Головна » Бухгалтеру » Консультації » Заповнення форми №1ДФ: покрокова інструкція та зразок від ДФС
Консультації

Заповнення форми №1ДФ: покрокова інструкція та зразок від ДФС

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Терміни та порядок подання

Податковий розрахунок за формою №1ДФ подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий податковий розрахунок за календарний рік не подається. Якщо останній день терміну подання податкового розрахунку припадає на вихідний чи святковий день то останнім днем терміну вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день.

Так, до 10 травня включно податкові агенти зобов’язані подати форму №1ДФ за 1 квартал 2016 року (ред.)

Якщо до закінчення граничного строку подання форми №1ДФ податковий агент виявляє помилки в раніше поданому за поточний звітний період розрахунку, він має подати новий розрахунок з виправленими показниками за такий самий звітний період.  Штрафні санкції та адміністративні штрафи в такому разі не застосовуються.

Податковий розрахунок за формою №1ДФ подається в один із таких способів:

  • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо використання електронного цифрового підпису відповідальної особи податкового агента у порядку, визначеному законодавством;
  • на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації;
  • на паперовому носії, якщо кількість рядків у податковому розрахунку не перевищує десяти.

Податковий розрахунок готується у двох примірниках. Один примірник подається до контролюючого органу (ДПІ). Другий — з підписом особи, відповідальної за приймання розрахунку, штампом та проставленим номером порції, отриманим при обов’язковій реєстрації розрахунку в контролюючому органі, повертається податковому агенту.

Подання податкового розрахунку засобами електронного зв’язку в електронній формі здійснюється відповідно до порядку підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку.

 

Куди подається

Податкові агенти – юридичні особи подають форму №1ДФ до органу ДФС за своїм місцезнаходженням або місцезнаходженням її відокремлених підрозділів.

Фізичні особи-підприємці та самозайняті особи – за своєю податковою адресою, тобто місцем проживання, за яким фізособу взято на облік як платника податків.

Подання форми 1ДФ за відокремлені підрозділи. Якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати та сплачувати ПДФО та військовий збір до бюджету, юридична особа за такий підрозділ подає:

  • до ДПІ за своїм місцезнаходженням  — форму №1ДФ у вигляді окремої порції. У ній зазначаються відомості щодо працюючих відокремленого підрозділу;
  • до ДПІ за місцезнаходженням відокремленого підрозділу подає копію податкового розрахунку за формою №1ДФ у вигляді окремої порції.

 

Заповнення форми №1ДФ

Зразок заповнення дивіться тут >>>

Найменування рядка

Пояснення щодо заповнення

Тип податкового розрахунку У реквізиті:
“Звітний” проставляється позначка “х”, якщо подається Податковий розрахунок за звітний період;
“Звітний новий” проставляється позначка “х”, якщо в поданому раніше звітному Податковому розрахунку була допущена помилка і вона виправляється шляхом подання нового Податкового розрахунку до настання граничного терміну його подання;
“Уточнюючий” ставиться позначка “х”, якщо подається уточнюючий Податковий розрахунок (з метою уточнення показників поданого раніше розрахунку пізніше граничного терміну подання) (абз. 3 п. 3.1 Порядку № 4).
Порядок заповнення Звітного нового та Уточнюючого податкових розрахунків однаковий. Звітний новий та Уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі інформації з попередньо поданого Податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються (п. 4.4 Порядку № 4)
податковий номер юридичної особи (податковий номер або серія та номер паспорта самозайнятої фізичної особи) У даному реквізиті зазначається податковий номер юридичної особи – податкового агента, податковий номер або серія та номер паспорта фізичної особи – податкового агента (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), яка подає Податковий розрахунок (абз. 5 п. 3.1 Порядку № 4).
Заповнення клітинок проводиться зліва направо (для юридичних осібдоповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8) (абз. 5 п. 3.1 Порядку № 4)
Звітний період У реквізиті “Звітний період” вказується порядковий номер звітного кварталу і рік.
Звітний період вказується арабськими цифрами (наприклад, 01 2015) (абз. 12 п. 3.1 Порядку № 4)
Працювало за трудовими договорами (контрактами) У реквізиті “Працювало за трудовими договорами (контрактами)”проставляється кількість працівників юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи, які працюють за трудовими договорами (контрактами) у звітному кварталі та яким нараховано дохід (абз. 7 п. 3.1 Порядку № 4).
Якщо протягом звітного періоду кількість працівників змінювалась у зв’язку із прийняттям та звільненням з місця роботи, то в реквізиті “Працювало за трудовими договорами” зазначається максимальна кількість працівників, які фактично працювали за трудовими договорами протягом звітного кварталу (запитання-відповідь за кодом 103.25 з ресурсуБаза податкових знань (“ЗІР”))
Зверніть увагу! До реквізиту “Працювало за трудовими договорами (контрактами)” також включаються зовнішні сумісники, оскільки з ними відповідно до ч. 2 ст. 21 КЗпП укладаються трудові договори (контракти) (запитання-відповідь за кодом 103.25 з ресурсу База податкових знань(“ЗІР”)).
Реквізит “Працювало за трудовими договорами (контрактами)” заповнюється тільки в разі наявності у юридичної особи чи у самозайнятої фізичної особи найманих працівників і тільки для першої порції Податкового розрахунку (абз. 9 п. 3.1 Порядку № 4).
Оскільки Уточнюючий податковий розрахунок подається на підставі інформації з попередньо поданого Податкового розрахунку, при поданні Уточнюючого податкового розрахунку необхідно зазначити номер порції навпроти напису “Порція” та заповнити реквізити “Працювало за трудовими договорами” та “Працювало за цивільно-правовими договорами”.
При поданні уточнюючого податкового розрахунку проставляється той номер порції, який був проставлений у поданому раніше податковому розрахунку (запитання-відповідь за кодом 103.25 з ресурсу База податкових знань (“ЗІР”)).
Працювало за цивільно-правовими договорами У реквізиті “Працювало за цивільно-правовими договорами”зазначається кількість працівників, які працювали у звітному кварталі за договорами цивільно-правового характеру (абз. 8 п. 3.1 Порядку № 4).
Реквізит “Працювало за цивільно-правовими договорами” заповнюєтьсятільки в разі наявності у юридичної особи чи у самозайнятої фізичної особи найманих працівників і тільки для першої порції Податкового розрахунку (абз. 9 п. 3.1 Порядку № 4).
ФОП, які виконували роботи згідно з цивільно-правовими договорами, відповідно до абз. 4 п. 3.3 розд. 3 Інструкції зі статистики кількості працівників до кількості “працюючих за цивільно-правовими договорами” не включаються (запитання-відповідь за кодом 103.25 з ресурсу База податкових знань (“ЗІР”)).
Оскільки Уточнюючий податковий розрахунок подається на підставі інформації з попередньо поданого Податкового розрахунку, при поданні Уточнюючого податкового розрахунку необхідно зазначити номер порції навпроти напису “Порція” та заповнити реквізити “Працювало за трудовими договорами” та “Працювало за цивільно-правовими договорами”.
При поданні уточнюючого податкового розрахунку проставляється той номер порції, який був проставлений у поданому раніше податковому розрахунку (запитання-відповідь за кодом 103.25 з ресурсу База податкових знань (“ЗІР”))
ПОРЦІЯ N У реквізиті “ПОРЦІЯ №” проставляється номер порції (абз. 4 п. 3.1 Порядку № 4).
Податковий розрахунок подається податковими агентами із штатною чисельністю працівників:
до 1000 осіб – єдиним документом на всіх працюючих з обов’язковим заповненням їх податкових номерів або серії та номера паспорта – однією порцією;
більше 1000 осіб – можливе подання Податкового розрахунку кількома порціями, кожна з яких являє собою окремий Податковий розрахунок зі своїм номером порції (п. 2.4 Порядку № 4).
У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, Податковий розрахунок у вигляді окремої порції за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до контролюючого органу за місцезнаходженням такого відокремленогопідрозділу (п. 2.6 Порядку № 4).
Строк подання останньої порції не повинен перевищувативстановленого строку подання податкового розрахунку (п. 2.4 Порядку № 4).
Аркуші окремого податкового розрахунку зшиваються (п. 2.4 Порядку № 4)
Оскільки Уточнюючий податковий розрахунок подається на підставі інформації з попередньо поданого Податкового розрахунку, при поданні Уточнюючого податкового розрахунку необхідно зазначити номер порції навпроти напису “Порція” та заповнити реквізити “Працювало за трудовими договорами” та “Працювало за цивільно-правовими договорами”.
При поданні уточнюючого податкового розрахунку проставляється той номер порції, який був проставлений у поданому раніше податковому розрахунку (запитання-відповідь за кодом 103.25 з ресурсу База податкових знань (“ЗІР”))


Розділ I. Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку

Найменування показника

Номер графи

Пояснення щодо заповнення

 N з/п 1 У графі 1 відображається порядковий номер рядка, що заповнюється (абз. 14 п. 3.1 Порядку № 4)
Податковий номер або серія та номер паспорта 2 У графі 2 відображається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), про яку надається інформація в Податковому розрахунку (абз. 15 п. 3.1 Порядку № 4).

Заповнення клітинок у графі 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта» податкового розрахунку за ф. 1ДФ проводиться зліва направо, пропуски (пробіли) при цьому не допускаються. Мінімальна кількість знаків у даній графі – 8.
Податковому агенту не потрібно у графі 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта» податкового розрахунку за ф. 1ДФ доповнювати зліва направо нулями інформацію про серію та номер паспорта фізичної особи.

Сума нарахованого доходу (грн., коп.) У графі 3а відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів (п. 3.2 Порядку № 4).
У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов’язковимнезалежно від того, виплачені такі доходи чи ні (абз. 2 п. 3.2 Порядку № 4).
Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування ПДФО, суми ЄСВ, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, – обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми ПСП за її наявності (абз. 3 п. 3.2 Порядку № 4).
Сума нарахованого доходу у графі 3а відображається у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками) (абз. 2 п. 3.5 Порядку № 4).
У разі повної та своєчасної виплати заробітної плати за звітний квартал гр. 3 = гр. 3а без вирахування ПДФО, суми ЄСВ, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, – обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми ПСП за її наявності (лист ДПАУ від 10.08.2011 р. № 14496/6/17-0215)
Сума виплаченого доходу (грн., коп.) 3 У графі 3 відображається сума фактично виплаченого фізособі доходу (також без вирахування ПДФО, ЄСВ, страхових внесків до накопичувальних і недержавного пенсійного фондів, суми ПСП) у розрізі ознак доходів і ПСП (п. 3.3 Порядку № 4).
Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни в наступному місяці, повинна бути відображена в податковому розрахунку за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано.Наприклад, до податкового розрахунку за I квартал входить заробітна плата за січень, яка нарахована у січні та виплачена в лютому, за лютий (нарахована у лютому та виплачена в березні), за березень (нарахована в березні та виплачена у квітні) (абз. 2 п. 3.3 Порядку № 4).
Сума виплаченого доходу у графі 3 відображається у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками) (абз. 2 п. 3.5 Порядку № 4).
У разі повної та своєчасної виплати заробітної плати за звітний квартал гр. 3 = гр. 3а без вирахування ПДФО, суми ЄСВ, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, – обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми ПСП за її наявності (лист ДПАУ від 10.08.2011 р. № 14496/6/17-0215)
Сума утриманого податку (грн., коп.) нарахованого У графі 4а відображається сума ПДФО, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого фізособі в розрізі ознак доходу і ПСП (п. 3.4 Порядку № 4).
Сума нарахованого ПДФО у графі 4а відображається у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками) (абз. 2 п. 3.5 Порядку № 4)
Сума утриманого податку (грн., коп.) перерахованого 4 У графі 4 відображається фактична сума перерахованого ПДФО до бюджету (п. 3.5 Порядку № 4).
Сума перерахованого до бюджету ПДФО у графі 4 відображається у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками) (абз. 2 п. 3.5 Порядку № 4)
Сума податку, що перераховується у встановлені терміни до бюджету у наступному місяці, повинна бути відображена в Податковому розрахунку за той період у який входить попередній місяць, за який здійснено перерахування податку.
Наприклад, до графи 4 Податкового розрахунку за I квартал входить сума податку за січень, яка нарахована у січні та перерахована у лютому, за лютий (нарахована у лютому та перерахована у березні), за березень (нарахована у березні та перерахована у квітні) (запитання-відповідь за кодом 103.25 з ресурсу База податкових знань (“ЗІР”)).
Якщо заробітна плата виплачується несвоєчасно (у наступному кварталі), то незважаючи на те, що ПДФО перераховується до бюджету у законодавчо встановлені строки (протягом 30-ти календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходів) сума фактично перерахованого до бюджету податку відображається у графі 4 Податкового розрахунку за наступний квартал (запитання-відповідь за кодом 103.25 з ресурсу База податкових знань(“ЗІР”)).
Ознака доходу 5  У графі 5 зазначається ознака доходу згідно з “Довідником ознак доходів для заповнення ф. № 1ДФ” (п. 3.6 Порядку № 4).
Ознака доходу визначається до нарахованого доходу (у Податковому розрахунку відображаються всі види доходів незалежно від того, підлягають вони оподаткуванню ПДФО чи ні). Якщо доходи виплачуються у звітному кварталі не в повному обсязі і їх остаточна виплата буде здійснюватись у наступних кварталах, ознака доходу в разі виплати повинна вказуватися відповідно до нарахованого в попередньому кварталі доходу (п. 3.6 Порядку № 4).
Щодо кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має. Про кожну ознаку доходу фізособи потрібно заповнювати тільки один рядок з обов’язковим заповненням графи 2, крім випадків, зазначених у пп. 3.7 та 3.8 Порядку № 4 (п. 3.6 Порядку № 4).
Заробітна плата в цілях оподаткування ПДФО – основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати і винагороди, що виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму відповідно до закону (пп. 14.1.48 ПКУ)
Дата прийняття на роботу (дд/мм/рррр) 6 У графі 6 вказується дата прийняття на роботу (число, порядковий номер місяця, рік – наприклад “17.03.2015”) тільки для тих працівників, які були прийняті у звітному кварталі (п. 3.7 Порядку № 4).
Для фізичних осіб, які не змінювали місця роботи у звітному періоді, графи 6 та 7 не заповнюються (п. 3.7 Порядку № 4).
У разі неодноразового прийняття фізичної особи на роботу і її звільнення зроботи у звітному кварталі про таку особу потрібно заповнювати стільки рядків, скільки разів інформація про зміну місця роботи особи зустрічається у звітному кварталі (п. 3.7 Порядку № 4).
Дата звільнення з роботи (дд/мм/рррр) 7 У графі 7 зазначається дата звільнення з роботи (число, порядковий номер місяця, рік – наприклад “17.03.2015”) тільки для тих працівників, які були  звільнені у звітному кварталі (п. 3.7 Порядку № 4).
Для фізичних осіб, які не змінювали місця роботи у звітному періоді, графи 6 та 7 не заповнюються (п. 3.7 Порядку № 4).
У разі неодноразового прийняття фізичної особи на роботу і її звільнення зроботи у звітному кварталі про таку особу потрібно заповнювати стільки рядків, скільки разів інформація про зміну місця роботи особи зустрічається у звітному кварталі (п. 3.7 Порядку № 4)
Ознака подат. соц. пільги 8 У графі 8 відображається ознака податкової соціальної пільги згідно з Довідником ознак податкових соціальних пільг (п. 3.8 Порядку № 4).
Графа 8 заповнюється тільки для фізичних осіб, які мали пільги щодо податку у звітному періоді згідно із законодавством за місцем отримання основного доходу.
За відсутності у фізичної особи пільг у звітному періоді, графа 8прокреслюється (п. 3.8 Порядку № 4).
При заповненні графи 8 слід враховувати ту ознаку пільги, яка відповідає нарахованому доходу.
Допускається наявність кількох рядків з однією ознакою доходу тільки у разі наявності у фізичної особи кількох ознак пільг за такою ознакою доходу (наявність різних пільг у кожному з трьох місяців кварталу) (п. 3.8 Порядку № 4)
Ознака (0, 1) 9 Графа 9 заповнюється тільки для Податкового розрахунку з позначкою “Звітний новий” та “Уточнюючий”:
• для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати “1” – на виключення рядка;
для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати “0” – на введення рядка;
для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію (див. вище) та ввести правильну інформацію (див. вище), тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується “1” – рядок на виключення, а в другому – “0” – рядок на введення (п. 3.9, абз. 3-5 п. 4.4 Порядку № 4).
Рядок “Всього”   У рядку “Всього” розділу I вказується загальна сума:
• нарахованого доходу (за графою 3а);
• виплаченого доходу (за графою 3);
• нарахованого податку (за графою 4а);
• перерахованого податку (за графою 4) (п. 3.10 Порядку № 4).
У разі подання уточнюючого Податкового розрахунку та заповнення рядків на вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації та введення нового або пропущеного рядка підсумковий рядок “Всього” по гр. 3а, 3, 4а та 4 не заповнюється (запитання-відповідь за кодом 103.25 з ресурсуБаза податкових знань (“ЗІР”)).


Розділ II. Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір

Найменування показника

Пояснення щодо заповнення

Оподаткування процентів Рядок “Оподаткування процентів”заповнюється податковими агентами, зокрема банками, кредитними спілками, які у звітному кварталі нараховували доходи у вигляді процентів.
У рядку “Оподаткування процентів” зазначається загальна сума доходу, нарахованого у вигляді процентів, загальна сума нарахованого та перерахованого до бюджету ПДФО (абз. 2 п. 3.11 Порядку № 4).
Суми доходу у вигляді процентів та ПДФО відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками).
Відомості про фізичну особу – платника податку, якій нараховані доходи у вигляді процентів, не зазначаються (абз. 2 п. 3.11 Порядку № 4)
Оподаткування процентів – виключення Рядок “Оподаткування процентів – виключення” призначено для коригування раніше поданої звітності.
У разі подання Податкового розрахунку з відміткою “Звітний новий” чи “Уточнюючий” для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку “Оподаткування процентів – виключення” повторюються показники граф помилкового рядка, а в рядку “Оподаткування процентів” вказуються правильні дані (абз. 8 п. 4.4 Порядку № 4).
Оподаткування виграшів (призів) у лотерею Рядок “Оподаткування виграшів (призів) у лотерею”заповнюється податковими агентами, операторами лотереї, які у звітному кварталі нараховували доходи у вигляді виграшів (призів) у лотерею.
У рядку “Оподаткування виграшів (призів) у лотерею” зазначається загальна сума доходу, нарахованого та виплаченого у вигляді виграшів (призів) у лотерею, загальна сума нарахованого та перерахованого до бюджету ПДФО (абз. 3 п. 3.11 Порядку № 4).
Суми доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею та ПДФО відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками).
Відомості про фізичну особу – платника податку, якій нараховані доходи у вигляді виграшів (призів) у лотерею, не зазначаються (абз. 3 п. 3.11 Порядку № 4)
Оподаткування виграшів (призів) у лотерею – виключення Рядок “Оподаткування виграшів (призів) у лотерею – виключення”призначено для коригування раніше поданої звітності.
У разі подання Податкового розрахунку з відміткою “Звітний новий” чи “Уточнюючий” для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку “Оподаткування виграшів (призів) у лотерею – виключення” повторюються показники граф помилкового рядка, а в рядку “Оподаткування виграшів (призів) у лотерею” вказуються правильні дані (абз. 10 п. 4.4 Порядку № 4).
Військовий збір Рядок “Військовий збір” заповнюється всіма податковими агентами, які у звітному кварталі нараховували доходи, з яких утримується військовий збір.
Перелік доходів, з яких утримується військовий збір, наведено у довіднику “Оподаткування виплат працівникам”
У графі “Загальна сума нарахованого доходу (грн, коп.)” вказується загальна сума нарахованого протягом звітного кварталу всім фізичним особам доходу, з якого утримують військовий збір.
Якщо фізичній особі нараховували неоподатковуваний дохід, який у розділі І відображався окремим рядком з відповідною ознакою доходу, то в розділі ІІ такий дохід не відображають.
У графі “Загальна сума виплаченого доходу (грн, коп.)” вказується загальна сума виплаченого протягом звітного кварталу всім фізичним особам доходу, з якого утримують військовий збір.
Зверніть увагу! Якщо у звітному кварталі фізичним особам нараховувався дохід у вигляді заробітної плати, що була своєчасно виплачена, то показник графи “Загальна сума нарахованого доходу” і показник графи “Загальна сума виплаченого доходу” дорівнюватимуть.
Якщо ж фізичній особі нараховувались доходи, відмінні від заробітної плати, то у графі “Загальна сума виплаченого доходу” вказується фактична виплата доходу (що може відрізнятись від нарахованої виплати).
У графі “Загальна сума утриманого податку, збору (грн, коп.) нарахованого” вказується загальна сума утриманого зі всіх фізичних осіб військового збору протягом звітного кварталу.
У графі “Загальна сума утриманого податку, збору (грн, коп.) перерахованого” вказується загальна сума військового збору, фактично перерахованого до бюджету протягом звітного кварталу (абз. 4 п. 3.11 Порядку № 4).
Зверніть увагу! Якщо у звітному кварталі фізичним особам нараховувався дохід у вигляді заробітної плати, що була своєчасно виплачена, то показник графи “Загальна сума утриманого податку, збору нарахованого” і показник графи “Загальна сума утриманого податку, збору перерахованого” дорівнюватимуть.
Якщо ж фізичній особі нараховувались доходи, відмінні від заробітної плати, то у графі “Загальна сума утриманого податку, збору перерахованого” вказується фактична сплата військового збору (що може відрізнятись від нарахованої суми військового збору).
Суми доходу, з якого утримується військовий збір та військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками).
Відомості про фізичну особу – платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються (абз. 4 п. 3.11 Порядку № 4)
Військовий збір – виключення Рядок “Військовий збір – виключення” призначено для коригування раніше поданої звітності.
У разі подання Податкового розрахунку з відміткою “Звітний новий” чи “Уточнюючий” для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку “Військовий збір – виключення” повторюються показники граф помилкового рядка, а в рядку “Військовий збір” вказуються правильні дані (абз. 12 п. 4.4 Порядку № 4).

Найменування показника

Пояснення щодо заповнення

Кількість рядків (розділ I) У полі “Кількість рядків (розділ І)” вказується кількість заповнених рядків розділу I. При цьому рядок “Всього” до загальної кількості рядків не враховується (абз. 2 п. 3.12 Порядку № 4).
Кількість фізичних осіб (розділ I) У полі “Кількість фізичних осіб (розділ I)” вказується кількість фізичних осіб, на яких подано інформацію (абз. 2 п. 3.12 Порядку № 4).
Кількість сторінок У полі “Кількість сторінок” вказується кількість сторінок Податкового розрахунку (абз. 2 п. 3.12 Порядку № 4).
Дата подання У полі “Дата подання” проставляється дата подання Податкового розрахунку податковим агентом (абз. 9 п. 3.12 Порядку № 4).

Порядок виправлення помилок

Звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки заповнюються однаково. Ці податкові розрахунки подають на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку. В них міститься інформація лише за рядками та реквізитами, які уточнюють. Для заповнення також використовують інформацію з повідомлень про виявлені помилки, які надсилають контролюючі органи до податкового агента.

Алгоритм виправлення помилки в розрахунку за формою №1ДФ визначено в п. 4.4 Порядку №4. Причому порядок виправлення помилок у розділі I та розділі II дещо відрізняється.

Щоб виправити помилки у розділі I:

  • для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеною інформацією потрібно повторити всі графи такого рядка і в графі 9 зазначити «1» – на вилучення рядка;
  • для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і в графі 9 зазначити «0» – на введення рядка;
  • для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно вилучити помилкову інформацію та ввести правильну. Інакше кажучи, потрібно заповнити два рядки, один з яких вилучає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну. Тоді в першому рядку в графі 9 зазначають «1» – рядок на вилучення, а в другому зазначають «0» – рядок на введення.

Виправляти помилки у розділі II набагато простіше. Тут для вилучення помилкової інформації уже передбачено окремий рядок. Тож щоб видалити неправильну інформацію про оподаткування процентів та виграшів (призів) у лотерею, а також про суми військового збору, потрібно попередньо введену помилкову інформацію зазначити у такому рядку, а правильну інформацію навести в рядку без позначки «виключення».


Поділіться з друзями - підтримайте проект
Мітки
X