Головна » Бухгалтеру » Консультації » Як будуть надаватися індивідуальні податкові консультації з 01.04.2017 р.
Консультації

Як будуть надаватися індивідуальні податкові консультації з 01.04.2017 р.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

З01.04.2017 року набуває чинності нова редакція статті 52 «Податкова консультація» Податкового кодексу України. Зазначені зміни передбачені Законом №1797-VIII.

Порядок та строки отримання індивідуальних податкових консультацій

За зверненням платників податків контролюючі органи надають їм безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом 25 календарних днів (раніше-30 к.д.), що настають за днем отримання такого звернення.

Окрім того, уповноважена особа органу, який цю консультацію надає, може прийняти рішення про продовження строку розгляду звернення, але не більше 10 календарних днів, та письмово повідомити про це платнику податків.

При цьому тепер чітко визначено обов’язкові реквізити такого звернення у письмовій формі:

 • найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи,
 • податкову адресу,
 • номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;
 • код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
 • зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації;
 • підпис платника податків;
 • дата підписання звернення.

На звернення платника податків, що не відповідає цим вимогам, податкова консультація не надається, а надсилається відповідь у порядку та строки, передбачені Законом України “Про звернення громадян”.

 

Форма надання індивідуальної консультації

За вибором платника податків індивідуальна податкова консультація надається в усній або письмовій формі. Отже, як бачимо, вилучено згадку про електронну форму консультацій.

Натомість уточнено, що індивідуальна податкова консультація, надана в письмовій формі, обов’язково повинна містити:

 • назву -податкова консультація,
 • реєстраційний номер в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій,
 • опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, зазначених у зверненні платника податків,
 • обґрунтування застосування норм законодавства,
 • висновок з питань практичного використання таких норм законодавства.

Окрім того, індивідуальна податкова консультація, надана в письмовій формі, підлягає реєстрації в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій та розміщенню на офіційному веб-сайті ДФС, без зазначення найменування (прізвища, ім’я, по батькові) платника податків, коду згідно з ЄДРПОУ (реєстраційного номера облікової картки) та його податкової адреси. Доступ до зазначених даних єдиної бази та офіційного веб-сайту буде безоплатним та вільним.

 

Хто надає індивідуальні податкові консультації

В усній формі консультації надаватимуть контролюючі органи та ДПІ, а у письмовій формі – контролюючі органи в АР Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональні територіальні органи, центральний органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

 

Узагальнюючі податкові консультації (УПК)

Мінфін періодично проводитиме узагальнення індивідуальних податкових консультацій, а також аналізуватиме обставини, що свідчать про неоднозначність окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, шляхом надання узагальнюючих податкових консультацій.

УПК підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Мінфіну протягом 5-ти календарних днів з дня їх надання.

 

Наслідки застосування податкових консультацій

1) Не може бути притягнуто до відповідальності (у т.ч  фінансової – штрафні санкції та/або пеня) платника податків, який діяв відповідно до індивідуальної податкової консультації, наданої йому у письмовій формі, а також УПК, за діяння, що містить ознаки податкового правопорушення, зокрема на підставі того, що у подальшому така податкова консультація була змінена або скасована. Це правило поширюється  тільки на індивідуальні податкові консультації, які зареєстровано в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій.

2) Якщо положення індивідуальної податкової консультації суперечать положенням узагальнюючої податкової консультації, застосовуються положення узагальнюючої податкової консультації.

3) Платник податків та/або податковий агент, які діяли відповідно до податкової консультації, не звільняються від обов’язку сплати податкового зобов’язання, визначеного цим ПКУ.

 

Оскарження податкових консультацій

Платник податків може оскаржити до суду УПК або надану йому індивідуальну податкову консультацію (в письмовій формі), які, на його думку, суперечать нормам або змісту відповідного податку чи збору.

Скасування судом наказу про затвердження УПК або індивідуальної податкової консультації є підставою для надання нової податкової консультації з урахуванням висновків суду.

Протягом 30 календарних днів з дня набрання законної сили рішенням суду Мінфін або контролюючий орган з урахуванням висновків суду зобов’язані опублікувати УПК або надати платнику податків індивідуальну податкову консультацію.

 

“Доля” податкових консультацій, наданих раніше

Оновленим п. 39 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ встановлено, що  індивідуальна податкова консультація, надана контролюючим органом у письмовій або електронній формі до 31 березня 2017 року (включно), звільняє платника податків від відповідальності (включаючи фінансову), за діяння, що містять ознаки податкового правопорушення, вчинені до 31 грудня 2017 року (включно).

З 1 січня 2018 року індивідуальна податкова консультація, надана контролюючим органом у письмовій або електронній формі до 31.03.2017 року (включно), не підлягатиме застосуванню.

24 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X