Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база бухгалтера » ЛИСТ МінФіна від 21.12.2016 р. N 31-11410-07-25/36420
Нормативна база бухгалтера

ЛИСТ МінФіна від 21.12.2016 р. N 31-11410-07-25/36420

Поділіться з друзями - підтримайте проект

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.12.2016 р. N 31-11410-07-25/36420

Міністерство фінансів України на запит щодо деяких питань з бухгалтерського обліку повідомляє.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. N 318, витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого їх здійснено. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходами певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому їх було здійснено.

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. N 291, узагальнення інформації про розрахунки за виплатами працівникам, у тому числі про нарахування сум індексації заробітної плати, ведеться на рахунку 66 “Розрахунки за виплатами працівникам” з одночасним визнанням відповідних витрат (витрат діяльності) залежно від дільниць, на яких зайняті відповідні працівники (рахунки 15 “Капітальні інвестиції”, 23 “Виробництво”, 91 “Загальновиробничі витрати”, 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”, 97 “Інші витрати”).

Порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 р. N 137.

Відповідно до зазначеної Інструкції виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” відображається кореспонденцією рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об’єктів класів 1 – 6.

Оплата працівникам перших п’яти днів непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів підприємства, відображається за дебетом рахунку 94 “Інші витрати операційної діяльності” і кредитом рахунку 66 “Розрахунки за виплатами працівникам”.

Водночас повідомляємо, що листи Міністерства фінансів України не встановлюють норм права, а мають лише інформаційно-роз’яснювальний характер.

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. Романюк


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

вересень, 2021

X