Taking too long? Close loading screen.
Вітаємо Вас на нашому порталі
Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база бухгалтера » Методичні рекомендації № 1127 зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків
Нормативна база бухгалтера

Методичні рекомендації № 1127 зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Час читання:27 хвилин
Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 грудня 2016 року N 1127

Про затвердження Методичних рекомендацій зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишківВідповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України та статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"наказую:1. Затвердити Методичні рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків, що додаються.2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Романюк Ю. П.) в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу.3. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2017 року.4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Капінуса Є. В.

Міністр

О. Данилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 21 грудня 2016 року N 1127
 

Методичні рекомендації

 

зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку

та перенесення залишків

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом

Міністерства фінансів України

від 26.06.2013 № 611

План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі,

затверджений наказом

Міністерства фінансів України

від 31.12.2013 № 1203

10 Основні засоби101 Земельні ділянки1011 (1021) Земельні ділянки1010 (1020) Інвестиційна нерухомість
102 Капітальні витрати на поліпшення земель1012 (1022)Капітальні витрати на поліпшення земель
103 Будинки та споруди1013 (1023) Будівлі, споруди та передавальні пристрої 1010 (1020) Інвестиційна нерухомість
104 Машини та обладнання1014 (1024) Машини та обладнання
105 Транспортні засоби1015 (1025) Транспортні засоби
106 Інструменти, прилади та інвентар1016 (1026) Інструменти, прилади, інвентар
107 Робочі і продуктивні тварини1017 (1027) Тварини та багаторічні насадження1712 (1722) Довгострокові біологічні активи тваринництва
108 Багаторічні насадження1017 (1027) Тварини та багаторічні насадження1711 (1721) Довгострокові біологічні активи рослинництва
109 Інші основні засоби1018 (1028) Інші основні засоби
11 Інші необоротні матеріальні активи111 Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок1111 (1121) Музейні фонди
112 Бібліотечні фонди1112 (1122) Бібліотечні фонди
113 Малоцінні необоротні матеріальні активи1113 (1123) Малоцінні необоротні матеріальні активи
114 Білизна, постільні речі, одяг та взуття1114 (1124) Білизна, постільні речі, одяг та взуття,1118 (1127) Інші необоротні матеріальні активи
115 Тимчасові нетитульні споруди1118 (1127) Інші необоротні матеріальні активи
116 Природні ресурси1117 Природні ресурси
117 Інвентарна тара1115 (1125) Інвентарна тара
118 Матеріали довготривалого використання для наукових цілей1118 (1127) Інші необоротні матеріальні активи
119 Необоротні матеріальні активи спеціального призначення1116 Необоротні матеріальні активи спеціального призначення
12 Нематеріальні активи121 Авторські та суміжні з ними права1211 (1221) Авторське та суміжні з ним права
122 Інші нематеріальні активи1216 (1226) Інші нематеріальні активи
1212 (1222) Права користування природними ресурсами
1213 (1223) Права на знаки для товарів і послуг
1214 (1224) Права користування майном
1215 (1225) Права на об’єкти промислової власності
13 Знос необоротних активів131 Знос основних засобів1411 (1421) Знос основних засобів1414 (1424) Знос інвестиційної нерухомості1415 (1425) Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
132 Знос інших необоротних матеріальних активів1412 (1422) Знос інших необоротних матеріальних активів
133 Накопичена амортизація нематеріальних активів1413 (1423) Накопичена амортизація нематеріальних активів
14 Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи141 Капітальні інвестиції в основні засоби1311 (1321) Капітальні інвестиції в основні засоби1314 (1325) Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи
142 Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи1312 (1322) Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи1324 Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення
143 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи1313 (1323) Капітальні інвестиції в нематеріальні активи
15 Довгострокові фінансові інвестиції151 Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств2513 Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств
152 Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери2512 (2522) Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери, крім акцій2511 (2521) Придбані акції
20 Виробничі запаси201 Сировина і матеріали1517 (1527) Сировина і матеріали
202 Обладнання, конструкції і деталі до установки1513 (1523) Будівельні матеріали
203 Спецобладнання для науково-дослідних робіт1518 (1528) Інші виробничі запаси
204 Будівельні матеріали1513 (1523) Будівельні матеріали1517 (1527) Сировина і матеріали
205 Інші виробничі запаси1518 (1528) Інші виробничі запаси
21 Тварини на вирощуванні і відгодівлі211 Молодняк тварин на вирощуванні1714 (1724) Поточні біологічні активи тваринництва
212 Тварини на відгодівлі
213 Птиця
214 Звірі
215 Кролі
216 Сім’ї бджіл
217 Доросла худоба, вибракувана з основного стада
218 Худоба, прийнята від населення для реалізації
22 Малоцінні та швидкозношу-вані предмети221 Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації1812 (1822) Малоцінні та швидкозношувані предмети
222 Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення
23 Матеріали і продукти харчування231 Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей1816 (1826) Інші нефінансові активи
232 Продукти харчування1511 (1521) Продукти харчування
233 Медикаменти і перев’язувальні засоби1512 (1522) Медикаменти і перев’язувальні засоби
234 Господарські матеріали і канцелярське приладдя1812 (1822) Малоцінні та швидкозношувані предмети1512 (1522) Медикаменти і перев’язувальні засоби1513 (1523) Будівельні матеріали
235 Паливо, горючі і мастильні матеріали1514 (1524) Паливо, горючі і мастильні матеріали
236 Тара1516 (1526) Тара
237 Матеріали в дорозі1511 (1521) Продукти харчування1512 (1522) Медикаменти і перев’язувальні засоби1513 (1523) Будівельні матеріали1514 (1524) Паливо, горючі і мастильні матеріали1515 (1525) Запасні частини1516 (1526) Тара1517 (1527) Сировина і матеріали1518 (1528) Інші виробничі запаси1812 (1822) Малоцінні та швидкозношувані предмети1816 (1826) Інші нефінансові активи
238 Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання1515 (1525) Запасні частини
239 Інші матеріали1517 (1527) Сировина і матеріали1518 (1528) Інші виробничі запаси
24 Готова продукція241 Вироби виробничих (навчальних) майстерень1811 (1821) Готова продукція
25 Продукція сільськогоспо-дарського виробництва251 Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств1811 (1821) Готова продукція (одержана рослинницька, тваринницька продукція, призначена для продажу чи споживання)
26 Запаси для розподілу, передачі, продажу261 Запаси для розподілу, передачі, продажу1815 (1825) Активи для розподілу, передачі, продажу
262 Державні матеріальні резерви та запаси1814 (1824) Державні матеріальні резерви та запаси
30 Каса301 Каса в національній валюті2211 (2221) Готівка у національній валюті
302 Каса в іноземній валюті2212 (2222) Готівка в іноземній валюті
31 Рахунки в банках311 Поточні рахунки на видатки установи2311 Поточні рахунки в банку
312 Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам2312 Інші поточні рахунки в банку
313 Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги2311 Поточні рахунки в банку
314 Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень2311 Поточні рахунки в банку
315 Поточні рахунки для обліку депозитних сум2315 (2325) Рахунки для обліку депозитних сум
316 Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду2311 Поточні рахунки в банку
318 Поточні рахунки в іноземній валюті2311 Поточні рахунки в банку
319 Інші поточні рахунки2312 Інші поточні рахунки в банку
32 Рахунки в казначействі321 Реєстраційні рахунки2313 Реєстраційні рахунки
322 Особові рахунки2314 (2324) Інші рахунки в Казначействі
323 Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги2313 (2323) Реєстраційні рахунки
324 Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень2313 (2323) Реєстраційні рахунки
325 Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум2315 (2325) Рахунки для обліку депозитних сум
326 Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду2313 (2323) Реєстраційні рахунки
327 Рахунки для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування2814 Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
328 Інші рахунки в казначействі2314 (2324) Інші рахунки в Казначействі
33 Інші кошти331 Грошові документи в національній валюті2213 (2223) Грошові документи у національній валюті
332 Грошові документи в іноземній валюті2214 (2224) Грошові документи в іноземній валюті
333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті2215 (2225) Грошові кошти в дорозі у національній валюті
334 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті2216 (2226) Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
34 Коротко-строкові векселі одержані341 Векселі, одержані в національній валюті2612 (2622) Короткострокові векселі одержані
342 Векселі, одержані в іноземній валюті2612 (2622) Короткострокові векселі одержані
35 Розрахунки з покупцями та замовниками351 Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи2111 (2121) Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги 
36 Розрахунки з різними дебіторами361 Розрахунки в порядку планових платежів2111 (2121) Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги2113 (2123) Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги
362 Розрахунки з підзвітними особами2116 (2126) Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами
363 Розрахунки з відшкодування завданих збитків2115 (2125) Розрахунки з відшкодування завданих збитків
364 Розрахунки з іншими дебіторами2111 (2121) Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги2113 (2123) Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги2117 (2128) Інша поточна дебіторська заборгованість
365 Розрахунки з державними цільовими фондами2114 (2124) Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування
366 Розрахунки зі спільної діяльності2118 Розрахунки із спільної діяльності
37 Поточні фінансові інвестиції371 Поточні фінансові інвестиції у цінні папери2611 Поточні фінансові інвестиції у цінні папери
40 Фонд у необоротних активах401 Фонд у необоротних активах за їх видами5111 (5121) Внесений капітал у розпорядників бюджетних коштів
402 Фонд у незавершеному капітальному будівництві5411 (5421) Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів
41 Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах411 Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами5512 (5522) Накопичені фінансові результати виконання кошторису
42 Фонд у фінансових інвестиціях421 Фонд у капіталі підприємств5212 Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі
422 Фонд у фінансових інвестиціях у цінні папери5211 Капітал у підприємствах у формі акцій5213 (5223) Капітал в частках (паях)
43 Результати виконання кошторисів431 Результат виконання кошторису за загальним фондом432 Результат виконання кошторису за спеціальним фондом5511 Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду5512 Накопичені фінансові результати виконання кошторису (переносяться залишки з субрахунків 431, 432)
44 Капітал у дооцінках441 Дооцінка (уцінка) необоротних активів5311 Дооцінка (уцінка) необоротних активів
442 Інший капітал у дооцінках5312 Дооцінка (уцінка) інших активів
50 Довгостро-кові позики501 Довгострокові кредити банків6011 (6021) Довгострокові кредити банків
502 Відстрочені довгострокові кредити банків6012 (6022) Відстрочені довгострокові кредити банків
503 Інші довгострокові позики6013 (6023) Інші довгострокові позики
51 Довгостро-кові векселі видані511 Видані довгострокові векселі6014 (6024) Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами
52 Інші довгострокові фінансові зобов’язання521 Інші довгострокові фінансові зобов’язання6016 Інші довгострокові фінансові зобов’язання
60 Коротко-строкові позики601 Короткострокові кредити банків6114 (6124) Короткострокові кредити банків
602 Відстрочені короткострокові кредити банків6115 (6125) Відстрочені короткострокові кредити банків
603 Інші короткострокові позики6116 (6126) Короткострокові позики
604 Прострочені позики6117 (6127) Інші короткострокові фінансові зобов’язання
61 Поточна заборгова-ність за довгостроко-вими зобов’я-заннями611 Поточна заборгованість за довгостроковими позиками6111 (6121) Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами
612 Поточна заборгованість за довгостроковими векселями6112 Поточна заборгованість за зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами
613 Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями6113 (6123) Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями
62 Коротко-строкові векселі видані621 Видані короткострокові векселі6411 (6421) Поточні зобов’язання за цінними паперами
63 Розрахунки за виконані роботи631 Розрахунки з постачальниками та підрядниками6211 (6221) Розрахунки з постачальниками та підрядниками
632 Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів6213 (6223) Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи
633 Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень6212 (6222) Розрахунки із замовниками за роботи і послуги
634 Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті6213 (6223) Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи
635 Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт6211 (6221) Розрахунки з постачальниками та підрядниками
64 Розрахунки із податків і зборів641 Розрахунки за податками і зборами в бюджет6311 (6321) Розрахунки з бюджетом за податками і зборами2110 (2120) Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
642 Інші розрахунки з бюджетом6312 (6322) Інші розрахунки з бюджетом2110 (2120) Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
65 Розрахунки із страхуван-ня651 За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування6313 (6323) Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування
652 Розрахунки із соціального страхування6416 (6426) Розрахунки за страхуванням
654 Розрахунки з інших видів страхування6416 (6426) Розрахунки за страхуванням
66 Розрахунки з оплати праці661 Розрахунки із заробітної плати6511 (6521) Розрахунки із заробітної плати
662 Розрахунки зі стипендіатами6512 (6522) Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню
663 Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит6513 (6523) Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит
664 Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках6514 (6524) Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках
665 Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за добровільним страхуванням6515 (6525) Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування
666 Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків6516 (6526) Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків
667 Розрахунки з працівниками за позиками банків6517 (6527) Розрахунки з працівниками за позиками банків
668 Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання6518 (6528) Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання
669 Інші розрахунки за виконані роботи6519 (6529) Інші розрахунки за виконані роботи
67 Розрахунки за іншими операціями і кредиторами671 Розрахунки з депонентами6412 (6422) Розрахунки з депонентами
672 Розрахунки за депозитними сумами6413 (6423) Розрахунки за депозитними сумами
673 Розрахунки за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування6814 Зобов’язання за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування
674 Розрахунки за спеціальними видами платежів6414 (6424) Розрахунки за спеціальними видами платежів
675 Розрахунки з іншими кредиторами6415 (6425) Розрахунки з іншими кредиторами6211 (6221) Розрахунки з постачальниками та підрядниками
676 Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності6417 Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності
68 Внутрішні розрахунки683 Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за загальним фондом6611 Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів2711 Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками
684 Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за спеціальним фондом
70 Доходи загального фонду701 Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи7011 Бюджетні асигнування5411 Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів
702 Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи
71 Доходи спеціального фонду711 Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги7111 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)7211 (7221) Дохід від реалізації активів (надходження від реалізації майна (крім нерухомого майна))7411 (7421) Інші доходи за обмінними операціями (плата за оренду майна бюджетних установ)
712 Доходи за іншими джерелами власних надходжень установ 7511 Доходи за необмінними операціями (благодійні внески, цільові заходи)7311 Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів (відсотки)7411 (7421) Інші доходи за обмінними операціями (кошти від реалізації майнових прав на фільми)
713 Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду7011 Бюджетні асигнування5411 Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів
714 Кошти батьків за надані послуги7111 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)
715 Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду
716 Доходи майбутніх періодів6911 (6921) Доходи майбутніх періодів
72 Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт721 Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень7111 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)7211 (7221) Дохід від реалізації активів (надходження від реалізації майна (крім нерухомого майна))
722 Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств
723 Реалізація науково-дослідних робіт
74 Інші доходи741 Інші доходи установ7311 Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів7411 Інші доходи за обмінними операціями
80 Видатки із загального фонду801 Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи8011 (8021) Витрати на оплату праці8012 (8022) Відрахування на соціальні заходи8013 (8023) Матеріальні витрати8511 Витрати за необмінними операціями
802 Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи8011 (8021) Витрати на оплату праці8012 (8022) Відрахування на соціальні заходи8013 (8023) Матеріальні витрати8511 Витрати за необмінними операціями
81 Видатки спеціального фонду811 Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги8111 (8121) Витрати на оплату праці8112 (8122) Відрахування на соціальні заходи8113 (8123) Матеріальні витрати8114 (8124) Амортизація8115 (8125) Інші витрати8211 (8221) Собівартість проданих активів8212 (8222) Витрати, пов’язані з реалізацією майна8411 (8421) Інші витрати за обмінними операціями8511 Витрати за необмінними операціями
812 Видатки за іншими джерелами власних надходжень8311 Фінансові витрати розпорядників бюджетних коштів (відсотки)8411 Інші витрати за обмінними операціями8511 Витрати за необмінними операціями8524 Інші витрати за необмінними операціями
813 Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду8011 (8021) Витрати на оплату праці8012 (8022) Відрахування на соціальні заходи8013 (8023) Матеріальні витрати8511 Витрати за необмінними операціями
82 Виробничі витрати821 Витрати виробничих (навчальних) майстерень8111 (8121) Витрати на оплату праці8112 (8122) Відрахування на соціальні заходи8113 (8123) Матеріальні витрати8114 (8124) Амортизація8115 (8125) Інші витрати8211 (8221) Собівартість проданих активів8212 (8222) Витрати, пов’язані з реалізацією майна8411 (8421) Інші витрати за обмінними операціями
822 Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств
823 Витрати на науково-дослідні роботи
824 Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв
825 Витрати на заготівлю і переробку матеріалів
826 Видатки до розподілу
83 Інші витрати831 Інші витрати установ8511 Інші витрати за обмінними операціями
84 Витрати на амортизацію841 Витрати на амортизацію необоротних активів8014 (8024) Амортизація
85 Витрати майбутніх періодів851 Витрати майбутніх періодів2911 Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів2921 Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів
91 Розрахунки замовників за адміністратив-ними послугами911 Розрахунки замовників з оплати адміністративних послуг2812 Розрахунки за неподатковими надходженнями
92 Зобов’язан-ня замовників за адміністра-тивними послугами921 Зобов’язання замовників перед бюджетом за адміністративними послугами6812 Зобов’язання за неподатковими надходженнями
01 Орендовані необоротні активи011 Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів012 Орендовані основні засоби державних цільових фондів013 Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів014 Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів
02 Активи на відповідаль-ному зберіган-ні021 Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів022 Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів
04 Непередба-чені активи і зобов’язання041 Непередбачені активи041 Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів042 Непередбачені активи державних цільових фондів
042 Непередбачені зобов’язання053 Непередбачені зобов’язання розпорядників бюджетних коштів054 Непередбачені зобов’язання державних цільових фондів
05 Гарантії та забезпечення051 Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів052 Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів
06 Передані (видані) активи відповідно до законодавства091 Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів092 Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів
07 Списані активи та зобов’язання071 Списана дебіторська заборгованість071 Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів072 Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів
072 Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей073 Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів074 Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів
08 Бланки документів суворої звітності081 Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів082 Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів
Читати по темі:  НАКАЗ МінФіна 18.06.2015 № 573
 
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Додати коментар

Клікніть, щоб прокоментувати

15 − 11 =

Наша розсилка

Події

21
Ноя
00:00

Вебинар “И снова проверки: кто, на каких основаниях может проверять предприятия, как подготовиться и пройти” 21.11.17

Методичні рекомендації № 1127 зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків
21
Ноя
14:00 - 15:00

Вебинар “”Изменения в предоставлении и расчете пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам” 21.11.17

Методичні рекомендації № 1127 зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків

Випадкова цитата

Если бы у меня было восемь часов на то, чтобы срубить дерево, я потратил бы шесть часов на то, чтобы наточить топор

Методичні рекомендації № 1127 зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків

Час читання: 27 min
0

Поділитися з другом