Головна » Бухгалтеру » Довідники » Заробітна плата » Відпустка та простій: шпаргалка для кадровика
Заробітна плата

Відпустка та простій: шпаргалка для кадровика

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email
  Простій Відпустка щорічна (основна) або на дітей Відпустка за свій рахунок
Умови виникнення Підприємство призупинило роботу:
• згідно з відповідною постановою уряду чи розпорядженням місцевої влади (вимушений простій);
• з власної ініціативи
Підставою для надання є графік відпусток. Проте за домовленістю сторін може бути надана в інший строк Надається на підставі заяви працівника. Відправляти у таку відпустку працівника примусово, не отримавши згоди, роботодавець не має права
Табелювання Умовне позначення простою — «П» (цифровий код «23»). У верхній комірці зазначають кількість годин простою (наприклад, «8»), у нижній — умовне позначення простою — «П» (або «23»). Для відображення щорічної основної відпустки застосовують код «В» (цифровий код «08»), відпустки на дітей — код «ДО» (цифровий код «15») Умовне позначення відпустки за свій рахунок залежить від підстави її надання. Наприклад, відпустка без збереження зарплати за домовленістю сторін (у тому числі на період карантину) — кодом «НА» (цифровий код «18»)
Оплата Залежно від варіанта:
1. Якщо вимушений простій, то, на нашу думку, оплата за середнім заробітком. Розраховуємо виходячи з виплат за 2 календарних місяці, що передують введенню простою.
2. Якщо простій — власна ініціатива, то оплата не нижче від 2/3 тарифної ставки (окладу).
Якщо працівник має право на підвищення окладу, то оклад з урахуванням підвищення. Премії, доплати, надбавки — не враховують.
Якщо працівник із неповним робочим часом, то, на нашу думку, оплата виходячи з тарифної ставки (окладу) з урахуванням зайнятості
Період щорічної основної відпустки та соцвідпустки на дітей оплачують згідно з Порядком № 100. Для цього сумарний заробіток за останні перед початком відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період поділимо на відповідну кількість календарних днів року або меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів) Х
Трудова доплата до МЗП Оплата простою та відпускні не включають до зарплати для порівняння з МЗП. Підстава — це виплати, нараховані за невідпрацьований час.
Отже, якщо за працівником при виконанні норми праці трудова доплата не визначалася, оскільки його оклад вище МЗП, то й у разі невиконання норми праці через простій/відпустку такої доплати не буде. Якщо ж трудова доплата розраховувалася, то нараховану йому зарплату за місяць за фактично відпрацьований час порівнюємо з МЗП, розрахованою пропорційно виконаній нормі праці (відпрацьованому часу).
Якщо «пропорційна» МЗП вища за фактичну, на різницю між цими двома величинами нараховуємо працівнику трудову доплату
Лікарняний лист Оплачують у загальному порядку Якщо був непрацездатний працівник підприємства, то відпустка підлягає продовженню або перенесенню.
Виняток — випадок, коли непрацездатність виникла у зв’язку з доглядом за дитиною (хворіла дитина працівника). У цьому випадку відпустка «з’їсть» лікарняний
Період непрацездатності, що збігся з періодом відпустки за свій рахунок, оплаті не підлягає. А ось листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами оплачується в загальному порядку
Відпустка У період простою працівникам можна надавати відпустки Х Х
ЄСВ з МЗП Якщо фактична база нарахування ЄСВ за місяць, визначена за основним працівником (ЄСВ 22%), буде нижчою за МЗП, розраховуємо ЄСВ-різницю та донараховаємо на неї ЄСВ.
Виняток — якщо працівник був у трудових відносинах неповний місяць (звільнені/прийняті працівники)
Якщо є нарахування (база нарахування ЄСВ 22% ≠ 0) і весь місяць у трудових відносинах, виконуємо вимогу про сплату ЄСВ з МЗП.
Якщо нарахувань немає (весь місяць за свій рахунок), ЕСВ не сплачуємо. Немає доходу — немає ЄСВ

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка