Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база бухгалтера » ЛИСТ ДФС від 20.07.2015 р. N 15174/6/99-99-19-02-02-15
Нормативна база бухгалтера

ЛИСТ ДФС від 20.07.2015 р. N 15174/6/99-99-19-02-02-15

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 20.07.2015 р. N 15174/6/99-99-19-02-02-15

Щодо податкового обліку операцій з основними засобами

<…>

Відповідно до пп. 14.1.3 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) у редакції, що діє з 1 січня 2015 року, амортизація — це систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Відповідно до п. 138.1 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується:

• на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

• на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

• на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта.

Згідно з п. 138.2 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується:

• на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 цієї статті;

• на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень цієї статті Кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта;

• на суму дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів, або нематеріальних активів в межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об’єкта оподаткування встановлено п. 138.3 ст. 138 Кодексу.

Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу I Кодексу, пп. 138.3.2 — 138.3.4 п. 13.8.3 ст. 138 Кодексу.

Відповідно до п. 22 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» (далі — П(С)БО 7), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92, об’єктом амортизації є вартість, яка амортизується (окрім вартості земельних ділянок, природних ресурсів і капітальних інвестицій).

Залишкова вартість основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів для цілей розділу III — сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень розділу III цього Кодексу (пп. 14.1.9 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Якщо залишкова вартість об’єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об’єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об’єкта. При цьому для таких об’єктів, що продовжують використовуватися, обов’язково визначається ліквідаційна вартість (п. 17 П(С)БО 7).

Фінансовий результат від вибуття об’єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов’язаних з вибуттям основних засобів (п. 34 П(С)БО 7).

Об’єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі або невідповідності критеріям — визнання активом (п. 33 П(С)БО 7).

Отже, для цілей оподаткування податком на прибуток при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів враховується залишкова вартість основних засобів, визначена згідно з Кодексом.

Читати по темі:  ЛИСТ ДФС від 05.05.2015 р. N 16030/7/99-99-19-07-02-17

Об’єкти, що відповідають критеріям «Майно, призначене для продажу», для цілей оподаткування розцінюється як об’єкти, що виведені з експлуатації.

Голова

Р. Насіров

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Наша розсилка

Опитування

Якою бухгалтерською програмою ви користуєтесь?

Випадкова цитата

Хочешь иметь столько денег,чтобы хватало тебе и твоей семье — работай сам… Хочешь обеспечить свои будущие поколения — заставь людей работать на себя

ЛИСТ ДФС від 20.07.2015 р. N 15174/6/99-99-19-02-02-15

Час читання: 6 min
0

Поділитися з другом