Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » Наказ Мінфіну від 15.05.2018 р. № 511 Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту ЄСВ
Накази МінФіну

Наказ Мінфіну від 15.05.2018 р. № 511 Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту ЄСВ

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.05.2018

м. Київ

N 511

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 червня 2018 р. за N 692/32144

Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Відповідно до статей 4, 6, пункту 98 розділу VIII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

 1. Внести зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року N 435, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за N 460/26905 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11 квітня 2016 року N 441), виклавши його у новій редакції, що додається.
 2. Департаменту податкової політики в установленому порядку:

подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

забезпечити оприлюднення цього наказу.

 1. Цей наказ набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.
 2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
СПО об’єднань профспілок

О. О. Шубін

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Р. Іллічов

Президент Спілки орендарів
і підприємців України

В. Хмільовський

Голова правління
Пенсійного фонду України

О. Зарудний

Директор виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування України

Є. Баженков

В. о. Голови
Державної служби зайнятості

В. Ярошенко

Голова Державної
служби статистики України

І. Вернер

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Продан

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
14 квітня 2015 року N 435
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 травня 2018 року N 511)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 червня 2018 р. за N 692/32144

ПОРЯДОК
формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 

І. Загальні положення

 1. Цей Порядок визначає процедуру, форму, строки подання звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – Звіт) до Державної фіскальної служби України, яка є центральним органом виконавчої влади, який реалізує, зокрема, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань сплати єдиного внеску, її територіальних органів (далі – органи доходів і зборів).
 2. У цьому Порядку терміни та скорочення вживаються в таких значеннях:

відповідальна особа органу доходів і зборів – працівник органу доходів і зборів, який відповідно до своїх посадових обов’язків приймає, здійснює перевірку заповнення Звіту на предмет відсутності виправлень, наявності підписів, введення і обробку Звіту та відповідає за достовірність внесених даних з паперового носія;

відповідальна особа страхувальника – працівник, на якого покладено обов’язки щодо здійснення комплексу робіт, пов’язаних із формуванням та поданням Звіту, або особа, уповноважена страхувальником щодо подання Звіту до органів доходів і зборів;

державний реєстр – Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування;

довідник ДКСЄВ – довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток 1);

додатковий документ – Звіт страхувальника, зазначеного в пункті 1 частини першої статті 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон), з позначкою “додаткова”, який подається, якщо такий страхувальник не зазначив застраховану особу у випадках, передбачених пунктом 8 розділу IV цього Порядку (пункт 4 розділу V цього Порядку);

документ для призначення пенсії – Звіт страхувальника, в тому числі з позначкою “призначення пенсії”, який подається за період до дати формування заяви на призначення пенсії;

єдиний внесок – єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

ЄДРПОУ – Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України;

застрахована особа (далі – ЗО) – фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується (сплачувався) в установленому законом порядку єдиний внесок;

звіт в електронній формі (далі – електронний звіт) – звіт за формою, передбаченою цим Порядком, який створено в електронній формі з дотриманням вимог законодавства про електронний документообіг та електронний цифровий підпис, що подається у форматі (стандарті), затвердженому в установленому законодавством порядку;

код категорії застрахованої особи – коди категорій застрахованих осіб, зазначені в Таблиці відповідності кодів категорій застрахованих осіб та кодів бази нарахування і розмірів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток 2);

код підстави для обліку Пенсійним фондом України стажу окремим категоріям осіб – коди підстав, зазначені в довіднику кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (додаток 3);

ліквідаційний документ – Звіт страхувальника, зазначеного в пунктах 4, 5, 51 частини першої статті 4 Закону, із зазначенням типу форми “ліквідаційна”, який подається за останній звітний період до дати державної реєстрації припинення або до дня подання до органу доходів і зборів заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску;

особи, які провадять незалежну професійну діяльність, – особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;

податковий номер – реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичних осіб, крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та/або номером паспорта; реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється інвесторам (операторам) за угодою про розподіл продукції, дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав;

початковий документ – Звіт страхувальника із зазначенням типу форми “початкова”, на підставі якого створюється відповідний електронний звіт у базі даних органу доходів і зборів;

місячний звітний період – проміжок часу, який розпочинається з першого календарного дня місяця та закінчується останнім календарним днем місяця;

річний звітний період – проміжок часу, який розпочинається з першого календарного місяця календарного року, закінчується останнім календарним місяцем календарного року та відображається в річній звітності в розрізі календарних місяців;

реєстр застрахованих осіб – автоматизований банк відомостей, створений для ведення єдиного обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону;

реєстр страхувальників – автоматизований банк відомостей, створений для ведення обліку платників єдиного внеску – страхувальників;

скасовуючий документ – Звіт страхувальника із зазначенням типу форми “скасовуюча”, який є підставою для повного скасування інформації, що попередньо була подана до органів доходів і зборів у формі “початкова”;

страхувальники – платники єдиного внеску, зазначені в пункті 1 частини першої статті 4 Закону, на яких покладено обов’язки нараховувати, обчислювати та сплачувати єдиний внесок, а також платники єдиного внеску, зазначені в пунктах 4, 5, 51 частини першої статті 4 Закону;

ФО – фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб чи у фізичних осіб – підприємців або осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, за цивільно-правовими договорами (крім фізичних осіб – підприємців, якщо виконувані ними роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань);

ФО – підприємці – фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування;

члени фермерського господарства – громадяни, визначені статтею 3 Закону України “Про фермерське господарство”, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

 1. Інші терміни використовуються у значеннях, наведених у Законіта Законах України “Про електронний цифровий підпис”, “Про електронні документи та електронний документообіг”.

ІІ. Загальні правила формування та подання Звіту

 1. Звіт до органів доходів і зборів подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за основним місцем взяття на облік як платника єдиного внеску в органах доходів і зборів в один із таких способів:

засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації ЕЦП відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством;

на паперових носіях, завірений підписом керівника страхувальника та скріплений печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації;

на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п’яти;

надсилання поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення за умови, що у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п’яти.

У разі надсилання Звіту поштою страхувальник зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного органу доходів і зборів не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання Звіту, передбаченого у розділі III цього Порядку.

Така звітність вважається поданою в день отримання відділенням поштового зв’язку від платника єдиного внеску поштового відправлення зі звітністю. При цьому у разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки його вручення органу доходів і зборів з вини оператора поштового зв’язку такий оператор відповідає згідно з законом. У такому разі платник єдиного внеску звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої звітності.

Платник єдиного внеску протягом 5 робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення зобов’язаний надіслати поштою або надати особисто (на його вибір) органу доходів і зборів другий примірник Звіту разом із копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення.

 1. Звіт на паперовому носії заповнюється українською мовою в друкованому вигляді або кульковою ручкою із синім або чорним чорнилом друкованими літерами без виправлень. У разі незаповнення того чи іншого рядка Звіту через відсутність операції такий рядок прокреслюється.
 2. При заповненні полів, що складаються з клітинок, кожен із необхідних символів розбірливо вписується до відповідної окремої клітинки.

Символи не мають виходити за межі клітинок, а також накладатись на сусідні клітинки. Символи (крапка, апостроф, кома, дефіс тощо) проставляються в окремих клітинках.

При заповненні поля без клітинок записи в цих полях не мають накладатися на сусідні поля і перекривати службові написи бланка.

 1. Грошові суми в таблицях Звіту зазначаються в гривнях з копійками.
 2. Таблиці Звіту завіряються підписами керівника та головного бухгалтера (за наявності такої посади у страхувальника).
 3. Звіт має містити такі обов’язкові реквізити:

тип форми (“додаткова”, “початкова”, “ліквідаційна”, “скасовуюча”, “призначення пенсії”);

звітний період, за який подається Звіт;

повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) страхувальника згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також інші категорії страхувальників, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”;

код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

код основного виду економічної діяльності;

клас професійного ризику виробництва (у разі подання Звіту за період до 01 січня 2016 року);

місцезнаходження (місце проживання) страхувальника;

код органу доходів і зборів, до якого подається Звіт;

дата подання Звіту;

ініціали, прізвища, податкові номери або серії та номери паспортів посадових осіб страхувальника;

середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період (за наявності);

кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати (за наявності);

облікова кількість штатних працівників (за наявності);

кількість створених нових робочих місць у звітному періоді (за наявності);

підписи страхувальника – фізичної особи та/або посадових осіб страхувальника, засвідчені печаткою страхувальника (за наявності).

Зазначені реквізити мають бути обов’язково заповнені в усіх таблицях додатків до Звіту, де вони передбачені.

 1. Електронна форма Звіту, що подається на електронних носіях, має бути ідентичною Звіту на паперових носіях.
 2. Звіт страхувальником має подаватися в повному обсязі. Звіт, складений з порушенням вимог цього Порядку, у тому числі без обов’язкових реквізитів, передбачених пунктом 6 цього розділу, та поданий без необхідних таблиць, не вважається Звітом і вважається таким, що не подавався.

Чинним вважається останній електронний або паперовий Звіт, поданий страхувальником до закінчення строків подання звітності, визначених цим Порядком, який пройшов всі контролі при завантаженні до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб.

 1. У разі припинення без правонаступника або зняття з обліку в органах доходів і зборів страхувальник зобов’язаний подати Звіт за останній звітний період до дати державної реєстрації припинення або до дня подання заяви до органу доходів і зборів про зняття з обліку платника єдиного внеску та Звіти за попередні звітні періоди, якщо вони не подавались.
 2. Якщо у разі припинення страхувальника є правонаступник, Звіт до органу доходів і зборів подається правонаступником, якщо правонаступництво підтверджено установчими документами із зазначенням правонаступника. При цьому правонаступник обов’язково зазначає на титульному аркуші реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та/або номер паспорта припиненого страхувальника.
 3. Якщо юридичні особи або ФО – підприємці не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, Звіт за найманих працівників до органів доходів і зборів ними не подається.

Платники єдиного внеску, визначені пунктом 1 розділу III цього Порядку, які перебували на обліку в органах доходів і зборів або мали місцезнаходження (місце проживання) на території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя на початок тимчасової окупації, звільняються від обов’язку подавати звітність до органів доходів і зборів протягом строку такої тимчасової окупації та після її завершення.

Платники єдиного внеску, визначені пунктами 2, 4, 5 розділу III цього Порядку, якщо вони не є роботодавцями, звільняються від обов’язку подавати звітність до органів доходів і зборів на весь період їх незаконного позбавлення волі на території проведення антитерористичної операції за заявою члена сім’ї, що підтверджується даними державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про незаконне позбавлення волі такого платника.

 1. Звітність про нарахований єдиний внесок на суми виплат найманим працівникам та іншим особам протягом строку військової служби ФО – підприємця, призваного на військову службу під час мобілізації або залученого до виконання обов’язків щодо мобілізації, подається:

уповноваженою особою ФО – підприємця – у порядку та строки, встановлені Законом;

у разі відсутності уповноваженої особи – демобілізованою ФО – підприємцем протягом 10 календарних днів після демобілізації без нарахування штрафних і фінансових санкцій, передбачених Законом.

 1. ФО – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства зобов’язані подавати самі за себе Звіт незалежно від того, чи ведуть вони підприємницьку діяльність, крім ФО – підприємців, зазначених у пункті 3 розділу III цього Порядку.
 2. Якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем подання Звіту вважається перший після нього робочий день.
 3. При прийнятті Звіту, що подається особисто страхувальником або уповноваженою на це особою, відповідальна особа органу доходів і зборів зобов’язана візуально перевірити наявність заповнення всіх обов’язкових реквізитів, передбачених пунктом 6 цього розділу на паперових носіях.

За відсутності зауважень відповідальна особа органу доходів і зборів, яка приймає Звіт від страхувальника, реєструє Звіт датою фактичного отримання органом доходів і зборів та обов’язково засвідчує власним підписом.

На примірнику, що залишається у платника за його бажанням, проставляється штамп “ОТРИМАНО”.

Такий Звіт вважається прийнятим. Цей факт засвідчують відповідні відмітки: штамп, дата реєстрації Звіту та реєстраційний номер.

 1. Відповідальним за правильність та достовірність заповнення Звіту є страхувальник.

III. Форми та строки подання Звіту

 1. Страхувальники, крім зазначених у пунктах 5, 6 цього розділу, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з ФО – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), у частині подання Звіту за таких осіб зобов’язані формувати та подавати до органів доходів і зборів Звіт протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду.

Звітним періодом є календарний місяць.

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів подається за формою N Д4 згідно з додатком 4 до цього Порядку.

 1. ФО – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають до органів доходів і зборів Звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом.

Звітним періодом є календарний рік.

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску подається за формою N Д5 згідно з додатком 5 до цього Порядку із зазначенням типу форми “початкова”.

 1. ФО – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему, та члени фермерського господарства звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове пенсійне страхування”, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Звіт зазначеними особами не подається.

У разі самостійного визначення бази нарахування єдиного внеску ФО – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему, члени фермерських господарств, які отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове пенсійне страхування”, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, формують та подають до органів доходів і зборів Звіт самі за себе відповідно до пунктів 10, 11 розділу IV цього Порядку один раз на рік у терміни, визначені пунктами 2, 5 цього розділу.

Звітним періодом є календарний рік.

 1. Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, формують та подають самі за себе до органів доходів і зборів Звіт один раз на рік до 01 травня року, що настає за звітним періодом.

Звітним періодом для них є календарний рік.

Звіт подається за формою N Д5 із зазначенням типу форми “початкова”.

 1. Для членів фермерських господарств, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, звітними періодами є календарні місяці, які формуються та відображаються у річній звітності, що подається до 01 травня року за результатами фінансового року.

Звіт подається за формою N Д5 із зазначенням типу форми “початкова”.

 1. Особи, які досягли 16-річного віку, не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, визначеними пунктом 1 частини першої статті 4 Закону, не належать до платників єдиного внеску, визначених пунктами 4, 5, 51частини першої статті 4 Закону, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та уклали договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, а також члени особистого селянського господарства, які уклали договір на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, формують та подають самі за себе Звіт протягом 30 календарних днів після закінчення строків дії договору.

Звітним періодом є термін дії договору, а якщо договором про добровільну участь передбачено одноразову сплату особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року), – період, за який одноразово сплачено єдиний внесок за попередні періоди.

Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів доходів і зборів подається за формою N Д6 згідно з додатком 6 до цього Порядку.

 1. У разі настання нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання із застрахованою особою страхувальники, крім зазначених у пунктах 5, 6 цього розділу, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з ФО – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), формують та подають Звіт протягом 5 робочих днів після дати складання акта про настання нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом, або з дати складання акта розслідування професійного захворювання за формою П-4.

Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання подається за формою N Д7 згідно з додатком 7 до цього Порядку.

 1. Якщо страхувальник із числа страхувальників, крім зазначених у пунктах 5, 6 цього розділу, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з ФО – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), у звітному періоді змінює місцезнаходження або місце проживання, що пов’язане зі зміною адміністративно-територіальної одиниці, Звіт за цей звітний період (з першого до останнього календарного числа звітного періоду) подається до органу доходів і зборів, що відповідає новому місцезнаходженню (місцю проживання).
 2. У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності страхувальників, зазначених у пункті 2 цього розділу, такі особи зобов’язані подати самі за себе Звіт із зазначенням типу форми “ліквідаційна”, де останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.
 3. У разі прийняття рішення про ліквідацію, припинення діяльності страхувальників, зазначених у пунктах 4, 5 цього розділу, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, зобов’язані подати самі за себе Звіт із зазначенням типу форми “ліквідаційна”, де останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня подання до органу доходів і зборів заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску.
 4. Звіт із зазначенням типу форми “ліквідаційна” формують та подають до органу доходів і зборів:

страхувальники, зазначені у пункті 2 та абзаці 3 пункту 3 цього розділу, – протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності;

страхувальники, зазначені у пунктах 4, 5 цього розділу, – протягом 30 календарних днів з дня подання заяви до органу доходів і зборів про зняття з обліку платника єдиного внеску.

ІV. Формування Звіту

 1. Звіт формується на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до Законунараховується єдиний внесок.
 2. Звіт має містити основні дані про страхувальника та перелік таблиць Звіту.

Звіт формується страхувальником або відповідальною особою страхувальника та включає таблиці, наведені у додатках 4 – 7 до цього Порядку.

При формуванні Звіту страхувальником або відповідальною особою страхувальника, крім зазначених у пунктах 5, 6 цього розділу, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з ФО – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), зазначається тип форми.

 1. На титульних аркушах додатків 4 – 7 до цього Порядку навпроти таблиць, які не подаються до органів доходів і зборів, у Звітах проставляється відмітка:

на паперових носіях – прочерки;

в електронній формі – поле залишається незаповненим.

 1. Таблиця 1 додатка 4 до цього Порядку формується та подається страхувальниками, крім зазначених у пунктах 5, 6 цього розділу, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з ФО – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань).
 2. Таблиці 2, 8 додатка 4 до цього Порядку формуються та подаються лише районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення про нарахування сум єдиного внеску (грошового забезпечення) патронатним вихователям, батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства, за осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, усиновленні дитини, за одного непрацюючого працездатного батька, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, а також за непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.
 3. Таблиці 3, 9 додатка 4 до цього Порядку формуються та подаються до органів доходів і зборів страхувальниками, які нараховують та сплачують єдиний внесок за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту.
 4. Таблицю 4 додатка 4 до цього Порядку формують та подають до органів доходів і зборів страхувальники, які нараховують та сплачують єдиний внесок за осіб із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової та альтернативної служби), поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, у тому числі тих, які проходять військову службу під час особливого періоду, визначеного Законами України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”та “Про військовий обов’язок і військову службу”.
 5. Таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку призначена для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб.

Таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку подається страхувальником, якщо протягом звітного періоду:

було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) із застрахованою особою;

було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;

особу було переведено на іншу посаду або роботу у того самого страхувальника;

особа вперше вступила на військову службу або закінчила проходження військової служби (із виключенням зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо)) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби;

особі надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами (у тому числі особам із числа військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу);

особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку.

Код класифікатора професій (код КП), код загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів (код ЗКППТР), професійна назва роботи вибираються із довідника, що відповідає національному класифікатору України “Класифікатор професій ДК 003:2010”.

Назва посади відповідає запису у трудовій книжці.

Запис про переведення працівника на іншу посаду або роботу у того самого страхувальника вноситься у таблицю 5 в такому самому порядку, як і про прийняття на роботу. Записи про причини звільнення в таблиці 5 мають вноситися у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Наприклад, п. 4 ст. 40 КЗпП України.

У разі якщо за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правових договорів), зміни посади, термінів проходження військової служби або надання відповідної відпустки, таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку не формується та не надається.

Якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір), а потім знову укладено, на таку застраховану особу робиться два записи в таблиці 5 додатка 4 до цього Порядку: перший – із зазначенням дати припинення трудових відносин, другий – із зазначенням дати початку трудових або цивільно-правових відносин.

У разі якщо особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, у звітному місяці зазначається дата початку відпустки.

У разі якщо в особи закінчилась відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, у звітному місяці зазначається дата закінчення відпустки.

 1. Таблиця 6 додатка 4 до цього Порядку призначена для формування страхувальниками у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у звітному місяці. Такі відомості формуються з урахуванням кодів категорій застрахованих осіб, визначених у додатку 2 до цього Порядку.

Графа 10 “Код типу нарахувань” заповнюється страхувальником лише у випадках, передбачених переліком кодів типу нарахувань 1 – 14.

Код типу нарахувань 1 зазначається лише для осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання якої (яких) перевищує календарний місяць, а єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої (виплаченого) за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона (він) нарахована (нарахований), а також для осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням суду – середню заробітну плату за вимушений прогул.

Коди типу нарахувань 2 – 9 зазначаються лише у випадках донарахування або зменшення суми єдиного та страхового внесків застрахованій особі.

Якщо донараховують або зменшують суму єдиного внеску на суму заробітної плати (доходу), нарахованої (нарахованого) в попередніх звітних періодах, застосовують коди типу нарахувань 2 та 3:

2 – сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) страхувальником самостійно донараховано суму єдиного внеску;

3 – сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску.

Якщо донараховують або зменшують суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року на суму заробітної плати (доходу), нарахованої (нарахованого) застрахованій особі в попередніх звітних періодах, застосовують коди типу нарахувань 6 – 9:

6 – сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) страхувальником самостійно донараховано суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

7 – сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

8 – сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) при перевірці органом Пенсійного фонду України донараховано суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

9 – сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) при перевірці органом Пенсійного фонду України зменшено зайво нараховану суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року.

Суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, вносяться до графи 17 “Загальна сума нарахованої заробітної плати (нарахованого доходу) (усього з початку звітного місяця)” із зазначенням відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці, з кодом типу нарахувань 10.

Суми, що припадають на дні відпустки в наступних місяцях, включаються до поля наступних місяців і відображаються в окремих рядках за першим рядком з кодом типу нарахувань 10.

Якщо органи доходів і зборів донараховують або зменшують суму єдиного внеску на суму заробітної плати (доходу), нарахованої (нарахованого) в попередніх звітних періодах, застосовуються коди типу нарахувань 11 та 12:

11 – сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) при перевірці органами доходів і зборів донараховано суму єдиного внеску;

12 – сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) при перевірці органами доходів і зборів зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску;

13 – сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою (доходом) за звітний місяць.

Тип нарахувань 13 застосовується для сум в поточному звітному місяці за попередні лише в таких випадках:

при нарахуванні сум допомоги з тимчасової непрацездатності за попередні місяці;

при нарахуванні сум у зв’язку з вагітністю та пологами за попередні місяці;

14 – сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати (доходу) за попередні періоди у зв’язку із здійсненням перерахунку при звільненні працівника за попередні періоди, пов’язані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв’язку із сторнуванням).

Графа “Загальна сума нарахованої заробітної плати (нарахованого доходу) (усього з початку звітного місяця)” формується щодо кожної окремої застрахованої особи.

Суми виплат, нараховані за дні тимчасової непрацездатності і допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, відображаються в окремих рядках з кодами категорій застрахованої особи (у полі відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на такий місяць).

Графа “Сума нарахованої заробітної плати (нарахованого доходу) у межах максимальної величини, на яку (який) нараховується єдиний внесок” заповнюється щодо кожної окремої застрахованої особи.

Якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої заробітної плати включаються до заробітної плати місяця, у якому були здійснені такі донарахування.

Внесення від’ємних значень сум нарахованої заробітної плати (нарахованого доходу) допускається лише у разі відображення:

сум перерахунків заробітку (доходу), що пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх періодах;

сторнованих сум відпускних, допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Щомісячні суми нарахованої заробітної плати застрахованій особі за роботу на посадах, які дають право на призначення пенсії згідно із Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, відображаються окремими записами (рядками) із зазначенням ознаки наявності підстави для обчислення спеціального стажу. Відомості про заробітну плату або винагороду за роботу цій самій застрахованій особі на посадах, що не належать до науково-технічних, відображаються в окремому рядку.

Нарахування відображаються за календарний місяць (з першого по останнє число місяця).

Щодо однієї застрахованої особи допускається декілька записів у таблиці 6 додатка 4 до цього Порядку, якщо протягом одного звітного періоду застрахованій особі були здійснені нарахування виплат за поточні та майбутні (відпускні, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами), за минулі (тимчасова непрацездатність та перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і нарахування сум заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання якої (яких) перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду – сум середньої заробітної плати за вимушений прогул) періоди.

Кількість днів без збереження заробітної плати – кількість календарних днів відпустки без збереження заробітної плати та/або кількість днів звільнення від роботи згідно з довідкою про тимчасове звільнення від роботи по догляду за хворою дитиною.

Кількість календарних днів перебування у трудових / цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця не може зазначатися у звітному місяці за майбутні та минулі звітні періоди, за винятком відпустки, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами і випадків поновлення на роботі особи за рішенням суду.

За наявності декількох рядків щодо однієї застрахованої особи кількість календарних днів перебування у трудових / цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця зазначається лише в одному, а саме у тому, в якому зазначаються дані про суми заробітної плати (за їх наявності).

Ознака “неповний робочий час” відповідно до статті 56 Кодексу законів про працю України встановлюється угодою сторін як при прийнятті на роботу, так і в період роботи. Ознака “неповний робочий час” проставляється у разі, якщо особа працює:

неповний робочий день (тобто зменшення тривалості щоденної роботи на обумовлену кількість годин);

неповний робочий тиждень (зберігається нормальна тривалість робочого дня, але зменшується кількість робочих днів на тиждень);

поєднання неповного робочого дня і неповного робочого тижня (наприклад, тривалість робочого дня – 5 годин при 4 робочих днях на тиждень).

 1. ФО – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства формують та подають самі за себе до органів доходів і зборів Звіт згідно з додатком 5 до цього Порядку.

Протягом року в разі призначення пенсії подається Звіт з позначкою “призначення пенсії” за період до дати формування заяви на призначення пенсії, при цьому тип форми “початкова” не зазначається.

 1. Таблиця 7 додатка 4 та таблиця 2 додатка 5 до цього Порядку формуються та подаються страхувальниками в разі визначення страхувальниками періодів (строків) трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від умов загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періоди страхового стажу, не пов’язані з трудовою та/або професійною діяльністю.

Якщо у страхувальника відсутні робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу, таблиця 7 додатка 4 та таблиця 2 додатка 5 не формуються і не подаються до органу доходів і зборів.

Код підстави для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до чинного законодавства зазначається у вигляді восьмирозрядного коду, що складається з чотирьох частин.

Для кодування підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства використовуються серійно-порядкові коди із довідника кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства, наведеного в додатку 3 до цього Порядку.

 1. Особи, зазначені в пункті 6 розділу III цього Порядку, формують і подають до органів доходів і зборів Звіт згідно з таблицею 1 додатка 6 до цього Порядку про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, які підлягають сплаті, окремо за кожний період строку дії договору.

Якщо Звіт подається за декілька років одночасно, формується один титульний аркуш і окремо за кожний рік таблиця 1 додатка 6 до цього Порядку.

 1. ФО – підприємці, крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, що провадять незалежну професійну діяльність, які здійснюють доплату до суми страхових внесків згідно з повідомленням-розрахунком (за періоди до 01 січня 2017 року), формують і подають до органів доходів і зборів Звіт згідно з таблицею 2 додатка 6 до цього Порядку протягом одного календарного місяця після здійснення доплати.
 2. ФО – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерських господарств, яким за результатами проведеної перевірки збільшено або зменшено зобов’язання, формують і подають до органів доходів і зборів Звіт згідно з таблицею 3 додатка 6 до цього Порядку протягом одного календарного місяця після здійснення відповідних розрахунків.

Звіт згідно з таблицею 3 додатка 6 до цього Порядку формується і подається до органів доходів і зборів виключно на підставі акта документальної перевірки страхувальника (обов’язковим є зазначення номера і дати акта) і містить суми, на які збільшено або зменшено зобов’язання (у такому разі допускається внесення від’ємного значення).

 1. Страхувальники, крім зазначених у пунктах 5, 6 розділу III Порядку, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з ФО – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), формують і подають до органів доходів і зборів відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання, за формою N Д7 згідно з додатком 7 до цього Порядку, де зазначається розрахунковий період, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід) для розрахунку страхових виплат.
 2. ФО – підприємці, які мають ознаку незалежної професійної діяльності, формують та подають до органів доходів і зборів окремі Звіти (додаток 5).

V. Виправлення помилок

 1. У разі виявлення помилки у Звіті до закінчення строку подання цього Звіту страхувальник повторно формує та подає Звіт у повному обсязі до органу доходів і зборів за основним місцем обліку.

Чинним вважається останній електронний або паперовий Звіт, поданий страхувальником до закінчення строків подання звітності, визначених цим Порядком, який пройшов всі контролі при завантаженні до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб.

Якщо страхувальником до закінчення строку подання Звіту подаються за поточний звітний період лише окремі таблиці Звіту із зазначенням типу форми “скасовуюча”, “додаткова”, цей Звіт не вважається Звітом і вважається таким, що не подавався.

 1. У разі виявлення страхувальником у Звіті після закінчення строку подання такого Звіту помилки в реквізитах (крім сум), що стосується страхувальника або застрахованої особи, подаються скасовуючі документи, тобто страхувальник повинен сформувати та подати Звіт за попередній період, який містить перелік таблиць Звіту, відповідну таблицю із зазначенням типу форми “скасовуюча” з відомостями, які були помилкові, на одну або декількох застрахованих осіб та відповідну таблицю із зазначенням типу форми “початкова” із зазначеними правильними відомостями на одну або декількох застрахованих осіб, при цьому таблиця 6 додатка 4 до цього Порядку має містити дані щодо кожної застрахованої особи окремо.

Звіт, сформований для виправлення помилок за попередні звітні періоди, не має містити таблиць 1 – 4 додатка 4 до цього Порядку. При цьому внесення змін до сум нарахованої заробітної плати або доходу та у зв’язку з цим до нарахованих сум єдиного внеску за звітний місяць при формуванні і поданні скасовуючих документів не допускається.

Якщо потрібно повністю скасувати відомості, зазначені в таблицях 5, 7 додатка 4 до цього Порядку, подаються тільки скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних відомостей про застраховану особу.

 1. Якщо страхувальником не подавався Звіт за попередній звітний період (періоди), у поточному звітному місяці не допускається відображення сум нарахованого єдиного внеску застрахованим особам за попередній звітний період (періоди). У такому випадку страхувальник зобов’язаний подати Звіт за поточний звітний період та за потреби окремо за попередній період (періоди).

Звіт за попередній звітний період (періоди) до 2016 року, який не подавався, подається до органу доходів і зборів за формою, що діяла з 01 травня 2015 року.

Такий Звіт подається лише один раз за один звітний період.

 1. Якщо в таблиці 5 додатка 4 до цього Порядку страхувальник не зазначив будь-якої дії щодо застрахованої особи з тих, що передбачені пунктом 8 розділу IV цього Порядку, він подає Звіт за попередній період, який містить титульний аркуш (перелік таблиць Звіту) із зазначенням типу форми “додаткова” та таблицю 5 із зазначенням типу форми “додаткова”, яка містить дані на цю застраховану особу. Звіт із зазначенням типу форми “додаткова” не має містити таблиць 1 – 4 додатка 4 до цього Порядку.

Аналогічно подається таблиця 7 додатка 4 до цього Порядку.

 1. Якщо страхувальником здійснюється донарахування (зменшення) єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх періодах, застосовуються коди типу нарахувань, передбачені пунктом 9 розділу IV цього Порядку.
 2. У разі якщо страхувальник подає за один і той самий звітний період таблиці із зазначенням типу форми “скасовуюча” та “додаткова”, вони подаються з окремими титульними аркушами (як два окремих Звіти).

Директор Департаменту
податкової політики

Я. І. Бугрімова

Додаток 1

до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
(пункт 1 розділу I)

Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

N
з/п

Код категорії страхувальника

Назва категорії страхувальників

повна назва

1. Юридичні особи – страхувальники

1

111

Підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.
Коротка назва: ЮО на загальних підставах

2

113

Підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами, що обрали спрощену систему оподаткування – єдиний податок.
Коротка назва: ЮО на єдиному податку

3

114

Підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами, що обрали особливий спосіб оподаткування – фіксований сільськогосподарський податок.
Коротка назва: ЮО на фіксованому сільськогосподарському податку

4

120

Орендні підприємства, сільськогосподарські кооперативи та фермерські господарства, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок).
Коротка назва: орендні підприємства, сільськогосподарські кооперативи

5

130

Дипломатичні представництва і консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств та організацій (у тому числі міжнародних), утворених відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами.
Коротка назва: дипломатичні представництва України

6

140

Дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України.
Коротка назва: іноземні дипломатичні представництва

7

150

Підприємства, установи, організації, військові частини та органи, які виплачують заробітну плату (винагороду), грошове забезпечення, допомогу.
Коротка назва: організації – не роботодавці

8

160

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Коротка назва: Фонд страхування від безробіття

9

180

Районні (міські) управління праці та соціального захисту населення.
Коротка назва: управління праці та соціального захисту населення

2. Фізичні особи – страхувальники

10

211

Фізичні особи – підприємці, які сплачують єдиний внесок від суми доходу, отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, у тому числі ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань).
Коротка назва: ФО – підприємці на загальних підставах

11

211.1

Фізичні особи – підприємці, які сплачують єдиний внесок від суми доходу, отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, у тому числі ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), які беруть участь на добровільних засадах в інших видах загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності (за період до 31 грудня 2015 року).
Коротка назва: ФО – підприємці на загальних підставах, які беруть участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності

12

211.2

Фізичні особи – підприємці, які сплачують єдиний внесок від суми доходу, отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, у тому числі ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), які беруть участь на добровільних засадах в інших видах загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві (за період до 31 грудня 2015 року).
Коротка назва: ФО – підприємці на загальних підставах, які беруть участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві

13

211.3

Фізичні особи – підприємці, які сплачують єдиний внесок від суми доходу, отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, у тому числі ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), які беруть участь на добровільних засадах у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування (за період до 31 грудня 2015 року).
Коротка назва: ФО – підприємці на загальних підставах, які беруть участь на добровільних засадах у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування

14

213

Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, – єдиний податок, у тому числі ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань).
Коротка назва: ФО – підприємці на єдиному податку

15

213.1

Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, – єдиний податок, у тому числі ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), які беруть участь на добровільних засадах в інших видах загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності (за період до 31 грудня 2015 року).
Коротка назва: ФО – підприємці на єдиному податку, які беруть участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності

16

213.2

Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, – єдиний податок, у тому числі ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), які беруть участь на добровільних засадах в інших видах загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві (за період до 31 грудня 2015 року).
Коротка назва: ФО – підприємці на єдиному податку, які беруть участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві

17

213.3

Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, – єдиний податок, у тому числі ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), які беруть участь на добровільних засадах у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування (за період до 31 грудня 2015 року).
Коротка назва: ФО – підприємці на єдиному податку, які беруть участь на добровільних засадах у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування

18

221

Фізична особа – член сім’ї фізичної особи – підприємця, який сплачує внески від суми доходу, отриманого в межах такої діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.
Коротка назва: член сім’ї ФО – підприємця на загальних підставах

19

222

Фізична особа – член сім’ї фізичної особи – підприємця, який обрав спрощену систему оподаткування.
Коротка назва: член сім’ї ФО – підприємця на ССО

20

223

Фізична особа, яка використовує працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту).
Коротка назва: фізична особа, яка використовує працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту)

21

230

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності.
Коротка назва: особа, яка провадить незалежну професійну діяльність

22

230.1

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності та беруть участь на добровільних засадах в інших видах загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності (за період до 31 грудня 2015 року).
Коротка назва: особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та бере участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності

23

230.2

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності і беруть участь на добровільних засадах в інших видах загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасних випадків (за період до 31 грудня 2015 року).
Коротка назва: особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та бере участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасних випадків

24

230.3

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності і беруть участь на добровільних засадах у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування (за період до 31 грудня 2015 року).
Коротка назва: особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та бере участь на добровільних засадах в усіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування

25

241

Особи, які досягли 16-річного віку, не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та уклали договір на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Коротка назва: добровільні учасники

26

242

Особи, які на підставі частини третьої статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” здійснюють доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.
Коротка назва: особа, яка доплачує

27

243

Платники, які відповідно до статті 10 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” мають право на добровільну сплату єдиного внеску.

Коротка назва: добровільна сплата єдиного внеску

28

244

Фізичні особи – підприємці, державна реєстрація яких припинена за заявницьким принципом та які перебувають на обліку як платники єдиного внеску.
Коротка назва: ФО, яка отримувала доходи від підприємницької діяльності

29

245

Члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.
Коротка назва: члени фермерського господарства

 

Додаток 2

до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
(пункт 1 розділу I)

Таблиця відповідності кодів категорій застрахованих осіб та кодів бази нарахування і розмірів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Перелік категорій застрахованих осіб, які підлягають загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванню

База нарахування
єдиного внеску

Розмір єдиного внеску

 

код категорії застрахованих осіб

назва категорії застрахованих осіб

назва

одиниця виміру

нараховується на заробітну плату (дохід) застрахованої особи страхувальником

утримується із заробітної плати (доходу) застрахованої особи

 

1

Працівники – громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб, зазначених в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон); у фізичних осіб – підприємців на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством; у фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та в інших фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту)

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”

%

До 31 грудня 2015 року для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 Закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазонах 36,76 – 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ – 36,3, підприємств суднобудівної промисловості – 33,2. З 01 січня 2016 року – 22

До 31 грудня 2015 року – 3,6. З 01 січня 2016 року не утримується

 

Коротка назва: наймані працівники на загальних підставах

Коротка назва: оплата праці

 

2

Працюючі особи з інвалідністю на підприємствах, в установах і організаціях

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”

%

8,41

До 31 грудня 2015 року – 3,6. З 01 січня 2016 року не утримується

 

Коротка назва: працююча особа з інвалідністю

Коротка назва: оплата праці

 

3

Наймані працівники із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”

%

До 31 грудня 2015 року – 45,96. З 01 січня 2016 року – 22

До 31 грудня 2015 року – 6,1. З 01 січня 2016 року не утримується

 

Коротка назва: особа льотного складу

Коротка назва: оплата праці

 

4

Члени колективних та орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів та фермерських господарств, у тому числі тих, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент)

Сума доходу, що розподіляється між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств і підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб

 

До 31 грудня 2015 року не нараховується. З 01 січня 2016 року – 22

Не утримується

 

Коротка назва: член колективного та орендного підприємства, сільськогосподарського кооперативу

Коротка назва: дохід члена колективного та орендного підприємства, сільськогосподарського кооперативу

 

5

Фізичні особи – підприємці, які сплачують внески від суми доходу (прибутку), отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб

Сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності фізичною особою – підприємцем, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток)

%

До 31 грудня 2015 року – 34,7. З 01 січня 2016 року – 22

Не утримується

 

Коротка назва: ФО – підприємці на загальних підставах

Коротка назва: сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності

 

6

Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування (фіксований податок, єдиний податок)

Сума, що визначається самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску відповідно до Закону. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску

%

До 31 грудня 2015 року – 34,7. З 01 січня 2016 року – 22

Не утримується

 

Коротка назва: ФО – підприємці на спрощеній системі оподаткування

Коротка назва: база нарахування, що визначена самостійно

 

7

Члени сімей фізичних осіб – підприємців, які сплачують внески від суми доходу (прибутку), отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб

Сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності членом сім’ї фізичної особи – підприємця, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток)

%

До 31 грудня 2015 року – 34,7. З 01 січня 2016 року – 22

Не утримується

 

Коротка назва: член сім’ї ФО – підприємця на загальних підставах

Коротка назва: сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності

 

8

Члени сімей фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування

Сума, що визначається самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску відповідно до Закону. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску

%

До 31 грудня 2015 року – 34,7. З 01 січня 2016 року – 22

Не утримується

 

Коротка назва: член сім’ї ФО – підприємця на ССО

Коротка назва: база нарахування, що визначена самостійно

 

9

Особи, які забезпечують себе роботою самостійно, займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності

Сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску

%

До 31 грудня 2015 року – 34,7. З 01 січня 2016 року – 22

Не утримується

 

Коротка назва: особа, яка отримує дохід від незалежної професійної діяльності

Коротка назва: сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності

 

10

Громадяни України, які працюють у розташованих за межами України дипломатичних представництвах, консульських установах України, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств та організацій (у тому числі міжнародних), створених відповідно до законодавства України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України)

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”

%

До 31 грудня 2015 року для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 Закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазонах 36,76 – 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ – 36,3, підприємств суднобудівної промисловості – 33,2. З 01 січня 2016 року – 22

До 31 грудня 2015 року – 3,6. З 01 січня 2016 року не утримується

 

Коротка назва: громадянин України, який працює за її межами

Коротка назва: оплата праці

 

11

Громадяни України та особи без громадянства, які працюють в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах іноземних держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих на території України

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”

%

До 31 грудня 2015 року для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 Закону,розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазонах 36,76 – 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ – 36,3, підприємств суднобудівної промисловості – 33,2. З 01 січня 2016 року – 22

До 31 грудня 2015 року – 3,6. З 01 січня 2016 року не утримується

 

Коротка назва: працівник іноземних організацій в Україні

Коротка назва: оплата праці

 

12

Особи, які працюють на виборних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян та отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на такій посаді

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”

%

До 31 грудня 2015 року для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 Закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазонах 36,76 – 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ – 36,3, підприємств суднобудівної промисловості – 33,2. З 01 січня 2016 року – 22

До 31 грудня 2015 року – 3,6. З 01 січня 2016 року не утримується

 

Коротка назва: особа на виборній посаді

Коротка назва: оплата праці

 

13

Працівники воєнізованих формувань, гірничорятувальних частин незалежно від підпорядкування, а також особовий склад аварійно-рятувальної служби, утвореної відповідно до законодавства на постійній основі

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”

%

До 31 грудня 2015 року для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 Закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазонах 36,76 – 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ – 36,3, підприємств суднобудівної промисловості – 33,2. З 01 січня 2016 року – 22

До 31 грудня 2015 року – 3,6. З 01 січня 2016 року не утримується

 

Коротка назва: працівник воєнізованих формувань

Коротка назва: оплата праці

 

14

Особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”

%

До 31 грудня 2015 року для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 Закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазонах 36,76 – 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ – 36,3, підприємств суднобудівної промисловості – 33,2. З 01 січня 2016 року – 22

До 31 грудня 2015 року – 3,6. З 01 січня 2016 року не утримується

 

Коротка назва: особа на альтернативній службі

Коротка назва: оплата праці

 

15

Особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за направленням підприємств, установ, організацій (без збереження заробітної плати та з отриманням стипендії відповідно до законодавства)

 

 

 

 

 

Коротка назва: особа, яка навчається з відривом від виробництва

 

16

Особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

Дохід, що розраховується виходячи із суми внеску, сплаченого згідно з договором про добровільну участь, за формулою З = Ф х 100 %/Т, де З – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи;
Ф – сума фактично сплаченого страхового внеску за відповідний місяць;
Т – розмір страхового внеску у відповідному місяці

Не менше суми мінімального страхового внеску та не більше максимального розміру

 

Коротка назва: особа, яка страхується добровільно

Коротка назва: розрахований на підставі суми добровільного внеску показник

 

17

Особи, які на підставі частини третьої статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”здійснюють доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою мінімального страхового внеску

Сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи розраховується виходячи з передбаченої частиною третьою статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” доплати, за формулою Зд = Д х 100 %/Т, де Зд – сума заробітної плати (доходу), розрахована виходячи із доплати;
Д – сума доплати;
Т – розмір страхового внеску у відповідному місяці

Розрахункова величина до розміру мінімального страхового внеску

 

Коротка назва: особа, яка доплачує страхові внески

Коротка назва: розрахований на підставі суми доплати показник

 

18

Особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту

Сума грошового забезпечення, нарахованого особі за звітний період

%

До 31 грудня 2015 року – 33,2, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу. З 01 січня 2016 року – 22, але не менше мінімального страхового внеску

Не утримується

 

Коротка назва: особа, яка проходить строкову військову службу

 

19

Особи, які отримують щомісячні страхові виплати відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, крім осіб, які отримують виплати у зв’язку зі смертю годувальника, та непрацюючих осіб, які отримують пенсії по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

 

 

 

 

 

Коротка назва: особа, яка отримує страхові виплати з ФСНВ

 

20

Особи, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, при усиновленні дитини

Сума допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при
народженні дитини, усиновленні дитини нарахованої за звітний період

%

До 31 грудня 2015 року – 33,2, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу. З 01 січня 2016 року – 22, але не менше мінімального страхового внеску

Не утримується

 

Коротка назва: особа, яка отримує допомогу по догляду за дитиною

 

21

Один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інваліднстю та отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства

Сума допомоги або компенсацій, нарахованих за звітний період

%

До 31 грудня 2015 року – 33,2, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу. З 01 січня 2016 року – 22, але не менше мінімального страхового внеску

Не утримується

 

Коротка назва: непрацюючі працездатні батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю

 

22

Безробітні в період отримання допомоги по безробіттю

 

 

 

 

 

Коротка назва: особа, яка отримує допомогу по безробіттю

 

23

Особи, які не набули (не набудуть) права на пенсію за вислугу років згідно із Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”

Сума нарахованого грошового забезпечення

%

До 31 грудня 2015 року – 34,7. З 01 січня 2016 року – 22

До 31 грудня 2015 року – 2,6. З 01 січня 2016 року не утримується

 

Коротка назва: військовослужбовець, який не набув права на пенсію за вислугу років

Коротка назва: грошове забезпечення

 

24

Патронатні вихователі, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства

Сума грошового забезпечення,
нарахованого за звітний період

%

До 31 грудня 2015 року – 33,2, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу. З 01 січня 2016 року – 22, але не менше мінімального страхового внеску

Не утримується

 

Коротка назва: патронатні вихователі, батьки-вихователі

 

25

Наймані працівники, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до Законів України “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про статус народного депутата України”, “Про Національний банк України”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року N 379/95-ВР

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”

%

До 31 грудня 2015 року для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 Закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазонах 36,76 – 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ – 36,3, підприємств суднобудівної промисловості – 33,2. З 01 січня 2016 року – 22

До 31 грудня 2015 року – 6,1. З 01 січня 2016 року не утримується

 

Коротка назва: наймані працівники, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів України

Коротка назва: оплата праці

 

26

Фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб, зазначених в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 4 Закону, чи у фізичних осіб – підприємців або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, за цивільно-правовими договорами (крім фізичних осіб – підприємців, якщо виконувані ними роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)

Сума винагороди за цивільно-правовими договорами

%

До 31 грудня 2015 року – 34,7, а для підприємств суднобудівної промисловості – 33,2. З 01 січня 2016 року – 22

До 31 грудня 2015 року – 2,6. З 01 січня 2016 року не утримується

 
 

 

Коротка назва: особи, які працюють за угодами ЦПХ

Коротка назва: винагорода за угодами ЦПХ

 

 

27

Особи без інвалідності, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість осіб з інвалідністю становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”

%

5,3

До 31 грудня 2015 року – 3,6. З 01 січня 2016 року не утримується

 

 

Коротка назва: особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствах УТОГ та УТОС

Коротка назва: оплата праці

 

 

28

Особи з інвалідністю, які працюють на підприємствах та в організаціях громадських організацій осіб з інвалідністю, в яких кількість осіб з інвалідністю становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,5 % на фонд оплати праці працюючих осіб з інвалідністю, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”

%

5,5

До 31 грудня 2015 року – 3,6. З 01 січня 2016 року не утримується

 

 

Коротка назва: працююча особа з інвалідністю на підприємстві або в організації громадських організацій осіб з інвалідністю, в яких кількість осіб з інвалідністю становить понад 50 %

Коротка назва: оплата праці

 

 

29

Особи, які отримують допомогу з тимчасової непрацездатності

Сума допомоги з тимчасової непрацездатності

%

До 31 грудня 2015 року – 33,2. З 01 січня 2016 року – 22

До 31 грудня 2015 року – 2. З 01 січня 2016 року не утримується

 

 

Коротка назва: особи, які отримують допомогу з тимчасової непрацездатності

Коротка назва: сума допомоги з тимчасової непрацездатності

 

 

30

Наймані працівники особи з інвалідністю, які працюють у товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість осіб з інвалідністю становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працівників, за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”

%

5,3

До 31 грудня 2015 року – 2,85. З 01 січня 2016 року не утримується

 

 

Коротка назва: найманий працівник – особа з інвалідністю, який працює в товариствах УТОГ та УТОС

Коротка назва: оплата праці

 

 

31

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу

Сума нарахованого грошового забезпечення

%

До 31 грудня 2015 року – 34,7. З 01 січня 2016 року – 22

До 31 грудня 2015 року – 2,6. З 01 січня 2016 року не утримується

 

 

Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу

Коротка назва: грошове забезпечення

 

 

32

Працюючі особи з інвалідністю на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до Законів України “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про статус народного депутата України”, “Про Національний банк України”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року N 379/95-ВР

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”

%

8,41

До 31 грудня 2015 року – 6,1. З 01 січня 2016 року не утримується

 

 

Коротка назва: працююча особа з інвалідністю

Коротка назва: оплата праці

 

 

33

Непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи та отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства

Сума допомоги або компенсацій, нарахованих за звітний період

%

33,2, але не менше мінімального страхового внеску на кожну особу

Не утримується

 

 

Коротка назва: особа, яка доглядає особу з інвалідністю I групи

 

 

34

Непрацюючі працездатні особи, що здійснюють догляд за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, та отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства

Сума допомоги або компенсацій, нарахованих за звітний період

%

До 31 грудня 2015 року – 33,2, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу. З 01 січня 2016 року – 22, але не менше мінімального страхового внеску

Не утримується

 

 

Коротка назва: особа, яка доглядає особу похилого віку

 

 

35

Фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування та здійснюють доплату суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування згідно з повідомленням-розрахунком

Доплата з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством, до мінімального розміру єдиного внеску у відповідному місяці

%

Розрахункова величина до розміру мінімального страхового внеску

 

 

Коротка назва: ФО – підприємці, які доплачують єдиний внесок згідно з повідомленням-розрахунком

Коротка назва: база нарахування, що визначена самостійно

 

 

36

Працюючі особи з інвалідністю на підприємствах, в установах і організаціях

Сума допомоги з тимчасової непрацездатності

%

8,41

До 31 грудня 2015 року – 2. З 01 січня 2016 року не утримується

 

 

Коротка назва: працююча особа з інвалідністю

Коротка назва: сума допомоги з тимчасової непрацездатності

 

 

37

Особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість осіб з інвалідністю становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

Сума допомоги з тимчасової непрацездатності

%

5,3

До 31 грудня 2015 року – 2. З 01 січня 2016 року не утримується

 

 

Коротка назва: особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствах УТОГ та УТОС

Коротка назва: сума допомоги з тимчасової непрацездатності

 

 

38

Особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість осіб з інвалідністю становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

Сума винагороди за цивільно-правовими договорами

%

5,3

До 31 грудня 2015 року – 2,6. З 01 січня 2016 року не утримується

 

 

Коротка назва: особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствах УТОГ та УТОС

Коротка назва: винагорода за угодами цивільно-правового характеру

 

 

39

Особи з інвалідністю, які працюють на підприємствах та в організаціях громадських організацій осіб з інвалідністю, в яких кількість осіб з інвалідністю становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,5 % на фонд оплати праці працюючих осіб з інвалідністю, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

Сума допомоги з тимчасової непрацездатності

%

5,5

До 31 грудня 2015 року – 2. З 01 січня 2016 року не утримується

 

 

Коротка назва: працююча особа з інвалідністю на підприємстві або в організації громадських організацій осіб з інвалідністю, в яких кількість осіб з інвалідністю становить понад 50 %

Коротка назва: сума допомоги з тимчасової непрацездатності

 

 

40

Фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, які збільшують або зменшують суми зобов’язань за страховими внесками за результатами проведеної перевірки (звірки)

Сума, з якої розраховано зобов’язання за страховими внесками

%

%

%

 

 

Коротка назва: ФО – підприємці, які збільшують або зменшують суми зобов’язань за страховими внесками за результатами проведеної перевірки (звірки)

Коротка назва: дохід

 

 

41

Наймані працівники – особи з інвалідністю, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, у яких кількість осіб з інвалідністю становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працівників, за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”

%

5,3

До 31 грудня 2015 року – 3,6. З 01 січня 2016 року не утримується

 

 

Коротка назва: найманий працівник – особа з інвалідністю, який працює на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю

Коротка назва: оплата праці

 

 

42

Особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами

Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

%

До 31 грудня 2015 року – 33,2. З 01 січня 2016 року – 22

До 31 грудня 2015 року – 2. З 01 січня 2016 року не утримується

 

 

Коротка назва: особи, які отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами

Коротка назва: сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

 

 

43

Особи з інвалідністю, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, які працють на підприємствах, в установах і організаціях

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”

%

8,41

До 31 грудня 2015 року – 2. З 01 січня 2016 року не утримується

 

 

Коротка назва: працюючі особи з інвалідністю, які отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами

Коротка назва: оплата праці

 

 

44

Особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість осіб з інвалідністю становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

%

5,3

До 31 грудня 2015 року – 2. З 01 січня 2016 року не утримується

 

 

Коротка назва: особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствах УТОГ та УТОС

Коротка назва: сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

 

 

45

Особи з інвалідністю, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, які працюють на підприємствах та в організаціях громадських організацій осіб з інвалідністю, в яких кількість осіб з інвалідністю становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,5 % на фонд оплати праці працюючих осіб з інвалідністю, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

%

5,5

До 31 грудня 2015 року – 2. З 01 січня 2016 року не утримується

 

 

Коротка назва: працюючі особи з інвалідністю, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, які працюють на підприємстві або в організації громадських організацій осіб з інвалідністю, в яких кількість осіб з інвалідністю становить понад 50 %

Коротка назва: сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

 

 

46

Особа, яка працює у фізичної особи на умовах трудового договору (контракту)

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”

%

До 31 грудня 2015 року для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 Закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазонах 36,76 – 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ – 36,3, підприємств суднобудівної промисловості – 33,2. З 01 січня 2016 року – 22

До 31 грудня 2015 року – 3,6. З 01 січня 2016 року не утримується

 

 

Коротка назва: особа, яка працює у фізичної особи на умовах трудового договору (контракту)

Коротка назва: оплата праці

 

 

 

 

47

Виплати в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та /або введення воєнного стану за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, інших юридичних осіб

Сума нарахованої середньої заробітної плати

%

До 31 грудня 2015 року для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 Закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазонах 36,76 – 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ – 36,3, підприємств суднобудівної промисловості – 33,2. З 01 січня 2016 року – 22

До 31 грудня 2015 року утримується за ставками, що діяли до 31 грудня 2015 року, з 01 січня 2016 року не утримується

 

 

Коротка назва: найманий працівник

Коротка назва: оплата праці

 

 

48

Виплати, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та/або введення воєнного стану

Виплати, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом

%

Не нараховується

Не утримується

 

 

Коротка назва: працівник, призваний на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятий на військову службу за контрактом

Коротка назва: компенсаційні виплати

 

 

49

Наймані працівники, яким на період проведення антитерористичної операції у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більше як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення антитерористичної операції, надано відпустку без збереження заробітної плати відповідно до пункту 18 частини першої статті 25 Закону України “Про відпустки”

База відсутня

%

Не нараховується

Не утримується

 

 

Коротка назва: найманий працівник у зоні антитерористичної операції, якому надано відпустку без збереження заробітної плати

 

 

50

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами

Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

%

22

Не утримується

 

 

Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу, які отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами

Коротка назва: сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

 

 

 

 

51

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Міністерства оборони України

Сума нарахованого грошового забезпечення

%

22

Не утримується

 

 

Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу Міноборони

Коротка назва: грошове забезпечення

 

 

52

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Служби безпеки України

Сума нарахованого грошового забезпечення

%

22

Не утримується

 

 

Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу СБУ

 

 

Коротка назва: грошове забезпечення

 

 

53

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Міністерства внутрішніх справ України

Сума нарахованого грошового забезпечення

%

22

Не утримується

 

 

Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу МВС

Коротка назва: грошове забезпечення

 

 

54

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Сума нарахованого грошового забезпечення

%

22

Не утримується

 

 

Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Коротка назва: грошове забезпечення

 

 

55

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Державної фіскальної служби України

Сума нарахованого грошового забезпечення

%

22

Не утримується

 

 

Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу ДФСУ

Коротка назва: грошове забезпечення

 

 

56

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

Сума нарахованого грошового забезпечення

%

22

Не утримується

 

 

Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу ДКВС

Коротка назва: грошове забезпечення

 

 

57

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Міністерства інфраструктури України

Сума нарахованого грошового забезпечення

%

22

Не утримується

 

 

Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу Мінінфраструктури

Коротка назва: грошове забезпечення

 

 

58

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Служби зовнішньої розвідки України

Сума нарахованого грошового забезпечення

%

22

Не утримується

 

 

Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу Служби зовнішньої розвідки України

Коротка назва: грошове забезпечення

 

 

59

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Управління Державної охорони України

Сума нарахованого грошового забезпечення

%

22

Не утримується

 

 

Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу УДО

Коротка назва: грошове забезпечення

 

 

60

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Державної прикордонної служби України

Сума нарахованого грошового забезпечення

%

22

Не утримується

 

 

Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу ДПС

Коротка назва: грошове забезпечення

 

 

61

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації

Сума нарахованого грошового забезпечення

%

22

Не утримується

 

 

Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу Держспецзв’язку

Коротка назва: грошове забезпечення

 

 

62

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Національної поліції України

Сума нарахованого грошового забезпечення

%

22

Не утримується

 

 

Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу НПУ

Коротка назва: грошове забезпечення

 

 

63

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Національної гвардії України

Сума нарахованого грошового забезпечення

%

22

Не утримується

 

 

Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу НГУ

Коротка назва: грошове забезпечення

 

 

64

Фізичні особи – підприємці, пенсіонери, особи, які тимчасово не працюють, або особи, визнані у встановленому законом порядку безробітними, які отримують одноразову грошову винагороду, члени виборчої комісії відповідно до постанови КМУ від 28 липня 2004 року N 966 “Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму”

Одноразова грошова винагорода

%

22

Не утримується

 

 

 

 

Коротка назва: особи, які отримують одноразову грошову винагороду, члени виборчої комісії

Коротка назва: одноразова грошова винагорода

 

 

65

Особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та які одноразово сплачують суму єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року)

Дохід, що розраховується виходячи із суми внеску на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2, за формулою З = Ф х 100 % / (Т х 2), де З – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, Ф – сума фактично сплаченого страхового внеску за відповідний місяць; Т – розмір страхового внеску у відповідному місяці

Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2

 

 

 

 

Коротка назва: особа, яка здійснює одноразову сплату єдиного внеску

Коротка назва: розрахований на підставі суми добровільного внеску показник

 

 

66

Особи з інвалідністю, яким нараховано виплати в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та/або введення воєнного стану

Виплати в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та/або введення воєнного стану

%

8,41

Не утримується

 

 

Коротка назва: особи з інвалідністю, яким нараховано виплати в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом

 

 

 

Коротка назва: виплата середнього заробітку

 

 

 

Додаток 3

до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
(пункт 1 розділу I)

Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

N
з/п

Код підстави

Термін дії

Назва

початок

кінець

1

ЗПЗ013А1

05.11.91

 

Працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, за Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року N 461, і за результатами атестації робочих місць

2

ЗПЗ013Б1

05.11.91

 

Працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, за Списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року N 461, і за результатами атестації робочих місць

3

ЗПЗ013В1

05.11.91

 

Трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства

4

ЗПЗ013Г1

05.11.91

 

Жінки, які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів

5

ЗПЗ013Д1

05.11.91

 

Жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, на інших підприємствах сільського господарства

6

ЗПЗ013Е1

05.11.91

 

Жінки, зайняті протягом повного сезону на вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну

7

ЗПЗ013Є1

05.11.91

 

Робітниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах і машинах, – за Списком робіт і професій, затвердженим у порядку, що визначається постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року N 583 “Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення”

8

ЗПЗ013Ж1

05.11.91

 

Жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей, незалежно від віку і трудового стажу при досягненні найменшою дитиною віку 14 років

9

ЗПЗ013З1

05.11.91

 

Водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв

10

ЗПЗ013І1

05.11.91

 

Працівники інших виробництв, професій та посад, дострокові пенсії яким залежно від умов праці встановлені за результатами атестації робочих місць за рахунок коштів підприємств та організацій, призначених на оплату праці, які перераховуються до Пенсійного фонду України на виплату пенсій до досягнення працівником пенсійного віку, передбаченого законодавством

11

ЗПЗ014А1

05.11.91

 

Працівники, безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, – за Списком робіт і професій, що дають право на пенсію незалежно від віку при безпосередній зайнятості протягом повного робочого дня на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин), пов’язаних з видобутком вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, терміном не менше 25 років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 31 березня 1994 року N 202

12

ЗПЗ016А1

05.11.91

 

Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також ті, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, або при виконанні інших обов’язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті чи виконанням інтернаціонального обов’язку, а також батьки і дружини (якщо вони не взяли повторного шлюбу) військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період військової служби

13

ЗПЗ017А1

05.11.91

 

Жінки, які народили п’ятеро і більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до цього віку

14

ЗПЗ018А1

05.11.91

 

Особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), і диспропорційні карлики.
Особи з інвалідністю по зору I групи – сліпі та особи з інвалідністю з дитинства I групи

15

ЗПЗ056А2

05.11.91

 

При обчисленні стажу роботи в колгоспі за період після 1965 року, якщо член колгоспу не виконав без поважних причин встановленого мінімуму трудової участі в громадському господарстві, враховується час роботи за фактичною тривалістю

16

ЗЧК056А1

28.02.91

 

Працівникам, безпосередньо зайнятим на ліквідації наслідків аварії і попередженні забруднення навколишнього середовища в 30-кілометровій зоні Чорнобильської АЕС, період роботи до 01 січня 1988 року відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР та Української республіканської Ради професійних Рад від 10 червня 1986 року N 207 “Про умови оплати праці та матеріального забезпечення працівників підприємств, організацій та установ, зайнятих на роботах, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС”зараховується у потрійному розмірі до стажу, що дає право на пільгову пенсію за Списком N 1, затвердженим постановою Ради Міністрів СРСР від 22 серпня 1956 року N 1173 “Про затвердження списків виробництв, цехів, професій і посад, робота в яких надає право на державну пенсію на пільгових умовах і в пільгових розмірах”

17

ЗЧК056Б1

28.02.91

 

Працівникам, зайнятим на експлуатації Чорнобильської АЕС і ліквідації наслідків аварії в зоні відселення, період роботи з 01 січня 1988 року до 01 січня 1991 року відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 06 січня 1988 року N 12-рс зараховується у полуторному розмірі до трудового стажу і стажу роботи, що дає право на пільгову пенсію за Списком N 1, затвердженим постановою Ради Міністрів СРСР від 22 серпня 1956 року N 1173 “Про затвердження списків виробництв, цехів, професій і посад, робота в яких надає право на державну пенсію на пільгових умовах і в пільгових розмірах”

18

ЗЧК056В1

28.02.91

 

Працівникам, зайнятим на експлуатації Чорнобильської АЕС і ліквідації наслідків аварії в зоні відселення, період роботи з 01 січня 1991 року до 01 січня 1996 року відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 грудня 1990 року N 597-р зараховується у полуторному розмірі до трудового стажу і стажу роботи, що дає право на пільгову пенсію за Списком N 1, затвердженим постановою Ради Міністрів СРСР від 22 серпня 1956 року N 1173 “Про затвердження списків виробництв, цехів, професій і посад, робота в яких надає право на державну пенсію на пільгових умовах і в пільгових розмірах”

19

ЗЧК056Г1

28.02.91

 

Працівникам, які постійно виконують роботи з експлуатації Чорнобильської АЕС і в зоні відчуження, період роботи з 01 січня 1996 року до 01 січня 2000 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року N 250 “Про компенсації та пільги особам, які працюють на Чорнобильській АЕС і у зоні відчуження” зараховується у полуторному розмірі до загального трудового стажу та стажу, що дає право на пільгову пенсію за Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року
N 461

20

ЗЧК056Д1

28.02.91

 

Працівникам, які постійно виконують роботи або службові обов’язки в зоні відчуження, період роботи (служби) з 01 липня 1998 року до 01 січня 2000 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998 року N 982 “Про доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного відселення”зараховується до трудового стажу, до вислуги років у полуторному розмірі (у тому числі за Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року N 461)

21

ЗЧК056Д1

28.02.91

 

Працівникам, які постійно виконують роботи або службові обов’язки в зоні відчуження, період роботи (служби) з 01 січня 2000 року до 01 січня 2003 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2000 року N 223 “Про доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення після повного відселення жителів” зараховується до трудового стажу, до вислуги років у полуторному розмірі (у тому числі за Списком N 1, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року N 461 “Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах”

22

ЗЧК056Д1

28.02.91

 

Працівникам, які постійно виконують роботи або службові обов’язки в зоні відчуження, період роботи (служби) з 01 січня 2003 року до 01 січня 2006 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року N 137 “Про доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення після повного відселення жителів” зараховується до трудового стажу, до вислуги років у полуторному розмірі (у тому числі за Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року N 461)

23

ЗЧК056Д1

28.02.91

 

Працівникам, які постійно виконують роботи або службові обов’язки у зоні відчуження, період роботи (служби) з 01 січня 2006 року до 01 січня 2009 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 року N 571 “Про доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження” зараховується до трудового стажу, до вислуги років у полуторному розмірі (у тому числі за Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року N 461)

24

ТУР001А1

15.01.93

 

Громадяни сторін, що домовляються, які пропрацювали не менше 15 календарних років у районах Крайньої Півночі, незалежно від місця їх постійного проживання на території обох держав

25

ЗВП021А1

16.12.93

 

Особи передпенсійного віку, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, а також виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров’я, за півтора року до встановленого законодавством строку, якщо вони мають необхідний загальний трудовий стаж, у тому числі на пільгових умовах

26

ЗЗН026Г1

01.03.91

 

Працівники, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням установ, організацій, у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників, за умови їх реєстрації в службі зайнятості протягом семи календарних днів після звільнення як таких, що шукають роботу, за півтора року до встановленого законодавством строку осіб передпенсійного віку, які мають встановлений законодавством про пенсійне забезпечення необхідний загальний трудовий стаж (у тому числі на пільгових умовах)

27

ЗДС037А1

16.12.93

 

Державні службовці

28

ЗСЕ018А1

25.02.94

 

Працівники державних спеціалізованих установ, судових експертиз і відомчих експертних служб (поширюються особливості матеріального і соціально-побутового обслуговування, передбачені Законом України “Про державну службу”), які досягли встановленого законодавством України пенсійного віку в період роботи на державній службі

29

ЗСС043Г1

15.12.92

 

Судді, які вийшли у відставку, при досягненні встановленого законодавством України пенсійного віку

30

ЗСД032О1

17.11.92

 

Народні депутати України

31

ЗВМ008В1

25.06.92

 

Державні ветеринарні інспектори

32

ЗЗЖ016Б1

23.09.97

 

Журналісти державного або комунального, друкованого засобу масової інформації

33

ППД001А2

22.05.98

 

Помічник-консультант народного депутата України, який зараховується до штату Секретаріату Верховної Ради України або виконавчого органу місцевого самоврядування

34

ЗПЗ014А2

05.11.91

 

Працівники провідних професій: робітники очисного вибою, прохідники, вибійники на відбійних молотках, машиністи гірничих виймальних машин, які безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників, – за Списком робіт і професій, що дають право на пенсію незалежно від віку при безпосередній зайнятості протягом повного робочого дня на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин), пов’язаних з видобутком вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, терміном не менше 25 років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 31 березня 1994 року N 202

35

ЗПЗ014А3

05.11.91

 

Працівники провідних професій: сталевари, горнові, агломератники, вальцювальники гарячого прокату, які безпосередньо зайняті повний робочий день у металургії, – за Списком робіт і професій, що дають право на пенсію незалежно від віку при безпосередній зайнятості протягом повного робочого дня на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин), пов’язаних з видобутком вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, терміном не менше 25 років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 31 березня 1994 року N 202

36

ЗПЗ016А2

05.11.91

 

Батьки і дружини (якщо вони не взяли повторного шлюбу) військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов’язків) чи після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов’язку

37

ЗПЗ014А4

05.11.91

 

Інженерно-технічні працівники, безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах, – за Списком робіт і професій, що дають право на пенсію незалежно від віку при безпосередній зайнятості протягом повного робочого дня на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин), пов’язаних з видобутком вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, терміном не менше 25 років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 31 березня 1994 року N 202

38

ТУР001А2

15.01.93

 

Громадяни сторін, що домовляються, які пропрацювали не менше 20 календарних років у місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі, незалежно від місця їх постійного проживання на території обох держав

39

ЗЧК056Д2

28.02.91

23.04.2002

Працівники, які постійно виконують роботи або службові обов’язки за межами зони відчуження, у порядку, встановленому законодавством України

40

ЗЗЖ016В1

23.09.97

 

У разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов’язків у місцях надзвичайних подій, на журналіста або прирівняного до нього працівника поширюється дія статті 16 Закону України “Про пенсійне забезпечення”. Вони мають право на пенсію: чоловіки – після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, жінки – після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років

41

ЗНТ024А1

13.12.91

 

Науковий (науково-педагогічний) працівник

42

ЗПЗ054А1

05.11.91

 

Працівники льотного складу при вислузі років на цих посадах, згідно з порядком, який визначається постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 року N 418 “Про затвердження нормативних актів з питань призначення пенсій за вислугу років працівникам авіації і льотно-випробного складу”

43

ЗПЗ054В1

05.11.91

 

Інженерно-технічний склад – за Переліком посад і робіт, що затверджується в порядку, який визначається постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 року N 418 “Про затвердження нормативних актів з питань призначення пенсій за вислугу років працівникам авіації і льотно-випробного складу”

44

ЗПЗ054Г1

05.11.91

 

Бортпровідники

45

ЗПЗ055А1

05.11.91

 

Робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітенах, – за списками професій і посад, що затверджуються в порядку, який визначається постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року N 583 “Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення”

46

ЗПЗ055Б1

05.11.91

 

Працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, безпосередньо зайняті на польових геологорозвідувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах

47

ЗПЗ055В1

05.11.91

 

Робітники, майстри (у тому числі старші майстри), безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи зайнятих на обслуговуванні механізмів і обладнання, – за списком професій, посад і виробництв, що затверджується у порядку, який визначається постановою Кабінетом Міністрів України від 12 жовтня 1992 року N 583 “Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення”

48

ЗПЗ055Г1

05.11.91

 

Механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах

49

ЗПЗ055Д1

05.11.91

 

Плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості (крім суден портових, що постійно працюють на акваторії порту, службово-допоміжних, роз’їзних, приміського і внутрішньоміського сполучення)

50

ЗПЗ055Е1

05.11.91

 

Працівники освіти за наявності спеціального стажу роботи за Переліком, що затверджується у порядку, який визначається постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року N 909 “Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років”

51

ЗПЗ055Є1

05.11.91

 

Спортсмени – заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу – члени збірних команд

52

ЗПЗ055Ж1

05.11.91

 

Артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів при стажі творчої діяльності не менше 20 років – за Переліком, що затверджується у порядку, який визначається постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року N 583 “Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення”

53

ЗПП050Б1

26.11.93

12.07.2001

Працівники, які не мають вислуги років, за наявності необхідного стажу роботи на посадах прокурорів та слідчих прокуратури, передбачених Законом України “Про прокуратуру”

54

КМУ154А1

12.12.91

 

Службові особи митних органів України, які мають персональні звання

55

ЗПЗ054А2

05.11.91

 

Працівники льотно-випробного складу при вислузі років на цих посадах згідно з порядком, який визначається постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 року N 418 “Про затвердження нормативних актів з питань призначення пенсій за вислугу років працівникам авіації і льотно-випробного складу”

56

ЗПЗ054А3

05.11.91

 

Працівники льотного і льотно-випробного складу, звільнені від льотної роботи за станом здоров’я (через хворобу)

57

ЗПЗ054Б1

05.11.91

 

Працівники, які здійснюють управління повітряним рухом, звільнені від робіт з безпосереднього управління польотами за станом здоров’я

58

ЗПЗ054Б2

05.11.91

 

Працівники, які здійснюють управління повітряним рухом і мають посвідчення диспетчера

59

ЗПЗ055А2

05.11.91

 

Водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайняті в технологічному процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар’єрах на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи

60

ЗПЗ055Д2

05.11.91

 

Працівники окремих видів суден, професій і посад плавскладу суден морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості – за Списком, що затверджується в порядку, який визначається постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року N 583 “Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення”

61

ЗПЗ055Е2

05.11.91

 

Працівники охорони здоров’я за наявності спеціального стажу роботи за Переліком, що затверджується у порядку, який визначається постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року N 909 “Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років”

62

ЗПЗ055Е3

05.11.91

 

Працівники соціального забезпечення за наявності спеціального стажу роботи за Переліком, що затверджується в порядку, який визначається постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року N 909 “Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років”

63

ЗПЗ055Ж2

05.11.91

 

Артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів при стажі творчої діяльності не менше 25 років – за Переліком, що затверджується у порядку, який визначається постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року N 583 “Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення”

64

ЗПЗ055Ж3

05.11.91

 

Артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів при стажі творчої діяльності не менше 30 років – за Переліком, що затверджується в порядку, який визначається постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року N 583 “Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення”

65

ЗПП050Б2

26.11.93

12.07.2001

До стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років, зараховується: прокурорським працівникам – час роботи на прокурорських посадах, перелічених у статті 86 Закону України “Про прокуратуру”

66

ЗПП050А1

26.11.93

12.07.2001

Слідчі працівники незалежно від віку з вислугою не менше 20 років роботи в органах прокуратури, у тому числі військової прокуратури, на посадах слідчого, начальника або заступника начальника слідчого підрозділу (відділу, частини), що безпосередньо займаються провадженням попереднього слідства; робота на зазначених посадах в органах внутрішніх справ і Служби безпеки України з безпосереднього провадження попереднього слідства; частково оплачувана відпустка жінкам по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років

67

ЗПЗ056А3

05.11.91

 

Період одержання допомоги по безробіттю

68

ЗПЗ056В1

05.11.91

 

Військова служба та перебування в партизанських загонах і з’єднаннях, служба в органах державної безпеки та органах внутрішніх справ незалежно від місця проходження служби

69

ЗПЗ056Д1

05.11.91

 

Навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі

70

ЗПЗ056Е1

05.11.91

 

Тимчасова непрацездатність, що почалась у період роботи

71

ЗПЗ056Є1

05.11.91

 

Час догляду за інвалідом I групи

72

ЗПЗ056Ж1

05.11.91

 

Час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми до досягнення кожною дитиною 3-річного віку

73

ЗПЗ056З1

05.11.91

 

Період проживання дружин осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість їхнього працевлаштування за спеціальністю, але не більше 10 років

74

ЗПЗ058А1

05.11.91

 

Час тримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі та заслання, а також перебування на примусовому лікуванні громадянам, необґрунтовано притягнутим до кримінальної відповідальності, репресованим і згодом реабілітованим, зараховується до стажу роботи в потрійному розмірі

75

ЗПЗ059А1

05.11.91

 

Робота незалежно від віку, у тому числі як вільнонайманий склад у військових частинах, і служба, крім військової служби, передбаченої статтею 57 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, у роки Великої Вітчизняної війни зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі

76

ЗПЗ060А1

05.11.91

 

Робота в лепрозорних і протичумних закладах, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, у патологоанатомічних і реанімаційних відділеннях лікувальних закладів зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі

77

ЗПЗ061А1

05.11.91

 

Робота на водному транспорті протягом повного навігаційного періоду зараховується за рік роботи. Робота протягом повного сезону на підприємствах і в організаціях сезонних галузей промисловості незалежно від відомчої підпорядкованості підприємств і організацій – за Списком, який визначається постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року N 583 “Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення”, до стажу роботи за рік роботи. Інші сезонні роботи зараховуються до стажу роботи за їх фактичною тривалістю

78

ЗПЗ063А1

05.11.91

 

Іноземним громадянам, а також їхнім сім’ям у тих випадках, коли для призначення пенсії потрібний певний стаж роботи, пенсії призначаються за умови, що половина необхідного стажу роботи припадає на роботу в Україні, якщо договорами (угодами) не передбачено інше

79

ЗПЗ057А1

05.11.91

 

Військова служба у складі діючої армії в період бойових дій, у тому числі при виконанні інтернаціонального обов’язку, а також перебування в партизанських загонах і з’єднаннях зараховується до стажу роботи на пільгових умовах у порядку, встановленому для обчислення строків цієї служби при призначенні пенсії за вислугу років військовослужбовців

80

ЗПЗ056Д2

05.11.91

23.04.2002

Час навчання в юридичному закладі вищої освіти

81

ЗПЗ056Д3

05.11.91

 

Час навчання у закладах вищої освіти авіації, якщо цьому передувала робота на льотних посадах

82

ЗПЗ056Д4

05.11.91

 

Час навчання робітників підземних професій, зазначених у статті 14 Закону України “Про пенсійне забезпечення”

83

ЗПЗ056Є2

05.11.91

 

Час догляду за дитиною з інвалідністю віком до 16 років

84

ЗПЗ056Є3

05.11.91

 

Час догляду за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду

85

ЗПЗ059А2

05.11.91

 

Служба у складі діючої армії в період ведення бойових дій зараховується до стажу роботи в потрійному розмірі

86

ЗПЗ059А3

05.11.91

 

Робота в період ведення бойових дій зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі

87

ЗПЗ056Ж2

01.01.2004

 

Перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 01 січня 2004 року до часу запровадження сплати страхових внесків (єдиного внеску) за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

88

ЗПЗ059А4

05.11.91

 

Час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання в період війни осіб, у тому числі дітей, насильно вивезених з тимчасово окупованої території в період Великої Вітчизняної війни, зараховується у потрійному розмірі

89

ЗПЗ059Б1

05.11.91

 

Робота в місті Ленінграді в період його блокади в роки Великої Вітчизняної війни з 08 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року зараховується до стажу роботи в потрійному розмірі

90

ЗПЗ059Б2

05.11.91

 

Час проживання в місті Ленінграді в період його блокади в роки Великої Вітчизняної війни з 08 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі

91

ЗСД032Л1

17.11.92

 

Перерва в роботі дружини (чоловіка) народного депутата України, звільненої (звільненого) у зв’язку з переїздом депутата для виконання депутатських повноважень у Верховній Раді України або її органах на постійній основі, у разі непрацевлаштування її (його) за місцем проживання чоловіка (дружини) зараховується до загального і безперервного стажу роботи (служби). На вказаний період за дружиною (чоловіком) депутата зберігається місце роботи (служби), стаж роботи (служби) за спеціальністю, стаж роботи (служби), що дає право на встановлення процентних надбавок до заробітної плати, процентних надбавок і одержання виплат за вислугу років (за стаж роботи за спеціальністю на цьому підприємстві), на виплату винагороди за результатами роботи підприємств, установ і організацій за рік, а також стаж роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах і в пільгових розмірах, якщо ця особа на момент переїзду займала посаду, працювала за професією, що передбачає такі пільги

92

ЗПЗ100Б1

05.11.91

 

Особам, які не мають повного стажу роботи з особливо шкідливими і важкими умовами праці, вік, необхідний для призначення пенсії відповідно до статті 12 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, знижується пропорційно наявному стажу в порядку, передбаченому статтею 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, виходячи з вимог цього стажу, встановлених раніше чинним законодавством

93

ЗПЗ100Б2

05.11.91

 

Особам, які не мають повного стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці, вік, необхідний для призначення пенсії відповідно до статті 12 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, знижується пропорційно наявному стажу в порядку, передбаченому статтею 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, виходячи з вимог цього стажу, встановлених раніше чинним законодавством

94

ЗПЗ100А1

05.11.91

 

Особам, які працювали до введення в дію Закону України “Про пенсійне забезпечення” на роботах із особливо шкідливими і важкими умовами праці, передбаченими раніше чинним законодавством, пенсії за віком призначаються на таких умовах: особам, які мають на день введення в дію Закону України “Про пенсійне забезпечення” повний стаж на зазначених роботах, що давав право на пенсію на пільгових умовах, пенсії в розмірах, передбачених Законом України “Про пенсійне забезпечення”, призначаються відповідно до вимог за віком і стажем, встановлених раніше чинним законодавством

95

ЗПЗ100А2

05.11.91

 

Особам, які працювали до введення в дію Закону України “Про пенсійне забезпечення” на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, передбаченим раніше чинним законодавством пенсії за віком призначаються на таких умовах: особам, які мають на день введення в дію Закону України “Про пенсійне забезпечення” повний стаж на зазначених роботах, що давав право на пенсію на пільгових умовах, пенсії в розмірах, передбачених Законом України “Про пенсійне забезпечення”, призначаються відповідно до вимог за віком і стажем, встановлених раніше чинним законодавством

96

ПСД003А1

03.05.94

 

Період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з державним органом

97

ПСД003Б1

03.05.94

 

Час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років

98

ПСД003Б2

03.05.94

 

У виняткових випадках, якщо за медичними показниками дитині потрібний домашній догляд, – період додаткової відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною віку шести років

99

ПСД003В1

03.05.94

 

Час підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо до направлення на підвищення кваліфікації працівник працював у державному органі

100

ПСД003Г1

03.05.94

 

Час військової служби у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях

101

ЗЧК030М1

28.02.91

 

Зарахування до стажу роботи одному з батьків часу догляду за потерпілою дитиною до досягнення нею віку 12 років

102

ЗПВ026А2

15.11.96

02.11.2000

У порядку, визначеному колективним договором, власник або уповноважений ним орган у разі простою підприємства з не залежних від працівників причин може надавати відпустку без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням

103

ЗПП501А1

12.07.2001

 

Прокурори і слідчі зі стажем роботи не менше 20 років, у тому числі зі стажем роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 10 років, мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років незалежно від віку

104

ЗПП501Г1

12.07.2001

 

Працівникам, які не мають 20 років вислуги, якщо стаж служби в органах прокуратури становить не менше 10 років, – після досягнення чоловіками 55 років при загальному стажі роботи 25 років і більше, а жінками – 50 років при загальному стажі роботи 20 років і більше

105

КЗП084В1

18.09.98

 

У порядку, визначеному колективним договором, власник або уповноважений ним орган у разі простою підприємства, установи, організації з не залежних від працівників причин може надавати відпустку без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням. До загального стажу роботи враховується весь період перебування у таких відпустках. До стажу роботи, який дає право на пільгове пенсійне забезпечення, зараховується лише місячний термін цієї відпустки в календарному році

106

ЗСД034В4

22.03.2001

 

Помічник-консультант народного депутата України, який зараховується до штату Секретаріату Верховної Ради України або виконавчого органу місцевого самоврядування, – на умовах, передбачених статтею 37 Закону України від 16 грудня 1993 року N 3723-XII “Про державну службу”

107

ЗМС021І1

07.06.2001

 

Посадові особи місцевого самоврядування, які досягли встановленого цим Законом граничного терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування, віку та за наявності страхового стажу для чоловіків, – не менше 35 років, для жінок – не менше 30 років, у тому числі стажу служби в органах місцевого самоврядування чи державної служби, – не менше 10 років

108

ЗМС021К1

07.06.2001

 

Посадовим особам місцевого самоврядування, які працювали на виборних посадах в органах місцевого самоврядування 8 років і більше, за наявності страхового стажу для чоловіків – не менше 35 років, для жінок – не менше 30 років призначається пенсія відповідно до цього Законунезалежно від того, де вони працювали перед призначенням пенсії

109

ЗШП001А1

02.09.2008

 

Працівники, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівники шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день, та працівники державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості – за Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року N 461

 

Додаток 4

до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
(пункт 1 розділу III)

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Перелік таблиць звіту

N з/п

Назва таблиці

Відмітка про подання

1

Нарахування єдиного внеску

 

2

Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб

 

3

Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу

 

4

Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення

 

5

Відомості про трудові відносини застрахованих осіб

 

6

Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

 

7

Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

 

8

Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, усиновленні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства

 

9

Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

 

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Керівник

__________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або серія (за наявності) та номер паспорта*)

____________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

__________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або серія (за наявності) та номер паспорта*)

____________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Ця частина заповнюється посадовими особами контролюючого органу

“___” ______________ 20__ року

Дата внесення даних до електронної бази податкової звітності

 

(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

За результатами камеральної перевірки

“___” ______________ 20__ року

порушень (помилок) не виявлено (дата)

“___” ______________ 20__ року N ___

складено акт (номер, дата) камеральної перевірки

“___” ______________ 20__ року N ___

надано висновок (номер, дата) до підрозділу податкового контролю

                                                                                                                     (потрібне зазначити)
“___” ______________ 20__ року _________________________________________________________________
                                                                        (посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску

N з/п

Назва показника

Сума (грн)

1

2

3

1

Загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, усього (р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3 + р. 1.4 + р. 1.5)

 

1.1

сума нарахованої заробітної плати

 

1.2

сума винагород за договорами цивільно-правового характеру

 

1.3

сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця

 

1.4

сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів фонду соціального страхування

 

1.5

сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

 

2

Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та додаткової бази нарахування, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1 + р. 2.2 + р. 2.3 + р. 2.4 + р. 2.5)

 

2.1

роботодавцями (22,0 %)

 

2.2

підприємствами, установами і організаціями працюючим особам з інвалідністю (8,41 %)

 

2.3

підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %)

 

2.4

підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, працюючим особам з інвалідністю (5,5 %)

 

2.5

Додаткова база нарахування єдиного внеску (22,0 %)

 

3

Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4+ р. 3.5)

 

3.1

на суми нарахованої роботодавцями заробітної плати, винагороди за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (22,0 %)

 

3.2

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим особам з інвалідністю (8,41 %)

 

3.2.1

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим особам з інвалідністю (22 %)

 

3.3

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %)

 

3.3.1

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (22 %)

 

3.4

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, працюючим особам з інвалідністю (5,5 %)

 

3.4.1

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю(за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”), працюючим особам з інвалідністю (22 %)

 

3.5

на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати роботодавцями (22,0 %)

 

4

Донараховано та/або доутримано єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 4.1 + р. 4.2 + р. 4.3)

 

4.1

Донараховано єдиний внесок (крім сум, зазначених у р. 4.2)

 

4.1.1

22,0 %, 36,76 – 49,7 %, в т. ч. донараховано до мінімальної заробітної плати

 

4.1.2

36,3 %, в т. ч. донараховано до мінімальної заробітної плати

 

4.1.3

45,96 %, в т. ч. донараховано до мінімальної заробітної плати

 

4.1.4

8,41 %

 

4.1.5

5,3 %

 

4.1.6

5,5 %

 

4.1.7

34,7 %

 

4.1.8

33,2 %, в т. ч. донараховано до мінімальної заробітної плати

 

4.1.9

36,76 – 49,7 % х коефіцієнт

 

4.1.10

36,3 % х коефіцієнт

 

4.1.11

45,96 % х коефіцієнт

 

4.1.12

34,7 % х коефіцієнт

 

4.1.13

33,2 % х коефіцієнт

 

4.2

Донараховано єдиний внесок за попередні звітні періоди внаслідок збільшення класу професійного ризику виробництва

 

4.3

Додатково утримано єдиний внесок

 

4.3.1

3,6 %

 

4.3.2

2,85 %

 

4.3.3

6,1 %

 

4.3.4

2,6 %

 

4.3.5

2 %

 

4.4

Сума виплат, на яку донараховано єдиний внесок

 

 

Зміст помилки

 

5

Зменшено суму єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 5.1 + р. 5.2 + р. 5.3)

 

5.1

Зменшено нарахування (крім сум, зазначених у р. 5.2)

 

5.1.1

22,0 %, 36,76 – 49,7 %, в т. ч. зменшено виходячи з розміру мінімальної заробітної плати

 

5.1.2

36,3 %, в т. ч. зменшено виходячи з розміру мінімальної заробітної плати

 

5.1.3

45,96 %, в т. ч. зменшено виходячи з розміру мінімальної заробітної плати

 

5.1.4

8,41 %

 

5.1.5

5,3 %

 

5.1.6

5,5 %

 

5.1.7

34,7 %

 

5.1.8

33,2 %, в т. ч. зменшено виходячи з розміру мінімальної заробітної плати

 

5.1.9

(36,76 – 49,7 %) х коефіцієнт

 

5.1.10

36,3 % х коефіцієнт

 

5.1.11

45,96 % х коефіцієнт

 

5.1.12

34,7 % х коефіцієнт

 

5.1.13

33,2 % х коефіцієнт

 

5.2

Зменшено суму єдиного внеску за попередні звітні періоди внаслідок зменшення класу професійного ризику виробництва

 

5.3

Зменшено утримань

 

5.3.1

3,6 %

 

5.3.2

2,85 %

 

5.3.3

6,1 %

 

5.3.4

2,6 %

 

5.3.5

2 %

 

5.4

Сума виплат, на яку зайво нараховано єдиний внесок

 

 

Зміст помилки

 

6

Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, всього (р. 3 + р. 4 – р. 5)

 

 

у тому числі

 

6.1

р. 3.1.+ р. 3.5 + р. 4.1.1 + р. 4.1.9 – р. 5.1.1 – р. 5.1.9 (22,0 %, 36,76 – 49,7 %)

 

6.2

р. 4.1.2 + р. 4.1.10 – р. 5.1.2 – р. 5.1.10 (36,3 %)

 

6.3

р. 4.1.3 + р. 4.1.11- р. 5.1.3 – р. 5.1.11 (45,96 %)

 

6.4

р. 3.2 + р. 4.1.4 – р. 5.1.4 (8,41 %)

 

6.5

р. 3.3 + р. 4.1.5 – р. 5.1.5 (5,3 %)

 

6.6

р. 3.4 + р. 4.1.6 – р. 5.1.6 (5,5 %)

 

6.7

р. 4.1.7 + р. 4.1.12 – р. 5.1.7 – р. 5.1.12 (34,7 %)

 

6.8

р. 4.1.8 + р. 4.1.13 – р. 5.1.8 – р. 5.1.13 (33,2 %)

 

6.9

р. 4.3.1- р. 5.3.1 (3,6 %)

 

6.10

р. 4.3.2 – р. 5.3.2 (2,85 %)

 

6.11

р. 4.3.3 – р. 5.3.3 (6,1 %)

 

6.12

р. 4.3.4 – р. 5.3.4 (2,6 %)

 

6.13

р. 4.3.5 – р. 5.3.5 (2 %)

 

6.14

р. 4.2 – р. 5.2

 

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Дата формування у страхувальника

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р

 

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(податковий номер/серія (за наявності) та/або номер паспорта*)

____________
(підпис)

_________________
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(податковий номер/серія (за наявності) та/або номер паспорта*)

____________
(підпис)

_________________
(прізвище та ініціали)

                   

 

1. Звіт за місяць

 

 

рік

 

 

 

 

2. Код за ЄДРПОУ або податковий номер/серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Код за ЄДРПОУ або податковий номер/серія (за наявності) та/або номер паспорта ліквідованого/припиненого страхувальника (заповнюється у разі подання звіту правонаступником)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Страхувальник ______________________________________________________________________
                                                                                                             (найменування страхувальника)

Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб

(заповнюється районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення)
Розділ I

N
з/п

Назва показника

Кількість осіб, яким нарахована виплата у звітному місяці

Нараховано єдиного внеску (грн)

у звітному місяці

у тому числі за попередні звітні періоди

з початку року

1

2

3

4

5

6

1

Особи, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, усиновленні дитини

 

 

 

 

2

Непрацюючі працездатні батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю та отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства

 

 

 

 

3

Непрацюючі працездатні особи, що здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи та отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства

 

 

 

 

4

Непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, та отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства

 

 

 

 

5

Разом (рядки 1 + 2 + 3 + 4)

Х

 

 

 

6

Патронатні вихователі, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу та прийомні батьки, що отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства, у тому числі

 

Х

Х

Х

6.1

Патронатні вихователі, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу та прийомні батьки, що отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства, які не працюють

 

Х

Х

Х

Розділ II
Розрахунок суми єдиного внеску, що підлягає сплаті за патронатних вихователів, батьків-вихователів та прийомних батьків

N
з/п

Назва показника

Сума

1

2

3

1

Сума грошового забезпечення, на яку нараховується єдиний внесок

 

2

Нараховано єдиного внеску

 

3

Збільшено єдиний внесок за попередні звітні періоди

 

3.1

Сума грошового забезпечення, на яку збільшено єдиний внесок

 

4

Зменшено єдиний внесок за попередні звітні періоди

 

4.1

Сума грошового забезпечення, на яку зменшено єдиний внесок

 

5

Разом (рядки 2 + 3 – 4)

 

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Дата формування у страхувальника

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р

 

Керівник
М. П.
(за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(податковий номер/серія (за наявності) та/або номер паспорта*)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(податковий номер/серія (за наявності) та/або номер паспорта*)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

                   

 

1. Звіт за місяць

 

 

рік

 

 

 

 

2. Код за ЄДРПОУ або податковий номер/серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Код за ЄДРПОУ або податковий номер/серія (за наявності) та/або номер паспорта ліквідованого/припиненого страхувальника (заповнюється у разі подання звіту правонаступником)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Страхувальник ______________________________________________________________________
                                                                                                             (найменування страхувальника)

Таблиця 3. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу

Назва показника

Кількість осіб, яким нараховане грошове забезпечення у звітному місяці

Нараховано єдиного внеску (грн)

у
звітному місяці

у тому числі за попередні звітні періоди

з початку року

1

2

3

4

5

Особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту

 

 

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

 

Дата формування у страхувальника

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р

 

Керівник
М. П.
(за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(податковий номер або серія (за наявності) та/або номер паспорта*)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(податковий номер або серія (за наявності) та/або номер паспорта*)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

                   

 

1. Звіт за місяць

 

 

рік

 

 

 

 

2. Код за ЄДРПОУ або податковий номер/серія (за наявності) та номер паспорта страхувальника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Код за ЄДРПОУ або податковий номер/серія (за наявності) та/або номер паспорта ліквідованого/припиненого страхувальника (заповнюється у разі подання звіту правонаступником)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Страхувальник ______________________________________________________________________
                                                                                                             (найменування страхувальника)

Таблиця 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення та на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

Розділ I

Кількість осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення                                   _______

 

N з/п

Назва показника

Сума (грн)

1

2

3

1

Загальна сума грошового забезпечення

 

2

Сума грошового забезпечення, на яку нараховується єдиний внесок, та додаткової бази нарахування, усього (р. 2.1 + р. 2.2)

 

2.1

Сума грошового забезпечення, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску)

 

2.2

Додаткова база нарахування єдиного внеску

 

3

Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р. 3.2)

 

3.1

Нараховано єдиного внеску (22,0 %)

 

3.2

Нараховано на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованого грошового забезпечення (22,0 %)

 

4

Сума, на яку збільшено єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах (р. 4.1 + р. 4.2)

 

4.1

(22,0 %, 34,7 %), в т. ч. донараховано суму грошового забезпечення до розміру мінімальної заробітної плати

 

4.2

2,6 %

 

 

Зміст помилки

5

Сума, на яку зменшено єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах (р. 5.1 + р. 5.2)

 

5.1

(34,7 %, 22,0 %), в т. ч. зменшено суму грошового забезпечення, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати

 

5.2

2,6 %

 

 

Зміст помилки

6

Загальна сума єдиного внеску (р. 3 + р. 4 – р. 5)

 

6.1

Нараховано єдиного внеску (22,0 %) (р. 3 + р. 4.1 – р. 5.1)

 

6.2

Утримано єдиного внеску (р. 4.2 – р. 5.2)

 

       

Розділ II

Кількість осіб, яким у звітному періоді нараховано допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами   _____

 

N з/п

Назва показника

Сума (грн)

1

2

3

1

Загальна сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

 

2

Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок, та додаткової бази нарахування, усього (р. 2.1 + р. 2.2)

 

2.1

Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску)

 

2.2

Додаткова база нарахування єдиного внеску

 

3

Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р. 3.2)

 

3.1

Нараховано єдиного внеску (22,0 %)

 

3.2

Нараховано на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою сумою допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (22,0 %)

 

4

Сума, на яку збільшено єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 4.1 + р. 4.2)

 

4.1

22,0 %, 33,2 %, в т. ч. донараховано суму допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами до розміру мінімальної заробітної плати

 

4.2

2 %

 

 

Зміст помилки

5

Сума, на яку зменшено єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 5.1 + р. 5.2)

 

5.1

22,0 %, 33,2 %, в т. ч. зменшено суму допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати

 

5.2

2 %

 

 

Зміст помилки

6

Загальна сума єдиного внеску (р. 3 + р. 4 – р. 5)

 

6.1

Нараховано єдиного внеску, 22,0 %, 33,2 % (р. 3 + р. 4.1 – р. 5.1)

 

6.2

Утримано єдиного внеску, 2 % (р. 4.2 – р. 5.2)

 

       

 

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Дата формування у страхувальника

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р

 

 

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(податковий номер/серія (за наявності) та/або номер паспорта*)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(податковий номер/серія (за наявності) та/або номер паспорта*)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

Таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

1. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та/або номер паспорта ліквідованого/припиненого страхувальника* (заповнюється у разі подання звіту правонаступником)

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування страхувальника)

 

3. Звітний місяць

 

 

рік

 

 

 

 

4. Тип: початкова

 

скасовуюча

 

додаткова

 

5. N
з/п

6. Громадянин України (1 – так, 0 – ні)

7. Договір ЦПХ за основним місцем роботи або за сумісництвом (1 – так, 0 – ні)

8.Категорія особи **

9. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта за формою БКNNXXXXXX/ПXXXXXXXXX ЗО *

10. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО

11. Період трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби та відпусток

12. Профе – сійна назва роботи

14. Кодкласифікатора професій

16. Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду

18. Дата створення нового робочого місця (штатної одиниці), на яке у звітному періоді працевлаштований працівник

 

дата початку

дата закінчення

13. Код ЗКППТР

15. Посада

17. Підстава для припинення трудових або цивільно-правових відносин

19. Військове звання

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та/або номером паспорта, зазначаються: серія та номер БКNNXXXXXX, де БК – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; NN – дві українські літери серії паспорта (за наявності) (верхній регістр); XXXXXX – шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або ПXXXXXXXXX, де П – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; XXXXXXXXX – дев’ять цифр номера паспорта, що у формі пластикової картки.

** Категорія особи: 1 – наймані працівники (з трудовою книжкою); 2 – наймані працівники (без трудової книжки); 3 – особи, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру; 4 – особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку; 5 – особи, яким надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами; 6 – особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 7- особи із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу, які отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами; 8 – особи із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу.

20. Дата формування у страхувальника:

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р

 

 

21. Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків)

________
(підпис)

_______________
(ініціали та прізвище )

22. Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків)

________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

1. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та/або номер паспорта ліквідованого страхувальника* (заповнюється у разі подачі звіту правонаступником)

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування страхувальника)

 

3. Звітний місяць

 

 

рік

 

 

 

 

4. Тип: початкова

 

скасовуюча

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, зазначаються: серія (за наявності) та номер БКNNXXXXXX, де БК – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; NN – дві українські літери серії паспорта (за наявності) (верхній регістр); XXXXXX – шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або ПXXXXXXXXX, де П – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; XXXXXXXXX – дев’ять цифр номера паспорта, що у формі пластикової картки.

** Код категорії ЗО – обирається з таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток 2).

*** Код типу нарахувань:

1 – сума заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання якої (яких) перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду – середня заробітна плата за вимушений прогул, сума грошового забезпечення – нарахована у попередніх звітних періодах;

2 – сума заробітної плати (доходу) грошового забезпечення, нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму єдиного внеску;

3 – сума заробітної плати (доходу) грошового забезпечення, нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску;

6 – сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

7 – сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено нараховану суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

8 – сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду України донараховано суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

9 – сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду України зменшено нараховану суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

10 – нарахована сума заробітку (доходу) грошового забезпечення за дні відпустки;

11 – сума заробітної плати (доходу) грошового забезпечення, нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органами доходів і зборів донараховано суму єдиного внеску;

12 – сума заробітної плати (доходу) грошового забезпечення, нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органами доходів і зборів зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску;

13 – сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць (із заробітної плати / доходу, грошового забезпечення).

14 – сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати (доходом) за попередні періоди, у зв’язку із здійсненням перерахунку при звільненні працівника за попередні періоди, що пов’язані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв’язку із сторнуванням).

**** Місяць та рік, за який проведено нарахування, – реквізит обов’язково повинен бути заповнений.

***** Кількість календарних днів без збереження заробітної плати – кількість календарних днів може бути відображено зі знаком мінус у разі необхідності зменшення кількості таких днів, відображених у попередніх звітних періодах.

26. Дата формування у страхувальника:

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р

 

27. Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(податковий номер/серія (за наявності) та/або номер паспорта*)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

28. Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(податковий номер/серія (за наявності) та/або номер паспорта*)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

Таблиця 7. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

1. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та/або номер паспорта ліквідованого страхувальника*
(заповнюється у разі подання звіту правонаступником)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування страхувальника)

3. Звітний місяць

 

 

рік

 

 

 

 

4. Тип: початкова

 

скасовуюча

 

додаткова

 

 

 

 

 

5.
N
з/п

6. Гро-
мадя-
нин Укра-
їни

7. Реєстраційний  номер облікової карти платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта за формою 
БКNNXXXXXX / ПXXXXXXXXX ЗО *

8. Код підстави для обліку спецстажу

10. Початок періоду

12.
Кіль-
кість днів

13. Кількість годин, хвилин

15. N наказу про проведення атестації робочого місця

17.
Ознака/
сезон

 
 

 

9. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО

16. Дата наказу про проведення атестації робочого місця

 

 

11. Кінець періоду

 

 

14. Норма тривалості роботи для її зарахування за повний місяць спецстажу (дні або години/хвилини)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, зазначаються: серія (за наявності) та номер БКNNXXXXXX, де БК – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; NN – дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX – шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або ПXXXXXXXXX, де П – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; XXXXXXXXX – дев’ять цифр номера паспорта, що у формі пластикової картки.

18. Дата формування у страхувальника:

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р

 

19. Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта*)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

20. Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта*)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

Таблиця 8. Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, при усиновленні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства

(заповнюється районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення)

1. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та/або номер паспорта ліквідованого страхувальника*
(заповнюється у разі подання звіту правонаступником)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування страхувальника)

 

3. Звітний місяць

 

 

рік

 

 

 

 

4. Тип: початкова

 

скасовуюча

 

 

 

 

 

5.
N
з/п

6.
Гро-
ма-
дя-
нин Ук-
раї-
ни
(1 – так, 0 – ні)

7.  Податковий номер або серія та/або номер паспорта за формою БКNNXXXXXX / ПXXXXXXXXX ЗО*

9.Код кате-
горії ЗО

10. Дані про період отримання грошового забезпе-
чення / допомоги (компен-
сації)

13.
Код
типу нара-
ху-
вань
**

14. Місяць та рік, за який проведено нарахування

15. Загальна сума нарахованого грошового забезпечення / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством (усього з початку звітного місяця)

16. Сума нарахованого грошового забезпечення у межах максимальної величини / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку нараховується єдиний внесок

17. Сума нарахованого єдиного внеску

 
 

 

 

 

 

 

11. Дата по-
чат-
ку

12. Дата закін-
чення

 

 

грн

коп.

грн

коп.

грн

коп.

 

 

8. Прізвище, ім’я, по батькові

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, зазначаються: серія  та номер БКNNXXXXXX, де БК – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; NN – дві українські літери серії паспорта (за наявності) (верхній регістр); XXXXXX – шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або ПXXXXXXXXX, де П – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; XXXXXXXXX – дев’ять цифр номера паспорта, що у формі пластикової картки.

** Код типу нарахувань:

1 – сума нарахованого грошового забезпечення / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку за результатами проведеної перевірки органом Пенсійного фонду України донараховано суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

2 – сума нарахованого грошового забезпечення / допомоги / надбавки / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку за результатами проведеної перевірки органом Пенсійного фонду України зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

3 – сума нарахованого грошового забезпечення / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку страхувальником самостійно донараховано суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

4 – сума нарахованого грошового забезпечення / допомоги / надбавки / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року.

18. Дата формування у страхувальника

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р

 

 

19. Керівник

М. П. (за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(податковий номер або серія (за наявності) та/або номер
паспорта*)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

20. Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(податковий номер або серія (за наявності) та/або номер
паспорта*)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

Таблиця 9. Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

1. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та/або номер паспорта ліквідованого страхувальника*(заповнюється у разі подання звіту правонаступником)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________
(найменування страхувальника)

 

3. Звітний місяць

 

 

рік

 

 

 

 

4. Тип: початкова

 

скасовуюча

 

 

 

 

 

5.
N
з/п

6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта за формою БКNNXXXXXX/ПXXXXXXXXX ЗО *

8. Код кате-
горії ЗО

9. Дані про період строкової служби у звітному місяці

12. Місяць та рік, за який проведено нарахування

13. Мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством

14. Сума нарахованого єдиного внеску

 

10. Дата почат-
ку

11. Дата закін-
чення

 

грн

коп.

грн

коп.

 

7. Прізвище, ім’я, по батькові

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, зазначаються: серія (за наявності) та номер БКNNXXXXXX, де БК – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; NN – дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX – шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або ПXXXXXXXXX, де П – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; XXXXXXXXX – дев’ять цифр номера паспорта, що у формі пластикової картки.

5. Дата формування у страхувальника

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р

 

 

6. Керівник
 
М. П. (за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта*)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

7. Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта*)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

 

Додаток 5

до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
(пункт 2 розділу III)

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

Форма N Д5 (річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
15 травня 2018 року N 511
за погодженням із Держстатом

1. Звіт за:

 

 

 

 

рік

2. Реєстраційний номер номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________________________

Місце проживання ___________________________________________________________________

Телефон ____________________________________________________________________________

3. Код територіального органу доходів і зборів (основне місце обліку), до якого подається звіт

 

 

 

 

 

 

 

4. Код основного виду економічної діяльності

 

 

 

 

 

5. Дата державної реєстрації припинення або дата подання до органу доходів і зборів заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

6. Тип платника та період перебування (місяць):

7. Тип форми:

 

ФО – на загальній системі оподаткування

з

 

по

 

 

ФО – на спрощеній системі оподаткування

з

 

по

 

 

Особа, які провадить незалежну професійну діяльність

з

 

по

 

 

Члени фермерського господарства

з

 

по

 

 

початкова

 

ліквідаційна

 

призначення пенсії

 

 

8. Перелік таблиць звіту

 

N з/п

Назва таблиці

Відмітка про подання

1

Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 

2

Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

 

____________
*Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Страхувальник

____________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

“___” ____________ 20__ р.
(дата подання)

 

Ця частина заповнюється посадовими особами контролюючого органу

“___” ______________ 20__ року

Дата внесення даних до електронної бази податкової звітності

 

(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

За результатами камеральної перевірки

“___” ______________ 20__ року

порушень (помилок) не виявлено (дата)

“___” ______________ 20__ року N ___

складено акт (номер, дата) камеральної перевірки

“___” ______________ 20__ року N ___

надано висновок (номер, дата) до підрозділу податкового контролю

                                                                                                                     (потрібне зазначити)
“___” ______________ 20__ року _________________________________________________________________
                                                                        (посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

2. Реєстраційний номер номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________________________

 

Місяць

Код категорії ЗО

Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації / Самостійно визначена сума доходу / Частка розподіленого доходу

Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини

Розмір єдиного внеску**

Сума
нарахованого єдиного внеску (графа 3 х графа 4)

1

2

3

4

5

6

Січень

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

Червень

 

 

 

 

 

Липень

 

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, зазначаються: серія (за наявності) та номер БКNNXXXXXX, де БК – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; NN – дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX – шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або ПXXXXXXXXX, де П – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; XXXXXXXXX – дев’ять цифр номера паспорта, що у формі пластикової картки.

.** У графі зазначається розмір єдиного внеску, встановлений законодавством для обов’язкової сплати.

 

Правильність зазначених відомостей підтверджую:

Підпис та прізвище страхувальника …………………. /               /

Дата

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Таблиця 2. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

1. Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та/або номер паспорта за формою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
(П. І. Б. страхувальника)

 

2. Звітний рік

 

 

 

 

3. Тип: початкова

 

призначення пенсії

 

 

 

4. Місяць

5. Код підстави для обліку спецстажу

6. Початок періоду (день)

7. Закінчення періоду (день)

8. Кількість днів

9. Кількість годин, хвилин

11.
Ознака/
сезон

 
 

 

 

 

 

 

10. Норма тривалості роботи для її зарахування за повний місяць спецстажу (дні або години, хвилини)

 

 

 

 

Січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, зазначаються: серія (за наявності) та номер БКNNXXXXXX, де БК – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; NN – дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX – шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або ПXXXXXXXXX, де П – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; XXXXXXXXX – дев’ять цифр номера паспорта, що у формі пластикової картки.

12. Страхувальник

____________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

 

Додаток 6

до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
(пункт 6 розділу III)

Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати

1. Рік, у якому подається звіт

 

 

 

 

Подають

Терміни подання

Особи згідно зі статтею 10 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, члени фермерського господарства, особистого селянського господарства, фізичні особи – підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, – відповідним органам доходів і зборів за місцем реєстрації

Протягом 30 календарних днів після закінчення строків дії договору або протягом одного календарного місяця після здійснення доплати

 

Форма N Д6
(річна)

   ЗАТВЕРДЖЕНО
   Наказ Міністерства фінансів України
   15 травня 2018 року N 511
   за погодженням із Держстатом

     

 

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта за формою БКNNXXXXXX/ПXXXXXXXXX ЗО *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________________________
Місце проживання ___________________________________________________________________
Телефон ____________________________________________________________________________

 

3. Код територіального органу доходів і зборів, до якого подається звіт _____________________

4. N договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування ______________

Дата укладання договору “___” ______________ 20__ року

Дата початку дії договору “___” ______________ 20__ року

Дата закінчення дії договору “___” ______________ 20__ року

Дата розірвання договору “___” ______________ 20__ року

Сплата добровільних внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за попередній період згідно з договором про добровільну участь з “___” ______________ 20__ року до “___” ______________ 20__ року

Дата здійснення сплати “___” ______________ 20__ року

Перелік таблиць звіту

N з/п

Назва таблиці

Відмітка про подання

1

Відомості про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті

 

2

Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску згідно з повідомленням-розрахунком

 

3

Відомості про збільшення або зменшення сум зобов’язань за страховими внесками за результатами проведеної перевірки

 

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта.

 

Страхувальник

____________
(підпис)

__________________
(П. І. Б.)

“___” ____________ 20__ року

 

Ця частина заповнюється посадовими особами контролюючого органу

“___” ______________ 20__ року

Дата внесення даних до електронної бази податкової звітності

 

(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

За результатами камеральної перевірки

“___” ______________ 20__ року

порушень (помилок) не виявлено (дата)

“___” ______________ 20__ року N ___

складено акт (номер, дата) камеральної перевірки

“___” ______________ 20__ року N ___

надано висновок (номер, дата) до підрозділу податкового контролю

                                                                                                                     (потрібне зазначити)
“___” ______________ 20__ року _________________________________________________________________
                                                                        (посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

 

1. Рік, за який формується звіт*

 

 

 

 

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта за формою БКNNXXXXXX/ПXXXXXXXXX ЗО **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Таблиця 1. Відомості про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті

Прізвище __________________________________________
Ім’я ________________________________________________
По батькові _________________________________________

Тип форми:

 

 

 

початкова

Категорія застрахованої особи

 

 

         

 

  Обрані види загальнообов’язкового державного соціального страхування на умовах        договору про добровільну участь:

у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні

у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні

 

  Сума добровільних внесків із застосуванням коефіцієнта 2

 

  Загальна сума добровільних внесків на загальнообов’язкове державне
  соціальне страхування

грн

коп.

 

 

 

 

 

 

 

       

 

N з/п

Місяць,
за який проведено нарахування

Сума, з якої сплачено страховий внесок і яка використовується для обчислення страхових виплат

Сума добровільних внесків

Усього повних днів стажу

грн

коп.

грн

коп.

1

Січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Червень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Липень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* У разі якщо звіт подається за декілька років одночасно, формуються один титульний аркуш і окремо за кожний рік таблиця 1 цього додатка.

** Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, зазначаються: серія (за наявності) та номер БКNNXXXXXX, де БК – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; NN – дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX – шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або ПXXXXXXXXX, де П – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; XXXXXXXXX – дев’ять цифр номера паспорта, що у формі пластикової картки.

Правильність зазначених відомостей підтверджую:

Підпис страхувальника …………………………………………………./                        /

Дата

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р

 

                                                   

 

1. Рік, за який формується звіт*

 

 

 

 

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта за формою БКNNXXXXXX/ПXXXXXXXXX ЗО *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Таблиця 2. Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску згідно з повідомленням-розрахунком

Прізвище __________________________________________
Ім’я ________________________________________________
По батькові ________________________________________

Тип форми:

 

 

 

початкова

Категорія застрахованої особи

 

 

         

 

Загальна сума доплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

грн

коп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N з/п

Місяць та рік,
за який проведено нарахування

Сума, з якої сплачено страховий внесок і яка використовується для обчислення страхових виплат

Сума доплати до мінімального
страхового внеску

 

грн

коп.

грн

коп.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, зазначаються: серія (за наявності) та номер БКNNXXXXXX, де БК – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; NN – дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX – шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або ПXXXXXXXXX, де П – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; XXXXXXXXX – дев’ять цифр номера паспорта, що у формі пластикової картки.

Правильність зазначених відомостей підтверджую:

Підпис та прізвище страхувальника …………………………………………………./                   /

Дата

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р

 

1. Рік, за який формується звіт

 

 

 

 

 

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта за формою БКNNXXXXXX/ПXXXXXXXXX ЗО*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3. Відомості про збільшення або зменшення сум зобов’язань за страховими внесками за результатами проведеної перевірки

 

Тип форми:

 

початкова

Акт перевірки від

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р

N акта перевірки

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Прізвище ___________________________________________________________________________

Ім’я ________________________________________________________________________________

По батькові_________________________________________________________________________

Категорія застрахованої особи

 

 

 

N
з/п

Місяць та рік, за який проведено нарахування

Сума, з якої розраховано зобов’язання за страховими внесками

Сума
зобов’язань

грн

коп.

грн

коп.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, зазначаються: серія (за наявності) та номер БКNNXXXXXX, де БК – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; NN – дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX – шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або ПXXXXXXXXX, де П – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; XXXXXXXXX – дев’ять цифр номера паспорта, що у формі пластикової картки.

Правильність зазначених відомостей підтверджую:

Підпис та прізвище страхувальника …………………………………………………./                   /

Дата

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р

 

                                                       

 

Додаток 7

до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
(пункт 7 розділу III)

Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

1. Місяць та рік, в якому подається звіт

 

 

рік

 

 

 

 

Подають

Терміни подання

Страхувальники, фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність та використовують працю фізичних осіб, члени фермерського господарства, особистого селянського господарства, районні (міські) управління праці та соціального захисту населення – відповідним органам доходів і зборів за місцем реєстрації

Протягом п’яти робочих днів після складання актів

 
Форма N Д7

(місячна)

     ЗАТВЕРДЖЕНО
     Наказ Міністерства фінансів України
     15 травня 2018 року N 511
      за погодженням з Держстатом

         

 

2. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*
3. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та/або номер паспорта ліквідованого страхувальника* (заповнюється у разі подання звіту правонаступником)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування / прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________________
                                                                                                                 (страхувальника / фізичної особи)

Місцезнаходження / місце проживання ______________________________________________________

Телефон_________________________________________________________________________________

 

 Код основного виду економічної діяльності

 

 

.

 

 

 Код територіального органу доходів і зборів, до якого подається звіт ________________________

N з/п

Назва таблиці

Відмітка про подання

 

1

Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання

 

 

         

 

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта.

Страхувальник

_______________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта*)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_______________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта*)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

 

Ця частина заповнюється посадовими особами контролюючого органу

“___” ______________ 20__ року

Дата внесення даних до електронної бази податкової звітності

 

(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

За результатами камеральної перевірки

“___” ______________ 20__ року

порушень (помилок) не виявлено (дата)

“___” ______________ 20__ року N ___

складено акт (номер, дата) камеральної перевірки

“___” ______________ 20__ року N ___

надано висновок (номер, дата) до підрозділу податкового контролю

                                                                                                                     (потрібне зазначити)
“___” ______________ 20__ року _________________________________________________________________
                                                                        (посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

Таблиця. Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання

1. Місяць та рік, в якому подається звіт

 

 

рік

 

 

 

 

2. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*
3. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та/або номер паспорта ліквідованого страхувальника* (заповнюється у разі подання звіту правонаступником)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування страхувальника або прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи – підприємця)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта за формою БКNNXXXXXX/ПXXXXXXXXX ЗО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище ___________________________________________________________________________

Ім’я ________________________________________________________________________________

По батькові_________________________________________________________________________

Код категорії застрахованої особи**
Громадянин України          так

 

 
ні

 

 

Дата складання акта про настання нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом

Д

Д

Д

Д

.

М

М

М

М

.

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

 

Дата складання акта розслідування професійного захворювання

.

.

 

Назва професії (посади, розряду, роботи) застрахованої особи, за якою вона працювала до настання страхового випадку
___________________________________________________________________________________

 

Період трудових відносин:

     дата початку

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р

 

     дата закінчення

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р

 

 

N
з/п

Місяць та рік, за який проведено нарахування

Кількість календарних днів (не враховуючи календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин***)

Сума нарахованої за розрахунковий період заробітної плати в межах максимальної величини, на яку нараховано єдиний внесок
(без врахування суми виплати
****), грн

Відмітка про сплату єдиного внеску
(так, ні)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та/або номером паспорта.

** Код категорії ЗО – обирається з таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток 2 до цього Порядку).

*** Тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю і пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини та шестирічного віку за медичним висновком.

**** Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відпусткою у зв’язку з вагітністю і пологами, відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини або шестирічного віку за медичним висновком.

Правильність зазначених відомостей підтверджую:

Підпис та прізвище страхувальника ………………….. /                           /

Дата

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р

 

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка