Головна » Бухгалтеру » Кадровий облік » ПРОЦЕДУРА ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ В 2015 Р.
Кадровий облік

ПРОЦЕДУРА ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ В 2015 Р.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

З 1 січня 2015 року набув чинності Закон України «Про реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізацію фонду оплати праці» № 77-VIII.

Цим Законом, з Кодексу законів про працю України вилучено статтю 24, яка передбачала обов’язковість реєстрації трудових договорів укладених між працівниками та фізичними особами у державній службі зайнятості. На підставі цього, починаючи з 1 січня 2015 року, районні центри зайнятості міста Києва більше не здійснюють реєстрацію трудових договорів укладених між працівниками та фізичними особами.

Водночас, трудові договори зареєстровані до 1 січня 2015 року, будуть зніматися з реєстрації у раніше встановленому Порядку, затвердженому  наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 № 260 (далі — Порядок  № 260).

Звертаємо увагу, що статтю 24 Кодексу законів про працю України викладено в новій редакції, яка забороняє допуск працівника до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу, в порядку встановленому Кабінетом міністрів України.

 

Процедура зняття з реєстрації трудових договорів з різних причин їх розірвання:

 

  1. Закінчення строку трудового договору або припинення його дії достроково

Відповідно до пункту 8 Порядку № 260, у разі закінчення строку трудового договору або припинення його дії достроково, в трудовому договорі ФОП робить запис про підстави його припинення з посиланням на відповідні статті КЗпП, про що сторони сповіщають центр зайнятості незалежно від місця реєстрації трудового договору.

У такому випадку зняття державною службою зайнятості з реєстрації трудового договору проводиться за умови подання ФОП (або дорученням уповноваженою нею особою) та працівником двох примірників трудового договору.

Зміни, внесені наказом Мінсоцполітики від 16.09.2014 № 660 до Порядку № 260, надають можливість сторонам припинити дію укладеного трудового договору та зняти його з реєстрації у будь-якому центрі зайнятості незалежно від того, де він був укладений.

При цьому відповідальна особа центру зайнятості, до якої звернулися працівник та ФОП, які уклали трудовий договір в іншому центрі зайнятості, для зняття його з реєстрації:

  • вносить необхідні дані про трудовий договір до книги реєстрації та робить запис про зняття його з реєстрації;
  • на підставі запису про зняття трудового договору з реєстрації, зробленого в Книзі реєстрації, робить на двох примірниках трудового договору запис відповідно до пункту 10 Порядку № 260;
  • робить дві копії примірника трудового договору, засвідчує їх належним чином, один примірник надсилає до центру зайнятості, який зареєстрував даний трудовий договір, другий екземпляр залишає у себе.

Відповідальна особа центру зайнятості, у якому був зареєстрований трудовий договір, після отримання копії трудового договору, знятого з реєстрації в іншому центрі зайнятості, вносить відповідний запис про зняття з реєстрації трудового договору до книги реєстрації та робить запис на третьому примірнику трудового договору.

  1. Звільнення працівника з ініціативи ФОП.

Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання застосування законодавства про працю фізичною особою, яка використовує найману працю» від 29.10.2009 № 1168 (далі — Постанова № 1168) у разі, якщоФОП бажає звільнити найманого працівника (без його присутності) за власною ініціативою у випадках, визначених КЗпП, ФОП зобов’язаний письмово повідомити про свій намір працівника та у визначені строки провести передбачений законодавством розрахунок. У такому випадку зняття державною службою зайнятості з реєстрації трудового договору проводиться за умови подання ФОП (або за дорученням уповноваженою ФОП особою):

  • примірника трудового договору;
  • заяви про зняття трудового договору з реєстрації із зазначенням дати звільнення з роботи працівника та підстав розірвання зазначеного договору;
  • копій документів, що підтверджують:

– надсилання працівникові повідомлення про намір розірвати з ним трудовий договір (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). У разі коли вручити поштове відправлення неможливо, подаються копії підтвердних документів;

– проведення передбаченого законодавством розрахунку з працівником або копію платіжної відомості із зазначенням суми депонованої заробітної плати.

Відповідальна особа центру зайнятості протягом трьох робочих днів знімає трудовий договір з реєстрації, про що робить відповідний запис у Книзі реєстрації трудових договорів та повідомляє працівникові.

За зверненням працівника, який не був присутній під час зняття трудового договору з реєстрації, посадова особа центру зайнятості протягом трьох робочих днів з дня такого звернення робить відповідну відмітку у виданому йому примірнику трудового договору та засвідчує у трудовій книжці запис про звільнення з роботи, внесений ФОП.

  1. Припинення трудового договору у разі смерті ФОП.

У разі смерті роботодавця – ФОП, трудовий договір знімається з реєстрації «у зв’язку зі смертю роботодавця» на підставі документів, що підтверджують смерть, з урахуванням положень Порядку № 260.

Враховуючи те, що відсутня одна зі сторін, яка повинна вносити запис про звільнення працівника відповідно до пункту 2.21-1 Інструкції № 58, а посадова особа центру зайнятості не має повноважень робити такий запис, на практиці саме зазначена посадова особа вносить запис до трудової книжки працівника про зняття з реєстрації відповідного трудового договору у зв’язку зі смертю роботодавця та засвідчує його в установленому порядку.

На підставі запису про зняття трудового договору з реєстрації, зробленого у Книзі реєстрації трудових договорів, відповідальна особа центру зайнятості робить на трьох, а в разі відсутності працівника — на двох примірниках трудового договору відповідний запис.

У разі коли документи, що подаються для реєстрації чи зняття з реєстрації трудового договору, не відповідають вимогам цієї постанови, органи державної служби зайнятості повертають їх без вчинення будь-яких дій із зазначенням причини (п. 8 Постанови № 1168).

Джерело: Київський міський центр зайнятості

20 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X