Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база HR » Наказ МінЗдраву та МінСоцПолітики №383/55 від 31.12.1997 р
Нормативна база HR

Наказ МінЗдраву та МінСоцПолітики №383/55 від 31.12.1997 р

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email
 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

              Н А К А З 

 N 383/55 від 31.12.97        Зареєстровано в Міністерстві 
   м.Київ              юстиції України 
                   28 січня 1998 р. 
                   за N 50/2490 
 
    Про затвердження Показників та критеріїв умов праці, 
    за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки 
    працівникам,  зайнятим на роботах, пов'язаних з 
    негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих 
               факторів 
 

   Відповідно до Закону України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) 
(ст.7),  доручення  Кабінету  Міністрів України від 25.12.96 
N 25555/1 Н А К А З У Є М О: 
   1. Затвердити Показники та критерії умов праці, за якими 
надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим 
на роботах, пов'язаних з негативним впливом на здоров'я шкідливих 
виробничих факторів (додаються).
   2. Міністерствам, комітетам,  іншим  центральним  органам 
виконавчої влади, головним державним санітарним лікарям Автономної 
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, водного, 
повітряного,  залізничного  транспорту,  міністерств  оборони, 
внутрішніх справ, Національної гвардії, Служби безпеки і об'єктів, 
що мають особливий режим роботи, головному лікарю Українського 
центру державного санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України, 
директорам  науково-дослідних інститутів гігієнічного профілю, 
ректорам  вищих  учбових  медичних  закладів  та  інститутів 
удосконалення  лікарів  довести  ці Показники і критерії до 
підприємств, організацій та установ для визначення тривалості 
щорічної додаткової відпустки за результатами атестації робочих 
місць за умовами праці. 
 Перший заступник Міністра охорони 
 здоров'я України, 
 головний державний санітарний 
 лікар України                    Л.С.Некрасова 
 Перший заступник Міністра праці 
 та соціальної політики України             І.Я.Сахань 
                      Затверджено 
                Наказ Міністерства охорони здоров'я 
                України і Міністерства праці та 
                соціальної    політики  України 
                31.12.97 N 383/55 
  Показники та критерії умов праці, за якими надаватимуться
  щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на
  роботах, пов'язаних з негативним впливом на здоров'я 
         шкідливих виробничих факторів *
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|  |                |  Додаткова відпустка в  |
|  |                |   календарних днях   |
| N |                |———————————————————————————|
|п/п|   Шкідливі виробничі     |III клас умов та характеру |
|  |    фактори         |праці (шкідливі і небезпеч-|
|  |                |ні)            |
|  |                |———————————————————————————|
|  |                | 1-й  |  2-й  | 3-й |
|  |                |ступінь | ступінь |ступінь|
|———+————————————————————————————————+———————————————————————————|
| 1 |Шкідливі хімічні речовини:   |              |
|  |1-2-й клас небезпечності    |  2     4    8  |
|  |3-4-й клас небезпечності    |  1     2    4  |
|  |                |              |
| 2 |Пил переважно фіброгенної дії  |  2     4    8  |
|  |                |              |
| 3 |Вібрація (загальна та локальна) |  2     4    8  |
|  |                |              |
| 4 |Шум               |  2     4    8  |
|  |                |              |
| 5 |Інфразвук            |  1     -    -  |
|  |                |              |
| 6 |Ультразвук           |  1     -    -  |
|  |                |              |
| 7 |Неіонізуючі випромінювання:   |              |
|  |- радіочастотного діапазону   |  2     -    -  |
|  |- діапазону промислової частоти |  2     -    -  |
|  |- оптичного діапазону (лазерне |              |
|  |випромінювання)         |  2     -    -  |
|  |                |              |
| 8 |Мікроклімат у приміщенні:    |              |
|  |- температура повітря      |  1     2    4  |
|  |- швидкість руху повітря    |  1     2    -  |
|  |- відносна вологість повітря  |  1     2    -  |
|  |- інфрачервоне випромінювання  |  1     2    4  |
|  |- температура зовнішнього    |              |
|  |повітря (при роботі на     |              |
|  |відкритому повітрі)       |              |
|  | - влітку           |  1     2    4  |
|  | - взимку           |  1     2    4  |
|  |                |              |
| 9 |Атмосферний тиск:        |              |
|  |- підвищений          |  1     2    4  |
|  |- знижений           |  1     2    4  |
|  |                |              |
|10 |Біологічні фактори:       |              |
|  |- 1-2-й клас небезпечності   |  2     4    8  |
|  |- 3-4-й клас небезпечності   |  1     2    4  |
|  |                |              |
|11 |Напруженість праці       |  1     2    -  |
|  |                |              |
|12 |Важкість праці         |  1     2    -  |
|————————————————————————————————————+———————————————————————————|
|Максимальна тривалість додаткової  |              |
|відпустки**             | 11     25    35 |
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
_______________ 
   * Визначення тривалості щорічної додаткової відпустки за 
роботу у несприятливих умовах праці базується на результатах 
гігієнічної оцінки умов праці за критеріями згідно з Гігієнічною 
класифікацією праці (за показниками шкідливості та небезпечності 
факторів  виробничого  середовища,  важкості  та напруженості 
трудового  процесу) N 4137-86, затвердженою МОЗ СРСР 12 серпня 
1986 року.
   ** Фактична  тривалість  щорічної  додаткової  відпустки 
визначається як сума календарних днів, що надаються за роботу у 
шкідливих умовах праці за  окремими  шкідливими  виробничими 
факторами, в залежності від їх гігієнічної значимості, але не 
повинна перевищувати максимальну тривалість, яка встановлена для 
кожного ступеня шкідливості. 
 "Офіційний вісник України" 1998, N 4, стор.210 
 Код нормативного акта: 4762/1998

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка