Головна » Для відпочинку » Це цікаво » Вчителі будуть складати ЗНО? Цікаво! Ну не тільки ж батькам готуватись…
Це цікаво

Вчителі будуть складати ЗНО? Цікаво! Ну не тільки ж батькам готуватись…

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

ЗНО для вчителів початкової школи: які знання та вміння будуть перевіряти

МОН розробило і винесло на громадське обговорення проект програми, щоб оцінити професійні компетентності вчителів початкової школи. Оцінювання буде проводитися у межах сертифікації. ETCetera ознайомився з документом та зупинився на методичних компетенціях.

ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Що має знати учитель:

– вимоги до навчальних занять української мови в початковій школі;

– типи та структура навчальних занять (уроків) з української мови;

– методи, прийоми і форми організації навчальної діяльності учнів на заняттях з української мови;

– методики навчання грамоти учнів початкової школи;

– прийоми  розвитку мислення і мовлення.

– розуміти відмінності в інтегрованому та предметному вивченні української мови

Що має вміти вчитель:

– планувати навчальні заняття (уроки) з української мови;

– розробляти  мовно-мовленнєві вправи.

 

ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

Що має знати учитель:

– сучасні методичні системи навчання математики;

– прийоми використання дидактичних засобів на навчальних заняттях (уроках) математики;

– способи організації роботи з даними;

– методи та прийоми розвитку критичного мислення.

Що має вміти вчитель:

– аналізувати та проектувати навчальні заняття (уроки) математики різних типів;

– обирати  методичні системи навчання математики;

– обирати сучасні методики навчання математики з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів;

– аналізувати та розробляти уроки з математики різних типів;

– моделювати власну діяльність та діяльність учнів на різних етапах уроку математики, під час розв’язування різноманітних математичних задач;

– обирати дидактичні засоби для викладання окремих тем математики;

– усвідомлювати необхідність застосування міжпредметних зв’язків у викладанні математики.

ВИКЛАДАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»

Що має знати учитель:

– вимоги до матеріального забезпечення вивчення курсу;

– етапи проектної діяльності, методи та прийоми роботи на кожному етапі проекту;

– прийоми навчання учнів через діяльність та гру;

– методику формування природничих, інформатичних та соціальних уявлень та понять;

– етапи створення Лепбуків.

Що має розуміти вчитель:

– логіку формування природничих та соціальних уявлень та понять в учнів;

– важливість екологічної освіти на навчальних заняттях курсу «Я досліджую світ».

– доцільність курсу «Я досліджую світ» для розвитку алгоритмічного, системного й обчислювального мислення учнів.

Що має  уміти вчитель:

– планувати та розробляти навчальні заняття з інтегрованого  курсу «Я досліджую світ»;

– планувати та розробляти екскурсії (природничі, культурознавчі, виробничі, сільськогосподарські);

– формулювати проблемні ситуації та проблемні запитання;

– аналізувати інтелектуальні карти для організації навчального змісту курсу,

– аналізувати доцільність використання конкретного обладнання під час вивчення окремих тем курсу «Я досліджую світ».

 

ЯКІ ЩЕ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРЕВІРЯТИМУТЬ?

Психолого-педагогічні компетентності:

– Планування та здійснення освітнього процесу.

– Забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в освітньому середовищі і родині.

– Педагогічна діагностика.

– Створення освітнього середовища. Інклюзивна освіта.

– Проведення педагогічних досліджень.

Предметні компетентності:

– Мовно-комунікативна компетентність.

– Математична компетентність.

– Компетентність у галузі природничих наук.

– Громадянська та історична компетентність.

– Соціальна та здоров’язбережувальна компетентність.

– Інформатично-цифрова компетентність.

ЗАУВАЖЕННЯ щодо проекту можна надсилати до 30 грудня 2018 року:

– на e-mail: linnyk@mon.gov.ua (Ліннік Олена Олегівна);

– за адресою: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135.

43 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект
Мітки

Наша розсилка

Реклама

X