Головна » Бухгалтеру » Консультації » Правила та відповідальність за порушеня обмежень у готівкових розрахунках
Консультації

Правила та відповідальність за порушеня обмежень у готівкових розрахунках

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Згідно з повідомленням на сайті НБУ з 4 січня 2017 року вводяться зміни стосовно зменшення граничного розміру суми в 3 рази, на яку фізичні особи можуть проводити готівкові розрахунки між собою та суб’єктами господарювання.

За установленою постановою п. 2.3 Положення №637 готівкою підприємства мають право здійснювати розрахунки протягом одного дня одним або кількома платіжними документами в  межах граничних сум розрахунків за такими обмеженнями:

  • 10 тис. грн – для суб’єктів господарювання для розрахунків між собою
  • 50 тис. грн – для розрахунків, де однією стороною є звичайна фізособа, та для розрахунків між фізособами за договором купівлі-продажу засвідченого нотаріально.

Обмеження щодо готівкових розрахунків не поширюються на:

  • розрахунки підприємств з бюджетними та державними цільовими фондами;
  • Благодійну допомогу та добровільні пожертвування;
  • Використання коштів, виданих на відрядження.

Отже граничними сумами розрахунків однаково обмежені внесок до статутного капіталу готівкою, отримання та надання готівкою поворотної фін допомоги, видача зарплати та інших виплат працівникам, оплата за придбаний товар , роботи, послуги тощо.

Платежі, які виходять за обмеження установлених граничних сум мають проводитися шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок через банк або небанківські фінансові установи або внесення коштів до банку для подальшого їх перерахування.

Протягом одного дня кількість підприємств та фізичних осіб з якими здійснюються розрахунки не обмежена, витратити або прийняти готівку можна хоч і мільйон, головне щоб розрахунки з кожною особою не перевищували граничний розмір.

Поширюються обмеження щодо готівкових розрахунків для підприємства працівником за власні кошти і на операції з придбання товарів та послуг.

Затверджений звіт про використання коштів від працівника дає підтвердження того, що підприємство приймає витрати, здійснені працівником, який придбаває для нього та від його імені товари, роботи та послуги за його дорученням.

Працівник може придбати товари (послуги) за власні кошти, в такому разі він звітує за витрачені кошти у визначеному законодавством порядку з пред’явленням документів, таких як: товарних і касових чеків, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур тощо.

На розрахунки під час оплати за товари, що придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівкових коштів, одержаних за допомогою електронного платіжного засобу також стосується обмеження готівкових розрахунків. У випадку розрахунків готівкою, якщо працівник отримав кошти під звіт на закупівлю товару від імені підприємства чи зняв їх з корпоративної картки то слід стежити за дотриманням граничної суми розрахунків.

Приклад 1:

Як провести оприбуткування фіндопомоги готівкою, щоб не порушити обмеження, якщо підприємство має намір отримати від засновника фіндопомогу готівкою у розмірі 250000 грн.?

Оскільки однією стороною є фізична особа, то в день засновник може внести у касу підприємства допомогу в сумі 50 тис. грн. Решту 200000грн засновник може внести протягом 4 наступних днів. Або фіз особа може зарахувати всю суму такої фіндопомоги готівкою через касу банку на рахунок підприємства. Оформлювати таку операцію в банку необхідно як поворотну фіндопомогу, сплачену на рахунок підприємства фізособою на підставі відповідного договору.

Приклад 2:

Як оформити надання фіндопомоги, щоб не порушити обмеження, якщо підприємство планує надати засновнику фіндопомогу у розмірі 250000 грн?

Оскільки однією стороною є фізична особа, то в день засновник може отримати з каси підприємства допомогу в сумі 50 тис. грн. Решту 200000грн засновник може отримати протягом 4 наступних днів.

Приклад 3:

Підприємство отримало в касу банку та має видати директору 200000 тис. грн. для відрядження. Чи поширюється на таку видаткову операцію готівкове обмеження?

На підставі норми п. 2.3 Положення 637 на таку операцію не поширюється обмеження, тому підприємство має право видати кошти на відрядження в будь-якій сумі.

Відповідальність за порушення граничних розмірів готівкою

Надлишкова сума готівкового обмеження сумується з фактичними залишками готівки в касі платника, одержана сума порівнюється із лімітом каси.

Якщо перевищення граничної суми розрахунків готівкою більша ліміту каси, сума перевищення є понадлімітною. За абзацом другим частнини першої статті 1 Указу №436 підприємство буде притягнуто до фінансової відповідальності за перевищення встановлених лімітів залишку готівки -штрафу у двократному розмірі суми виявленої понадлімітної готівки за кожен день перевищення встановленого ліміту каси.

І, як зазначено у листі Нацбанку від 09.03.2011 р. №11-117/982-3354, за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касі штрафні санкції до порушників застосовуються в терміни, передбачені статтею 102 ПКУ (загальне правило — 1095 днів з дати проведення таких розрахунків).

Порушення цього обмеження тягне за собою і адміністративну відповідальність, передбачену ст. 163-15 КУпАП:  накладення штрафу на фізособу – підприємця, посадових осіб юридичної особи від 100 до 200 н.м.д.г. (від 1700 грн до 3400 грн).

За повторне порушення, вчинене особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, передбачено штраф від 500 до 1000 н.м.д.г. (8500 – 17000 грн).

Зверніть увагу, що на сьогодні податківці дотримуються позиції, що таку адміністративну відповідальність передбачено як для платника готівки, так і для особи, яка приймає готівку. Але, оскільки, на нашу думку, таке порушення має разовий, а не триваючий характер, і оскільки рішення про стягнення штрафу мають приймати не суди, а органи доходів і зборів (ст. 234-2 КУпАП), то адміністративна відповідальність щодо нього може застосовуватися лише протягом 2 місяців з дати вчинення (ст. 38 КУпАП).

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

січень, 2022

X