Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база бухгалтера » ЛИСТ ДФС від 18.06.2015 р. N 1505/99-99-24-02-01-18
Нормативна база бухгалтера

ЛИСТ ДФС від 18.06.2015 р. N 1505/99-99-24-02-01-18

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНIЗАЦIЇ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА ОФОРМЛЕННЯ

ЛИСТ

від 18.06.2015 р. N 1505/99-99-24-02-01-18

Департамент розвитку IT
Про форматно-логiчний контроль прийняття МД

Для наступної реалiзацiї” надаємо доопрацьовану редакцiю Алгоритму форматно-логiчного контролю прийняття в ЄАIС (Iнспектор-2006) митних декларацiй на пiдакцизнi товари (версiя 2), що ввозяться на митну територiю Україну дипломатичними (консульськими) представництвами iноземних держав в Українi або членами їх персоналу, у тому числi членами сiмей персоналу (лiтернi коди “IА” та “IB” особливостей перемiщення у графi 37 МД).

Додаток: на 2 арк.

Директор Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення

С.М. Сьомка

Додаток
Версiя 2
станом па 17.06.2015

Алгоритм
форматно-логiчного контролю прийняття в ЄАIС (Iнспектор-2006) митних декларацiй на пiдакцизнi товари, що ввозяться на митну територiю Україну

1. Типи митних декларацiй до яких застосовується цей алгоритм: IМ АА, IМ ТК, IМ ТФ, IМ ТН, IМ ДЕ, IМ ДР.

2. Форматно-логiчний контроль не здiйснюється, якщо у першому пiдроздiлi графи 37 “Процедура” митної декларацiї проставлено такi коди попереднього митного режиму:

IМ 31, 41, 42, 51, 52, 72, 73, 74;
ТР 80, 82.

3. При перевiрцi графи 40 “Загальна декларацiя/Попереднiй документ” митної декларацiї враховується наявнiсть одного iз таких документiв:

– попередня митна декларацiя, по якiй здiйснено випуск товарiв вiдповiдно до частини 4 статтi 259 Митного кодексу України (код 1800);
– попередня митна декларацiя (код 1801);
– перiодична митна декларацiя (код 1301);
– повiдомлення про транзитне перемiщення мiжнародного експрес вiдправлення (код 1805).

4. При перевiрцi митної декларацiї, здiйснюється контроль щодо обов’язкового заповнення графи 40 “Загальна декларацiя/Попереднiй документ” цiєї митної декларацiї.

5. У разi не заповнення графи 40 митної декларацiї зазначеної в пунктi, або вiдсутностi в цiй графi реквiзитiв документiв зазначених у пунктi 3 Алгоритму, така митна декларацiя в ЄАIС (Iнспектор-2006) не приймається.

6. Форматно-логiчний контроль не здiйснюється, якщо у графi 37 митної декларацiї проставлено лiтерний код особливостi перемiщення товарiв “АА” або “АВ” (товари, що надходять в Україну як гуманiтарна допомога).

7. Форматно-логiчний контроль не здiйснюється, якщо пiдакцизнi товари ввезенi на митну територiю України до початку введення цього Алгоритму,

8. Форматно-логiчний контроль не здiйснюється, якщо код товару спiвпадає з кодом пiдакцизного товару, але товар не є пiдакцизним згiдно Податкового кодексу України, при цьому у графi 47 митної декларацiї вiдсутнє нарахування акцизного податку.

9. Форматно-логiчний контроль не здiйснюється, якщо у графi 37 митної декларацiї проставлено лiтерний код особливостi перемiщення товарiв “IА” або “IB” (товари, що ввозяться на митну територiю Україну дипломатичними (консульськими або прирiвняними до них органiзацiями чи установами) представництвами iноземних держав в Українi або членами їх персоналу, у тому числi членами сiмей персоналу).

2 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X