Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база HR » ПОСТАНОВА КМУ від 6 квітня 2016 р. № 288
Нормативна база HR

ПОСТАНОВА КМУ від 6 квітня 2016 р. № 288

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 квітня 2016 р. № 288
м. Київ

Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

1) з 1 травня 2016 р. у штатному розписі посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери встановлюються в таких розмірах:

1 тарифного розряду — 1516 гривень;
2 тарифного розряду — 1521 гривня;
3 тарифного розряду — 1532 гривні;
4 тарифного розряду — 1543 гривні;
5 тарифного розряду — 1612 гривень;
6 тарифного розряду — 1718 гривень;
7 тарифного розряду — 1825 гривень;
8 тарифного розряду — 1943 гривні;
9 тарифного розряду — 2050 гривень;
10 тарифного розряду — 2157 гривень;
11 тарифного розряду — 2334 гривні;
12 тарифного розряду — 2512 гривень;
13 тарифного розряду — 2690 гривень;
14 тарифного розряду — 2868 гривень;
15 тарифного розряду — 3057 гривень;
16 тарифного розряду — 3306 гривень;
17 тарифного розряду — 3555 гривень;
18 тарифного розряду — 3804 гривні;
19 тарифного розряду — 4053 гривні;
20 тарифного розряду — 4313 гривень;
21 тарифного розряду — 4562 гривні;
22 тарифного розряду — 4811 гривень;
23 тарифного розряду — 5060 гривень;
24 тарифного розряду — 5167 гривень;
25 тарифного розряду — 5344 гривні;

2) підвищення посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, що передбачено підпунктом 1 цього пункту, здійснюється у межах видатків на оплату праці, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», а працівників 1–3 тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників — у тому числі за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери забезпечити встановлення з 1 травня 2016 р. у штатному розписі розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), визначених підпунктом 1 пункту 1 цієї постанови.

4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 6 квітня 2016 р. № 288

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Абзац другий примітки 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 34, ст. 2064; 2008 р., № 100, ст. 3308; 2014 р., № 34, ст. 909; 2015 р., № 76, ст. 2527, № 100, ст. 3436) після цифр і слова «1113 гривень» доповнити словами і цифрами «, з 1 травня 2016 р. — 1185 гривень».

2. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 р. № 939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 82, ст. 2764, № 100, ст. 3308; 2010 р., № 35, ст. 1210, № 101, ст. 3629; 2012 р., № 3, ст. 94; 2013 р., № 26, ст. 858) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Посадові оклади (тарифні ставки) працівників, які станом на 30 квітня 2016 р. у штатному розписі установлені на рівні мінімальної заробітної плати, з 1 травня 2016 р. підвищуються на 10 відсотків.».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

3. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 100, ст. 3436; 2016 р., № 16, ст. 645) доповнити підпунктом 21 такого змісту:

«21) з 1 травня 2016 р. посадові оклади працівників, що затверджені постановами Кабінету Міністрів України, передбаченими підпунктом 2 цієї постанови, які установлені на рівні розміру мінімальної заробітної плати станом на 30 квітня 2016 р., підвищуються на 10 відсотків;».

_____________________


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X