Головна » Бухгалтеру » Бухгалтерський облік » Організація бухгалтерського обліка в стоматологічних кліниках
Бухгалтерський облік

Організація бухгалтерського обліка в стоматологічних кліниках

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Приймаєте рішення про відкриття стоматологічної клініки? Оберіть організаційно-правову форму та систему оподаткування майбутнього підприємства, розробіть установчі документи та гайда до держреєстратора.

Найбільш популярна форма організації – товариства з обмеженою відповідальністю (далі — ТОВ). Щоб зрозуміти порядок управління ТОВ, створення статутного капіталу розподілу прибутку тощо вивчіть норми Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VІІІ.

Не забудьте поінформувати держреєстратора про кінцевих бенефіціарних власників під час реєстраційних дій через подання заяви за формою 2, структури власності та копій документів, що засвідчують особу, яка є бенефіціаром ТОВ (Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX).

Вибираємо систему оподаткування для стоматології

Власники стоматклініки обиратимуть між загальною системою оподаткування зі сплатою податку на прибуток та ПДВ або спрощеною системою оподаткування, як платники єдиного податку третьої групи. Платники третьої групи можуть обрати одну з двох ставок єдиного податку:

 • 3% доходу, якщо юридична особа бажає бути ще і платником ПДВ;

або

 • 5%, якщо юридична особа не хоче сплачувати ПДВ.

Під час держреєстрації оберіть потрібний код виду економічної діяльності (далі — КВЕД), залежно від виду стоматологічних послуг, що плануєте надавати. Особливу увагу на вибір коду зверніть, якщо перебуватимете у лавах спрощенців.

За основний код оберіть КВЕД-2010 86.23 «Стоматологічна практика», який дозволятиме надавати стоматпослуги загального та спеціального характеру (зуболікарська практика, ендодонтика, педіатрія, патологія ротової порожнини), послуги ортодонта та проваджувати операційну стоматологічну діяльність. Якщо самостійно виготовлятимете штучні зуби та протези додатково відкрийте КВЕД 32.50 «Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів». Залучатимете до роботи гігієніста або інший парамедичний персонал ― додайте також КВЕД 86.90 «Інші діяльність у сфері охорони здоров’я».

Вибираємо облікову політику для стоматології

Організувати бухоблік в новоствореній стоматклініці має власник (ки) або уповноважений орган підприємства. Головне завдання засновника – визначити хто саме відповідатиме за ведення бухобліку та складання звітності. На старті діяльності – це може бути і сам власник або керівник ТОВ, штатний бухгалтер чи аутсорсингова компанія на підставі укладеного договору (ст. 8 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999 № 996, далі — Закон про бухоблік).

Одне із завдань підприємства розробити та погодити з власником облікову політику стоматологічної клініки, яку зазвичай оформлюють у формі наказу (ст. 8 Закон про бухоблік).

Розробляєте облікову політику? Врахуйте норми Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Мінфіну від 27.06.2013 № 635 (далі — Методрекомендації № 635). Перелік вимог до побудови облікової політики підприємства у Методрекомендаціях № 635 не вичерпний, тому врахуйте специфіку стоматдіяльності під час розробки розпорядчого документа.

У наказі обовязково закріпіть вибір:

 • форми ведення бухобліку, тобто які саме регістри обліку застосовуватимете: картки, журнали, книги тощо та спосіб їх створення. Якщо організовуєте облік з використанням спеціалізованого програмного забезпечення зазначте спосіб обробки як автоматизований. Не радимо у наказі зазначати назву програмного продукту.
 • правил документообігу – паперового чи електронного – від створення чи отримання документів до їх передачі до архіву;

Акцентуйте увагу, що застосовуватимете для обліку самостійно розроблені первинні облікові документи, адже типові форми обліку основних засобів, матеріалів, МШП тощо Держстат скасував з 17.09.2021 року.

 • робочого плану рахунків з введеними додатковими рахунками аналітичного обліку, необхідних для обліку стоматдіяльності;
 • системи обліку – за національними чи міжнародними стандартами (ст. 8 Закон про бухоблік).

Стоматклініки переважно за критеріями ст. 2 Закону про бухобліку є мікро- або малими підприємствами, тому організуйте облік за нацстандартами та подавайте фінзвітність з урахуванням вимог НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність».

Порада: не зазначайте у наказі про облікову політику номер та назву НП(С)БО за яким подаватимете фінзвітність, адже у наступних періодах клініка може «підрости», що потягне за собою зміни до облікової політики.

Організовуємо облік основних засобів стоматології

Професіоналізм дантиста – це половина якісно наданої стоматпослуги. Клініка потребує сучасного обладнання та інструментарію. Коштовне обладнання клініка зазвичай закуповує із залученням кредитних коштів, отримує у фінансовий лізинг або бере у оперативну оренду тощо. Пропишіть у обліковій політиці метод нарахування амортизації, підходи до переоцінки основних засобів, вартісні критерії за якими включатимете об’єкти до малоцінних необоротних матеріальних активів, критерії для класифікації поліпшень та ремонтів основних засобів (п. 2.5, 2.6, 2.7, 2.30 Методрекомендації № 635). Якщо закуповуватимете стоматобладнання у нерезидентів – передбачте порядок розрахунку курсових різниць – за статтею чи за окремою господарською операцією (п. 8 НП(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»). У разі ліквідації стоматологічного обладнання, що містить сплави дорогоцінних металів врахуйте вимоги Методичних рекомендацій щодо обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що їх містять, затверджених наказом Мінфіну від 15.09.2015 № 780.

Організовуємо облік запасів стоматології

Найбільш трудомісткою є ділянка обліку матеріалів та медикаментів для надання стоматпослуги. Організовуючи облік розробіть систему складських та облікових документів, а також форми звітів для звірки залишків стоматологічних матеріалів та медикаментів на складі та за даними обліку. Передбачте проведення обов’язкових та добровільних інвентаризацій та їх періодичність з урахуванням вимог Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879.

У обліковій політиці передбачте: метод оцінки вибуття запасів, порядок обліку транспортно-заготівельних витрат при придбанні запасів, визначення одиниці аналітичного обліку запасів (п. 2.2. 2.4, 2.28 Методрекомендації № 635).

Організовуємо облік витрат, калькулювання та доходів стоматології

Організація обліку витрат має враховувати специфіку медичної практики стоматології. Облікова політика має включати склад статей калькуляції, вибір методу калькулювання собівартості послуг, порядок обліку та розподілу загальновиробничих витрат (п. 2.15, 2.16 Методрекомендації № 635). Для розрахунку собівартості стоматпослуги передбачте такі статті:

 • сировина й матеріали;
 • зворотні відходи (вираховуються);
 • зарплата медичного персоналу;
 • відрахування на соціальні заходи;
 • амортизація основних засобів;
 • загальновиробничі витрати.
 • інші виробничі витрати.

Обов’язково калькулюйте собівартість стоматпослуги та ведіть облік із застосуванням рахунку 23 «Виробництво». Якщо матимете власну лабораторію із виробництва штучних зубів та протезів – організуйте окремий облік активів як готової продукції.

Для розподілу та обліку загальновиробничих витрат передбачте склад змінних та постійних витрат, базу розподілу, нормативну виробничу потужність (п. 15, 16 НП(С)БО 16 «Витрати»). Оскільки стоматпослугу надаєте індивідуально кожному клієнту оберіть позамовний метод калькулювання.

Для обліку доходів від надання стоматпослуг складіть прейскурант цін. Ціну стоматпослуги розрахуйте як суму виробничої собівартості, накладних витрат (адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційних витрати) та норми прибутку. Доходи показуйте в обліку відповідно до вимог НП(С)БО 15 «Дохід», а під час оцінки ступеня завершеності операції з надання послуги враховуйте вимоги п.11 НП(С)БО 15 «Дохід».

Організовуємо облік дорогметалів у стоматології

Щоб організувати облік брухту з умістом дорогоцінних металів, орієнтуємося на Методрекомендації № 780. Вони вирізняють:

 • брухт із умістом дорогоцінних металів — деталі, вузли, вироби та матеріали, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність і містять дорогоцінні метали у будь-якому вигляді;
 • відходи із вмістом дорогоцінних металів — технологічні відходи виробництва або виробничий брак, які містять дорогоцінні метали.

У стоматології до дорогоцінного брухту й відходів відносимо, зокрема, відходи, які отримали під час заміни коронок, через брак у протезуванні тощо.

Далі продемонструємо облік операцій із практики стоматологій. Приклади розраховані як на КНП, так і на приватні заклади. Проведення віддзеркалюють головні операції з практики стоматологій: придбання, ремонт, списання обладнання та запасів, оренду приміщень та обладнання, безоплатну передачу основних засобів, визначення вартості послуг.

Нижче ознайомтеся з циклом публікацій про стоматологічний бухоблік та відповіді експертів на найпоширеніші запитання щодо обліку, оподаткування та організації діяльності стоматологій. На додачу до універсальних інструкцій ми зібрали в тематичній добірці специфічні рішення з організації діяльності та обліку операцій стоматологій.

Як оформити лікаря-стоматолога, який орендує крісло

Тетяна Тарасюк, засновник Юридичної компанії «Medcraft», Луцьк


Стоматологічний заклад отримав ліцензію на медичну практику, зазначивши кабінет із двома робочими місцями лікаря-стоматолога. Згодом лікар, заявлений у ліцензії, звільнився. Як здати в оренду вільне крісло лікарю стоматологу, щоб покрити частину витрат на оренду?

За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно в користування за плату на певний строк (ч. 1 статті 759 ЦКУ). Таке визначення містить і частина перша статті 283 ГКУ, але із застереженням, що майно передається в користування саме для здійснення господарської діяльності.

Щоб визначитися з тим, як краще оформити відносини з лікарем-стоматологом, який орендує крісло, спробуймо змоделювати кілька ситуацій.

Які стоматології зобов’язані акредитуватися

Тетяна Тарасюк, засновник Юридичної компанії «Medcraft», Луцьк


За яких умов стоматологічному закладу варто акредитуватися? І чи мають проходити акредитацію лікарі-стоматологи — ФОПи?

Акредитація — це визнання МОЗ того, що заклад охорони здоров’я має умови, щоб надавати медичну допомогу певного рівня та видів.

Акредитація підтверджує, що в ЗОЗ дотримуються стандартів у сфері охорони здоров’я, а освітній рівень медичних працівників відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам.

Акредитацію проходять лише ЗОЗ. Лікарям-стоматологам — ФОПам акредитацію проходити не потрібно. Акредитація добровільна для всіх ЗОЗ незалежно від форми власності.

Чи правомірно ввести посаду стоматолога в ЦПМСД

Олена Менделя, адвокат адвокатського бюро «Олени Менделя», Київ


Чи можна ввести посаду стоматолога в ЦПМСД, якщо громада бажає і має змогу частково фінансувати заробітну плату та як це оформити?

ЦПМСД — це ЗОЗ, що утворюється з метою забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі (п. 1 розд. І наказу МОЗ «Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи» від 29.07.2016 № 801; далі — Положення).

Основні завдання ЦПМСД:

 • організовувати надання прикріпленому населенню ПМД;
 • забезпечувати належну доступність та якість ПМД для прикріпленого населення;
 • організовувати взаємодію із ЗОЗ, що надають вторинну (спеціалізовану), медичну допомогу, третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, екстрену медичну допомогу, паліативну медичну допомогу, медичну реабілітацію;
 • організовувати й надавати невідкладну медичну допомогу населенню;
 • планувати розвиток ПМД;
 • проводити організаційно-методичну роботу за напрямом ПМД;
 • здійснювати фінансове та матеріально-технічне забезпечення ПМД;
 • забезпечувати кадрове укомплектування;
 • забезпечувати взаємодію між підрозділами ЦПМСД в інтересах удосконалення надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров’я населення;
 • сприяти доступності для населення сільської місцевості стоматологічної та екстреної допомоги, забезпечення лікарськими засобами (п. 1 розділу ІІ Положення).

Надавачем ПМД є заклад охорони здоров’я будь-якої організаційно-правової форми, зокрема й КНП, або ФОПи, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та забезпечують на її основі медичне обслуговування населення, безпосередньо пов’язане з наданням ПМД.

Лікарем з надання ПМД є професіонал у галузі лікувальної справи (лікар загальної практики — сімейний лікар, лікар-педіатр, лікар-терапевт), який перебуває у трудових відносинах із надавачем ПМД або провадить господарську діяльність з медичної практики як ФОП та особисто надає ПМД (п. 2 Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженого наказом МОЗ від 19.03.2018 № 504).

Чи може лікар-стоматолог працювати анестезіологом

Наталія Венцківська, заступник начальника КУ «ІАЦ МС у Вінницькій області»


У відділенні щелепно-лицьової хірургії обласної клінічної лікарні працюють лікар-стоматолог-хірург, лікар-стоматолог, зубний технік і медсестри. Чи вважати цей підрозділ відділенням стоматологічного профілю? Чи правомірно прийняти на посаду лікаря-анестезіолога до цього відділення спеціаліста з дипломом про повну вищу освіту за спеціальністю «Стоматологія» та кваліфікацією лікаря-стоматолога? Працівник має сертифікати за спеціальністю анестезіологія (дійсний до 2022 року) і дитяча анестезіологія (дійсний до 2024 року), а також відповідь МОЗ на персональний запит про те, що лікар-стоматолог має право обіймати посаду лікаря-анестезіолога в установах стоматпрофілю. Як оформити стоматолога, щоб він працював анестезіологом?

За наявності в лікаря різних спеціальностей, він повинен працювати за кожною з них окремо.

Норма робочого часу лікаря-стоматолога приватного кабінету

Галина Бєлікова, заступник генерального директора з кадрових питань КНП «Київський обласний кардіологічний диспансер»


Яка норма робочого часу лікаря-стоматолога приватного кабінету — 33 чи 36 годин?

Лікар-стоматолог приватного кабінету, який веде винятково амбулаторний прийом пацієнтів, має працювати 33 год на тиждень. Чому так, пояснимо далі.

Додаткова відпустка ФОП — лікаря-стоматолога

Галина Бєлікова, заступник генерального директора з кадрових питань КНП «Київський обласний кардіологічний диспансер»


ФОП надає стоматологічні послуги, має ліцензію на медичну практику. Чи мають право на додаткову відпустку за особливий характер праці працівники ФОП — лікарі-стоматологи?

Ні, не мають.

Про які зміни ФОП-стоматологи мають повідомляти МОЗ

Відповідає Владислав Головатюк, юрист, Київ


ФОП-стоматолог прийняв на роботу лікаря, документи якого використовував, коли відкривав ліцензію на медичну практику. Чи треба подавати повідомлення до МОЗ?

Ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом строку, встановленого ліцензійними умовами (ч. 2 ст. 15 Закону № 222). За відсутності ліцензійних умов ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання.

 

Поділіться з друзями - підтримайте проект
X