Головна » Для завантаження » Первинні документи » Акт - Будівельний підряд. Бланки документів.
Первинні документи

Акт - Будівельний підряд. Бланки документів.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Примірна форма № КБ-2в

Скачати у форматі Microsoft Word - Бланк
Затверджено
                                                  Наказом Мінрегіонбуду України
                                                  від 04.12.2009 р. № 554
Примірна форма № КБ-2в
_______________________________________________________
                                    (найменування підприємства, організації)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (________________)
Замовник ______________________________________________
                                    (найменування підприємства, організації)
Генпідрядник ___________________________________________
                                    (найменування підприємства, організації)
Субпідрядник ___________________________________________
                                    (найменування підприємства, організації)
Договір N ______ від "___" ___________ 20__ року
Найменування будівництва та його адреса  _________________
_______________________________________________________
Найменування об'єкта ___________________________________
_______________________________________________________
Підстава: договірна ціна
АКТ № _____
приймання виконаних будівельних робіт(*) за ____________ 201_ року
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |Найменування робіт |  Обґрун- |Одиниця|Кількість|Поточна ціна одиниці виміру, | Виконано |Витрати праці  |
|з/п |     і витрат      |  тування |виміру |         |            грн.             |  робіт   | робітнтків-   |
|    |                   |(шифр і N |       |         |-----------------------------|(витрати),|будівельників  |
|    |                   |  позиції |       |         |всього|     у тому числі     |   грн.   |   на обсяг    |
|    |                   |нормативу)|       |         |      |----------------------|          |    робіт,     |
|    |                   |          |       |         |      |заробітна|експлуатація|          |   люд.-год.   |
|    |                   |          |       |         |      |  плата  |  машин та  |          |---------------|
|    |                   |          |       |         |      |         | механізмів |          |Витрати праці  |
|    |                   |          |       |         |      |         |------------|          | робітників,   |
|    |                   |          |       |         |      |         |у тому числі|          |що обслуговують|
|    |                   |          |       |         |      |         | заробітна  |          |    машини,    |
|    |                   |          |       |         |      |         |   плата    |          |на обсяг робіт,|
|    |                   |          |       |         |      |         | машиністів |          |   люд.-год.   |
|----+-------------------+----------+-------+---------+------+---------+------------+----------+---------------|
| 1  |        2          |    3     |   4   |    5    |  6   |    7    |      8     |    9     |      10       |
|----+-------------------+----------+-------+---------+------+---------+------------+----------+---------------|
| 1. |                   |          |       |         |      |         |            |          |               |
|----+-------------------+----------+-------+---------+------+---------+------------+----------+---------------|
| 2. |                   |          |       |         |      |         |            |          |               |
|----+-------------------+----------+-------+---------+------+---------+------------+----------+---------------|
|    |                   |          |       |         |      |         |            |          |               |
|----+-------------------+----------+-------+---------+-----------------------------+----------+---------------|
| I  |Разом прямі витрати|          | грн.  |         |                             |          |               |
|----+-------------------+----------+-------+---------|                             |----------+---------------|
|    |у тому числі:      |          |       |         |                             |          |               |
|----+-------------------+----------+-------+---------|                             |----------+---------------|
|    |вартість           |          | грн.  |         |                             |          |               |
|    |матеріалів,        |          |       |         |                             |          |               |
|    |виробів та         |          |       |         |                             |          |               |
|    |конструкцій        |          |       |         |                             |          |               |
|----+-------------------+----------+-------+---------|                             |----------+---------------|
|    |заробітна плата    |          | грн.  |         |                             |          |               |
|----+-------------------+----------+-------+---------|                             |----------+---------------|
|    |вартість           |          | грн.  |         |                             |          |               |
|    |експлуатації       |          |       |         |                             |          |               |
|    |машин              |          |       |         |                             |          |               |
|----+-------------------+----------+-------+---------|                             |----------+---------------|
| II |Загальновиробничі  |          | грн.  |         |                             |          |               |
|    |витрати            |          |       |         |                             |          |               |
|----+-------------------+----------+-------+---------|                             |----------+---------------|
|III |Кошти на зведення  |          | грн.  |         |                             |          |               |
|    |та розбирання      |          |       |         |                             |          |               |
|    |тимчасових         |          |       |         |                             |          |               |
|    |будівель і споруд  |          |       |         |                             |          |               |
|----+-------------------+----------+-------+---------|                             |----------+---------------|
| IV |Додаткові витрати  |          | грн.  |         |                             |          |               |
|    |при виконанні      |          |       |         |                             |          |               |
|    |будівельно-        |          |       |         |                             |          |               |
|    |монтажних робіт у  |          |       |         |                             |          |               |
|    |зимовий (літній)   |          |       |         |                             |          |               |
|    |період             |          |       |         |                             |          |               |
|----+-------------------+----------+-------+---------|                             |----------+---------------|
|    |Разом вартість     |          | грн.  |         |                             |          |               |
|    |будівельно-        |          |       |         |                             |          |               |
|    |монтажних робіт    |          |       |         |                             |          |               |
|    |(I+II+III+IV)      |          |       |         |                             |          |               |
|----+-------------------+----------+-------+---------|                             |----------+---------------|
| V  |Інші супутні       |          | грн.  |         |                             |          |               |
|    |витрати            |          |       |         |                             |          |               |
|----+-------------------+----------+-------+---------|                             |----------+---------------|
|    |Разом (I+II+III+IV)|          | грн.  |         |                             |          |               |
|----+-------------------+----------+-------+---------|                             |----------+---------------|
| VI |Прибуток           |          | грн.  |         |                             |          |               |
|----+-------------------+----------+-------+---------|                             |----------+---------------|
|VII |Адміністративні    |          | грн.  |         |                             |          |               |
|    |витрати            |          |       |         |                             |          |               |
|----+-------------------+----------+-------+---------|                             |----------+---------------|
|VIII|Кошти на покриття  |          | грн.  |         |                             |          |               |
|    |ризику             |          |       |         |                             |          |               |
|----+-------------------+----------+-------+---------|                             |----------+---------------|
|    |Разом (I+II+III+IV+|          | грн.  |         |                             |          |               |
|    |V+VI+VII+VIII)     |          |       |         |                             |          |               |
|----+-------------------+----------+-------+---------|                             |----------+---------------|
| IX |Податки, збори,    |          | грн.  |         |                             |          |               |
|    |обов'язкові        |          |       |         |                             |          |               |
|    |платежі,           |          |       |         |                             |          |               |
|    |встановлені чинним |          |       |         |                             |          |               |
|    |законодавством     |          |       |         |                             |          |               |
|    |і не враховані     |          |       |         |                             |          |               |
|    |складовими         |          |       |         |                             |          |               |
|    |вартості           |          |       |         |                             |          |               |
|    |будівництва        |          |       |         |                             |          |               |
|    |(без ПДВ)          |          |       |         |                             |          |               |
|----+-------------------+----------+-------+---------|                             |----------+---------------|
|    |Разом (I+II+III+IV+|          | грн.  |         |                             |          |               |
|    |V+VI+VII+VIII+IX)  |          |       |         |                             |          |               |
|----+-------------------+----------+-------+---------|                             |----------+---------------|
| X  |Податок на додану  |          | грн.  |         |                             |          |               |
|    |вартість           |          |       |         |                             |          |               |
|----+-------------------+----------+-------+---------|                             |----------+---------------|
|    |Всього за актом    |          | грн.  |         |                             |          |               |
-------------------------------------------------------                             ----------------------------
_______________
(*) Будівельні роботи - це будівельні, монтажні, пусконалагоджувальні та інші роботи, що виконуються під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту будівель та споруд.
М.П.                       Здав Генпідрядник (Субпідрядник)     __________        ___________          "___" __________ 201_ року
                                                                                                                                (підпис)                            (П.І.Б.)
М.П.                       Прийняв Замовник (Генпідрядник)     __________        ___________          "___" __________ 201_ року
                                                                                                                                (підпис)                           (П.І.Б.)

Акт приймальної комісії

ДОДАТОК Б (обов'язковий)

Читати по темі:  Додаток 17 до Порядку №1232. АКТ розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання
   

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова комісії _____________________________

_________________________________________

_________________________________________

"___" _____________ 201_ р.

    АКТ № ____

приймальної комісії

    Приймальна комісія, призначена наказом ______________________________________________ від "___" ___________ 201_ р. № ________ розглянула ___________________________________________________ зразок (партію) продукції _________________________________________________________________________, технічну документацію, подані ______________________________________________________ та результати приймальних випробувань, здійснених ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________     Вважає: 1.Розроблена продукція відповідає (не відповідає) умовам ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ 2.Основні показники продукції відповідають _______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________     Рекомендує : 1.Продукцію _________________________________________________________________________________________ 2.Документи _________________________________________________________________________  до затвердження. 3.Зразок-еталон ______________________________________________________________________________________ 4.Установочну серію __________________________________________________________________________________ 5.Виявлені недоліки продукції  __________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________  усунути.     Додатки: Протокол приймальних випробувань від “___” _______ 201_ р. додається і є невід'ємною частиною приймального акту.       Члени робочої комісії:   _______________________ /______________________/ (підпис)   _______________________ /______________________/ (підпис)   _______________________ /______________________/ (підпис)

АКТ робочої комісії про прийняття устаткування після комплексного  випробування

м. __________________                                                                                                         "___" ____________201_ р.

      Робоча комісія, яка призначена _________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (назва організації-замовника (забудовника), яка призначила робочу комісію )

рішенням від "___" ___________ 201_ р. № ______ у складі: голови - представника замовники (забудовника) ___________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

членів комісії – представників генерального підрядчика ______________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

субпідрядних (монтажних) організацій  ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

експлуатаційної організації  ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

генерального проектувальника  _________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

органів Державного пожежного нагляду  __________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

органів по охороні праці  _______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

органів Державної екологічної інспекції ___________________________________________________________________
Читати по темі:  Наказ МінСоцПолітики № 848 від 17.08.2015 р.
____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

органів Державної інспекції по ефективному використанню газу  ______________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

    ВСТАНОВИЛА: 1.Устаткування  ______________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (назва устаткування, технологічної лінії, установки, агрегату (при необхідності вказується в додатку до акта)

змонтоване в ________________________________________________________________________________________

(назва будівлі, споруди, цеху)

який входить до складу ________________________________________________________________________________

(назва підприємства, його черги, пускового комплексу)

пройшло комплексне випробування, включаючи необхідні пусконалагоджувальні роботи разом з комунікаціями з "___" ___________ 201_ р. по "___" ___________ 201_ р. протягом __________________________________ (дні або години) у відповідності з встановленим замовником порядком і за  ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (назва документу, по якому здійснювалось комплексне випробування)

2.Комплексне випробування, включаючи необхідні пусконалагоджувальні роботи, виконано ________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (назва організації-замовника пусконалагоджувальної організації)

3.Дефекти проектування, виготовлення і монтажу устаткування (при необхідності вказується в додатку до акта), які виявлені у процесі комплексного випробування, а також недоробки: ___________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ усунені. 4.В процесі комплексного випробування виконані додаткові роботи, вказані в додатку № ____ до акта.     Рішення робочої комісії: Устаткування, яке пройшло комплексне випробування, вважати готовим до експлуатації і випуску продукції (надання послуг), передбаченої проектом в обсязі, що відповідає нормам освоєння проектних потужностей в початковий період, і прийнятим з "___" ___________ 201_ р. для пред'явлення державній приймальній комісії для прийняття в експлуатацію.       Голова робочої комісії:   _______________________ /______________________/ (підпис)     Члени робочої комісії:   _______________________ /______________________/ (підпис)   _______________________ /______________________/ (підпис)   _______________________ /______________________/ (підпис)   _______________________ /______________________/ (підпис)   _______________________ /______________________/ (підпис)   _______________________ /______________________/ (підпис)  

АКТ робочої комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування

м. __________________                                                                                                         "___" ____________201_ р.

      Робоча комісія, яка призначена _________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (назва організації-замовника (забудовника), яка призначила робочу комісію)

рішенням від "___" ___________ 201_ р. № _______ у складі: голови - представника замовники (забудовника) ___________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

членів комісії – представників генерального підрядчика ______________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

субпідрядних (монтажних) організацій  ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

експлуатаційної організації _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

генерального проектувальника  _________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

органів Державного пожежного нагляду ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

органів по охороні праці _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

органів Державної екологічної інспекції ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

органів Державної інспекції по ефективному використанню газу  ______________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

    ВСТАНОВИЛА: 1.Генеральним підрядчиком  ___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (назва організації та її відомча належність)

пред'явлено для прийняття наступне устаткування ________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (перелік устаткування та його коротка характеристика (при необхідності перелік, вказується в додатку)

змонтоване в ________________________________________________________________________________________

(назва будівлі, споруди, цеху)

який входить до складу ________________________________________________________________________________

(назва підприємства, його черги, пускового комплексу)

2.Монтажні роботи виконані ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (назва монтажних організацій та їх відомча належність)

3.Проектна документація розроблена ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (назва проектних організацій та їх відомча належність, номери креслень і дати їх складання)

4.Дата початку монтажних робіт: "___" ___________ 201_ р. Дата закінчення монтажних робіт: "___" ___________ 201_ р. Робочою комісією проведені додаткові випробування устаткування (крім випробувань, які зафіксовані у виконавчій документації, що подана генпідрядником); ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (назва випробувань)

  Рішення робочої комісії: Роботи по монтажу пред'явленого устаткування виконані згідно з проектом, стандартами, будівельними нормами, технічними умовами і відповідають вимогам прийняття для його комплексного випробування. Пред'явлене до прийняття устаткування, вказане в пункті 1 цього акта, вважати прийнятим з "___" ___________ 201_ р. для комплексного випробування.       Голова робочої комісії:   _______________________ /_________________________/ (підпис)     Члени робочої комісії:   _______________________ /_________________________/ (підпис) _______________________ /_________________________/ (підпис) _______________________ /_________________________/ (підпис) _______________________ /_________________________/ (підпис) _______________________ /_________________________/ (підпис) _______________________ /_________________________/ (підпис) _______________________ /_________________________/ (підпис) _______________________ /_________________________/ (підпис) _______________________ /_________________________/ (підпис) _______________________ /_________________________/ (підпис)      
ЗДАЛИ
Представники генерального підрядчика і субпідрядних організацій (забудовника) _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ ПРИЙНЯЛИ   Представники замовника _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________    

АКТ робочої комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта для пред'явлення державній приймальній комісії

м. __________________                                                                                                         "___" ____________201_ р.

      Робоча комісія, яка призначена _________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (назва організації-замовника (забудовника), яка призначила робоча комісію)

рішенням від "___" _________ 201_ р. № ______ у складі: голови-представника замовника (забудовника) ____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

членів комісії - представників: генерального підрядника ______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

субпідрядних (монтажних) організацій  ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

експлуатаційної організації  ____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

генерального проектувальника  _________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ (прізвище, ім’я та по-батькові, посада) органів Державного пожежного нагляду  __________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів по охороні праці  _______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів Державної інспекції по ефективному використанню газу  ______________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів Державної екологічної інспекції (по об'єктах промислового призначення)  _________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

профспілкові організації  _______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

  Керуючись правилами, що викладені в ДБН А.3.1.-3-94.  

ВСТАНОВИЛА:

1.Генеральним підрядчиком ____________________________________________________________________________

(назва організації та її відомча належність)

пред'явлено для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом __________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (назва об'єкта)

2.Будівництво здійснювалось генеральним підрядчиком, який виконав  ________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (види робіт)

та його субпідрядними організаціями ____________________________________________________________________

(назва організації та її відомча належність)

які виконали  ________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (види робіт)

3.Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена проектними організаціями ______________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (назва організації та їх відомча належність)

4.Будівництво здійснювалось за проектом ________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (номер проекту, номер серії (за типовими проектами))

5.Проектно-кошторисна документація затверджена ________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (назва органу, який затвердив документацію на об'єкт в цілому)

"___" _________ 201_ р. № _______. 6.Будівельно-монтажні роботи виконувались в терміни: початок робіт "___" _________ 201_ р. закінчення робіт "___" _________ 201_ р. 7.Робочою комісією пред'явлена документація ____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (перелік документів згідно з п 2.7 ДБН А.3.1-3-94 чи номер додатку до акта)

Вказані документи є обов'язковим додатком до цього акта. 8.Об'єкт має такі показники: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість і т.п.)

9.Технологічні та архітектурно-будівельні рішення по об'єкту характеризуються такими даними:  ___________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (короткі технічні характеристики по плануванню, кількості поверхів, основних

матеріалах і конструкціях, інженерному і технологічному устаткуванню)

10.Устаткування встановлено згідно з актами про його прийняття після індивідуального та комплексного випробування і прийняття його робочими комісіями (перелік актів наведений в додатку № ____ до цього акта) в кількості: по проекту _____ (______________________) одиниць; фактично _____ (______________________) одиниць. 11.Заходи по охороні праці, забезпеченню вибухобезпеки, пожежобезпеки, охороні навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи, передбачені проектом __________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (відомості про виконання)

Характеристика заходів наведена в додатку № ____ до акта. 12.Виявлені дефекти і недоробки повинні бути усунені в терміни, вказані в додатку № ____ до акта. 13.Кошторисна вартість по затвердженій проектно-кошторисній документації: всього ________ гривень (___________________ гривень _____ копійок), в тому числі: будівельно-монтажних робіт ________ гривень (___________________ гривень _____ копійок), устаткування, інструменту, інвентаря ________ гривень (___________________ гривень _____ копійок).     Рішення робочої комісії: ____________________________________________________________________________________________________

 (назва об'єкта)

вважати прийнятим від генерального підрядчика і готовим до пред'явлення державній приймальній комісії.       Голова робочої комісії:   _______________________ /_________________________/ (підпис)     Члени робочої комісії:   _______________________ /_________________________/ (підпис) _______________________ /_________________________/ (підпис) _______________________ /_________________________/ (підпис) _______________________ /_________________________/
Читати по темі:  Три схемы оплаты труда для строителей
(підпис)

АКТ робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом будівлі (споруди, приміщення)

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові,

__________________________________

посада особи, яка затвердила акт)

"___" __________ 201_ р.

     

АКТ

робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом будівлі (споруди, приміщення)

м. __________________                                                                                                         "___" ____________201_ р.

      Робоча комісія, яка призначена _________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(назва організації замовника (забудовника), яка призначила робочу комісію)

рішенням від "___" __________ 201_ р. № ______ у складі: голови - представника замовника (забудовника) ___________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

членів комісії - представників: генерального підрядчика  ______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

субпідрядних (монтажних) організацій  ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

експлуатаційної організації _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

генерального проектувальника  _________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

органів Державного пожежного нагляду ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

органів по охороні праці _______________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

органів Державної інспекції по ефективному використанню газу  ______________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

органів Державної екологічної інспекції (по об'єктах промислового призначення) _________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

профспілкової організації ______________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

керуючись правилами, які викладені в ДБН А.3.1-3-94,     ВСТАНОВИЛА: 1.Генеральним підрядчиком ____________________________________________________________________________

(назва організації та її відомча належність)

пред'явлено до прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом  __________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (назва будівлі, споруди, приміщення),

який входить до складу ________________________________________________________________________________

(назва об'єкта)

2.Будівництво виконано на підставі рішення (постанови, розпорядження, наказу) від "___" __________ 201_ р. № _____ ____________________________________________________________________________________________________

 (назва органу, який виніс рішення)

3.Будівництво здійснювалось генеральним підрядчиком, який виконав  ________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (види робіт)

та субпідрядними організаціями  ________________________________________________________________________

(назва організації та її відомча належність)

які виконали _________________________________________________________________________________________

(види робіт)

4.Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена проектними організаціями ______________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (назва проектних організацій та їх відомча належність)

5.Будівництво здійснювалось за проектом ________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (номер проекту, номер серії (за типовими проектами)

6.Проектно-кошторисна документація затверджена  ________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (назва органу, який затвердив проектно-кошторисну документацію на об'єкт в цілому)

"___" __________ 201_ р. № ______. 7.Будівельно-монтажні роботи виконувались у терміни: початок "___" __________ 201_ р. закінчення "___" __________ 201_ р. при тривалості будівництва, місяців: за нормою або за ПОБ  ________________________________________________________________________________ фактично  ___________________________________________________________________________________________ 8.Робочій комісії надана така документація: _______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (перелік документів відповідно з п. 2.7 ДБН А.3.1-3-94 або номер додатку до акта)

9.Подана до прийняття в експлуатацію будівля, споруда, приміщення має такі основні показники: __________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість і т. п.)

10.Технологічні та архітектурно-будівельні рішення по будівлі, споруді, приміщенню характеризуються такими даними: ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (стислі технічні характеристики по плануванню, кількості поверхів, основних матеріалах та

конструкціях, інженерному та технологічному устаткуванню) 11.Устаткування встановлено згідно з актами про його прийняття після індивідуального та комплексного випробування робочими комісіями (перелік актів наведений у додатку № ____ до цього акта) у кількості: згідно з проектом ____________________________________________________________________________________. фактично ___________________________________________________________________________________________. 12.Заходи по охороні праці, забезпеченню вибухобезпеки, пожежобезпеки, охороні навколишнього природного середовища та антисейсмічні заходи, передбачені проектом: ________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (відомості про виконання)

 

Характеристика заходів наведена у додатку № ____ до акта. 13.Зовнішні надвірні комунікації холодного та гарячого водопостачання, каналізації. теплопостачання, газопостачання, енергозабезпечення та зв'язку забезпечують нормальну експлуатацію будівлі, споруди, приміщення та прийняті міськими експлуатаційними організаціями. Перелік довідок міських експлуатаційних організацій наведений у додатку № ____ до акта. 14.Недоробки та дефекти усунені. 15.Кошторисна вартість за затвердженою проектно-кошторисною документацією: всього ________ гривень (___________________ гривень _____ копійок), у тому числі: будівельно-монтажних робіт ________ гривень (___________________ гривень _____ копійок), устаткування, інструменту та інвентаря ________ гривень (___________________ гривень _____ копійок). 16.Кошторисна вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію ________ гривень (_________________ гривень _____ копійок), у тому числі: будівельно-монтажних робіт ________ гривень (_________________ гривень _____ копійок), устаткування, інструменту та інвентаря ________ гривень (_________________ гривень _____ копійок).     Рішення робочої комісії: пред'явлене до прийняття _________________________________________________________________________

(назва будівлі, споруди, приміщення)

  ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ.     Голова робочої комісії   _____________________ /_____________________________/     Члени робочої комісії   _____________________ /_____________________________/   _____________________ /_____________________________/   _____________________ /_____________________________/   _____________________ /_____________________________/   _____________________ /_____________________________/   _____________________ /_____________________________/   _____________________ /_____________________________/

АКТ державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта

ЗАТВЕРДЖЕНО

______________________________________

(дата ти номер рішення (наказу, постанови та ін.)

______________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові і посада особи,

______________________________________

яка підписала рішення (наказ, постанова та ін.)

     

АКТ

державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію

закінченого будівництвом об'єкта

    від "__" ________ 201 _ р. ______________________________________ (місцезнаходження об'єкта)     Державна приймальна комісія, яка призначена рішенням (наказом, постановою, та ін.) від "___" ________ 201_ р. № __ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (назва органу, який призначив комісію)

у складі: голови ______________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

членів комісії - представників: замовника (забудовника) ______________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

експлуатаційної організації  ____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

генерального підрядчика ______________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

генерального проектувальника  _________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

органів Державного архітектурно-будівельного контролю  ____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

органів Державного пожежного нагляду ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

органів по охороні праці _______________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

органів Державної інспекції по ефективному використанню газу  ______________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

органів Державної екологічної інспекції  ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

виконкомів місцевих Рад народних депутатів  ______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

профспілкової організації  ______________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

банку,який фінансує (по об'єктах промислового призначення)  ________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

органів по регулюванню використання та охороні водоймищ (по об'єктах промислового призначення) _______________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

керуючись правилами, які викладені в ДБН А.3.1-3-94  

ВСТАНОВИЛА:

1.Замовником (підрядчиком разом з замовником) __________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (назва організації та її відомча належність)

пред'явлений до прийняття в експлуатацію  ______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (назва об'єкта, вид будівництва (нове, розширення, реконструкція, технічне переозброєння)

за адресою:  _________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (область, район, населений пункт, мікрорайон, квартал, вулиця, номер будинку (корпусу))

2.Будівництво здійснено на підставі рішення (наказу, постанови та ін.) від "___" ____________ 201_ р. № ____________ ____________________________________________________________________________________________________

 (назва органу, який виніс рішення)

згідно з дозволом на виконання будівельно-монтажних робіт від "___" ____________ 201_ р. № ____________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (назва органу Держархбудконтролю, який видав дозвіл)

3.Будівництво здійснено генеральним підрядчиком _________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (назва організації та її відомча належність)

який виконав  ________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (види робіт )

із субпідрядними організаціями  _________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (назва організацій та їх відомча належність, види робіт, які виконані кожною організацією (при

кількості організацій більше трьох перелік їх наводиться в додатку № ____ до акта)

4.Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена генеральним проектувальником _________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (назва організації та її відомча належність)

який виконав  ________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (назва частин або розділів документації)

та субпідрядними організаціями  ________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (назва організацій, їх відомча належність та виконані частини і розділи документації (при кількості

організацій більше трьох перелік їх наводиться в додатку № ___ до акта)

5.Вихідні дані для проектування видані ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (назва науково-дослідних та вишукувальних організацій, їх відомча належність, тематика вихідних

даних (при кількості організацій більше трьох перелік їх наводиться в додатку ... до акта)

6.Будівництво здійснювалось за проектом (типовим, індивідуальним, повторного застосування)  ___________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (номер проекту, номер серії (за типовими проектами) для індивідуального проекту по об'єктах житлово-цивільного

призначеним, вказується назва органу, який дозволив застосування такого проекту)

7.Проектно-кошторисна документація затверджена  ________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (назва органу, який затвердив (перезатвердив) документацію на об'єкт (чергу, пусковий комплекс)

"___" ____________ 201_ р. № ______. 8.Будівельно-монтажні роботи здійснено в терміни: початок робіт "___" ____________ 201_ р. закінчення робіт "___" ____________ 201_ р. при тривалості будівництва, місяців: за нормою або за ПОБ ________________________________________________________________________________, фактично ___________________________________________________________________________________________. 9.Державній приймальній комісії представлена документація:  ________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (перелік документів у відповідності з п.п. 2.7, 2.10 ДБН А.3.1-3-94 або номер додатку до акта)

Вказані документи є обов'язковим додатком до цього акта. 10.Пред'явлений до прийняття в експлуатацію об'єкт (для всіх об'єктів, крім житлових будинків) має такі основні показники потужності, продуктивності, виробничої площі, протяжності, місткості, обсягу, пропускної здатності, провізної здатності, кількості робочих місць і т.п. (заповнюється по всіх об'єктах в одиницях вимірювання відповідно до цільової продукції або основних видах послуг):  

 Потужність,

продуктивність і т.п.

Одиниця виміру

За проектом

Фактично

загальна (з урахуванням раніше прийнятих)

в тому числі пускового комплексу або черги

загальна (з урахуванням раніше прийнятих)

в тому числі пускового комплексу або черги

    Випуск продукції (надання послуг), яка передбачена проектом в обсязі, що відповідає нормам освоєння проектних потужностей в початковий період _______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (факт початку випуску продукції із зазначенням обсягу)

Пред'явлений до прийняття в експлуатацію житловий будинок (для житлових будинків) має такі показники:  

Показники

Одиниця

виміру

За проектом

Фактично

 Загальна площа

м2

 Кількість поверхів

поверх

 Загальний будівельний обсяг

м2

 в тому числі підземної частини

м2

 Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих

м2

   

За проектом

Фактично

Кількість квартир

площа квартир,

м2

Кількість квартир

площа квартир,

м2

загальна

житлова

загальна

житлова

 Всього квартир
 в тому числі:
 однокімнатних
 двокімнатних
 трикімнатних
 чотирикімнатних і більше
    11.Технологічні та архітектурно-будівельні рішення по об'єкту мають такі дані: __________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (короткі технічні характеристики по особливостях його розміщення, по плануванню кількості поверхів, основних

матеріалах і конструкціях, інженерному та технологічному устаткуванню)

12.На об'єкті встановлено передбачене проектом устаткування в кількості згідно з актами про його прийняття після індивідуального та комплексного випробування (перелік вказаних актів наведений в додатку № ____ до цього акта). 13.Заходи по охороні праці, забезпеченню вибухобезпеки, пожежобезпеки, охороні навколишнього природного середовища та антисейсмічні заходи, передбачені проектом,  ________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (відомості про виконання)

Характеристика заходів наведена в додатку № ____ до акта. 14.Зовнішні надвірні комунікації холодного та гарячого водопостачання, каналізації, теплопостачання, газопостачання, енергопостачання та зв'язку забезпечують нормальну експлуатацію об'єкта та прийняті міськими експлуатаційними організаціями. Перелік довідок міських експлуатаційних організацій наведений в додатку № ____ до акта. 15.Недоробки та дефекти, які виявлені робочою комісією, ліквідовані. 16.Роботи по озелененню, влаштуванню верхнього покриття під'їзних доріг до будівель, тротуарів, господарчих, ігрових та спортивних майданчиків, а також оздобленню фасадів будівель повинні бути виконані:  

Види робіт

Одиниці виміру

Обсяг робіт

Термін виконання

  17.Кошторисна вартість за затвердженою проектно-кошторисною документацією: всього ________ гривень (___________________ гривень _____ копійок), у тому числі: базисна вартість будівельно-монтажних робіт ________ гривень (___________________ гривень _____ копійок), устаткування, інструменту та інвентаря ________ гривень (___________________ гривень _____ копійок). 18.Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію: ________ гривень (___________________ гривень _____ копійок), у тому числі: вартість будівельно-монтажних робіт ________ гривень (___________________ гривень _____ копійок), вартість устаткування, інструменту та інвентаря ________ гривень (___________________ гривень _____ копійок).       Рішення державної приймальної комісії: Пред'явлений до прийняття ________________________________________________________________________

(назва об'єкта)

  ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ.     Голова державної приймальної комісії   _____________ /_____________________________/     Члени державної приймальної комісії   _____________ /_____________________________/   _____________ /_____________________________/   _____________ /_____________________________/   _____________ /_____________________________/   _____________ /_____________________________/   _____________ /_____________________________/   _____________ /_____________________________/   _____________ /_____________________________/   _____________ /_____________________________/   _____________ /_____________________________/      

АКТ державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта до експлуатації

    "___" ___________ 201_ р.    

___________________________________________________________________________

(місцезнаходження об'єкта)

    Державна технічна комісія, призначена  __________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(назва органу, який призначив державну технічну комісію)

рішенням від "___" ___________ 201_ р. № __________ на підставі п.3.1 ДБН А.3.1-3-94, у складі: голови - представника органу, який призначив комісію ______________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

членів комісії - представників: замовника  __________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

організації, яка виконувала будівництво (підрядчика) ________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

генерального проектувальника _________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

органів пожежного нагляду _____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

органів по охороні праці _______________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

органів Державної інспекції з ефективного використання газу _________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

органів Державної екологічної інспекції ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

інших зацікавлених органів нагляду і організацій ___________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

ВСТАНОВИЛА:

1.Державній технічній комісії пред'явлений закінчений будівництвом ___________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

 (назва та належність об'єкта)

збудований згідно з дозволом на виконання будівельно-монтажних робіт, виданого  ______________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(назва органу Держархбудконтролю)

від "___" ___________ 201_ р. № ______. 2.Оглядом об'єкта встановлено, що будівельно-монтажні роботи виконані згідно з державними будівельними нормами. 3.Порушень вимог органів Державного архітектурно-будівельного контролю, Державного санітарно-епідеміологічного, пожежного нагляду та органів Держнаглядохоронраці при будівництві не встановлено. 4.Об'єкт має такі показники: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(потужність, продуктивність, площа і т.п.)

  Рішення державної технічної комісії 1.__________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(назва об'єкта)

готовий до введення в експлуатацію. 2.Цей акт може служити підставою для реєстрування у відповідних органах об'єкта як колективної або приватної власності юридичних і фізичних осіб, а також у державних органах статистики.       Голова державної технічноїкомісії                            _____________ /_____________________________/     Члени державної технічноїкомісії   _____________ /_____________________________/   _____________ /_____________________________/   _____________ /_____________________________/   _____________ /_____________________________/   _____________ /_____________________________/   _____________ /_____________________________/   _____________ /_____________________________/   _____________ /_____________________________/   _____________ /_____________________________/   _____________ /_____________________________/        

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Пошук від Google

Наша розсилка

Приєднуйся до Нас

Події

Відео тижня

«Чому перш за все слід визначатися зі своїми страхами, а потім вже з цілями», Тім Ферріс

Inline
Inline