Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база бухгалтера » Наказ ДПА України від 12.04.2002 №173 «Про підтвердження статусу податкового резидента України»
Нормативна база бухгалтера

Наказ ДПА України від 12.04.2002 №173 «Про підтвердження статусу податкового резидента України»

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

N 173 від 12.04.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
26 квітня 2002 р.
за N 399/6687

Про підтвердження статусу
податкового резидента України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації

N 575 ( z1349-04 ) від 30.09.2004 )

Відповідно до статті 14 Закону України “Про міжнародні договори України” ( 3767-12 ), з метою застосування міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування юридичних та фізичних осіб України, які отримують доходи за межами України, та керуючись статтею 8 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” ( 509-12 ),

Н А К А З У Ю:
1. Затвердити довідку-підтвердження статусу податкового резидента України, що додається.
2. Установити, що довідку-підтвердження статусу податкового резидента України видає державна податкова інспекція за місцезнаходженням юридичної особи (місцем проживання фізичної особи) на своєму бланку протягом 10-ти робочих днів з моменту подання письмового звернення такої особи.
3. Установити, що державні податкові інспекції за місцезнаходженням юридичної особи (місцем проживання фізичної особи) у разі подання такою особою заяви про звільнення
(зменшення) від оподаткування доходів із джерел у зарубіжній державі або заяви про відшкодування уже сплачених податків на території зарубіжної держави за формами, затвердженими компетентним органом цієї зарубіжної держави з виконання міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування на її території, зобов’язані підтверджувати статус податкового резидента на цих формах підписом начальника Державної податкової інспекції та печаткою.
Згадані заяви подаються з перекладом на українську мову, крім заяв, оформлених російською мовою.
( Наказ доповнено пунктом 3 згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 575 ( z1349-04 ) від 30.09.2004 )

4. За рішенням керівника органу державної податкової служби, відповідальним за видачу довідки-підтвердження статусу податкового резидента (п.2) або підтвердження статусу податкового резидента на заяві про звільнення (зменшення) від оподаткування доходів з джерел у зарубіжній державі та/або на заяві про відшкодування вже сплачених податків на території зарубіжної держави (п.3), призначається працівник підрозділу оподаткування юридичних (фізичних) осіб. ( Наказ доповнено пунктом 4 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 575 ( z1349-04 ) від 30.09.2004 )
5. Начальнику управління міжнародних зв’язків Гладуну Ю.В.:
5.1. Подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.
5.2. Після державної реєстрації цього наказу направити зразок довідки-підтвердження до компетентних органів кожної з держав, з якими Україна уклала міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування.
6. Начальнику Головного управління масово-роз’яснювальної роботи Сисоєву В.О. та головному редакторові журналу “Вісник податкової служби” Кудрицькому Д.А. довести цей наказ через засоби масової інформації до відома платників податків.
7. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у десятиденний термін після державної реєстрації наказу забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Шитрю О.І.

Голова М.Я. Азаров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
12.04.2002 N 173
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 2002 р.
за N 399/6687

Довідка-підтвердження
статусу податкового резидента України

Повна назва _________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
__________________________________________________________________
Місцезнаходження (місце проживання) _________________________
Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер з ДРФО) —————
—————
Цим підтверджується, що названа вище особа є платником
податків в Україні і є резидентом України у розумінні договору про
уникнення подвійного оподаткування між Україною (Урядом України) і
__________________________________________________________________
(назва країни)
Начальник Державної податкової інспекції ____________________
МП
Начальник управління
міжнародних зв’язків Ю.В. Гладун


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X