Головна » Бухгалтеру » Довідники » Інші довідники » Міжнародна стандартна господарська класифікація усіх видів економічної діяльності
Інші довідники

Міжнародна стандартна господарська класифікація усіх видів економічної діяльності

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Організація Обєднаних Націй. Міжнародний договір, Список, Класифікатор від 01.01.1968

Міжнародна стандартна господарська класифікація усіх видів економічної діяльності

(Переглянута останній раз у 1968 році)

Міжнародна стандартна господарська класифікація усіх видів економічної діяльності, ухвалена Економічною і соціальною радою ООН на її 7-й сесії 27 серпня 1948 року та наведена з поправками до 1968 року включно.
Список розділів, підрозділів і груп
Розділ 1. Сільське господарство, мисливство, лісове господарство та риболовство
Підрозділ Група
11 Сільське господарство та мисливство
111 Сільськогосподарське виробництво
112 Сільськогосподарське обслуговування
113 Мисливство, ловля дичини капканами та
розведення дичини
12 Лісове господарство та лісозаготовки
121 Лісове господарство
122 Лісозаготовки
13 130 Риболовство
Розділ 2. Гірничодобувна промисловість
21 210 Видобування вугілля
22 220 Видобування нафти та природного газу
23 230 Видобування металевих руд
29 290 Інші галузі гірничодобувної промисловості
Розділ 3. Обробна промисловість
31 Харчова промисловість, виробництво напоїв та
тютюнова промисловість
311-312 Харчова промисловість
313 Виробництво напоїв
314 Тютюнова промисловість
32 Текстильна, швейна та взуттєва і шкіряна
промисловість
321 Текстильна промисловість
322 Виробництво одягу
323 Виробництво шкіри та виробів із шкіри,
замінників шкіри, за винятком взуття та одягу
324 Виробництво взуття, за винятком взуття із
вулканізованої або формованої гуми або
пластичних матеріалів
33 Виробництво деревини і дерев’яних виробів,
включаючи меблі
331 Виробництво деревини, дерев’яних та пробкових
виробів, за винятком меблів
332 Виробництво неметалевих меблів і домашнього
обладнання
34 Виробництво паперу та виробів із паперу,
поліграфічна промисловість і видавнича справа
341 Виробництво паперу та паперових виробів
342 Поліграфічна промисловість, видавнича справа й
суміжні галузі господарства
35 Виробництво хімікаліїв, хімічних товарів,
продуктів переробки нафти та вугілля, гумових
та пластичних виробів
351 Виробництво промислових хімікаліїв
352 Виробництво інших хімічних товарів
353 Нафтопереробна промисловість
354 Виробництво різних продуктів переробки нафти
та вугілля
355 Виробництво гумових виробів
356 Виробництво пластичних виробів, які не включені
до інших категорій
36 Виробництво неметалевих мінеральних продуктів,
за винятком продуктів переробки нафти і
вугілля
361 Виробництво фаянсових, фарфорових і глиняних
виробів
362 Виробництво скла та скляних виробів
369 Виробництво інших неметалевих мінеральних
продуктів
37 Металургійна промисловість
371 Чорна металургія
372 Кольорова металургія
38 Металообробна промисловість, машинобудування
та виробництво устаткування
381 Металообробна промисловість, за винятком
машинобудування та виробництва обладнання
382 Машинобудування, за винятком виробництва
електричних машин
383 Електромашинобудування та виробництво
електричних апаратів і приладів та інших
електричних товарів
384 Виробництво транспортного обладнання
385 Виробництво професійного, наукового та
контрольно-вимірювального обладнання, яке не
включено до інших категорій, фотографічних і
оптичних товарів
39 390 Інші галузі обробної промисловості
Розділ 4. Електроенергія, газ і вода
41 410 Електроенергія, газ і пара
42 420 Водопостачання
Розділ 5. Будівництво
50 500 Будівництво
Розділ 6. Оптова та роздрібна торгівля, ресторани та готелі
61 610 Оптова торгівля
62 620 Роздрібна торгівля
63 Ресторани та готелі
631 Ресторани, кафе та інші підприємства
громадського харчування
632 Готелі, пансіонати, кемпінги та інші
аналогічні підприємства
Розділ 7. Транспорт, складське господарство та зв’язок
71 Транспорт та складське господарство
711 Сухопутний транспорт
712 Водний транспорт
713 Повітряний транспорт
719 Пов’язані з транспортом види обслуговування
72 720 Зв’язок
Розділ 8. Фінансова справа, страхування, операції з нерухомим майном та комерційні послуги
81 810 Фінансові установи
82 820 Страхування
83 Операції з нерухомим майном та комерційні
послуги
831 Операції з нерухомим майном
832 Комерційні послуги, за винятком оренди та
здавання в найом машин та обладнання
833 Оренда та здавання в найом машин та обладнання
Розділ 9. Комунальне, соціальне та особисте обслуговування
91 910 Державне управління та оборона
92 920 Санітарна служба та суміжні види обслуговування
93 Соціальне обслуговування та пов’язане з ним
комунальне обслуговування
931 Система освіти
932 Науково-дослідні установи
933 Медичне обслуговування та інші види охорони
здоров’я та ветеринарії
934 Установи соціального забезпечення та
обслуговування
935 Об’єднання роботодавців, профспілкові
об’єднання та професійні союзи
939 Інші види соціального обслуговування і
пов’язаного з ними комунального обслуговування
94 Культурне обслуговування
941 Кінематографія та інші види культурного
обслуговування
942 Бібліотеки, музеї, ботанічні сади та інші види
культурного обслуговування, які не включені до
інших категорій
949 Обслуговування в галузі розваг та відпочинку,
яке не включене до інших категорій
95 Особисте й домашнє обслуговування
951 Ремонтні служби, не включені до інших категорій
952 Пральні та прання білизни, хімічна чистка та
фарбування
953 Домашнє обслуговування
959 Різні види особистого обслуговування
96 960 Міжнародні та інші екстериторіальні організації
Розділ 0. Види діяльності, які не визначені з достатньою точністю
0 000 Види діяльності, які не визначені з достатньою
точністю
16 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X