Послідовність дій під час припинення ТОВ

Нагадаємо, що ліквідація ТОВ здійснюється у два етапи (п. 10-14 ст.17 Закону № 755):

Етап 1. Для державної реєстрації рішення про припинення юрособи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юрособи, подаються такі документи:

1) примірник оригіналу (або нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юрособи або відповідного органу юрособи;

2) примірник оригіналу (або нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, ІПН (або відомості про серію та номер паспорта – для фізосіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), а також строк заявлення кредиторами своїх вимог – у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юрособи.

Важливо: при складанні складу ліквідаційної комісії слід пам’ятати, що поряд з ПІБ кожної особи слід обов’язково вказати ІПН (або серію та номер паспорта для тих, хто відмовився від ІПН). Крім того, можна подати два документи — окремо рішення та окремо персональний склад ліквідаційної комісії, або прописати це в одному документі. І він складається у простій письмовій формі, не потребує нотаріального засвідчення підпису учасника(ів), які прийняли рішення про припинення ЮО та не вимагає нотаріального бланку. Подається оригінал цього рішення (один або два документа) чи їх нотаріально засвідчена копія.

Щодо строку заявлення вимог кредиторами, то якщо ви складатиме такі два документи, такий строк можна вказати або у рішенні учасників про припинення юрособи, або у документі з персональним складом ліквідаційної комісії. Обидва варіанти будуть правильними.

Етап 2. Для державної реєстрації остаточного припинення юрособи в результаті її ліквідації на підставі рішення про припинення юрособи, прийнятого її учасниками або відповідного органу юрособи, після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;

2) довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Зауважимо, що ТОВ, які прийняли рішення про припинення, можуть подати документи (на  Етапі 1) до державного реєстратора за міцем реєстрації (до ЦНАП) або до будь-якого держреєстратора, якщо ТОВ зареєстровано на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться активні бойові дії (де доступ до ЄДР тимчасово обмежений), або до  нотаріуса, включеного до переліку, затвердженого Мін’юстом, та який може здійснювати реєстраційні дії.

Якщо учасники раптом передумали ліквідовувати ТОВ

Слід наголосити, що Етап 1 ще можна зупинити/скасувати також окремим рішення учасників, які змінили своє рішення.

Для державної реєстрації рішення про відміну рішення про припинення юрособи, прийнятого її учасниками або її відповідним органом, подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників про відміну рішення про припинення юрособи.

Граничних строків для подання чи прийняття такого рішення (адже йдеться про повернення юрособи до звичайної госпдіяльності) не передбачено — це має бути до початку Етапу 2.

Маємо нагадати про ще одне — є певні заборони, які діють у разі, якщо юрособа вирішила перейти на Етап 1.

Як правило, між Етапом 1 та Етапом 2 проходить подекуди не один рік. На практиці в учасників виникають різні ситуації, що вимагають у накоротші строки позбутись статусу засновника  Проте з початком Етапу 1 виключення засновника, його вихід за власним бажанням чи заміна засновника іншою особи вже не можливі.

Закон №755 також дозволяє вносити зміни у склад ліквідаційної комісії. Для державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юрособи або відповідного органу юридичної особи про такі зміни.

Проведення перевірок у зв’язку з ліквідацією

Нагадаємо, що відповідно до п. 69.2 ПКУ податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються, крім, зокрема, документальних позапланових перевірок, що проводяться з підстав, визначених пп. 78.1.7 ПКУ.

Йдеться про проведення документальної позапланової податкової перевірки, якщо розпочато процедуру припинення юрособи або підприємницької діяльності ФОП.

Отже, після того, як юрособа розпочинає Етап 1 та подає рішення про припинення юрособи за власним рішенням, державний реєстратор не лише приймає таку заяву та вносить її до ЄДР, а й цього ж дня повідомляє органи ДПС та ПФУ про таке рішення.

Відтак з цієї дати податкові органи мають право призначити перевірки з підстав, визначених у пп. 78.1.7 ПКУ, тобто через прийняття учасниками ТОВ рішення про припинення.

Відповідно до п. 11.5 Порядку №1588  у зв’язку з ліквідацією платника податків контролюючі органи розпочинають та проводять процедури, передбачені розділом 11 Порядку №1588, у разі одержання, зокрема, відомостей з ЄДР про рішення юрособи про її припинення. Отже, йдеться про податкову перевірку та строки її проведення.

При проведенні заходів податкового контролю, пов’язаних з ліквідацією платника податків, контролюючі органи організовують та планують їх таким чином, щоби вимоги щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи, були сформовані і отримані особою, відповідальною за погашення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків, не пізніше строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог (п. 11.6 ПКУ).

Щодо строків, які юрособа має вказати у рішенні про припинення чи у документі  про склад ліквідаційної комісії, то загально цей строк визначений у ч. 5 ст. 105 ЦКУ та не може становити менше двох і більше шести місяців.

Проте на практиці ці строки, протягом яких може провести таку перевірку, тривають значно більше. І воєнний стан навряд чи змінить цю ситуацію.

Податкові перевірки під час війни

Під час війни вплинути на ситуацію можуть деякі обставини, зокрема, документальні позапланові перевірки під час дії воєнного стану (п. 69.2 ПКУ) проводяться за наявності під час проведення перевірок безпечного:

 • доступу, допуску до територій, приміщень та іншого майна, що використовуються для провадження госпдіяльності та/або є об’єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов’язані з іншими об’єктами оподаткування такими платниками податків;
 • доступу, допуску до документів, довідок про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів;
 • проведення інвентаризації ОЗ, ТМЦ, коштів, зняття залишків ТМЦ, готівки.

І це все стосується й перевірки у разі припинення платника подактів (за пп. 78.1.7 ПКУ).

Так, документальні позапланові перевірки, які були розпочаті з підстав, визначених пп. 78.1.7 ПКУ, але не можуть бути завершені у зв’язку з виникненням обставин, наведених у цьому підпункті, можуть бути зупинені до завершення дії таких обставин та/або усунення перешкод щодо їх проведення за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, що оформляється наказом. Копія такого наказу надсилається платнику податків до електронного кабінету з одночасним надісланням на електронну адресу (адреси) платника податків інформації про вид документа, дату та час його надіслання до електронного кабінету. Таке зупинення перериває перебіг строку проведення перевірки.

Втім, ситуацію може значно спростити те, що ТОВ, яке прийняло рішення припинитись, зареєстровано у зоні бойових дій чи у тимчасово окупованих територіях, та не може надати первинні документи до перевірки.

Адже, з однієї сторони, ТОВ могло втратити первинні документи разом з офісом чи складом, а з другої  – вони залишились у зоні активних бойових дій та не можуть бути предсавлені до перевірки органам ДПС, проте чи втрачені вони чи ні, без доступу до приміщень сказати неможливо.

Тут варто звернути увагу на приписи п. 69.28 ПКУ, де визначені підстави неможливості пред’явлення первинних документів, серед яких названі такі як:

 • втрата (знищення чи зіпсуття) первинних документів;
 • знаходження їх на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації,

та за умови, що їх неможливо вивезти або їх вивезення пов’язане з ризиком для життя чи здоров’я платника податків, фізичних осіб чи неможливе у зв’язку з адміністративними перешкодами, встановленими органами влади.

Але все вищенаведене може спрацювати лише тоді, коли органи ДПС вчасно приймають ріщення про проведення перевірки та направляють копії наказів платнику податків. Як правило, такі рішення можуть прийматись й значно пізніше або у платника податків вже наявний податковий борг на момент отримання відомостей органом ДПС від держреєстратора про прийняте рішення щодо ліквідації юрособи.

До речі, не варто забувати й про те, що строки за ст. 102 ПКУ зупинені.

Якщо ж платник податків вчасно повідомить про втрачені документи або інші обставини, наведені у п. 69.28 ПКУ, а податкові органи вчасно складуть наказ про перевірку (пп. 78.1.7 ПКУ), то саме такі обставини можуть вплинути на застосування спрощеного порядку ліквідації, який чітко прописаний у Законі №755 та у Порядку №1588. І тут у юрособи є всі шанси відбутись легким переляком.

Спрощений порядок ліквідації

Загалом відсутність документів та відсутність заборгованості, на нашу думку, фактично призводить до припинення юрособи у спрощеному порядку та без необхідності проведення перевірки (за відсутності первинних документів з підстав, наведених у п. 69.28 ПКУ, та своєчасного та належного повідомлення про це органи ДПС).

Порядок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юрособи в результаті її ліквідації включає, зокрема, держреєстрацію припинення юрособи в результаті її ліквідації – не пізніше наступного робочого дня після отримання відомостей:

 • про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів та відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ;
 • про відсутність заборгованості зі сплати страхових коштів до ПФУ та фондів соціального страхування.

Увага! Якщо держреєстратор не отримує жодного з цих документів або відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та наявність заборгованості із сплати ЄСВ, то припинення юрособи в результаті її ліквідації проводиться за принципом мовчазної згоди із зазначенням органів державної влади, від яких відповідні відомості не надійшли (п. 2 ч. 7 ст. 25 Закону № 755).

  Отже, якщо протягом строку заявлення вимог кредиторів органи ДПС не надішлють інформацію на наявність чи відсутність заборгованості зі сплати податків та ЄСВ, або платник податків встигне їх погасити, у ТОВ буде нагода припинитись максимально швидко за мовчазною згодою чи за спрощеною процедурою.

Працівники — що буде з ними?

Незважаючи на все вищенаведене, ТОВ, яке прийняло рішення припинитись, може зіткнутись ще з однією проблемою — звільнення працівників та виплат всіх належних сум при звільненні ліквідаційною комісією (ліквідатором).

Особливо враховуючи, що:

 1. багато працівників може перебувати у місцях ведення активних бойових дій чи у тимчасово окупованих територіях, що ускладнює сам процес звільнення,
 2. жодних особливостей звільнення працівників при ліквідації ТОВ під час дії воєнного стану Законом № 2136 не передбачено.

Проте для внутрішньо переміщених осіб особливий порядок звільнення під час війни встановлено Законом № 2220.

Так, внутрішньо переміщена особа, яка не мала можливості припинити трудовий договір (інший вид зайнятості) у зв’язку з неможливістю продовження роботи за таким трудовим договором (іншого виду зайнятості) за попереднім місцем проживання, має право припинити такий трудовий договір в односторонньому порядку, подавши до центру зайнятості за місцем проживання ВПО заяву на ім’я роботодавця про припинення трудового договору.

Центр зайнятості за місцем проживання ВПО у день припинення трудового договору має повідомити про це:

 • роботодавця (будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними);
 • територіальний орган ПФУ;
 • територіальний орган ДПС.  

Тому, якщо там, де ліквідується ТОВ, не йдуть активні бойові дії і це не окупована територія, працівників звільняє у звичайному порядку ліквідаційна комісія або ліквідатор.

Якщо працівники на цей момент перебувають поза місцем роботи, про звільнення їх повідомляють усіма можливими способами. Розрахунок із ними теж бажано провести вчасно (якщо є така можливість).

Якщо ж оформити звільнення не вийшло, внутрішньо переміщені працівники і самі можуть звільнитися за допомогою центру зайнятості. Втім, це не скасовує їх право на проведення з ними остаточного розрахунку.