Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база бухгалтера » ЛИСТ ДФС від 20.01.2016 № 1867/99-99-17-02-02-17
Нормативна база бухгалтера

ЛИСТ ДФС від 20.01.2016 № 1867/99-99-17-02-02-17

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ

20.01.2016 № 1867/99-99-17-02-02-17

ПРО ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
Державна фіскальна служба України у зв’язку з численними зверненнями платників податків щодо застосування спрощеної системи оподаткування в 2016 році з урахуванням змін внесених Законом України від 24 грудня 2015 року №909-VI11 “Про внесення імін до Податковою кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” (далі – Закон), який набрав чинності з 01 січня 2016 року,.

ПОВІДОМЛЯЄ:
Частиною 1 статті 58 КОНСТИТУЦІЇ України передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. Офіційне тлумачення цього положення надано Рішенням Конституційного Суду України від 09.02.1999 № 1-рп/99 у справі за конституційним зверненням Національного банку України (справа про звороту дію в часі законів га інших нормативно-правових актів).
Так Конституційним Судом України наголошено, що дію нормативно-правовою акта в часі треба розуміти як таку, що починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події чи факту застосовується той закон або інший нормативно-правовнй акт під час дії якого вони настали або мали місце. Дія закону чи іншого норматпвно-правового акта пошнрюється тільки на ті відносини, які виникли після набуття ним чинності. Це є однією з найважливіших гараитій правової стабільності, впевненості суб’єктів права в тому, що їх правове становище не погіршиться з прийняттям нового закону чи іншого норматнвно-правового акта.
Крім того, відповідно до п. 56.21 ст. 56 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у разі. коли норма Кодексу чи іншого нормативио-правовоїо акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, або коли норми одного і того ж норматнвно-правового акта суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих оріанів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.
У зв’язку з викладеним, у листі ДФС від 18.01.2016 №1527/7/99-90-17-02-02-17 “Про окремі зміни у законодавстві шодо спрощеної системи оподаткування” абзаци третій – п’ятий вилучити та замінити абзацами такого змісту:
“Суб’єкти господарювання – фізичні особи – платники єдиного податку, які в 2015 році отримали доходи понад 5 млн. гри., але не перевищили обсяг доходу 20 млн.грн. не втрачають право застосовувати спрощену систему оподаткування в 2016 році.
Водночас, якщо фізичні особи – підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування протягом 2016 року, отримають доходи обсягом більше 5 мли. грн., такі платники будуть зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів з першого числа місяця, наступного за податковим (ЗВІТНИМ) кварталом, в якому відбулося таке перевищення”.
Доручаємо довести зазначений лист до підпорядкованих органів ДФС та платників податків.

Голова Р.М. Насіров

23 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X