Головна » Бухгалтеру » Новини законодавства » Держоргани інформують » Зміни до законодавства, що діють із листопада 2017 року
Держоргани інформують Консультації

Зміни до законодавства, що діють із листопада 2017 року

Поділіться з друзями - підтримайте проект

 Із 1 листопада набула чинності Домовленість керівників сторони органів виконавчої влади, профспілкової сторони та сторони роботодавців Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні, укладеної на 2016–2017 роки. За Домовленістю у 2017 році на підприємствах, в організаціях небюджетної сфери усіх форм власності тарифна ставка робітника 1-го розряду встановлюється:
– 
у розмірі, визначеному відповідною галузевою, територіальною угодою, колективним договором;
– для галузей, у яких не укладено галузеві угоди або положення укладених угод (див. реєстр на сайті Мінсоцполітики http://msp.gov.ua) не регулюють розмір тарифної ставки робітника 1-го розряду, – на рівні, що не менше як на 10 % перевищує визначений Законом про Держбюджет України на 2017 рік (від 21.12.16 р. № 1801-VIII) прожитковий мінімум для працездатної особи (п. 2.4 Генеральної угоди у новій редакції) (Домовленість від 10.10.17 р.).

· Із 6 листопада набувають чинності зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.13 р. № 2826 (далі – Положення), зокрема:
– емітенти цінних паперів можуть додатково розміщувати у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (далі – база даних) повідомлення про суттєві події, які можуть бути істотними для акціонерів, учасників, інвесторів або вплинути на фінансово-господарський стан емітента (п. 15 розд. I);
– публічні та приватні акціонерні товариства (далі – АТ) зобов’язані розкривати інформацію про придбання акцій АТ за наслідками придбання контрольного пакета акцій (50 і більше відсотків простих акцій), або значного контрольного пакета акцій (95 і більше відсотків простих акцій), або домінуючого контрольного пакета акцій (50 і більше відсотків простих акцій) відповідно до п. 2 розд. II Закону від 23.03.17 р. № 1983-VIII. Така інформація розкривається шляхом її розміщення в базі даних та на власному веб-сайті АТ в порядку та строки, установлені розд. X Положення (рішення НКЦПФР від 10.08.17 р. № 603).

· Із 6 листопада уводиться в дію Закон від 06.04.17 р. № 2002-VIII (крім деяких положень), яким удосконалюється законодавство з питань діяльності закладів охорони здоров’я (далі – медзаклади). Так, згідно зі змінами, унесеними до ст. 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.92 р. № 2801-XII, зокрема, передбачається:
– залежно від форми власності медзаклади можуть утворюватися та функціонувати як державні, комунальні, приватні чи засновані на змішаній формі власності. Державні та комунальні медзаклади не підлягають приватизації;
– за організаційно-правовою формою медзаклади державної власності можуть утворюватися та функціонувати як казенні підприємства або державні установи, комунальної власності – як комунальні некомерційні підприємства або комунальні установи. Медзаклади приватної власності не обмежені у виборі організаційно-правової форми.
Медзаклади, утворені шляхом реорганізації державних та комунальних медзакладів як державні та комунальні установи, можуть мати відокремлене майно (у т. ч. кошти), закріплене за ними на праві оперативного управління, самостійний баланс, самостійно затверджувати штатний розпис, мати рахунки в установах банків та печатки.
Державні та комунальні медзаклади – бюджетні установи можуть реорганізовуватися в казенні підприємства або комунальні некомерційні підприємства. При цьому забороняється змінювати основний вид діяльності такого закладу з медичного обслуговування населення (медичної практики).

Читати по темі:  Мінзарплата: з 1 січня вона буде 6000 , а з 1 липня чи серпня – 6 500 гривень

· Із 9 листопада діє оновлений порядок оприлюднення електропередавальною організацією інформації про організаційні та технічні заходи, які здійснюються з метою надання замовнику послуги з приєднання до електромережі, установлений розд. IV Правил, затверджених постановою НКРЕ від 17.01.13 р. № 32. Уточнимо, що цими Правилами регулюються відносини під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок фізичних або юридичних осіб, які письмово або іншим способом повідомили електропередавальній організації про намір приєднатися до електромереж (далі – замовники).
У заяві про приєднання електроустановки певної потужності (додаток 2) замовник може проставити відмітку про відкриття йому особистого кабінету на веб-сайті електропередавальної організації з метою отримання зазначеної інформації в режимі онлайн. Електропередавальна організація має забезпечити замовнику послуги з приєднання, яке не є стандартним, доступ до особистого кабінету на своєму веб-сайті.
В особистому кабінеті замовника, зокрема, відображається інформація: про проектування та відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів; експертизу та погодження проектної документації; отримання дозволу на виконання будівельно-монтажних робіт та їх виконання; виготовлення та поставку обладнання та матеріалів; пусконалагоджувальні та випробувальні роботи; укладення договору про користування електроенергією або договору про її постачання; підключення електроустановок (об’єкта) замовника (постанова НКРЕКП від 30.03.17 р. № 441).

· Із 15 листопада набуває чинності Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами (далі – Порядок), а до цієї дати застосовується Інструкція, затверджена наказом ДПАУ від 10.04.08 р. № 233. Порядок стосується обігу документів зі звітності (податкової, зі сплати ЄСВ, фінансової та статистичної); податкових та акцизних накладних і розрахунків коригування до них, заяв, довідок, сервісних запитів, витягів, договорів, повідомлень, рішень тощо, створених в електронній формі, складення, та/або подання, та/або надіслання яких передбачається ПК та іншими нормативно-правовими актами та які подаються у затвердженому форматі (стандарті). Згідно з Порядком, зокрема:
– суб’єкти електронного документообігу (далі – СЕД), а саме: автор та адресат (а це – юрособи, самозайняті особи, фізособи, податкові агенти, контролюючі органи, які його створили), підписувач, які здійснюють на договірних засадах документообіг, можуть самостійно визначати режим доступу до електронних документів, що містять конфіденційну інформацію, та встановлювати для них систему захисту (п. 2.);
– автоматизована перевірка електронного документа здійснюється контролюючими органами у день надходження або не пізніше наступного робочого дня залежно від часу його надходження (до чи після закінчення операційного дня) (п. 9). Про результати перевірки повідомлятиме перша квитанція (у разі негативних результатів – про неприйняття документа та його причини), а друга підтверджуватиме прийняття (реєстрацію) або повідомлятиме про неприйняття контролюючим органом електронного документа (п. 12).
Юридичні та самозайняті особи, податкові агенти набувають статусу СЕД із дати укладення договору про визнання електронних документів (далі – договір) за примірною формою додатка 1 до Порядку шляхом приєднання до нього на підставі відповідної заяви. Фізособи, які не є самозайнятими особами, автоматично вважаються СЕД та мають право подавати електронні документи до контролюючих органів виключно з використанням ЕЦП.

· До 29 листопада ДФС має оприлюднити текст договору на субсайтах свого офіційного веб-порталу.
Договори про визнання електронних документів, які є чинними на 15 листопада, продовжують діяти:
– до отримання інформації:
– від акредитованого центру сертифікації ключів (далі – АЦСК) – про завершення строку чинності (або скасування) посиленого сертифіката керівника;
– з Єдиного держреєстру – про зміну керівника, держреєстрацію припинення юрособи;
– наявності в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про зняття з обліку самозайнятої особи як платника податків у контролюючому органі;
– наявності в Державному реєстрі інформації про закриття реєстраційного номера облікової картки платника податків підписувача заяви про приєднання до договору (керівника) у зв’язку зі смертю (п. 14 розд. III Порядку) (наказ Мінфіну від 06.06.17 р. № 557).

Читати по темі:  ДФС: Новий механізм СМКОР в десятки разів зменшить кількість блокувань податкових накладних

· До 19 листопада банки, обсяг операцій яких за договорами довірчого управління становить 50 і більше відсотків сукупних активів банку, мають подати до Нацбанку план приведення протягом року своєї діяльності у відповідність до вимог, установлених для спеціалізованих банків довірчого управління. Нагадаємо, спеціальні вимоги до банку, що є управителем фонду фінансування будівництва, визначено гл. 5 розд. VIII Інструкції, затвердженої постановою Правління НБУ від 28.08.01 р. № 368 (постанова Правління НБУ від 18.09.17 р. № 92).

· До 1 грудня Фонд держмайна та Мінвугілля повинні провести:
– інвентаризацію газорозподільних систем, які обліковуються на балансі операторів цих систем. Залежно від результатів інвентаризації проводиться незалежна оцінка цих систем;
– перевірку наявності правовстановних документів на державне майно, що використовується для розподілу природного газу, та в разі потреби їх відновити (постанова КМУ від 21.02.17 р. № 95).

Джерело “Баланс Клуб”


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

червень, 2021

X