Головна » Для завантаження » Первинні документи » Наказ МінСоцПолітики № 848 від 17.08.2015 р.
Первинні документи

Наказ МінСоцПолітики № 848 від 17.08.2015 р.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.08.2015

м. Київ

N 848

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 вересня 2015 р. за N 1065/27510

Про затвердження форм Персональної картки та додатків до неї, заяви про надання (поновлення) статусу безробітного та направлення на працевлаштування

Відповідно до пунктів 3, 5 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року N 198 (зі змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі форми, що додаються:

1.1. Персональної картки та додатків до неї.

1.2. Заяви про надання (поновлення) статусу безробітного.

1.3. Направлення на працевлаштування.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2013 року N 270 “Про затвердження форм Персональної картки та додатків до неї, заяви про надання статусу безробітного та направлення на працевлаштування”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 червня 2013 року за N 908/23440.

3. Департаменту ринку праці та зайнятості (Кікіна С. О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ярошенка В. С.

Перший заступник Міністра

В. Шевченко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник Голови СПО
об’єднань профспілок,
заступник Голови ФПУ

С. М. Кондрюк

ПЕРСОНАЛЬНА КАРТКА ТА ДОДАТКИ ДО НЕЇ

ЗМІСТ

Персональна картка.

Додаток 1. Відвідування центру зайнятості, надані послуги, рекомендації щодо сприяння працевлаштуванню.

Додаток 2. Рішення, прийняті центром зайнятості щодо зареєстрованого безробітного.

Додаток 3. Періоди зайнятості та страховий стаж особи (2 частини).

Додаток 4. Нарахування допомоги по безробіттю та платежі.

Додаток 5. Проходження професійного навчання, дані про отримання ваучера та результати підтвердження неформального професійного навчання.

Додаток 6. Участь у громадських роботах, участь в інших роботах тимчасового характеру.

Додаток 7. Зміни до персональної картки.

ПЕРСОНАЛЬНА КАРТКА N

 

1. Професійний досвід та освіта, що є підставою для пошуку підходящої та іншої роботи

Професія/посада (код, назва)

Вид економічної діяльності підприємства, організації, установи для даної посади / професії (код, назва)

Досвід роботи, років

Підходяща робота

 

 

 

 

 

Рівень освіти: _____________________________________

Спеціальність / напрям підготовки (код, назва)

Кваліфікація (код, назва) / професія (код, назва)

Розряд/клас

Навчальний заклад

Дата закінчення

Підходяща робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Додаткова інформація для пошуку роботи

Додаткові характеристики особи, навики

Відповідно до статті 46 Закону України “Про зайнятість населення” підходящою для особи є робота із заробітною платою, що не менша ________ грн

  Згода на громадські роботи    Згода на роботи тимчасового   Згода на профнавчання
характеру

  Згода на роботу в іншій адміністративно-територіальній одиниці: ____________________________

для зайнятих може не заповнюватися

3. Інформація про останній вид зайнятості

Найменування підприємства,
організації, установи ___________________________________________

Країна ________________

Професія/посада особи (код, назва) / види робіт _____________________________________________

Дата припинення останнього виду
зайнятості ____________________________

Причина припинення ___________________________

4. Періоди зайнятості

Дата початку

Дата припинення

Труд. стаж за останні 12 місяців, що передують реєстрації, _______ місяців

Страховий стаж за останні 12 місяців, що передують реєстрації, ______ місяців

Загальний страховий стаж ________ років _____ днів

5. Віднесення до категорій громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Найменування категорії

Віднесено до категорії

з

по

6. Інформація про попередню реєстрацію

Чи реєструвалися в службі зайнятості:                     так           ні

Центр зайнятості реєстрації як безробітного (код, найменування):

Дата реєстрації як безробітного

Дата припинення реєстрації

Підстава для припинення реєстрації

Кількість днів, за які здійснено виплати (з урахуванням скорочень)

Залишок скорочення виплат (кількість днів)

Дата закінчення виплати у межах дворічного періоду

 

 

 

 

 

 

7. Надання статусу

Дата надання статусу безробітного

Підстава надання статусу

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” поінформований, що мої персональні дані включені до Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості з метою надання послуг зі сприяння працевлаштуванню та перевірки даних, що зазначені в документах, поданих мною під час реєстрації як безробітного та протягом періоду перебування на обліку як шукаючого роботу

_________________________
(підпис спеціаліста ЦЗ)

______________
(підпис особи)

8. Працевлаштування (інший вид зайнятості)

Наказ підприємства, організації установи:
N _________________

від
___________________

Країна
_______________________

Код за ЄДРПОУ

Найменування підприємства, організації,
установи __________________________________________

Місцезнаходження підприємства, організації, установи _________________  Телефон _____________
_______________________________________________________________________

Професія/посада особи (код, назва) / види робіт

 

9. Припинення реєстрації/обліку

Дата припинення реєстрації/обліку

N наказу центру зайнятості

Дата наказу центру зайнятості

Підстава

 

 

 

 

          __________________________________
(підпис спеціаліста центру зайнятості)

ВІДВІДУВАННЯ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ, НАДАНІ ПОСЛУГИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ

Заплановані дата та час відвідування

Підпис особи

Фактичні дата та час відвідування

Номер талона

Нез’явлення особи

Назва послуги

Результат наданої послуги (назва) та запропоновані заходи

Рекомендації (зміст)

Дата виконання рекомендацій

Підпис та прізвище спеціаліста центру зайнятості

Підпис особи та дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЦЕНТРОМ ЗАЙНЯТОСТІ ЩОДО ЗАРЕЄСТРОВАНОГО БЕЗРОБІТНОГО

N
з/п

Дата, N наказу

Назва рішення

Підстава для прийняття рішення

Рішення діє

Кількість днів

Дата скасування рішення

Підстава для скасування рішення

Підпис особи, дата ознайомлення з прийнятим рішенням

Підпис відповідального працівника центру зайнятості

з

по

ПЕРІОДИ ЗАЙНЯТОСТІ ТА СТРАХОВИЙ СТАЖ ОСОБИ

ЧАСТИНА I. ПЕРІОДИ ЗАЙНЯТОСТІ

Період зайнятості

Категорія застрахованої особи*

Професія (код, назва), опис виконуваних робіт, наданих послуг, незалежної професійної діяльності

Розряд/клас

Документ, на підставі якого внесено дані

Держава перебування

Найменування підприємства, установи, організації

Підтверджено даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування

Підходяща робота

з

по

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Заповнюється у разі надходження даних від Пенсійного фонду України щодо категорії застрахованої особи відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року N 435, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за N 460/26905

ЧАСТИНА II. СТРАХОВИЙ СТАЖ ОСОБИ

РОЗРАХУНОК СТАЖУ
(З УРАХУВАННЯМ ВІДОМОСТЕЙ, ОТРИМАНИХ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ)

станом на ____________20… року

Місяць, рік

Держава перебування

Суми, на які нараховані страхові внески

Мінімальна заробітна плата

Кількість місяців страхового стажу

Рядок підсумків

 

Страховий стаж, років __________.

Страховий стаж за останні 12 місяців, що передують реєстрації, ____________ місяців.

Кількість місяців за останні 12 місяців, що передують реєстрації, протягом яких особа перебувала у трудових відносинах або займалась іншим видом діяльності згідно з частиною першою статті 4 Закону України “Про зайнятість населення”, ____________.

НАРАХУВАННЯ ДОПОМОГИ ПО БЕЗРОБІТТЮ ТА ПЛАТЕЖІ

ІНФОРМАЦІЯ, НЕОБХІДНА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НАРАХУВАННЯ

Середньоденний дохід (грошове забезпечення) за 12 місяців до місяця реєстрації особи у центрі зайнятості (за даними щодо доходів, з яких сплачено єдиний внесок)

Дата розрахунку

Сума, грн

Аліменти

Підстава

Дата початку виплати

Дата закінчення виплати

% утримання

одержувач, МФО банку та особовий рахунок або місцезнаходження

Дані про призначення та виплату допомоги по безробіттю

Дата, N наказу

Призначено нарахування

Розраховано

До виплат, грн

На особовий рахунок (номер, найменування банку)

Дата подання платіжного доручення до управління Державної казначейської служби України

Дата перерахування коштів до банку

період

кількість днів

розмір призначеної допомоги (мінімальний, % від середньої заробітної плати)

% від призначеної допомоги

дата розрахунку, код, найменування центру зайнятості

вид нарахування/
утримання

з

по

нараховано, грн

утримано, грн

з

до

ПРОХОДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Дата та N договору з особою / навчальним закладом, роботодавцем, особою

Дата та N направлення особи на навчання

Навчальний заклад / роботодавець

Професія
(код, назва) /
спеціальність
(код, назва), напрям навчання, навчальна програма

Кваліфікація
(код, назва) /
рівень кваліфікації

Вид
професійного навчання

Період навчання

Вид та N документа про закінчення навчального закладу

Дата реєстрації документа у службі зайнятості

Припинення навчання

дата та N наказу про зарахування

дата початку навчання

дата та N наказу про закінчення навчання

дата закінчення навчання

дата та N наказу про відрахування

дата припинення навчання

причина

найменува-
ння

договір від _____
N ______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАНІ ПРО ОТРИМАННЯ ВАУЧЕРА

Дата видачі
та N ваучера

Вид
професійного навчання

Спеціальність
(код, назва) /
професія
(код, назва), напрям підвищення кваліфікації

Кваліфікація
(код, назва) /
рівень кваліфікації

Навчальний заклад

Період навчання

Вид та N документа про закінчення навчального закладу

Дата реєстрації документа у службі зайнятості

Припинення навчання

Вартість витрат

дата та N наказу про зарахування

дата початку навчання

дата та N наказу про закінчення навчання

дата закінчення навчання

дата та N наказу про відрахування

дата припинення навчання

причина

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДТВЕРДЖЕННЯ НЕФОРМАЛЬНОГО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Дата реєстрації заяви

Дата та N направлення

Найменування підприємства, установи, організації

Дата та N договору (для осіб із числа безробітних)

Професія

Рівень кваліфікації

Період проходження навчання, підтвердження результатів

Найменування та N документа про підтвердження неформального професійного навчання

Підтвердження результатів неформального професійного навчання

з

до

УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКИХ РОБОТАХ

Код за ЄДРПОУ, найменування підприємства, організації, установи

Дата та N договору між роботодавцем та центром зайнятості

Професія (посада)

Вид робіт

Дата та N направлення

Дата прийняття на роботу

Виконання робіт

Кількість відпрацьованих

Заробітна плата, грн

дата початку роботи

дата закінчення роботи

днів

годин

УЧАСТЬ В ІНШИХ РОБОТАХ ТИМЧАСОВОГО ХАРАКТЕРУ

Код за ЄДРПОУ, найменування підприємства, організації, установи

Професія (посада)

Вид робіт

Дата та N направлення

Дата прийняття на роботу

Виконання робіт

Кількість відпрацьованих

Заробітна плата, грн

дата початку роботи

дата закінчення роботи

днів

годин

Загальна тривалість протягом реєстрації ______________________________
                                                                                                                       (кількість днів)

ЗМІНИ ДО ПЕРСОНАЛЬНОЇ КАРТКИ

N
з/п

Вид реєстраційних даних / тип документа

Дата внесення зміни

Дані про особу, що змінились

Підстава для внесення змін

Підпис, прізвище та ініціали працівника центру зайнятості

Підпис особи

до внесення змін

після внесення змін

Резолюція директора центру зайнятості:
____________________________________
____________________________________
____ ____________ 20__ р._____________
                                                                       (підпис)

Директору ______________________________
_______________________ центру зайнятості
_______________________________________
                (П. І. Б. директора центру зайнятості)

гр. _____________________________________
                                  (П. І. Б. безробітного)

ЗАЯВА
про надання (поновлення) статусу безробітного

Прошу до вирішення питання мого працевлаштування надати (поновити) мені статус безробітного відповідно до Закону України “Про зайнятість населення” та Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року N 198.

Інформую, що через відсутність роботи не маю заробітку або інших передбачених законодавством доходів, у тому числі не забезпечую себе роботою самостійно.

Пенсію на пільгових умовах та за вислугу років не отримую.

Не є зареєстрованим (зареєстрованою) як суб’єкт підприємницької діяльності.

Не отримую відповідно до законодавства:

допомогу, компенсацію та/або надбавку по догляду за:

дитиною-інвалідом; інвалідом I групи;

особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує стороннього догляду або досягла 80-річного віку;

грошове забезпечення як батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки;

грошову допомогу по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду.

Член особистого селянського господарства

_______________
(так/ні)

Фермер або член фермерського господарства

______________
(так/ні)

Навчаюсь на денній (очній) формі навчання

______________
(так/ні)

Ознайомлений (ознайомлена) з правами та обов’язками зареєстрованого безробітного та відповідальністю за подання недостовірних даних та документів, на підставі яких приймається рішення про надання статусу безробітного та призначення матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, що визначені Законами України “Про зайнятість населення” та “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

____ ____________ 20__ р.             _________________                                     ____________________
                                                                                      (підпис заявника)                                                                (прізвище, ініціали)

Міністерство соціальної політики України
Державна служба зайнятості

__________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефон центру зайнятості)

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

N __________ від__________

(залишається у роботодавця)

________________________________________________________________
(на вільне робоче місце, на громадські та інші роботи тимчасового характеру, на робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда, на створене спеціальне робоче місце для інваліда, на робоче місце у рахунок 5 % квоти)

________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ, найменування підприємства, установи, організації, прізвище фізичної особи – підприємця, місце проживання, телефон)

Центр зайнятості направляє _______________________________________
                                                                                (прізвище, ім’я, по батькові особи)

для працевлаштування на робоче місце (вакансію) _____________________
________________________________________________________________
                                             (назва посади/професії (спеціальності))

відповідно до вашої(го) __________________________________________
                                                 (інформація про потребу у працівниках від ___________ 20__р.,
договору про організацію та проведення громадських та інших
робіт тимчасового характеру від ____________ 20___ р. N ____)

Особа належить до категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню:

  _____________________________________________________________
(назва категорії)

У разі працевлаштування зазначеної особи на нове робоче місце здійснюється компенсація роботодавцю єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування згідно зі статтями 26, 27 Закону України “Про зайнятість населення”.

У разі працевлаштування за направленням центру зайнятості внутрішньо переміщеної особи роботодавцю згідно зі статтею 241 Закону України “Про зайнятість населення” компенсуються витрати на оплату праці працевлаштованої особи тривалістю не більше шести календарних місяців та витрати на профнавчання. У разі потреби працевлаштованій особі компенсуються витрати на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці, профнавчання, а також на проходження медичного та наркологічного огляду.

Корінець направлення на працевлаштування з прийнятим рішенням необхідно повернути до центру зайнятості протягом семи календарних днів з дати направлення особи на працевлаштування.

Спеціаліст,
який видав направлення
на працевлаштування _____________  _______________________________
                                                            (підпис)                  (прізвище, ініціали, контактний телефон)

М. П.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Міністерство соціальної політики України
Державна служба зайнятості

____________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефон центру зайнятості, П. І. Б. спеціаліста, який видав направлення)

КОРІНЕЦЬ НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

N __________ від__________

_____________________________________________________________
(на вільне робоче місце, на громадські та інші роботи тимчасового характеру, на робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда, на створене спеціальне робоче місце для інваліда, на робоче місце у рахунок 5 % квоти)

______________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ, найменування підприємства, установи, організації, прізвище фізичної особи – підприємця, місцезнаходження, телефон)

______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові особи)

на робоче місце (вакансію) ______________________________________
                                                                         (назва посади/професії (спеціальності))

Відповідь про прийняте рішення (заповнюється роботодавцем та повертається центру зайнятості)

прийнято з “___” ____________ р., наказ (трудовий договір) від __________ N ____

буде прийнято за умови надання дотації з Фонду соціального захисту інвалідів (спеціальне робоче місце для інваліда) _____________________
                                                                                                               (наявне, новостворене)

буде прийнято за умови проходження особою профнавчання згідно з договором на працевлаштування після закінчення навчання

рішення відстрочено до “___” ____________ р. ____________________
                                                                                                                          (вказати причину)

відмовлено в прийнятті на роботу, робоче місце зайняте з “___” ___________ р.
_____________________________________________________________

  відмова особи _______________________________________________
                                                                              (зазначити причину)

Просимо направити (не направляти) на це робоче місце іншу кандидатуру (необхідне підкреслити).

Керівник підприємства, установи,
організації, фізична особа – підприємець

 _______________________          _________         __________________
        (або уповноважена особа)                        (підпис)                     (прізвище, ініціали)

М. П.                                                               “___” ____________ 20__ року

____________


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка