Нижче наводимо пояснення авторів законопроекту про те, навіщо він потрібний.

«Відповідно до ст. 7 Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 21-22, ст. 135) регулювання сімейних відносин має здійснюватися з максимально можливим урахуванням інтересів дитини. Дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, установлених Конституцією України, Конвенцією про права дитини, іншими міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Чинною статтею 182 Сімейного кодексу України передбачено мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину, що стягується з її матері, батька, який не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку для забезпечення її гармонійного розвитку.

Впровадженню такого стандарту для надання утримання дітей з боку батьків передувала тривала історія законотворення. Так, у первісній редакції Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 10.01.2002, №2947-III), мінімальний розмір аліментів не міг бути меншим за неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

У подальшому Законом України «Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо збільшення розміру аліментів на дітей» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 1, ст. 2), мінімальний розмір аліментів було встановлено у розмірі 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

І лише у 2017 році змінами до ч. 2 ст. 182 СК України, а саме Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 25, ст.291), було збільшено мінімальний розмір аліментів з 30% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку до 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Але не варто забувати, що сімейне законодавство передбачає додаткові (субсидіарні) аліментні зобов’язання, які виникають у разі неможливості одержання аліментів від осіб, які зобов’язані їх сплачувати в першу чергу, тобто від батьків. Даний обов’язок із утримання покладається на інших членів сім’ї та родичів.

Закон регулює широке коло сімейних відносин між іншими членами сім’ї та родичами: онуками, правнуками та їх бабами, дідами, прабабами, братами й сестрами, мачухами, вітчимами та падчерками, пасинками, фактичними вихователями та вихованцями. Відповідна правова норма міститься в статті 272 СК України, яка регулює розмір аліментів що стягується з інших членів сім’ї та родичів.

Слід зауважити, що мінімальний розмір аліментів на дитину впродовж 2002 – 2017 років був однаковий як у аліментних зобов’язаннях батьків щодо дітей, так і в аліментних зобов’язаннях щодо інших членів сім’ї та родичів.

Тобто у правових нормах і статті 182 СК України та статті 272 СК України були встановлені ідентичні мінімальні стандарти матеріального забезпечення дітей, спочатку один неоподаткований мінімум доходів громадян, а в подальшому – 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

У свою чергу, сукупний розмір аліментів для дітей, що може бути стягнутий з інших членів сім’ї та родичів,

  • не може бути меншим, ніж  557,70 грн для дітей до 6 років
  • 695,40 грн для дітей віком від 6 до 18 років.

Дітям, які мають право на одержання аліментів з інших членів сім’ї та родичів, залишили 30 відсотків прожиткового мінімуму.

Мовою цифр – станом на 01.07.2020 року мінімальний гарантований розмір аліментів на дитину, який може бути стягнутий з батьків становить

  • для дітей до 6 років – 929,50 грн
  • а для дітей від 6 до 18 років – 1159 грн.

Таку ситуацію законотворець допустив або через неуважність, або в силу інших причин, чим, на нашу думку, допустив дискримінацію дітей у різних видах аліментних зобов’язань, оскільки при внесенні змін до статті 182 СК України слід було відповідно внести також і зміни до статті 272 СК України, встановивши однаковий розмір мінімальних аліментів для всіх дітей, незалежно від виду аліментних зобов’язань.

Необхідність прийняття проекту Закону зумовлена потребою впорядкувати та узгодити норми сімейного законодавства у сфері аліментних правовідносин.

Відповідно до закону, аліменти мають бути достатніми для забезпечення гармонійного розвитку дитини, не дивлячись на утриманні батьків чи інших членів сім’ї та родичів вона знаходиться. Дане поняття в кожному конкретному випадку має свій зміст. Сюди однозначно входять гроші на придбання продуктів харчування і непродовольчих товарів, навчання і дозвілля дитини, лікування.

Пропонується удосконалити законодавчі положення, усунути дискримінаційні розбіжності, які виникли в чинних на сьогоднішній день статтях 182 та 272 Сімейного кодексу України.

Обов’язок з утримання дітей покладається на батьків, які зобов’язані їх сплачувати в першу чергу. Однак трапляється так, що діти втрачають своїх батьків або батьки з поважних причин не в змозі їх утримувати і, таким чином, діти залишаються без коштів для існування. У разі відсутності батьків або якщо батьки з поважних причин не в змозі утримувати дітей, обов’язок з утримання малолітніх, неповнолітніх дітей покладається на інших членів сім’ї та родичів.

При цьому держава зобов’язана забезпечити реалізацію конституційних прав і свобод людини та громадянина, достатній життєвий рівень для осіб, які потребують соціального захисту, контролювати виконання обов’язку по їх утриманню та не допускати порушення прав осіб, яким згідно з чинним законодавством мають право на отримання аліментів.

Основним завданням проекту Закону є встановлення єдиного мінімального розміру аліментів і тим самим забезпечення стабільності сімейного законодавства України.

Законопроектом удосконалюються та узгоджуються між собою положення Сімейного кодексу України в частині аліментних зобов’язань, усуваються колізії.

Проектом Закону пропонується внести зміни до частини другої статті 272 Сімейного кодексу України та законодавчо закріпити мінімальний розмір аліментів, що підлягає стягненню на дитину з інших членів сім’ї та родичів не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку».


Поділіться з друзями - підтримайте проект
Мітки
X