Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » Книгу обліку доходів і витрат для ФОП буде оновлено. Наказ Мінфіна № 591 від 23.06.2017
Накази МінФіну

Книгу обліку доходів і витрат для ФОП буде оновлено. Наказ Мінфіна № 591 від 23.06.2017

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

У Мін’юсті України 18.07.2017 р. зареєстровано за № 871/30739 наказ Мінфіну України, яким затверджено форми Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу та Порядку ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу.

Порядок поширюється на фізичних осіб — платників податків, які отримують доходи та відповідно до розділу IV Податкового кодексу зобов’язані подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи та/або мають право на таке подання з метою повернення надміробліку сплачених податків, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку, крім осіб, які перебувають на податковому обліку як самозайняті особи.

Визнано таким, що втратив чинність, наказ Міндоходів України від 11.12.2013 р. № 794.

Наказ набирає чинності з дня опублікування.

 З 11.08.2017 р. набрав чинності наказ Мінфіну від 23.06.2017 р. № 591, яким затверджено нову Книгу обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу та Порядок ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу. 

НАКАЗ«Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу та Порядку ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу», наказ Мінфіну України від 23.06.2017. № 591

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
18.07.2017 р. за № 871/30739

Відповідно до підпункту «а» пункту 176.1 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу;

2) Порядок ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 11 грудня 2013 року № 794 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу та Порядку ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2013 року за № 2217/24749.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр О. ДАНИЛЮК

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Голови Державної фіскальної служби України М. В. ПРОДАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
23.06.2017 р. № 591

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
18.07.2017 р. за № 871/30739

ПОРЯДОК
ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу

1. Цей Порядок поширюється на фізичних осіб – платників податків (далі – платники податків), які отримують доходи та відповідно до розділу IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс) зобов’язані подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – декларація) та/або мають право на таке подання з метою повернення надміру сплачених податків, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку, крім осіб, які перебувають на податковому обліку як самозайняті особи.

2. Цей Порядок розроблено відповідно до положень Кодексу, згідно з підпунктом «а» пункту 176.1 статті 176 розділу IV якого платники податків ведуть облік у Книзі обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу (далі – Книга обліку).

3. Ведення Книги обліку здійснюється у такому порядку:

1) записи у графах Книги обліку здійснюються безпосередньо платником податків або уповноваженим представником кульковою або чорнильною ручкою, чітко і розбірливо не пізніше наступного дня після отримання відповідних сум доходів, сплати (перерахування) податку (збору), а також понесених витрат;

2) підрахунки відображених у Книзі обліку даних проводяться для цілей заповнення декларації (коли згідно з нормами Кодексу таке подання є обов’язковим та/або платники податків мають право подати таку декларацію з метою повернення надміру сплачених податків, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку за наслідками звітного податкового року з урахуванням положень статті 166 розділу IV Кодексу). Суми отриманих доходів, понесених витрат та сплачених (перерахованих) податків (зборів) відображаються в графах Книги обліку в гривнях з копійками;

3) у графі 1 зазначається дата (день, місяць, рік у форматі дд.мм.рррр) отримання доходу, або понесення витрат, або сплати податку (збору);

4) у графі 2 зазначається найменування юридичної особи / П. І. Б. фізичної особи, якими здійснювалися нарахування (виплати) доходу платнику податків;

5) у графі 3 зазначаються код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта. Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається відповідно до документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або внесених до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються особою, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті громадянина України (у формі книжечки) «Має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта» або у паспорті громадянина України (у формі картки) – слово «Відмова»;

6) у графі 4 вказується назва отриманого доходу;

7) у графі 5 відображається сума отриманого доходу, яка включається до оподатковуваного доходу;

8) у графі 6 зазначається сума отриманого доходу, яка не включається до оподатковуваного доходу;

9) у графі 7 зазначається найменування юридичної особи / П. І. Б. фізичної особи, на користь якої здійснені витрати;

10) у графі 8 зазначаються код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта. Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається відповідно до документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або внесених до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються особою, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті громадянина України (у формі книжечки) «Має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта» або у паспорті громадянина України (у формі картки) – слово «Відмова»;

11) у графі 9 відображається назва (перелік) понесених витрат;

12) у графі 10 зазначаються реквізити документа, що підтверджує понесені витрати;

13) у графі 11 зазначається сума понесених витрат.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податків витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинні бути відображені вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання);

14) у графі 12 вказується сума сплаченого (перерахованого) платником податків податку (збору).

4. Книга обліку та реєстр документів (за наявності) знаходяться у платників податків та повинні надаватись контролюючим органам на їх вимогу.

В. о. директора Департаменту податкової політики В. П. ОВЧАРЕНКО


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X