Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база бухгалтера » НАКАЗ МінФіна 18.06.2015 № 573
Нормативна база бухгалтера

НАКАЗ МінФіна 18.06.2015 № 573

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.06.2015  № 573

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 липня 2015 р.
за № 789/27234

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О.Л.

Міністр

Н. Яресько


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
18.06.2015  № 573

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 липня 2015 р.
за № 789/27234

ЗМІНИ 
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

1. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 893/4186 (із змінами):

1) у тексті до рахунку 31 «Рахунки в банках»:

доповнити після абзацу шостого новими абзацами сьомим та восьмим такого змісту:

«315 «Спеціальні рахунки в національній валюті»

316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті».

У зв’язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати відповідно абзацами дев’ятим та десятим;

доповнити новими абзацами одинадцятим та дванадцятим такого змісту:

Читати по темі:  Наказ МінФіна № 818 від 13.09.2016

«Субрахунок 315 «Спеціальні рахунки в національній валюті» призначений для обліку коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритому платнику податку в Казначействі, а також на інших спеціальних рахунках, відкритих у банку та/або органі Казначейства відповідно до законодавства, тощо.

Субрахунок 316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті» призначений для обліку коштів в іноземній валюті, що підлягають розподілу або додатковому попередньому контролю, у тому числі сум коштів в іноземній валюті, що підлягають обов’язковому продажу відповідно до законодавства.»;

2) кореспонденцію рахунків доповнити такою кореспонденцією рахунків:

до рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів»:

за дебетом рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів» з кредитом рахунку 91 «Загальновиробничі витрати»;

до рахунку 91 «Загальновиробничі витрати»:

за кредитом рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» з дебетом рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів».

2. У розділі І Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25) (із змінами):

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності):

1) для складання Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва:

суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами, які визнані такими відповідно до законодавства (крім тих, які складають Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва);

представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності.

2) для складання Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва:

суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства;

Читати по темі:  Приказ Минфина от 10.04.15 г № 415

суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами, що відповідають критеріям мікропідприємництва.»;

2) у пункті 8:

слова та цифри «що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу III Податкового кодексу України, та які мають право на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат» замінити словами та цифрами «зазначені у підпункті 2 пункту 2 цього розділу,»;

абзац п’ятий виключити;

3) у пункті 10 слова та цифри «Суб’єкти господарювання, які відповідають критеріям, визначеним підпунктами 4 і 6» замінити словами та цифрою «Юридичні особи – суб’єкти господарювання, які відповідають критеріям, визначеним підпунктом 3».

3. Третє речення пункту 14 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за № 288/4509 (із змінами), виключити.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку

М.О. Чмерук

Приказ Минфина «Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства финансов Украины по бухгалтерскому учету» от 18.06.15 г. № 573. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Наша розсилка

Опитування

Якою бухгалтерською програмою ви користуєтесь?

Випадкова цитата

Одинаково спокойно относятся к деньгам лишь мудрецы и бухгалтеры.

НАКАЗ МінФіна 18.06.2015 № 573

Час читання: 8 min
0

Поділитися з другом