Головна » Бухгалтеру » Новини законодавства » Ініціативи законотворців » Чергове удосконалення критеріїв ризиковості від ДПС
Ініціативи законотворців Держоргани інформують

Чергове удосконалення критеріїв ризиковості від ДПС

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

ДПС України  у розділі «Проекти регуляторних актів» розміщено проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків».

Наказом Міністерства фінансів України від 2 червня 2015 року № 524, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 червня 2015 року за № 751/27196 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 вересня 2020 року № 548) (далі – Наказ № 524), затверджено Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків.

Внесення змін до Наказу № 524 приведе у відповідність до вимог чинного законодавства процедуру формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків та на виконання Пріоритетів діяльності ДПС на 2021 рік, затверджених 24.02.2021 Міністром фінансів України, удосконалить критерії ризиковості від провадження господарської діяльності платників податків.

Видання цього регуляторного акта сприятиме правильності застосування чинного законодавства щодо формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків.

Проєктом наказу удосконалюються критерії ризиковості від провадження господарської діяльності платників податків.

Використання критеріїв ризику дає змогу задіяти механізм першочергового реагування на ті підприємства, щодо яких існує велика вірогідність недоплати або приховування об’єкта оподаткування, а також сприяє зменшенню кількості суб’єктів господарювання, що перевіряються.

Система ризиків та процес відбору платників податків для проведення документальних планових перевірок неодноразово вдосконалювалися з метою підвищення точності відбору до контролю найбільш ризикових суб’єктів господарювання.

У ДПС працює робоча група з удосконалення системи ризикоорієнтованого податкового контролю, склад якої затверджено розпорядженням ДПС від 06.11.2019 № 2-р (у редакції  розпорядження ДПС від  01.02.2021 № 1-р) (далі – Робоча група), метою якої є забезпечення організації роботи щодо удосконалення системи ризикоорієнтованого податкового контролю, а саме:

  1. моніторинг існуючих критеріїв ризику діяльності платників податків;
  2. розробка нових критеріїв ризику діяльності платників податків;
  3. внесення змін до існуючих переліків податкових ризиків.

Пропозиції щодо оновлення переліків критеріїв ризику ґрунтувались на досвіді та аналізі виявлених порушень при проведенні контрольно-перевірочних заходів фахівцями органів ДПС.

Необхідність участі критеріїв ризику у процесі відбору платників податків до планових перевірок обумовлено практикою та висновками документальних перевірок, аналізом встановлених порушень податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи.

Зокрема, у зв’язку зі змінами форми та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість у частині скасування додатка 5 до декларації з податку на додану вартість з переліку критеріїв відбору платників податків – юридичних осіб високого ступеня та критеріїв відбору платників податків – постійних представництв та представництв нерезидентів виключається критерій ризику «наявність розбіжностей у платника податків згідно із системою автоматизованого співставлення податкового зобов’язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів (завищення податкового кредиту) у сумі понад 1 млн грн або понад 5 відсотків загальних обсягів податкового кредиту, але не менше ніж 100 тис. грн» за відсутності джерела  інформації для розрахунку ризику.

При цьому для підвищення точності відбору до контролю найбільш ризикових суб’єктів господарювання змінюється редакція критерію ризику середнього ступеня платників податків – юридичних осіб «наявність розбіжностей між обсягами задекларованих у податкових деклараціях з податку на додану вартість податкових зобов’язань або податкового кредиту з податку на додану вартість та обсягами податкових зобов’язань або податкового кредиту з податку на додану вартість за даними Єдиного реєстру податкових накладних на 5 та більше відсотків»

на таку:

«наявність розбіжностей у платника податків між даними податкової декларації з податку на додану вартість та Єдиного реєстру податкових накладних у сумі понад 1 млн грн або понад 5 відсотків загальних обсягів податкового кредиту, але не менше ніж 100 тис. грн».

Крім того, за результатами моніторингу існуючих критеріїв ризику Робочою групою прийнято рішення щодо перенесення критерію ризику «декларування експортних та/або імпортних операцій без фактичного здійснення таких операцій» з високого ступеня до критеріїв ризику середнього ступеня.

Також критерії ризику середнього ступеня доповнюються новим критерієм

  • «сплата податку на прибуток за відповідний рік у обсязі менше 1,5 % від обсягу відшкодованого податку на додану вартість у розмірі понад 10 млн грн впродовж календарного року».

З переліку критеріїв ризику середнього ступеня для платників податків – юридичних осіб видаляється критерій

  • «наявність негативних рішень комісії ДПС у системі автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризику, достатніх для зупинення реєстрації податкових накладних протягом трьох звітних періодів»

через те, що зупинка податкової накладної/розрахунку коригування, а також факт відмови комісією контролюючого органу у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування на сьогодні не може вважатись ризиком, оскільки з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року №1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» по зупинених накладних платник може подати повідомлення та пакет документів, за наслідками розгляду яких податкова накладна/розрахунок коригування можуть бути зареєстровані.

У разі відмови платник має право подати скаргу до комісії центрального рівня, за наслідками розгляду якої також податкова накладна/розрахунок  коригування можуть бути зареєстровані. При цьому підставою відмови у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування та незадоволення скарги є ненадання/надання не в повному обсязі пакета документів або пояснень, що не може вважатись ризиком.

Також з метою удосконалення системи ризикоорієнтованого податкового контролю критерії відбору до плану-графіка платників податків – фізичних осіб доповнюються трьома критеріями ризику високого та одним критерієм середнього ступеня.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань можна надсилати на адресу розробника (Державна податкова служба України): поштову – 04655, м. Київ, Львівська площа, 8, та електронну 

48 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X