Головна » Бухгалтеру » Бухгалтерський облік » Бухгалтерський облік операцій з суборенди приміщення
Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік операцій з суборенди приміщення

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Підприємство здає в суборенду приміщення. Як показати суму орендної плати та експлуатаційні витрати від орендодавця? В собівартості послуг, чи в інших операційних витратах?

Бухгалтерський облік орендних операцій регулюється П(С)БО 14 «Оренда», затвердженим наказом МФУ від 28.07.2000 р. № 181 (далі – П(С)БО 14).

Відповідно до п. 4 П(С)БО 14 надання приміщення в суборенду підпадає під визначення операційної оренди, оскільки ця операція не є фінансовою орендою. Суборенда – це угода  про  передачу  орендарем орендованого ним об’єкта в оренду третій особі. З одного боку, ваше підприємство є орендарем приміщення, а з іншого боку – орендодавцем.

Згідно п. 8 П(С)БО 14 об’єкт  операційної  оренди  відображається  орендарем  на позабалансовому рахунку   бухгалтерського  обліку 01 «Орендовані необоротні активи» за  вартістю, указаною в угоді про оренду.

Згідно п. 9 належна за користування орендованим приміщенням плата визнається  витратами    згідно   з   П(С)БО 16 “Витрати”, затвердженим наказом МФУ від 31.12.1999 р. № 318,  на прямолінійній основі  протягом строку оренди або з урахуванням способу одержання економічних вигод, пов’язаних із використанням орендованого приміщення. Отже, для того, щоб визначитись, у якій статті витрат відображати орендну плату та експлуатаційні витрати від орендодавця, слід з’ясувати, які саме доходи отримує ваше підприємство від надання приміщення в суборенду.

Розглянемо облік доходу від суборенди, який ваше підприємство отримує як орендодавець. Згідно п. 17 П(С)БО 14 дохід  від  операційної  оренди  (якщо ваше приміщення не є об’єктом  інвестиційної  нерухомості) визнається іншим операційним доходом  відповідного  звітного  періоду  на  прямолінійній основі протягом   строку  оренди  або  з  урахуванням  способу  одержання економічних  вигод, пов’язаних з використанням об’єкта операційної оренди. Зауважимо, що інвестиційна нерухомість  –  це власні  або орендовані на умовах фінансової  оренди   будівлі,   споруди,   які розташовуються  на  землі,  утримувані  з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів,  надання послуг,  адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності – п. 4 П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість», затверджене наказом МФУ від  02.07.2007 р. № 779. Отже, ваше приміщення не є інвестиційною нерухомістю.

Якщо дохід від суборенди є іншим операційним доходом  і відображається на субрахунку 713 “Дохід від операційної оренди активів”, то і витрати, пов’язані з утриманням об’єкта суборенди (а саме – оплата оренди такого приміщення та експлуатаційних витрат), слід визнавати іншими операційними витратами та відображати їх на субрахунку 949 “Інші витрати операційної діяльності”.

Податковий облік з податку на прибуток вказаних операцій до 01.01.2015 р. вівся аналогічно до бухгалтерського, тобто доходи від суборенди відображалися у складі інших доходів на підставі пп. 135.5.2 ПКУ, а витрати – у складі інших операційних витрат за аналогією з витратами на амортизацію наданих в оперативну оренду необоротних активів згідно пп. «б» пп. 138.10.4 ПКУ та з урахуванням пп. 138.12.2 ПКУ, яки дозволяв включати до складу витрат  інші витрати господарської діяльності, до яких розділом ІІІ ПКУ прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат.

Після 01.01.2015 р. податковий облік з податку на прибуток передбачає лише коригування прибутку за даними бухгалтерського обліку на суми різниць, що передбачені розділом ІІІ ПКУ у редакції, що діє з 01.01.2015 р. За операціями, що розглядаються в цьому запитанні, коригувань не передбачено, доходи і витрати за такими операціями формують суму прибутку за даними бухобліку, яка підпадає під оподаткування податком на прибуток. Тому, платник податку на прибуток має приділяти належну увагу правильності ведення бухгалтерскього обліку. Зауважимо також, що з 01.01.2015 р. податківцям надано право перевіряти правильність ведення бухобліку згідно пп. 20.1.43 та пп. 20.1.44 ПКУ.

78 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X