До відома суб’єктів аудиторської діяльності відповідно до Положення про порядок подання суб’єктами аудиторської діяльності до Аудиторської палати України Звіту про надані послуги та Інформаційної довідки про надані послуги за 2018 рік,затвердженого рішенням Ради АПУ від 13.12.2018 р. № 5/1, суб’єкти аудиторської діяльності подають Звіт та Інформаційну довідку не пізніше 25 лютого року, наступного за звітним.

Суб’єкти аудиторської діяльності складають та подають до Аудиторської палати України Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги та Інформаційну довідку про надані послуги за 2018 рік безоплатно.

Звертаємо увагу, що на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України розміщено файли Звіт та Інформаційна довідка в розділі ЗВІТНІСТЬ у форматі Excel.

Звітність заповнюється державною мовою та подається в електронному форматі Excel та надсилаються на електронну адресу: zvit1@apu.com.ua із обов’язковим підтвердженням на паперовому носії. Звіт та Інформаційна довідка у паперовій формі направляється до Аудиторської палати України поштою з повідомленням про вручення або подається представником суб’єкта аудиторської діяльності, що має відповідні повноваження.

PKF International Limited