Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база HR » Наказ МінСоцПолітики №16 від 30.01.1998 р.
Нормативна база HR

Наказ МінСоцПолітики №16 від 30.01.1998 р.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

              Н А К А З 

 N 16 від 30.01.98          Зареєстровано в Міністерстві 
   м.Київ              юстиції України 
                   30 січня 1998 р. 
                   за N 57/2497 
 
     Про затвердження Порядків застосування Списків 
     виробництв, робіт, цехів, професій і посад, 
     зайнятість працівників в яких дає право на 
     щорічні  додаткові відпустки за роботу із 
     шкідливими і важкими умовами праці та за 
           особливий характер праці 

   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
                праці та соціальної політики 
    N 150 ( z0496-03 ) від 04.06.2003 ) 
 

   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 
17 листопада 1997 р. N 1290 ( 1290-97-п ) "Про затвердження 
Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість 
працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за 
роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий 
характер праці", Н А К А З У Ю: 
   1. Затвердити:
   Порядок застосування Списку виробництв, цехів, професій і 
посад із шкідливими і  важкими  умовами  праці,  зайнятість 
працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову 
відпустку, що додається;
   Порядок застосування Списку виробництв, робіт, професій і 
посад  працівників,  робота  яких  пов'язана  з  підвищеним 
нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується 
в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах 
підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову 
відпустку за особливий характер праці ( z0058-98 ), що додається.
   2. Контроль за правильністю застосування Порядків покласти на 
Державну експертизу умов праці та її місцеві органи. 
 Перший заступник Міністра                І.Сахань 
                        Затверджено 
                     Наказ Міністерства праці 
                     та соціальної політики 
                     України 30.01.98 N 16 
               Порядок 
     застосування Списку виробництв, цехів, професій 
     і посад із шкідливими і важкими умовами праці, 
     зайнятість працівників на роботах в яких дає 
        право на щорічну додаткову відпустку 

   1. Щорічна додаткова відпустка за роботу в шкідливих і важких 
умовах праці надається працівникам виробництв, цехів, професій і 
посад, передбачених відповідними розділами зазначеного Списку 
(далі - Список), незалежно від того, до якої галузі господарства 
належать ці виробництва і цехи, та від форм власності підприємств, 
організацій і установ.
   Назви професій і посад керівників, фахівців, службовців і 
робітників, передбачених у  Списку,  вказані  відповідно  до 
Класифікатора професій ДК 003-95 ( v0257217-95, va257217-95, 
vb257217-95), затвердженого наказом Держстандарту України від 27 
липня 1995 року N 257.
   2. Атестація робочих місць за умовами праці здійснюється 
згідно з  постановою  Кабінету  Міністрів  України   від 
1 серпня 1992 року N 442 ( 442-92-п ) "Про Порядок проведення 
атестації робочих місць за умовами  праці"  та  Методичними 
рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами 
праці, затвердженими постановою Міністерства праці України від 
1 вересня 1992 року N 41 ( v0041205-92 ).
   3. Працівникам, професії та посади яких не передбачені у 
Списку, але які в окремі періоди робочого часу виконують роботу у 
виробництвах, цехах, за професіями і на посадах,  означених 
Списком, додаткова відпустка надається на тих же підставах, що і 
працівникам, які мають право на таку відпустку.
   4. Конкретна  тривалість  щорічної  додаткової  відпустки 
встановлюється колективним договором залежно від  результатів 
атестації  робочих  місць  за умовами праці і базується на 
результатах гігієнічної оцінки умов праці за показниками та 
критеріями, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я 
України і Міністерства праці та соціальної політики України від 
31 грудня 1997 року N 383/55 ( z0050-98 ) "Про затвердження 
Показників та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться 
щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, 
пов'язаних з негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих 
факторів"  та зареєстровані в Міністерстві  юстиції  України 
28 січня 1998 року (N 50/2490).
   У випадках, коли  тривалість  додаткової  відпустки  за 
результатами атестації робочих  місць  перевищує  максимальну 
тривалість, вказаної у Списку, відпустка може бути продовжена на 
кількість днів  цієї  різниці  за  рахунок  власних  коштів 
підприємства.
   5. Працівникам, професії і посади яких передбачені в розділі 
"Загальні професії за всіма галузями господарства", додаткова 
відпустка надається незалежно від того, в яких виробництвах чи 
цехах вони працюють, якщо ці професії і посади спеціально не 
передбачені у відповідних розділах або підрозділах Списку.
   6. Бригадирам, помічникам і підручним робочим, зайнятим на 
роботах в шкідливих та важких умовах праці, додаткова відпустка 
надається тієї ж тривалості, що і робітникам відповідних професій, 
зазначених у Списку.
   7. Якщо виробництва, цехи зазначено у Списку без переліку 
конкретних професій і посад, то правом на додаткову відпустку 
користуються всі працівники цих виробництв, цехів.
   8. У тих випадках, коли працівники працювали в  різних 
виробництвах, цехах, за професіями та на посадах, за роботу в яких 
надається додаткова відпустка різної тривалості, підрахунок часу 
роботи провадиться окремо по кожному виду робіт, професій та 
посад.
   Облік часу,  відпрацьованого  по  кожному  виду  робіт, 
здійснюється власником або уповноваженим ним органом.
   9. Додаткова  відпустка  надається  пропорційно  фактично 
відпрацьованому часу.
   10. У розрахунок часу, що дає право працівнику на додаткову 
відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на 
роботах із шкідливими і важкими умовами праці не менше половини 
тривалості  робочого  дня, установленого для працівників цих 
виробництв, цехів, професій і посад. ( Пункт 10 в редакції Наказу 
Міністерства праці та соціальної політики N 150 ( z0496-03 ) від 
04.06.2003 )
   11. Внесення змін і доповнень до Списку проводиться  у 
порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 
17.11.97 р. N 1290  ( 1290-97-п ) "Про затвердження Списків 
виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників 
в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із 
шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер 
праці". 
 Надруковано: "Праця і зарплата" N 3, лютий 1998 р.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка