Головна » Uncategorized » Як отримати індивідуальну податкову консультацію
Uncategorized Консультації

Як отримати індивідуальну податкову консультацію

Поділіться з друзями - підтримайте проект

 Відповідно до ст.52 ПКУ  за зверненням платників податків контролюючі органи надають їм безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом 25 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення контролюючим органом.

Індивідуальна податкова консультація, надана у письмовій формі, обов’язково повинна містити назву – податкова консультація, реєстраційний номер у єдиній базі індивідуальних податкових консультацій, опис питань, що порушується платником податків, з урахуванням фактичних обставин, зазначених у зверненні платника податків, обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання таких норм законодавства.

За вибором платника податків ця консультація надається в усній або письмовій формі. Звернення на отримання податкової консультації у письмовій формі повинно містити:

  1. найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;
  2.  код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
  3.  зазначення, у чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації;
  4.  підпис платника податків;
  5.  дату підписання звернення.

На звернення платника податків, що не відповідають зазначеним вимогам, податкова консультація не надається, а надсилається відповідь у порядку та строки, передбачені Законом України від 2 жовтня 2018 року №393/96-ВР «Про звернення громадян».

Читати по темі:  Чи є штраф за несплату плати за землю вчасно, якщо пізніше було подано уточнюючу декларацію

ДФС


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

червень, 2021

X