Головна » Бухгалтеру » Бухгалтерський облік » Облік нарахування заробітної плати у неприбутковій організації
Бухгалтерський облік

Облік нарахування заробітної плати у неприбутковій організації

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Про статус неприбутковості

Насамперед зазначимо, що статус неприбутковості не вказує на окремий вид підприємства або організації, це лише податковий статус, який передбачає, що організація не є платником податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ПКУ (пп. 14.1.121 ПКУ).

Таким чином, неприбуткові організації ведуть бухоблік, використовуючи план рахунків, передбачений наказом Мінфіну від 30.11.99 р. №291 та НП(С)БО, як і будь-які інші підприємства, що не мають статусу неприбуткової організації.

Загалом про витрати неприбуткової організації

Для відображення в бухобліку інформації про понесені витрати неприбуткові організації можуть використовувати рахунки класу 8 «Витрати за елементами», класу 9 «Витрати діяльності» або одночасно рахунки обох класів.

При визначенні порядку формування інформації про витрати в бухобліку неприбуткові організації застосовують П(С)БО 16 «Витрати».

Витратами звітного періоду визнається або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови що ці витрати може бути достовірно оцінено (п. 6 П(С)БО 16).

Бухоблік заробітної плати

Для узагальнення інформації про розрахунки за виплатами працівникам, які належать як до облікового, так і до необлікового складу організації, — з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), за не одержані в установлений строк з каси підприємства суми з виплат працівникам, за іншими поточними виплатами передбачено рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам».

Зокрема, облік нарахованої заробітної плати ведеться в розрізі таких субрахунків:

661 «Розрахунки за заробітною платою» — відображаються нарахована працівникам підприємства основна та додаткова заробітна плата, премії — тобто нарахування, що належать до фонду оплати праці;

Читати по темі:  Бухгалтерський облік паливно-мастильних матеріалів

662 «Розрахунки з депонентами» (використовується, якщо заробітна плата виплачується готівкою і працівник своєчасно її не забирає);

663 «Розрахунки за іншими виплатами» — облік розрахунків за виплатами, що не належать до фонду оплати праці, зокрема допомога щодо часткового безробіття, допомога з тимчасової непрацездатності (лікарняні, декретні).

Нарахування заробітної плати відображається за кредитом субрахунку 661 (663), а за дебетом відображається її виплата (у т. ч. у натуральній формі), утримання податків (ПДФО — 18% та ВЗ — 1,5%), інші утримання (аліменти, відшкодування завданих підприємству збитків).

Одночасно з нарахування зарплати за кредитом субрахунку 661 (663) відображаються і витрати у відповідній сумі за дебетом одного з рахунків витрат (наприклад, 92 — для адміністративного персоналу). А у складі витрат відображається і сума нарахованого ЄСВ на зарплату працівника (за ставкою 22% або 8,41%, якщо працівник є особою, яка має інвалідність).

Зокрема, в обліку операції за заробітною платою відображаються такими бухгалтерськими записами:

Д-т 92 К-т 661 — нараховано заробітну плату адмінперсоналу;

Д-т 661 К-т 6411 — утримано з заробітної плати суму ПДФО;

Д-т 661 К-т 6421 — утримано з заробітної плати суму ВЗ;

Д-т 92 К-т 651 — нараховано ЄСВ на суму заробітної плати адмінперсоналу;

Д-т 661 К-т 311 — виплачено заробітну плату на картки працівників;

Д-т 6411 К-т 311 — сплачено ПДФО;

Д-т 6421 К-т 311 — сплачено військовий збір;

Д-т 651 К-т 311 — сплачено ЄСВ.

Якщо підприємство планує використовувати рахунки 8-го класу (зокрема, для отримання докладнішої інформації про склад витрат), то перації, пов’язані з нарахуванням зарплати, виглядатимуть так:

Д-т 811 К-т 661 — нараховано заробітну плату за окладом;

Читати по темі:  Ліквідаційний Звіт про використання доходів (прибутків) неприбутковою організацією

Д-т 812 К-т 661 — нараховано премію;

Д-т 821 К-т 651 — нараховано ЄСВ на суму заробітної плати.

Утримання ПДФО та ВЗ, виплата зарплати і податків у разі застосування 8-го класу рахунків відображається аналогічно до наведеного вище. Суми на субрахунках 8-го класу наприкінці звітного періоду списуються або на рахунки витрат (зокрема, 92), або відразу на фінансовий результат на субрахунок 791 «Результат операційної діяльності».


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

червень, 2021

X