Головна » Бухгалтеру » Консультації » Нові критерії ризиковості 2022- чинні з 11.02.2022р
Ініціативи законотворців Консультації

Нові критерії ризиковості 2022- чинні з 11.02.2022р

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Наказ Мінфіну №655 від 10.12.2021р

Розглянемо, які зміни відбулися у Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків Наказом Мінфіну №655.

Змінено назву «Офіс великих платників податків ДПС» на «міжрегіональні управління ДПС по роботі з великими платниками податків»;

Додатки 1, 2, 3 до Порядку формування план перевірок ДПС викладено у новій редакції. Оновлень зазнали:

 • План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 20 _ рік (додаток 1);
 • Коригування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків у __ 20_ року (додаток 2);
 • Структура плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків (додаток 3).

Також наказом оновлено критерії ризиковості від провадження господарської діяльності платників податків — юридичних і фізичних осіб.

Які зміни відбулися в критеріях ризиковості для юридичних осіб?

До критеріїв ризику юросіб додано ряд уточнень та доповнень.

Виключено такі критерії:

 • критерій ризику «наявність розбіжностей у платника податків згідно із системою автоматизованого зіставлення податкового зобов’язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів (завищення податкового кредиту) у сумі понад 1 млн грн, або понад 5 відсотків загальних обсягів податкового кредиту, але не менше ніж 100 тис. грн» — виключено, зважаючи на зміни форми та Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ у частині скасування додатка 5 до декларації з ПДВ через відсутність джерела інформації для розрахунку ризику;
 • критерій ризику «наявність негативних рішень комісії ДПС у системі автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризику, достатніх для зупинення реєстрації податкових накладних протягом трьох звітних періодів». Цей критерій виключено з огляду на можливість платника подати пакет документів, за результатами розгляду яких податкові накладні можуть бути зареєстровані. Цей критерій ризиковості належав до середнього ступеня.

Внесено наступні правки та доповнення для уточнення критеріїв ризиковості:

 • формулювання «інші операційні витрати перевищують 30 відсотків загальних витрат операційної діяльності» доповнено словом «операційні»;
 • критерій «декларування експортних та/або імпортних операцій без фактичного здійснення таких операцій» переміщено з переліку критеріїв високого ступеня ризиковості до середнього ступеня ризикиовості;
 • формулювання «зростання довгострокових зобов’язань і забезпечень в сумі більше ніж 10 млн грн або перевищує 30 % загальних обсягів постачання» замінено на наступне: «сума довгострокових зобов’язань і забезпечень більше ніж 10 млн грн або перевищує 30% загальних обсягів постачання»;
 • оновлено критерій ризику середнього ступеня платників податків – юридичних осіб стосовно граничних сум. Формулювання «наявність розбіжностей між обсягами задекларованих у податкових деклараціях з податку на додану вартість податкових зобов’язань або податкового кредиту з податку на додану вартість та обсягами податкових зобов’язань, або податкового кредиту з податку на додану вартість за даними Єдиного реєстру податкових накладних на 5 та більше відсотків» заміняється таким: «наявність розбіжностей у платника податків між даними податкової декларації з податку на додану вартість та Єдиного реєстру податкових накладних у сумі понад 1 млн грн, або понад 5 відсотків загальних обсягів податкового кредиту, але не менше ніж 100 тис. грн»;
 • формулювання «невідповідність даних звітності реєстратора розрахункових операцій та обсягів постачання, зазначених у деклараціях з податку на додану вартість» викладено в такому вигляді «наявність розбіжностей між задекларованою сумою обсягів постачання у деклараціях з податку на додану вартість та сумою розрахункових операцій, проведених із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій, в обсязі, що перевищує 30%»;

Зазначається, що наведені уточнення вносяться для забезпечення однозначного трактування та забезпечення точності відбору до плану перевірок найбільш ризикових суб’єктів господарювання.

До критеріїв ризику середнього ступеня додано новий критерій ризику:

 • «сплата податку на прибуток за відповідний рік в обсязі менше 1,5 відсотка від обсягу відшкодованого податку на додану вартість у розмірі понад 10 млн грн упродовж календарного року».

Як бачимо, значна частина оновлень стосується критеріїв ризику, що належать до середнього ступеню.

За якими критеріями відбувається відбір до Плану перевірок фізичних осіб 2022

Розглянемо, які зміни вносить наказ Мінфіну № 655 стосовно критеріїв відбору платників податків – фізичних осіб до плану проведення перевірок. Зазначається, що для покращення роботи системи ризикоорієнтованого податкового контролю розділ IV «Порядок відбору до плану-графіка платників податків – фізичних осіб» доповнено новими критеріями відбору платників податків – фізичних осіб.

Оновлені критерії ризику для фізичних осіб

Критерії ризику високого ступеню:

 • уточнено критерій «розмір інших витрат, у тому числі вартість виконаних робіт, наданих послуг, або сума розрахованої амортизації основних засобів становить 30 та більше відсотків задекларованої в податковій звітності вартості документально підтверджених витрат, пов’язаних з господарською діяльністю платника податків» відомостями стосовно сум розрахованої амортизації ОЗ. Зазначене уточнення внесене для дослідження діяльності платників податків, які включають придбаний товар до витратної частини при декларуванні майнового стану та доходів за об’єктами оподаткування, що використовуються в господарській діяльності;
 • додано наступний критерій ризику «обсяг придбання, без ПДВ, відображений у податкових деклараціях з ПДВ, становить 75 або більше відсотків обсягу постачання, без ПДВ, відображеного у податкових деклараціях з податку на додану вартість». передбачається, що такий критерій ризику створить умови для дослідження походження реалізованого товару платниками ПДВ при проведенні перевірки платника податків, оскільки задекларована інформація щодо операцій з придбання товарів, послуг та необоротних активів на митній території України за нульовою ставкою або звільнених від оподаткування не надає можливості для повного дослідження походження товару, що надалі реалізується за основною ставкою.
 • додано критерій ризику «включення до складу витрат у податковій декларації про майновий стан і доходи сум амортизаційних відрахувань за відсутності відомостей щодо наявності власних об’єктів оподаткування». При цьому зазначається, що неподання платником відомостей про об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, та одночасне декларування амортизаційних відрахувань з їхньої вартості можуть означати ризик оптимізації податкових зобов’язань.

Критерії ризику середнього ступеня:

  • оновлено формулювання «кількість найманих працівників менша за кількість зареєстрованих реєстраторів розрахункових операцій (окремо на господарську одиницю) або інших об’єктів оподаткування». У цьому випадку дані щодо транспортних засобів замінено на відомості про інші об’єкти оподаткування, зважаючи на реєстрацію РРО відповідно до об’єктів оподаткування платників податків. Зазначається, що для уточнення критерію важливо зважати на кількість працівників у штаті таких об’єктів оподаткування;
  • додано критерій ризику, що передбачає «декларування доходу понад 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року, за відсутності зареєстрованого реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій та відомостей щодо відкритих банківських рахунків».

Поділіться з друзями - підтримайте проект
X