Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » МінФін Наказ №514 від 19.05.2017 пропорядок інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги
Накази МінФіну

МінФін Наказ №514 від 19.05.2017 пропорядок інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги

Поділіться з друзями - підтримайте проект

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.05.2017  № 514

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 червня 2017 р.
за № 693/30561

 

Про затвердження Порядку інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу та форми повідомлення про наявність порушень

Відповідно до підпункту 169.2.4 пункту 169.2 статті 169 розділу IV Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу;

форму Повідомлення про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу.

 1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 27 січня 2014 року № 86“Про затвердження Порядку інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу та форми Повідомлення про наявність порушень”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 лютого 2014 року за № 289/25066.
 2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

оприлюднення цього наказу.

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

Міністр                                                                                          О. Данилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
19.05.2017  № 514

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 червня 2017 р.
за № 693/30561

 

ПОРЯДОК 
інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу

 1. Цей Порядок, розроблений відповідно до підпункту 169.2.4пункту 169.2 статті 169 розділу IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс), визначає процедуру інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, роботодавців платника податку (далі – роботодавці) про наявність порушень ним норм підпункту 169.2.1пункту 169.2 статті 169 розділу IV Кодексу, виявлених на підставі даних податкової звітності чи документальних перевірок, а також порядок інформування роботодавця про позбавлення платника податку – працівника такого роботодавця або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу.
 2. Положення цього Порядку поширюються на роботодавців, працівники яких допустили порушення застосування податкової соціальної пільги.
 3. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Кодексі.
 4. Контролюючий орган, що здійснює аналіз показників податкової звітності, повідомляє роботодавця про наявність виявлених на підставі даних податкової звітності чи документальних перевірок порушень платником податку – працівником такого роботодавця застосування податкової соціальної пільги, про позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу відповідно до норм підпунктів 169.2.1, 169.2.4пункту 169.2 статті 169 розділу IV Кодексу.
 5. У випадках, зазначених у пункті 4 цього Порядку, структурний підрозділ контролюючого органу, до функцій якого належить аналіз даних податкової звітності чи проведення документальних перевірок, складає Повідомлення про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу(далі – Повідомлення про порушення) за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 19 травня 2017 року № 514, якщо платник податку отримував її більше ніж за одним місцем нарахування (виплати) доходу або у разі отримання доходів, зазначених у підпункті 169.2.3пункту 169.2 статті 169 розділу IV Кодексу.

Структурний підрозділ контролюючого органу Державної фіскальної служби (далі – ДФС), до функцій якого належить аналіз показників податкової звітності чи проведення документальних перевірок, у Повідомленні про порушення також зазначає про відновлення права працівника на податкову соціальну пільгу платника податку на доходи фізичних осіб, яка починає застосовуватись з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому суми недоплати податку на доходи фізичних осіб та штраф у розмірі 100 відсотків суми недоплати повністю погашені платником податку на підставі включення таких сум до його річної податкової декларації у разі, якщо такі суми не були утримані податковим агентом за рахунок доходу платника податку.

 1. Структурний підрозділ контролюючого органу України, який склав Повідомлення про порушення, вносить його до Реєстру повідомлень про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу(далі – Реєстр) за формою згідно з додатком до цього Порядку.
 2. Відповідальним за достовірність інформації щодо Повідомлення про порушення у Реєстрі є структурний підрозділ контролюючого органу, який склав таке Повідомлення про порушення.
 3. При складанні Повідомлення про порушення йому присвоюється порядковий номер. До Реєстру вносяться такі дані:

графа 1 – унікальний номер;

графа 2 – дата складання Повідомлення про порушення;

графа 3 – дата листа про відкликання Повідомлення про порушення;

графа 4 – код структурного підрозділу контролюючого органу, що склав Повідомлення про порушення;

графа 5 – номер акта документальної перевірки;

графа 6 – дата отримання Повідомлення про порушення роботодавцем платника податку (дата, вказана поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення);

графа 7 – податковий номер або серія та/або номер паспорта роботодавця (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

графа 8 – прізвище, ім’я, по батькові платника податків;

графа 9 – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 1. Після складання та підписання керівником (заступником керівника) контролюючого органу Повідомлення про порушення передається структурному підрозділу, до функцій якого належить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, для надсилання (вручення) роботодавцю листом з повідомленням про вручення.
 2. Повідомлення про порушення вважається надісланим (врученим) роботодавцю – юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під підпис або надіслано листом з повідомленням про вручення. Повідомлення про порушення вважається надісланим (врученим) роботодавцю – самозайнятій особі, якщо його вручено їй особисто чи її законному представникові або надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого її місцезнаходження з повідомленням про вручення.
 3. Дата відправлення (вручення) проставляється на копії Повідомлення про порушення:

1) платником податку у разі вручення Повідомлення про порушення під підпис;

2) працівником структурного підрозділу контролюючого органу ДФС, до функцій якого належить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, у разі надіслання листом з повідомленням про вручення. При цьому повідомлення про вручення прикріплюється до копії Повідомлення про порушення.

 1. Раніше надіслане Повідомлення про порушення може бути відкликане листом контролюючого органу ДФС.
 2. Структурний підрозділ контролюючого органу ДФС, який склав Повідомлення про порушення, що відкликається, підшиває другий примірник уточненої інформації від роботодавця до справи роботодавця разом із копією Повідомлення про порушення, що відкликається, а також повідомляє роботодавця листом про те, що раніше надіслане Повідомлення про порушення вважається відкликаним, або складає нове Повідомлення про порушення згідно з цим Порядком та вносить дату відправлення листа або реквізити нового Повідомлення про порушення до Реєстру.
 3. Після вручення (отримання інформації про вручення) Повідомлення про порушення роботодавцю або після отримання від поштової служби повідомлення про вручення із зазначенням причин невручення роботодавцю структурний підрозділ контролюючого органу ДФС, до функцій якого належить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальна особа, визначена керівником контролюючого органу ДФС для виконання таких функцій, передає копію такого Повідомлення про порушення (у разі його направлення листом з повідомленням про вручення – разом з повідомленням про вручення поштового відправлення з відміткою про вручення роботодавцю або повідомленням про вручення поштового відправлення із зазначенням причин невручення роботодавцю) структурному підрозділу контролюючого органу ДФС, який склав це Повідомлення про порушення.
 4. Структурний підрозділ контролюючого органу ДФС, який склав таке Повідомлення про порушення, у день отримання копії цього Повідомлення про порушення з датою вручення або повідомлення про вручення із зазначенням причин невручення вносить відповідні дані до Реєстру та долучає отримані документи до справи роботодавця.

 

В. о. директора
Департаменту податкової
політики                                                                                В.П. Овчаренко

Додаток
до Порядку інформування роботодавців
платника податку про наявність
порушень застосування податкової
соціальної пільги, позбавлення
платника податку або про відновлення
його права на податкову
соціальну пільгу
(пункт 6)

РЕЄСТР 
повідомлень про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу

Номер повідомлення про порушення Дата Код структурного підрозділу, що склав повідомлення про порушення Номер акта документальної перевірки Дата отримання повідомлення про порушення роботодавцем платника податку  (дата, вказана поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення) Податковий номер або серія та/або номер паспорта  роботодавця* Прізвище, ім’я, по батькові платника податків Реєстрацій-ний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта*
складання повідомлення про порушення листа про відкликання повідомлення про порушення
1 2 3 4 5 6 7 8 9

__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
19.05.2017  № 514

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики                                                                     В.П. Овчаренко


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

вересень, 2021

X