Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » НАКАЗ МінФіна від 29.06.2017 № 604
Накази МінФіну

НАКАЗ МінФіна від 29.06.2017 № 604

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.06.2017  № 604

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
24 липня 2017 р. 
за № 895/30763

Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку суб’єктів державного сектору та порядку їх складання

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Картка аналітичного обліку готівкових операцій;

Картка аналітичного обліку касових видатків;

Картка аналітичного обліку фактичних видатків;

Картка аналітичного обліку відкритих (виділених) асигнувань;

Книга аналітичного обліку відкритих асигнувань (перерахованих коштів) суб’єктам державного сектору нижчого рівня;

Книга аналітичного обліку асигнувань та взятих зобов’язань;

Картка аналітичного обліку капітальних видатків;

Картка аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг);

Картка аналітичного обліку фінансових доходів (відсотків, роялті, дивідендів);

Порядок складання карток і книг аналітичного обліку суб’єктами державного сектору.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного казначейства України від 06 жовтня 2000 року № 100 «Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2000 року за № 747/4968 (із змінами).

3. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. Данилюк

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України  
29.06.2017  № 604

КАРТКА 
аналітичного обліку готівкових операцій

Директор 
Департаменту прогнозування 
доходів бюджету 
та методології 
бухгалтерського обліку

Ю.П. Романюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України  
29.06.2017  № 604

КАРТКА 
аналітичного обліку касових видатків

Директор 
Департаменту прогнозування 
доходів бюджету 
та методології 
бухгалтерського обліку

Ю.П. Романюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України  
29.06.2017  № 604

КАРТКА 
аналітичного обліку фактичних видатків

Директор 
Департаменту прогнозування 
доходів бюджету 
та методології 
бухгалтерського обліку

Ю.П. Романюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України  
29.06.2017  № 604

КАРТКА 
аналітичного обліку відкритих (виділених) асигнувань

Директор 
Департаменту прогнозування 
доходів бюджету 
та методології 
бухгалтерського обліку

Ю.П. Романюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України  
29.06.2017  № 604

КНИГА 
аналітичного обліку відкритих асигнувань (перерахованих коштів) суб’єктам державного сектору нижчого рівня

Директор 
Департаменту прогнозування 
доходів бюджету 
та методології 
бухгалтерського обліку

Ю.П. Романюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України  
29.06.2017  № 604

КНИГА 
аналітичного обліку асигнувань та взятих зобов’язань

Директор 
Департаменту прогнозування 
доходів бюджету 
та методології 
бухгалтерського обліку

Ю.П. Романюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України  
29.06.2017  № 604

КАРТКА 
аналітичного обліку капітальних видатків

Директор 
Департаменту прогнозування 
доходів бюджету 
та методології 
бухгалтерського обліку

Ю.П. Романюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України  
29.06.2017  № 604

КАРТКА 
аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг)

Директор 
Департаменту прогнозування 
доходів бюджету 
та методології 
бухгалтерського обліку

Ю.П. Романюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України  
29.06.2017  № 604

КАРТКА 
аналітичного обліку фінансових доходів (відсотків, роялті, дивідендів)

Директор 
Департаменту прогнозування 
доходів бюджету 
та методології 
бухгалтерського обліку

Ю.П. Романюк

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України  
29.06.2017  № 604

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
24 липня 2017 р. 
за № 895/30763

ПОРЯДОК 
складання карток і книг аналітичного обліку суб’єктами державного сектору

І. Загальні положення

1. Цей Порядок застосовується при складанні карток і книг аналітичного обліку розпорядниками бюджетних коштів (далі – суб’єкти державного сектору).

2. Терміни у цьому Порядку застосовуються у значеннях, визначених Бюджетним кодексом України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

ІІ. Вимоги до складання карток і книг аналітичного обліку

1. Картка аналітичного обліку готівкових операцій

1. Картка використовується суб’єктами державного сектору для відображення операцій з готівкою в касі суб’єкта державного сектору в розрізі кодів бюджетної класифікації та видів надходжень (окремо за загальним та спеціальним фондами й видами надходжень спеціального фонду).

2. У централізованих бухгалтеріях для суб’єктів державного сектору, що ними обслуговуються, складаються окремі картки за кожним суб’єктом державного сектору в розрізі зазначених параметрів та загальна картка за всіма суб’єктами державного сектору, що обслуговуються.

3. Картка відкривається щомісяця, записи в ній здійснюються на підставі кожного звіту касира.

4. Підсумок «Усього (за КПКВК (ТПКВКМБ/ТКВКБМС), видом надходжень)» є проміжним і виводиться за кожним звітом касира в розрізі кодів економічної класифікації видатків та видів надходжень. Підсумок проміжних граф виводиться у рядку «Усього», який призначений для контролю за правильністю здійснення записів і повинен відповідати даним звіту касира.

5. Картка аналітичного обліку готівкових операцій підписується виконавцем та особою, що перевірила картку.

2. Картка аналітичного обліку касових видатків

1. Картка призначена для аналітичного обліку касових видатків у суб’єктів державного сектору та централізованих бухгалтеріях.

2. Картка ведеться в розрізі кодів економічної класифікації видатків. За кожним кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод), за загальним та спеціальним фондами, за кожним видом надходжень спеціального фонду складаються окремі картки. У централізованих бухгалтеріях для суб’єктів державного сектору, що ними обслуговуються, складаються окремі картки за кожним суб’єктом державного сектору в розрізі зазначених параметрів та загальна картка за всіма суб’єктами державного сектору, що обслуговуються.

3. Картка відкривається щомісяця та заповнюється щодня бухгалтером на підставі виписки органу Державної казначейської служби України (далі – органи Казначейства) (банку). Суми відновлених касових видатків записуються на зворотному боці картки.

4. Картка аналітичного обліку касових видатків підписується виконавцем та особою, що перевірила картку.

3. Картка аналітичного обліку фактичних видатків

1. Картка використовується суб’єктами державного сектору та централізованими бухгалтеріями для аналітичного обліку фактичних видатків.

2. Картка ведеться щомісяця в розрізі кодів економічної класифікації видатків. За кожним кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод), за кожним видом надходжень спеціального фонду складаються окремі картки. У централізованих бухгалтеріях для суб’єктів державного сектору, що ними обслуговуються, складаються окремі картки за кожним суб’єктом державного сектору в розрізі зазначених параметрів та загальна картка за всіма суб’єктами державного сектору, що обслуговуються.

3. Записи про суми фактичних видатків суб’єкта державного сектору здійснюються на підставі даних меморіальних ордерів. Суми відновлених фактичних видатків записуються на зворотному боці картки.

4. Картка аналітичного обліку фактичних видатків підписується виконавцем та особою, що перевірила картку.

4. Картка аналітичного обліку відкритих (виділених) асигнувань

1. Картка призначена для аналітичного обліку відкритих (виділених) асигнувань.

2. Картка ведеться в розрізі кодів економічної класифікації видатків окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод).

3. Картка ведеться окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету.

4. Картка відкривається на рік. За рядком «Затверджено кошторисом на рік» заповнюються кошторисні призначення. Протягом року цей показник може коригуватися на підставі змін, що вносяться до кошторисів у порядку, встановленому законодавством.

5. Записи щодо відкритих (виділених) асигнувань та доходів спеціального фонду, що надійшли від суб’єктів державного сектору вищого рівня, здійснюються на підставі виписок органу Казначейства (банку) з рахунків відкритих асигнувань, особових, реєстраційних (поточних) рахунків, відкритих в органах Казначейства (банках). Суми, на які зменшуються відкриті (виділені) асигнування, записуються зі знаком «мінус» або чорнилом червоного кольору, а при веденні автоматизованого обліку – тільки зі знаком «мінус».

6. Щомісяця в картці розраховуються підсумок асигнувань за місяць, усього асигнувань з початку року та залишок річних бюджетних призначень.

7. Картка аналітичного обліку відкритих (виділених) асигнувань підписується виконавцем та особою, що перевірила картку.

5. Книга аналітичного обліку відкритих асигнувань (перерахованих коштів) суб’єктам державного сектору нижчого рівня

1. Книга використовується суб’єктами державного сектору та централізованими бухгалтеріями для аналітичного обліку відкритих асигнувань (перерахованих коштів) суб’єктам державного сектору нижчого рівня. Ведеться в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

2. Книга відкривається на рік у розрізі суб’єктів державного сектору нижчого рівня. За кожним кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод) заводиться окрема книга.

3. За рядками «Затверджено кошторисом на рік» заповнюються кошторисні призначення, затверджені суб’єктам державного сектору нижчого рівня. Протягом року кошторисні призначення можуть коригуватися на підставі змін, що вносяться до кошторисів у порядку, встановленому законодавством.

4. Записи у книзі про відкриті асигнування (перераховані кошти) суб’єктам державного сектору нижчого рівня здійснюються на підставі виписок органу Казначейства (банку) з рахунків відкритих асигнувань, особових, реєстраційних (поточних) рахунків, відкритих в органах Казначейства (банках). Суми, на які зменшуються відкриті асигнування (перераховані кошти), записуються чорнилом червоного кольору або зі знаком «мінус», а при веденні автоматизованого обліку – тільки зі знаком «мінус».

5. Щомісяця в книзі розраховуються підсумок асигнувань за місяць, усього асигнувань з початку року та залишок річних бюджетних призначень.

6. У випадках відкриття асигнувань (перерахування коштів) із спеціального фонду суб’єктам державного сектору нижчого рівня ведеться окрема книга аналітичного обліку відкритих асигнувань (перерахованих коштів) суб’єктам державного сектору нижчого рівня.

6. Книга аналітичного обліку асигнувань та взятих зобов’язань

1. Книга призначена для реєстрації узятих суб’єктами державного сектору зобов’язань (розміщення замовлення, укладання договору, придбання товарів (послуг, робіт)) відповідно до бюджетних асигнувань і контролю за відповідністю взятих зобов’язань бюджетним асигнуванням.

2. Книга відкривається на рік на підставі затвердженого кошторису суб’єкта державного сектору в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Для кожного коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод) відводяться окремі сторінки. Протягом року кошторисні призначення можуть коригуватися з урахуванням змін, що вносяться до кошторисів у порядку, встановленому законодавством.

3. Книга аналітичного обліку асигнувань та взятих зобов’язань ведеться окремо за загальним та спеціальним фондами кошторису.

4. У книзі реєструються кожне розміщення замовлення, укладання договору, придбання товарів (послуг, робіт), в результаті яких суб’єктом державного сектору будуть сплачені кошти за отримані послуги, роботи та/або матеріальні цінності, в тому числі довгострокові договори, що передбачають сплату бюджетних коштів у поточному бюджетному періоді. Після кожного зареєстрованого документа, що підтверджує факт узяття зобов’язання, в книзі виводиться залишок кошторисних призначень у розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод) та економічної класифікації видатків, у межах яких суб’єкт державного сектору надалі може взяти зобов’язання.

5. Документи, що підтверджують факт узяття зобов’язання, за якими в поточному бюджетному періоді зобов’язання не були оплачені, переносяться у книгу аналітичного обліку асигнувань та взятих зобов’язань наступного бюджетного періоду.

7. Картка аналітичного обліку капітальних видатків

1. Картка призначена для відображення придбання необоротних активів (у тому числі землі, нематеріальних активів тощо), будівництва (придбання), модернізації, реконструкції, реставрації та капітального ремонту будівель, споруд та об’єктів і супровідних робіт, які відповідно до державних будівельних норм є складовою частиною загальної вартості зазначених робіт, видатків з найму транспорту для будівельних робіт і капітального ремонту будівель.

2. Картка ведеться щомісяця в розрізі кодів економічної класифікації видатків, які відносяться до категорії «Капітальні видатки», за загальним та спеціальним фондами. У централізованих бухгалтеріях для суб’єктів державного сектору, що ними обслуговуються, складаються окремі картки за кожним суб’єктом державного сектору в розрізі зазначених параметрів та загальна картка за всіма суб’єктами державного сектору, що обслуговуються.

3. У графі «Збільшено необоротні активи» відображаються суми коштів, спрямованих на збільшення вартості необоротних активів за відповідними субрахунками бухгалтерського обліку. У графі «Інші» відображаються суми коштів, які не відносяться на збільшення вартості необоротних активів.

4. Картка аналітичного обліку капітальних видатків підписується виконавцем та особою, що перевірила картку.

8. Картка аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг)

1. Картка ведеться за видами доходів: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; від додаткової (господарської) діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ; від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).

2. Картка відкривається на рік. За рядком «Затверджено кошторисом на рік» заповнюється річна сума планових надходжень. Протягом року цей показник може коригуватися на підставі змін, що вносяться до кошторисів у порядку, встановленому законодавством.

3. Записи щодо нарахованих доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) здійснюються на підставі первинних документів за кожним контрагентом та за видами доходів.

4. Записи щодо отриманих доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) здійснюються на підставі виписок органу Казначейства (банку) з реєстраційних (поточних) рахунків, відкритих в органах Казначейства (банках).

5. Щомісяця в картці розраховується підсумок «Усього нарахованих доходів за місяць», «Усього отриманих доходів за місяць», «Разом наростаючим підсумком з початку року» та «Залишок коштів на кінець звітного періоду».

6. Картка аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) підписується виконавцем та особою, що перевірила картку.

9. Картка аналітичного обліку фінансових доходів (відсотків, роялті, дивідендів)

1. Картка ведеться за видами фінансових доходів: відсотки, роялті, дивіденди.

2. Картка відкривається на рік. За рядком «Затверджено кошторисом на рік» заповнюється річна сума планових надходжень. Протягом року цей показник може коригуватися на підставі змін, що вносяться до кошторисів у порядку, встановленому законодавством.

3. Записи щодо нарахованих фінансових доходів здійснюються на підставі первинних документів за кожним видом фінансових доходів.

4. Записи щодо отриманих фінансових доходів здійснюються на підставі виписок органу Казначейства (банку) з реєстраційних (поточних) рахунків, відкритих в органах Казначейства (банках).

5. Щомісяця в картці розраховується підсумок «Усього нарахованих фінансових доходів за місяць», «Усього отриманих фінансових доходів за місяць», «Разом наростаючим підсумком з початку року» та «Залишок коштів на кінець звітного періоду».

6. Картка аналітичного обліку фінансових доходів (відсотків, роялті, дивідендів) підписується виконавцем та особою, що перевірила картку.

Директор 
Департаменту прогнозування 
доходів бюджету 
та методології 
бухгалтерського обліку

Ю.П. Романюк


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X