Головна » Бухгалтеру » Консультації » Закриття (припинення діяльності) ФОП: які обов’язкові кроки?
Консультації

Закриття (припинення діяльності) ФОП: які обов’язкові кроки?

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email
З урахуванням роз’яснень контролюючого органу, звертаємо увагу, що для припинення (закриття) підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) необхідно:
 
  1. Подати до ЄДР через Центр надання адміністративних послуг заяву для внесення запису про припинення ФОП.
 
Бланк форми заяви наявний в будь-якому Центрі (якщо заява подається особисто).
Заява подається за вибором платника податків, в один із таких способів:
 
  • особисто платником податків або уповноваженою особою на паперовому носії;
  • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
  • засобами електронного зв’язку в електронній формі через портал «Дія» – з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронні довірчі послуги /

Звітність

 

               2. Подання ліквідаційної звітності та сплата податків та ЄВ.

  1. ФОП на загальній системі – останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення.
  2. ФОП на загальній системі оподаткування подає податкову декларацію у строки, встановлені ПКУ для місячного податкового періоду – протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення та сплачує податок на доходи фізичних осіб протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання такої декларації.
  3. ФОП на єдиному податку – останнім податковим (звітним) періодом є період, у якому контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення.
 
ФОП – єдинник окремо не подає заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування – реєстрація платника ЄП анулюється за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення.
 
Такий ФОП не сплачує ЄП з періоду, наступного за періодом, у якому контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення, а саме:
 
  •  І та ІІ групи – з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення;
  • ІІІ група – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення.
 
Незалежна професійна діяльність – фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, у разі її припинення, зобов’язана подати податкову декларацію за результатами звітного року до 01 травня року, що настає за звітним та самостійно сплатити до 01 серпня року, що настає за звітним, суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.
 
Звітність з ЄВ – подається форма Д 5 за себе, протягом 30 календарних днів від дня державної реєстрації припинення.
 
Останній звітній період: з дня наступного за днем попереднього звітного періоду до місяця у якому зареєстровано припинення в ЄДР. Тип форми звіту – «ліквідаційна».
 
Сплата здійснюється протягом 10 календарних днів з дня граничного строку подання звіту з ЄВ.
 
Закриття рахунків у фінансових установах, відкритих для ведення підприємницької діяльності
 
Зняття з реєстрації у контролюючих органах
 

Отже, ФОП перебуває на обліку у контролюючих органах як платник податків і зборів та як платник ЄСВ, а тому зняття з реєстрації у контролюючих органах відбувається після проведення позапланової перевірки.

Контролюючий орган проводить податкову перевірку з урахуванням положень ст. 78 ПК України.
Зокрема: згідно з п.п. 78.1.7 п.78.1 ст. 78 Кодексу обставиною, наявність якої надаватиме контролюючому органу право на проведення документальної позапланової перевірки, може бути, зокрема, припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, подання заяви про зняття з обліку платника податків – роз’яснення ДПС.
Законодавством не встановлено строк призначення перевірки.
 
Більше інфо по темі тут
 

Поділіться з друзями - підтримайте проект
X