Головна » Бухгалтеру » Новини законодавства » Ініціативи законотворців » Зміни до Порядку зупинення реєстрації ПН/РК – КМУ
Ініціативи законотворців Держоргани інформують

Зміни до Порядку зупинення реєстрації ПН/РК – КМУ

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Уряд затвердив зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Цим Порядком, зокрема, визначено ознаки, у разі відповідності яким реєстрація податкових накладних не зупиняється.

Аналіз практичного застосування Порядку свідчить про ймовірність штучного використання несумлінними платниками податку таких ознак. Тому з метою упередження безпідставного уникнення зупинки реєстрації податкових накладних, штучного формування податкового кредиту актом скориговано відповідні ознаки.

Це забезпечать підвищення ефективності роботи контролюючих органів, не спричиняючи при цьому додаткового тиску на добросовісний бізнес.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 квітня 2019 р. № 391
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 117
 

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 117 “Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 23, ст. 773, № 90, ст. 2968) зміни, що додаються.

       Прем’єр-міністр України                                                                                                               В. ГРОЙСМАН

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 117

  1. Абзац четвертий пункту 1 постанови після слів “рішення комісій” доповнити словами “регіонального рівня”.
  2. У Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 3:

підпункт 2 після слів і цифр “не перевищує 50 тис. гривень” доповнити словами і цифрами “, сума податку на додану вартість (крім суми податку на додану вартість, сплаченої під час ввезення товарів на митну
територію України), сплачена у попередньому місяці, становить більше
20 тис. гривень”;

абзац перший підпункту 3 замінити абзацами такого змісту:

“3) одночасно виконуються такі умови:

загальна сума податку на додану вартість (крім суми податку на додану вартість, сплаченої під час ввезення товарів на митну територію України), сплачена за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено податкову накладну/розрахунок коригування, платником податку та його відокремленими підрозділами, якими подано податкову накладну/ розрахунок коригування на реєстрацію в Реєстрі, становить більше
400 тис. гривень;

одночасно значення показників D та P, розрахованих у цьому підпункті, мають такі розміри: D > 0,05, P < Pм х 1,4, де:”;

2) у пункті 16

слова “Про електронний цифровий підпис” замінити словами “Про електронні довірчі послуги”;

3) у пункті 23:

абзац другий після слів і цифр “менше 30 млн. гривень” доповнити словами “та які на дату зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Реєстрі не відповідали критеріям ризиковості платника податку”;

абзац третій після слів і цифр “більше 30 млн. гривень включно” доповнити словами “та/або які на дату зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі відповідали критеріям ризиковості платника податку”;

4) пункт 25

виключити;

5) пункт 27

викласти в такій редакції:

“27. Рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Рішення комісії центрального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі може бути оскаржено у судовому порядку.”;

6) у пункті 28:

абзац четвертий після слів і цифр “менше 30 млн. гривень” доповнити словами “та які на дату зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Реєстрі не відповідали критеріям ризиковості платника податку”;

абзац п’ятий після слів і цифр “більше 30 млн. гривень включно” доповнити словами “та/або які на дату зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі відповідали критеріям ризиковості платника податку”;

7) пункт 33

після слів “в електронному кабінеті” доповнити словами і цифрою “, за формою згідно з додатком 4”;

8) пункт 36

після слів “рішення про неврахування таблиці даних платника податку” доповнити словами і цифрами “за формою згідно з додатком 5, яке надсилається платнику податку в порядку, визначеному статтею 42 Кодексу”;

9) у пункті 39

слова “Про електронний цифровий підпис” замінити словами “Про електронні довірчі послуги”;

  1. У Порядку роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

“Комісії контролюючих органів також приймають рішення про врахування або неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, а комісія центрального рівня розглядає скарги на рішення комісій
регіонального рівня, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації.”;

2) абзац третій пункту 17 викласти в такій редакції:

“Засідання комісії контролюючого органу проводиться у разі наявності матеріалів для розгляду.”.

  1. У Порядку розгляду скарг на рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку після слів “рішення комісій” доповнити словами “регіонального рівня”;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Розгляд скарг на рішення комісій регіонального рівня, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації
(далі ― скарги), здійснюється комісією центрального рівня за участю уповноваженої особи Мінфіну (далі ― комісія).”;

3) пункт 2 виключити;

4) у пункті 5 слова “Про електронний цифровий підпис” замінити словами “Про електронні довірчі послуги”, а після слів “в установленому порядку” доповнити словами і цифрою “, за формою згідно з додатком 1”;

5) пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. За результатами розгляду скарги комісія приймає рішення щодо скарги за формою згідно з додатком 2, яке надсилається платнику податку в порядку, визначеному статтею 42 Кодексу.”;

6) у пункті 15 слова “Про електронний цифровий підпис” замінити словами “Про електронні довірчі послуги”;

7) у тексті Порядку слова “комісія ДФС з питань розгляду скарг” в усіх відмінках замінити словом “комісія” у відповідному відмінку;

Більше змін стосовно Додатків(форм) тут

Урядовий портал

34 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект
X