Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » Наказ Мінфіну України від 05.06.18 р. № 547 Про затвердження Змін до Порядку оформлення результатів документальних перевірок
Накази МінФіну

Наказ Мінфіну України від 05.06.18 р. № 547 Про затвердження Змін до Порядку оформлення результатів документальних перевірок

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.06.2018                          м. Київ                                  № 547

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 червня 2018 р. за № 747/32199

Про затвердження Змін до Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків – юридичними особами та їх відокремленими підрозділами

Відповідно до статей 77 – 79, 81 – 86 Податкового кодексу України, статей 345 – 355 Митного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, а також враховуючи положення постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 “Деякі питання документування управлінської діяльності” щодо приведення міністерствами, іншими органами виконавчої влади власних нормативних актів у відповідність до цієї постанови, та з метою вдосконалення порядку оформлення матеріалів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків – юридичними особами та їх відокремленими підрозділами

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків – юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 серпня 2015 року № 727, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 року за № 1300/27745 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту податкової політики у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В.

Міністр                                                      О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:                                         

Голова правління 
Пенсійного фонду України                                О. Зарудний

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України                              М. В. Продан

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
05 червня 2018 року № 547

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України
26 червня 2018 р. за № 747/32199

 

Зміни
до Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків – юридичними особами та їх відокремленими підрозділами

У розділі V:

у пункті 6:

в абзаці другому:

у першому реченні після слова “заперечення” та слова “запереченнях” доповнити відповідно словами “та/або додаткові документи”, “та/або додаткових документах”;

у другому реченні після слова “Заперечення” доповнити словами “та/або додаткові документи”;

абзац четвертий після слова “перевірки” доповнити словами “та/або додаткових документів”;

абзац п’ятий після слів “розгляду заперечень” та слова “запереченнях” доповнити відповідно словами “та/або додаткових документів”, “та/або додаткових документах”;

абзац шостий після слова “заперечень” доповнити словами “та/або додаткових документів”;

у пункті 7:

в абзаці першому слова “після прийняття за ними відповідних рішень та вжиття інших передбачених законодавством заходів передається до структурного підрозділу контролюючого органу, у якому зберігається справа платника податків” замінити словами “зберігається в контролюючому органі, який здійснював перевірку”;

абзац третій доповнити словами “(у разі оскарження результатів перевірки строк збільшується (за потреби))”.

Директор Департаменту 
податкової політики                                          Я. І. Бугрімова


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка