Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » Наказ МінФіну №651 від 21.07.2017 Про затвердження Порядку  надання інформації з реєстру страхувальників ДРЗДСС”
Накази МінФіну

Наказ МінФіну №651 від 21.07.2017 Про затвердження Порядку  надання інформації з реєстру страхувальників ДРЗДСС”

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
21.07.2017 N 651

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
17 серпня 2017 р. за N 1017/30885

Про затвердження Порядку 
надання інформації з реєстру страхувальників
Державного реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального страхування

Відповідно до частини п’ятої статті 17 розділу V Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання інформації з реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, що додається.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

Міністр О. Данилюк

Затверджено 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
21.07.2017 N 651

Постанова правління 
Пенсійного фонду України 
21.07.2017 N 16-1

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
17 серпня 2017 р. за N 1017/30885

Порядок 
надання інформації з реєстру страхувальників Державного реєстру 
загальнообов’язкового державного соціального страхування

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини п’ятої статті 17 розділу V Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон).

2. Цим Порядком визначаються:

процедура формування та надання витягу з реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр страхувальників) на запит платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – платники єдиного внеску) та/або застрахованих осіб;

форма запиту про отримання витягу з реєстру страхувальників;

форми витягів з реєстру страхувальників;

форма довідки про відсутність відомостей в реєстрі страхувальників.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі та Законі України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.

4. Відповідно до пункту 5 розділу ІІ Положення про реєстр страхувальників, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2014 року N 1162, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 грудня 2014 року за N 1554/26331 (із змінами), Державна фіскальна служба України щоденно оприлюднює на власному офіційному веб-порталі дані з реєстру страхувальників про взяття на облік/зняття з обліку платника єдиного внеску та його клас професійного ризику виробництва (за період до 01 січня 2016 року).

Якщо платнику єдиного внеску та/або застрахованій особі необхідна більш повна інформація з реєстру страхувальників про платника єдиного внеску, ніж оприлюднена на офіційному веб-порталі ДФС, або необхідне документальне підтвердження даних реєстру страхувальників, то у такому разі платник єдиного внеску та/або застрахована особа може отримати витяг з реєстру страхувальників у порядку, визначеному розділом ІІ цього Порядку.

ІІ. Формування та надання витягу

1. Запит про отримання витягу з реєстру страхувальників подається за формою N 1-ЗРС (додаток 1) одним із таких способів:

особисто платником єдиного внеску та/або застрахованою особою чи уповноваженою на це особою до територіального органу Державної фіскальної служби України (далі – контролюючий орган) за основним місцем обліку платника єдиного внеску або до іншого контролюючого органу;

надсилається поштою до контролюючого органу за основним місцем обліку платника єдиного внеску або до іншого контролюючого органу;

в електронній формі засобами електронного зв’язку.

Платники єдиного внеску, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати запит засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Застраховані особи можуть подати запит засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Усі розділи запиту підлягають заповненню. Запит обов’язково має бути підписаний заявником із зазначенням дати.

2. За запитом платника єдиного внеску та/або застрахованої особи контролюючий орган надає безоплатно протягом двох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з реєстру страхувальників або довідку про відсутність відомостей в реєстрі страхувальників.

3. Витяг з реєстру страхувальників формується за відповідними критеріями пошуку та містить відомості з реєстру страхувальників, які є актуальними на дату формування витягу.

Залежно від категорії платників формується один з таких витягів:

витяг з реєстру страхувальників (щодо юридичної особи або відокремленого підрозділу) за формою N 1-ВРС (додаток 2);

витяг з реєстру страхувальників (щодо фізичної особи – підприємця або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) за формою N 2-ВРС (додаток 3);

витяг з реєстру страхувальників (щодо фізичної особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування) за формою N 3-ВРС (додаток 4).

Витяг діє до внесення змін до реєстру страхувальників в частині відомостей, що стосуються страхувальника, щодо якого надано запит.

4. У витягу з реєстру страхувальників (щодо юридичної особи або відокремленого підрозділу) за формою N 1-ВРС зазначаються:

податковий номер платника єдиного внеску;

найменування платника єдиного внеску;

найменування контролюючого органу, де платник єдиного внеску перебуває/перебував на обліку;

код та назва категорії страхувальника;

реєстраційний номер платника єдиного внеску;

дата взяття на облік платника єдиного внеску;

дата зняття з обліку платника єдиного внеску;

клас професійного ризику виробництва за основним видом економічної діяльності, за яким призначено клас професійного ризику виробництва (за період до 01 січня 2016 року);

інформація про встановлення в реєстрі страхувальників приміток/ознак:

підприємство або організація всеукраїнського громадського об’єднання осіб з інвалідністю, зокрема товариства УТОГ та УТОС;

підприємство або організація громадського об’єднання осіб з інвалідністю;

гірниче підприємство;

неплатник.

5. У витягу з реєстру страхувальників (щодо фізичної особи – підприємця або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) за формою N 2-ВРС зазначаються:

податковий номер/серія (за наявності), номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

прізвище, ім’я та по батькові платника єдиного внеску;

найменування контролюючого органу, де платник єдиного внеску перебуває/перебував на обліку;

код та назва категорії страхувальника;

реєстраційний номер платника єдиного внеску;

дата взяття на облік платника єдиного внеску;

дата зняття з обліку платника єдиного внеску;

клас професійного ризику виробництва за основним видом економічної діяльності, за яким призначено клас професійного ризику виробництва (за період до 01 січня 2016 року);

інформація про встановлення в реєстрі страхувальників ознак (зазначається у разі подання до контролюючого органу запиту фізичною особою – підприємцем особисто):

пенсіонер за віком (із зазначенням дати встановлення пенсії за віком);

особа з інвалідністю (із зазначенням дати встановлення пенсії по інвалідності або соціальної допомоги та дати закінчення терміну, до якого встановлена інвалідність).

6. У формі витягу з реєстру страхувальників (щодо фізичної особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування) за формою N 3-ВРС (надається фізичній особі, яка бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, у разі її особистого звернення) зазначаються:

податковий номер/серія (за наявності), номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

прізвище, ім’я та по батькові платника єдиного внеску;

найменування контролюючого органу, де платник єдиного внеску перебуває/перебував на обліку;

код та назва категорії страхувальника;

дані договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (номер договору, дата укладання договору, дата початку терміну дії договору, дата кінця терміну дії договору, дата, з якої розірвано договір).

7. Якщо за критеріями пошуку, зазначеними у запиті, в реєстрі страхувальників відсутня інформація, то заявнику видається довідка з реєстру страхувальників за формою N 1-ДРС (додаток 5).

8. Витяг/довідка видається (направляється) платнику єдиного внеску та/або застрахованій особі у такому порядку:

у паперовому вигляді у контролюючому органі у строк, визначений пунктом 2 цього розділу. Витяг/довідка підписується посадовою особою контролюючого органу та скріплюється відповідною печаткою. Особа, яка отримує витяг/довідку, має пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. У разі неотримання витягу/довідки з будь-яких причин витяг/довідка зберігається у контролюючому органі;

якщо особа подала запит в електронному вигляді, то контролюючий орган у строк, визначений пунктом 2 цього розділу, надсилає витяг/довідку на адресу електронної пошти, з якої надійшов запит, з накладенням електронної печатки відповідного контролюючого органу.

В.о. директора Департаменту податкової 
політики Міністерства фінансів України В.П. Овчаренко

Директор департаменту інформаційних систем 
та електронних реєстрів Пенсійного фонду України О.М. Малецький

Додаток 1 
до Порядку надання інформації 
з реєстру страхувальників Державного 
реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального страхування 
(пункт 1 розділу ІІ)

Форма N 1-ЗРС

Запит 
про отримання витягу з реєстру страхувальників

Запит про отримання витягу з реєстру страхувальників (Форма N 1-ЗРС) (Додаток 1) для ознайомлення знаходиться: розділ “Довідники”, підрозділ “Додатки до документів”, папка “Накази”.

Додаток 2 
до Порядку надання інформації 
з реєстру страхувальників Державного 
реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального страхування 
(пункт 3 розділу ІІ)

Форма N 1-ВРС

Витяг 
з реєстру страхувальників

Витяг з реєстру страхувальників (Форма N 1-ВРС) (Додаток 2) для ознайомлення знаходиться: розділ “Довідники”, підрозділ “Додатки до документів”, папка “Накази”.

Додаток 3 
до Порядку надання інформації 
з реєстру страхувальників Державного 
реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального страхування 
(пункт 3 розділу ІІ)

Форма N 2-ВРС

Витяг 
з реєстру страхувальників

Витяг з реєстру страхувальників (Форма N 2-ВРС) (Додаток 3) для ознайомлення знаходиться: розділ “Довідники”, підрозділ “Додатки до документів”, папка “Накази”.

Додаток 4 
до Порядку надання інформації 
з реєстру страхувальників Державного 
реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального страхування 
(пункт 3 розділу ІІ)

Форма N 3-ВРС

Витяг 
з реєстру страхувальників

Витяг з реєстру страхувальників (Форма N 3-ВРС) (Додаток 4) для ознайомлення знаходиться: розділ “Довідники”, підрозділ “Додатки до документів”, папка “Накази”.

Додаток 5 
до Порядку надання інформації 
з реєстру страхувальників Державного 
реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального страхування 
(пункт 7 розділу ІІ)

Форма N 1-ДРС

Довідка 
з реєстру страхувальників

Довідка з реєстру страхувальників (Форма N 1-ДРС) (Додаток 5) для ознайомлення знаходиться: розділ “Довідники”, підрозділ “Додатки до документів”, папка “Накази”.

18 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X