Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » Наказ Мінфіну № 610 Про затвердження Порядку направлення контролюючими органами податкових вимог платникам податків
Накази МінФіну

Наказ Мінфіну № 610 Про затвердження Порядку направлення контролюючими органами податкових вимог платникам податків

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

 НАКАЗ

 

30.06.2017                                                                     № 610

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
24 липня 2017 р. 
за № 902/30770

 

Про затвердження Порядку направлення контролюючими органами податкових вимог платникам податків

Відповідно до статей 59 та 60 глави 4 розділу II Податкового кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок направлення контролюючими органами податкових вимог платникам податків, що додається.
 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року № 576«Про затвердження Порядку направлення органами доходів і зборів податкових вимог платникам податків», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1840/24372.
 3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

Міністр                                                                                О. Данилюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Hаказ Міністерства 
фінансів України 
30.06.2017 № 610

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
24 липня 2017 р. 
за № 902/30770

 

ПОРЯДОК 
направлення контролюючими органами податкових вимог платникам податків

I Загальні положення

 1. Цей Порядок розроблений відповідно до статей 59та 60глави 4 розділу II Податкового кодексу України (далі – Кодекс) (з урахуванням статей 42 та 58 Кодексу) і визначає механізм формування, надсилання (вручення) та відкликання податкових вимог контролюючими органами.
 2. Дія цього Порядку поширюється на платників податків, у яких виник податковий борг.
 3. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, наведених у Кодексі.
 4. Умови формування контролюючими органами податкових вимог
 5. Податкова вимога платнику податків, у якого виник податковий борг, формується контролюючим органом, на який згідно з Кодексом покладається виконання такої функції.
 6. Податкова вимога формується у разі, якщо платник податків не сплатив у встановлені Кодексомстроки суму:

узгодженого грошового зобов’язання;

непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному Кодексом.

 1. Протягом періоду оскарження суми грошових зобов’язань, визначених контролюючим органом відповідно до Кодексу, податкова вимога з податку, що оскаржується, не надсилається.

III. Порядок формування контролюючими органами податкової вимоги

 1. Податкові вимоги формуються автоматично на підставі даних  інформаційно-телекомунікаційних систем (далі – ІТС) контролюючих органів.
 2. Податкова вимога не надсилається (не вручається), якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує шістдесяти  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує шістдесят  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, контролюючий орган   надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податків.
 3. Податкова вимога, крім загальних реквізитів, повинна містити відомості про факт виникнення грошового зобов’язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов’язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.
 4. Сума податкового боргу в податковій вимозі проставляється в гривнях з двома десятковими знаками.
 5. Форма податкової вимоги для платника податків – юридичної особи (або відокремленого підрозділу юридичної особи) наведена в додатку 1до цього Порядку, а для платника податків – фізичної особи – у додатку 2до цього Порядку.
 6. У разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення.

У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений у повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

IV Порядок надсилання (вручення) контролюючими органами податкових вимог платникам податків

 1. Податкова вимога надсилається (вручається) не раніше першого робочого дня після закінчення встановленого Кодексомграничного строку сплати суми грошового зобов’язання.
 2. При формуванні податкових вимог їм автоматично присвоюється порядковий номер за певний рік, який заноситься до відповідного реєстру податкових вимог.
 3. Після формування податкової вимоги та внесення даних до відповідного реєстру податкова вимога в той самий день реєструється в контролюючому органі та направляється (вручається) платнику податків.
 4. Реєстри податкових вимог ведуться контролюючими органами в електронному вигляді.
 5. При надсиланні (врученні) податкової вимоги корінець такої податкової вимоги залишається в контролюючому органі та долучається до справи платника податків.
 6. Податкова вимога надсилається (вручається) платнику податків у письмовій та/або електронній формі.

Податкові вимоги, адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені у письмовій формі, відповідним чином підписані та завірені печаткою такого контролюючого органу.

Платникам податків, які подають звітність в електронній формі, контролюючі органи можуть надсилати податкові вимоги засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

На вимогу платника податків, який отримав податкову вимогу в електронній формі, контролюючий орган надає такому платнику податків відповідну податкову вимогу у паперовій формі протягом трьох робочих днів з дня надходження такого запиту (в письмовій або електронній формі) платника податків.

 1. Податкова вимога вважається належним чином врученою платнику податків (крім фізичних осіб), якщо вона надіслана за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручена платнику податків або його законному чи уповноваженому представникові.

Податкова вимога вважається надісланою (врученою) фізичній особі, якщо її вручено їй особисто чи її представникові, надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого місцезнаходження фізичної особи з повідомленням про вручення або у порядку, визначеному абзацом третім пункту 6 цього розділу.

У разі якщо пошта не може вручити платнику податків податкову вимогу через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб платника податків, їх відмову прийняти документ, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, така податкова вимога вважається врученою платнику податків у день, вказаний поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причини невручення.

Інформація про дату і час надсилання та отримання податкової вимоги через електронний кабінет з ідентифікацією відправника та отримувача зберігається безстроково і може бути отримана через електронний кабінет у вигляді електронного документа, в тому числі у вигляді квитанції у текстовому форматі.

V Порядок обліку в контролюючих органах податкових вимог, отриманих платниками податків

 1. Після отримання контролюючим органом повідомлення про вручення поштового відправлення (у тому числі із зазначенням причин невручення за їх наявності) платнику податків податкової вимоги таке повідомлення передається податковому керуючому.

На корінці податкової вимоги проставляється:

дата вручення контролюючим органом податкової вимоги, якщо вона вручається платнику податків під розписку:

посадовою особою юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи;

фізичною особою або її законним чи уповноваженим представником;

дата надсилання контролюючим органом податкової вимоги, якщо вона надсилається листом з повідомленням про вручення, – працівником контролюючого органу;

дата фактичного вручення податкової вимоги поштовою службою – працівником контролюючого органу.

 1. Податковий керуючий вносить відповідні дані до реєстру податкових вимог, підшиває корінець податкової вимоги до справи платника податків та, зокрема:

у разі направлення податкової вимоги листом з повідомленням про вручення прикріпляє до корінця податкової вимоги таке повідомлення про вручення (із зазначенням причин невручення за їх наявності);

якщо податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або податкова вимога, якою визначена сума податкового боргу, скасовується чи змінюється судом, підшиває примірник (копію) такого рішення суду до справи платника податків поряд з корінцем відповідної податкової вимоги;

у разі прийняття відповідним органом рішення про розстрочення (відстрочення) податкового боргу підшиває примірник (копію) такого рішення до справи платника податків поряд з корінцем відповідної податкової вимоги;

у разі прийняття контролюючим органом рішення про визнання податкового боргу безнадійним підшиває примірник (копію) такого рішення до справи платника податків поряд з корінцем відповідної податкової вимоги.

VI Порядок відкликання податкових вимог

 1. Податкова вимога вважається відкликаною:

у день, протягом якого відбулося самостійне погашення суми податкового боргу платником податків або органом стягнення у повному обсязі;

з дня прийняття контролюючим органом рішення про скасування податкової вимоги;

з дня надходження до платника податків податкової вимоги, яка містить зменшену контролюючим органом або за рішенням суду, що набрало законної сили, суму податкового боргу, визначену в раніше направленій податковій вимозі;

у день набрання законної сили рішенням суду, яким скасовано суму податкового боргу, визначену у податковій вимозі.

 1. Якщо сума податкового боргу збільшується внаслідок його адміністративного оскарження, раніше надіслана (вручена) податкова вимога не відкликається. На суму збільшення податкового боргу окрема податкова вимога не надсилається (не вручається).

В.о. директора 
Департаменту податкової 
політики                                                                            В.П. Овчаренко

 

Додаток 1 
до Порядку направлення 
контролюючими органами податкових 
вимог платникам податків 
(пункт 5 розділу ІІІ)

ПОДАТКОВА ВИМОГА

 

Додаток 2 
до Порядку направлення 
контролюючими органами податкових 
вимог платникам податків 
(пункт 5 розділу ІІІ)

 

ПОДАТКОВА ВИМОГА

 

7 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X