Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база бухгалтера » ЛИСТ ДФС від 11.01.2016 р. № 198/10/26-15-11-01-18
Нормативна база бухгалтера

ЛИСТ ДФС від 11.01.2016 р. № 198/10/26-15-11-01-18

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ

ЛИСТ

від 11.01.2016 р. № 198/10/26-15-11-01-18

Щодо електронного адміністрування ПДВ.

Головне управління ДФС у м. Києві, розглянуло звернення щодо електронного адміністрування ПДВ і в межах своїх повноважень повідомляє.

Відповідно до п.200.4 ст. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс) при від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума:

а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу;

б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету;

в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного

звітного (податкового) періоду.

Разом з тим, повідомляємо, що порядок та умови визначення бюджетного відшкодування встановлено ст. 200 Кодексу.

Відповідно до п. 200.7 ст. 200 Кодексу, при прийнятті платником ПДВ рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, він подає відповідному контролюючому органу податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації (додаток 4 «Заява про повернення сум бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету Є(Д4)»).

Згідно з п. 200.8 ст. 200 Кодексу, платник ПДВ також подає в складі декларації з ПДВ розрахунок сум бюджетного відшкодування (додаток 3 «Розрахунок сум бюджетного відшкодування (Д3)») і оригінали митних декларацій (в результаті здійснення зовнішньоекономічної діяльності). Якщо експорт здійснюється з використанням електронної ВМД, то така електронна митна декларація надається контролюючим органом за місцем митного оформлення контролюючому органу за місцем обліку такого платника податків в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису відповідно до закону.

Стосовно порядку уточнення показників податкової звітності з ПДВ повідомляємо, що відповідно до пункту 5 розділу VI Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966, у разі виправлення значення рядка 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. Значення графи 6 рядка 24 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховується при визначенні значень рядків 20.1 та 24 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.

Таким чином у разі, якщо платник податку у серпні 2015 року подав уточнюючий розрахунок та уточнив значення рядків 24 податкової звітності з ПДВ за квітень 2015 року і травень 2015 року (яке не вплинуло на значення рядка 25 чи рядка 23 наступних звітних періодів), то таке уточнення відображається у рядках 20.1 та 24 податкової звітності з ПДВ за серпень 2015 року.

Відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 Кодексу, платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму податку (∑Накл), обчислену за такою формулою:

Накл = ∑НаклОтр + ∑Митн + ∑ПопРах + ∑Овердрафт – ∑НаклВид – ∑Відшкод – ∑Перевищ,

де:

НаклОтр – загальна сума податку за отриманими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних, податковими накладними, складеними платником податку відповідно до пункту 208.2 статті 208 цього Кодексу та зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних, та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних;

Митн – загальна сума податку, сплаченого платником при ввезенні товарів на митну територію України;

ПопРах – загальна сума поповнення з поточного рахунку платника податку рахунка в системі електронного адміністрування податку, в тому числі рахунків у системі електронного адміністрування податку платника – сільськогосподарського підприємства, що обрало спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, зазначених у підпунктах “а” – “в” пункту 200 1.2 цієї статті.

Овердрафт – сума середньомісячного розміру сум податку, які за останніх 12 звітних (податкових) місяців були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені чи розстрочені або відстрочені, а також задекларовані платником – сільськогосподарським підприємством, що обрав спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу.

НаклВид – загальна сума податку за виданими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних;

Відшкод – загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного відшкодування з урахуванням сум коригувань, проведених за результатами перевірок;

Перевищ – загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Показники формули, визначеної цим пунктом, обраховуються з 1 липня 2015 року. Під час обрахунку показників ∑НаклОтр та ∑НаклВид також використовуються розрахунки коригування, складені починаючи з 1 липня 2015 року та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року, що підлягали наданню покупцям – платникам податку. Для обрахунку показників ∑НаклОтр, ∑НаклВид та ∑Митн використовуються документи (податкові накладні, розрахунки коригування, митні декларації, аркуші коригування та додаткові декларації), складені починаючи з 1 липня 2015 року.

Крім цього, згідно з пунктами 34, 341 підрозділу 2 розділу XX Кодексу визначено, що станом на третій робочий день після дати набрання чинності Законом України від 16 липня 2015 року № 643-VII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість” (далі – Закон № 643) зареєстрованим платникам податку значення суми податку (позитивне або від’ємне), на яку такий платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначене пунктом 2001.3 статті 2001 Кодексу, та значення усіх її складових, визначених Кодексом, дорівнюють нулю, крім значень її складових ∑НаклОтр, ∑НаклВид та ∑Митн, що були сформовані починаючи з 1 липня 2015 року.

Після набрання чинності Закону № 643, платник податку має право зареєструвати податкові накладні в ЄРПН (надалі – «реєстраційна сума») на суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, та суму непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду, що зазначено в податковій звітності з податку на додану вартість, у якій відображаються розрахунки з бюджетом та/або відображаються операції, що стосуються спеціального режиму оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, за червень 2015 року. На таку суму платником податку збільшується розмір суми податкового кредиту за звітний (податковий) період (липень 2015 року).

Отже, «реєстраційна сума» збільшується на суму від’ємного значення, що задекларована платником податків виключно у рядках 24 та 31 податкової декларації з ПДВ за червень 2015 року та не підлягає перерахунку внаслідок уточнення показників такої звітності.

Слід зазначити, що ст. 36 Кодексу встановлено, що платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати відповідність проведення ними операцій.

Оцінка правомірності відображення в податковому обліку господарських операцій може бути здійснена лише в межах податкової перевірки у відповідності до вимог Кодексу.

Заступник начальника

Е.М. Пруднікова

 

15 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X