Головна » Для завантаження » Первинні документи » Акт – Будівельний підряд. Бланки документів.
Первинні документи

Акт – Будівельний підряд. Бланки документів.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Примірна форма № КБ-2в

Скачати у форматі Microsoft Word – Бланк

Затверджено
                                                  Наказом Мінрегіонбуду України
                                                  від 04.12.2009 р. № 554
Примірна форма № КБ-2в
_______________________________________________________
                                    (найменування підприємства, організації)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (________________)
Замовник ______________________________________________
                                    (найменування підприємства, організації)
Генпідрядник ___________________________________________
                                    (найменування підприємства, організації)
Субпідрядник ___________________________________________
                                    (найменування підприємства, організації)
Договір N ______ від “___” ___________ 20__ року
Найменування будівництва та його адреса  _________________
_______________________________________________________
Найменування об’єкта ___________________________________
_______________________________________________________
Підстава: договірна ціна
АКТ № _____
приймання виконаних будівельних робіт(*) за ____________ 201_ року
—————————————————————————————————————-
| N  |Найменування робіт |  Обґрун- |Одиниця|Кількість|Поточна ціна одиниці виміру, | Виконано |Витрати праці  |
|з/п |     і витрат      |  тування |виміру |         |            грн.             |  робіт   | робітнтків-   |
|    |                   |(шифр і N |       |         |—————————–|(витрати),|будівельників  |
|    |                   |  позиції |       |         |всього|     у тому числі     |   грн.   |   на обсяг    |
|    |                   |нормативу)|       |         |      |———————-|          |    робіт,     |
|    |                   |          |       |         |      |заробітна|експлуатація|          |   люд.-год.   |
|    |                   |          |       |         |      |  плата  |  машин та  |          |—————|
|    |                   |          |       |         |      |         | механізмів |          |Витрати праці  |
|    |                   |          |       |         |      |         |————|          | робітників,   |
|    |                   |          |       |         |      |         |у тому числі|          |що обслуговують|
|    |                   |          |       |         |      |         | заробітна  |          |    машини,    |
|    |                   |          |       |         |      |         |   плата    |          |на обсяг робіт,|
|    |                   |          |       |         |      |         | машиністів |          |   люд.-год.   |
|—-+——————-+———-+——-+———+——+———+————+———-+—————|
| 1  |        2          |    3     |   4   |    5    |  6   |    7    |      8     |    9     |      10       |
|—-+——————-+———-+——-+———+——+———+————+———-+—————|
| 1. |                   |          |       |         |      |         |            |          |               |
|—-+——————-+———-+——-+———+——+———+————+———-+—————|
| 2. |                   |          |       |         |      |         |            |          |               |
|—-+——————-+———-+——-+———+——+———+————+———-+—————|
|    |                   |          |       |         |      |         |            |          |               |
|—-+——————-+———-+——-+———+—————————–+———-+—————|
| I  |Разом прямі витрати|          | грн.  |         |                             |          |               |
|—-+——————-+———-+——-+———|                             |———-+—————|
|    |у тому числі:      |          |       |         |                             |          |               |
|—-+——————-+———-+——-+———|                             |———-+—————|
|    |вартість           |          | грн.  |         |                             |          |               |
|    |матеріалів,        |          |       |         |                             |          |               |
|    |виробів та         |          |       |         |                             |          |               |
|    |конструкцій        |          |       |         |                             |          |               |
|—-+——————-+———-+——-+———|                             |———-+—————|
|    |заробітна плата    |          | грн.  |         |                             |          |               |
|—-+——————-+———-+——-+———|                             |———-+—————|
|    |вартість           |          | грн.  |         |                             |          |               |
|    |експлуатації       |          |       |         |                             |          |               |
|    |машин              |          |       |         |                             |          |               |
|—-+——————-+———-+——-+———|                             |———-+—————|
| II |Загальновиробничі  |          | грн.  |         |                             |          |               |
|    |витрати            |          |       |         |                             |          |               |
|—-+——————-+———-+——-+———|                             |———-+—————|
|III |Кошти на зведення  |          | грн.  |         |                             |          |               |
|    |та розбирання      |          |       |         |                             |          |               |
|    |тимчасових         |          |       |         |                             |          |               |
|    |будівель і споруд  |          |       |         |                             |          |               |
|—-+——————-+———-+——-+———|                             |———-+—————|
| IV |Додаткові витрати  |          | грн.  |         |                             |          |               |
|    |при виконанні      |          |       |         |                             |          |               |
|    |будівельно-        |          |       |         |                             |          |               |
|    |монтажних робіт у  |          |       |         |                             |          |               |
|    |зимовий (літній)   |          |       |         |                             |          |               |
|    |період             |          |       |         |                             |          |               |
|—-+——————-+———-+——-+———|                             |———-+—————|
|    |Разом вартість     |          | грн.  |         |                             |          |               |
|    |будівельно-        |          |       |         |                             |          |               |
|    |монтажних робіт    |          |       |         |                             |          |               |
|    |(I+II+III+IV)      |          |       |         |                             |          |               |
|—-+——————-+———-+——-+———|                             |———-+—————|
| V  |Інші супутні       |          | грн.  |         |                             |          |               |
|    |витрати            |          |       |         |                             |          |               |
|—-+——————-+———-+——-+———|                             |———-+—————|
|    |Разом (I+II+III+IV)|          | грн.  |         |                             |          |               |
|—-+——————-+———-+——-+———|                             |———-+—————|
| VI |Прибуток           |          | грн.  |         |                             |          |               |
|—-+——————-+———-+——-+———|                             |———-+—————|
|VII |Адміністративні    |          | грн.  |         |                             |          |               |
|    |витрати            |          |       |         |                             |          |               |
|—-+——————-+———-+——-+———|                             |———-+—————|
|VIII|Кошти на покриття  |          | грн.  |         |                             |          |               |
|    |ризику             |          |       |         |                             |          |               |
|—-+——————-+———-+——-+———|                             |———-+—————|
|    |Разом (I+II+III+IV+|          | грн.  |         |                             |          |               |
|    |V+VI+VII+VIII)     |          |       |         |                             |          |               |
|—-+——————-+———-+——-+———|                             |———-+—————|
| IX |Податки, збори,    |          | грн.  |         |                             |          |               |
|    |обов’язкові        |          |       |         |                             |          |               |
|    |платежі,           |          |       |         |                             |          |               |
|    |встановлені чинним |          |       |         |                             |          |               |
|    |законодавством     |          |       |         |                             |          |               |
|    |і не враховані     |          |       |         |                             |          |               |
|    |складовими         |          |       |         |                             |          |               |
|    |вартості           |          |       |         |                             |          |               |
|    |будівництва        |          |       |         |                             |          |               |
|    |(без ПДВ)          |          |       |         |                             |          |               |
|—-+——————-+———-+——-+———|                             |———-+—————|
|    |Разом (I+II+III+IV+|          | грн.  |         |                             |          |               |
|    |V+VI+VII+VIII+IX)  |          |       |         |                             |          |               |
|—-+——————-+———-+——-+———|                             |———-+—————|
| X  |Податок на додану  |          | грн.  |         |                             |          |               |
|    |вартість           |          |       |         |                             |          |               |
|—-+——————-+———-+——-+———|                             |———-+—————|
|    |Всього за актом    |          | грн.  |         |                             |          |               |
——————————————————-                             —————————-
_______________
(*) Будівельні роботи – це будівельні, монтажні, пусконалагоджувальні та інші роботи, що виконуються під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту будівель та споруд.
М.П.                       Здав Генпідрядник (Субпідрядник)     __________        ___________          “___” __________ 201_ року
                                                                                                                                (підпис)                            (П.І.Б.)
М.П.                       Прийняв Замовник (Генпідрядник)     __________        ___________          “___” __________ 201_ року
                                                                                                                                (підпис)                           (П.І.Б.)

Акт приймальної комісії

ДОДАТОК Б (обов’язковий)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова комісії _____________________________

_________________________________________

_________________________________________

“___” _____________ 201_ р.

 

 

АКТ № ____

приймальної комісії

 

 

Приймальна комісія, призначена наказом ______________________________________________ від “___” ___________

201_ р. № ________ розглянула ___________________________________________________ зразок (партію) продукції

_________________________________________________________________________, технічну документацію, подані

______________________________________________________ та результати приймальних випробувань, здійснених

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Вважає:

1.Розроблена продукція відповідає (не відповідає) умовам ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

2.Основні показники продукції відповідають _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Рекомендує :

1.Продукцію _________________________________________________________________________________________

2.Документи _________________________________________________________________________  до затвердження.

3.Зразок-еталон ______________________________________________________________________________________

4.Установочну серію __________________________________________________________________________________

5.Виявлені недоліки продукції  __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________  усунути.

 

 

Додатки:

Протокол приймальних випробувань від “___” _______ 201_ р. додається і є невід’ємною частиною приймального акту.

 

 

 

Члени робочої комісії:

 

_______________________ /______________________/

(підпис)

 

_______________________ /______________________/

(підпис)

 

_______________________ /______________________/

(підпис)

АКТ робочої комісії про прийняття устаткування після комплексного  випробування

м. __________________                                                                                                         “___” ____________201_ р.

 

 

 

Робоча комісія, яка призначена _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (назва організації-замовника (забудовника), яка призначила робочу комісію )

рішенням від “___” ___________ 201_ р. № ______ у складі:

голови – представника замовники (забудовника) ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

членів комісії – представників генерального підрядчика ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

субпідрядних (монтажних) організацій  ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

експлуатаційної організації  ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

генерального проектувальника  _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів Державного пожежного нагляду  __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів по охороні праці  _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів Державної екологічної інспекції ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів Державної інспекції по ефективному використанню газу  ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

 

 

ВСТАНОВИЛА:

1.Устаткування  ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (назва устаткування, технологічної лінії, установки, агрегату (при необхідності вказується в додатку до акта)

змонтоване в ________________________________________________________________________________________

(назва будівлі, споруди, цеху)

який входить до складу ________________________________________________________________________________

(назва підприємства, його черги, пускового комплексу)

пройшло комплексне випробування, включаючи необхідні пусконалагоджувальні роботи разом з комунікаціями з “___” ___________ 201_ р. по “___” ___________ 201_ р. протягом __________________________________ (дні або години) у відповідності з встановленим замовником порядком і за  ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (назва документу, по якому здійснювалось комплексне випробування)

2.Комплексне випробування, включаючи необхідні пусконалагоджувальні роботи, виконано ________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (назва організації-замовника пусконалагоджувальної організації)

3.Дефекти проектування, виготовлення і монтажу устаткування (при необхідності вказується в додатку до акта), які виявлені у процесі комплексного випробування, а також недоробки: ___________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ усунені.

4.В процесі комплексного випробування виконані додаткові роботи, вказані в додатку № ____ до акта.

 

 

Рішення робочої комісії:

Устаткування, яке пройшло комплексне випробування, вважати готовим до експлуатації і випуску продукції (надання послуг), передбаченої проектом в обсязі, що відповідає нормам освоєння проектних потужностей в початковий період, і прийнятим з “___” ___________ 201_ р. для пред’явлення державній приймальній комісії для прийняття в експлуатацію.

 

 

 

Голова робочої комісії:

 

_______________________ /______________________/

(підпис)

 

 

Члени робочої комісії:

 

_______________________ /______________________/

(підпис)

 

_______________________ /______________________/

(підпис)

 

_______________________ /______________________/

(підпис)

 

_______________________ /______________________/

(підпис)

 

_______________________ /______________________/

(підпис)

 

_______________________ /______________________/

(підпис)

 

АКТ робочої комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування

м. __________________                                                                                                         “___” ____________201_ р.

 

 

 

Робоча комісія, яка призначена _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (назва організації-замовника (забудовника), яка призначила робочу комісію)

рішенням від “___” ___________ 201_ р. № _______ у складі:

голови – представника замовники (забудовника) ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

членів комісії – представників генерального підрядчика ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

субпідрядних (монтажних) організацій  ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

експлуатаційної організації _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

генерального проектувальника  _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів Державного пожежного нагляду ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів по охороні праці _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів Державної екологічної інспекції ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів Державної інспекції по ефективному використанню газу  ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

 

 

ВСТАНОВИЛА:

1.Генеральним підрядчиком  ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (назва організації та її відомча належність)

пред’явлено для прийняття наступне устаткування ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (перелік устаткування та його коротка характеристика (при необхідності перелік, вказується в додатку)

змонтоване в ________________________________________________________________________________________

(назва будівлі, споруди, цеху)

який входить до складу ________________________________________________________________________________

(назва підприємства, його черги, пускового комплексу)

2.Монтажні роботи виконані ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (назва монтажних організацій та їх відомча належність)

3.Проектна документація розроблена ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (назва проектних організацій та їх відомча належність, номери креслень і дати їх складання)

4.Дата початку монтажних робіт: “___” ___________ 201_ р.

Дата закінчення монтажних робіт: “___” ___________ 201_ р.

Робочою комісією проведені додаткові випробування устаткування (крім випробувань, які зафіксовані у виконавчій документації, що подана генпідрядником);

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (назва випробувань)

 

Рішення робочої комісії:

Роботи по монтажу пред’явленого устаткування виконані згідно з проектом, стандартами, будівельними нормами, технічними умовами і відповідають вимогам прийняття для його комплексного випробування.

Пред’явлене до прийняття устаткування, вказане в пункті 1 цього акта, вважати прийнятим з “___” ___________ 201_ р. для комплексного випробування.

 

 

 

Голова робочої комісії:

 

_______________________ /_________________________/

(підпис)

 

 

Члени робочої комісії:

 

_______________________ /_________________________/

(підпис)

_______________________ /_________________________/

(підпис)

_______________________ /_________________________/

(підпис)

_______________________ /_________________________/

(підпис)

_______________________ /_________________________/

(підпис)

_______________________ /_________________________/

(підпис)

_______________________ /_________________________/

(підпис)

_______________________ /_________________________/

(підпис)

_______________________ /_________________________/

(підпис)

_______________________ /_________________________/

(підпис)

 

 

 

ЗДАЛИ

Представники генерального підрядчика і

субпідрядних організацій (забудовника)

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

ПРИЙНЯЛИ

 

Представники замовника

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

 

 

АКТ робочої комісії про готовність закінченого будівництвом об’єкта для пред’явлення державній приймальній комісії

м. __________________                                                                                                         “___” ____________201_ р.

 

 

 

Робоча комісія, яка призначена _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (назва організації-замовника (забудовника), яка призначила робоча комісію)

рішенням від “___” _________ 201_ р. № ______ у складі:

голови-представника замовника (забудовника) ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

членів комісії – представників:

генерального підрядника ______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

субпідрядних (монтажних) організацій  ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

експлуатаційної організації  ____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

генерального проектувальника  _________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів Державного пожежного нагляду  __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів по охороні праці  _______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів Державної інспекції по ефективному використанню газу  ______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів Державної екологічної інспекції (по об’єктах промислового призначення)  _________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

профспілкові організації  _______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

 

Керуючись правилами, що викладені в ДБН А.3.1.-3-94.

 

ВСТАНОВИЛА:

1.Генеральним підрядчиком ____________________________________________________________________________

(назва організації та її відомча належність)

пред’явлено для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом __________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (назва об’єкта)

2.Будівництво здійснювалось генеральним підрядчиком, який виконав  ________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (види робіт)

та його субпідрядними організаціями ____________________________________________________________________

(назва організації та її відомча належність)

які виконали  ________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (види робіт)

3.Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена проектними організаціями ______________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (назва організації та їх відомча належність)

4.Будівництво здійснювалось за проектом ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (номер проекту, номер серії (за типовими проектами))

5.Проектно-кошторисна документація затверджена ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (назва органу, який затвердив документацію на об’єкт в цілому)

“___” _________ 201_ р. № _______.

6.Будівельно-монтажні роботи виконувались в терміни:

початок робіт “___” _________ 201_ р.

закінчення робіт “___” _________ 201_ р.

7.Робочою комісією пред’явлена документація ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (перелік документів згідно з п 2.7 ДБН А.3.1-3-94 чи номер додатку до акта)

Вказані документи є обов’язковим додатком до цього акта.

8.Об’єкт має такі показники: ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість і т.п.)

9.Технологічні та архітектурно-будівельні рішення по об’єкту характеризуються такими даними:  ___________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (короткі технічні характеристики по плануванню, кількості поверхів, основних

матеріалах і конструкціях, інженерному і технологічному устаткуванню)

10.Устаткування встановлено згідно з актами про його прийняття після індивідуального та комплексного випробування і прийняття його робочими комісіями (перелік актів наведений в додатку № ____ до цього акта) в кількості:

по проекту _____ (______________________) одиниць;

фактично _____ (______________________) одиниць.

11.Заходи по охороні праці, забезпеченню вибухобезпеки, пожежобезпеки, охороні навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи, передбачені проектом __________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (відомості про виконання)

Характеристика заходів наведена в додатку № ____ до акта.

12.Виявлені дефекти і недоробки повинні бути усунені в терміни, вказані в додатку № ____ до акта.

13.Кошторисна вартість по затвердженій проектно-кошторисній документації:

всього ________ гривень (___________________ гривень _____ копійок), в тому числі: будівельно-монтажних робіт ________ гривень (___________________ гривень _____ копійок), устаткування, інструменту, інвентаря ________ гривень (___________________ гривень _____ копійок).

 

 

Рішення робочої комісії:

____________________________________________________________________________________________________

 (назва об’єкта)

вважати прийнятим від генерального підрядчика і готовим до пред’явлення державній приймальній комісії.

 

 

 

Голова робочої комісії:

 

_______________________ /_________________________/

(підпис)

 

 

Члени робочої комісії:

 

_______________________ /_________________________/

(підпис)

_______________________ /_________________________/

(підпис)

_______________________ /_________________________/

(підпис)

_______________________ /_________________________/

(підпис)

АКТ робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом будівлі (споруди, приміщення)

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові,

__________________________________

посада особи, яка затвердила акт)

“___” __________ 201_ р.

 

 

 

АКТ

робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом

будівлі (споруди, приміщення)

м. __________________                                                                                                         “___” ____________201_ р.

 

 

 

Робоча комісія, яка призначена _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(назва організації замовника (забудовника), яка призначила робочу комісію)

рішенням від “___” __________ 201_ р. № ______ у складі:

голови – представника замовника (забудовника) ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

членів комісії – представників:

генерального підрядчика  ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

субпідрядних (монтажних) організацій  ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

експлуатаційної організації _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

генерального проектувальника  _________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів Державного пожежного нагляду ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів по охороні праці _______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів Державної інспекції по ефективному використанню газу  ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів Державної екологічної інспекції (по об’єктах промислового призначення) _________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

профспілкової організації ______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

керуючись правилами, які викладені в ДБН А.3.1-3-94,

 

 

ВСТАНОВИЛА:

1.Генеральним підрядчиком ____________________________________________________________________________

(назва організації та її відомча належність)

пред’явлено до прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом  __________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (назва будівлі, споруди, приміщення),

який входить до складу ________________________________________________________________________________

(назва об’єкта)

2.Будівництво виконано на підставі рішення (постанови, розпорядження, наказу) від “___” __________ 201_ р. № _____

____________________________________________________________________________________________________

 (назва органу, який виніс рішення)

3.Будівництво здійснювалось генеральним підрядчиком, який виконав  ________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (види робіт)

та субпідрядними організаціями  ________________________________________________________________________

(назва організації та її відомча належність)

які виконали _________________________________________________________________________________________

(види робіт)

4.Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена проектними організаціями ______________________

____________________________________________________________________________________________________

 (назва проектних організацій та їх відомча належність)

5.Будівництво здійснювалось за проектом ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (номер проекту, номер серії (за типовими проектами)

6.Проектно-кошторисна документація затверджена  ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (назва органу, який затвердив проектно-кошторисну документацію на об’єкт в цілому)

“___” __________ 201_ р. № ______.

7.Будівельно-монтажні роботи виконувались у терміни:

початок “___” __________ 201_ р.

закінчення “___” __________ 201_ р.

при тривалості будівництва, місяців:

за нормою або за ПОБ  ________________________________________________________________________________

фактично  ___________________________________________________________________________________________

8.Робочій комісії надана така документація: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (перелік документів відповідно з п. 2.7 ДБН А.3.1-3-94 або номер додатку до акта)

9.Подана до прийняття в експлуатацію будівля, споруда, приміщення має такі основні показники: __________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість і т. п.)

10.Технологічні та архітектурно-будівельні рішення по будівлі, споруді, приміщенню характеризуються такими даними:

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (стислі технічні характеристики по плануванню, кількості поверхів, основних матеріалах та

конструкціях, інженерному та технологічному устаткуванню)

11.Устаткування встановлено згідно з актами про його прийняття після індивідуального та комплексного випробування робочими комісіями (перелік актів наведений у додатку № ____ до цього акта) у кількості:

згідно з проектом ____________________________________________________________________________________.

фактично ___________________________________________________________________________________________.

12.Заходи по охороні праці, забезпеченню вибухобезпеки, пожежобезпеки, охороні навколишнього природного середовища та антисейсмічні заходи, передбачені проектом: ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (відомості про виконання)

Характеристика заходів наведена у додатку № ____ до акта.

13.Зовнішні надвірні комунікації холодного та гарячого водопостачання, каналізації. теплопостачання, газопостачання, енергозабезпечення та зв’язку забезпечують нормальну експлуатацію будівлі, споруди, приміщення та прийняті міськими експлуатаційними організаціями. Перелік довідок міських експлуатаційних організацій наведений у додатку № ____ до акта.

14.Недоробки та дефекти усунені.

15.Кошторисна вартість за затвердженою проектно-кошторисною документацією: всього ________ гривень (___________________ гривень _____ копійок), у тому числі: будівельно-монтажних робіт ________ гривень (___________________ гривень _____ копійок), устаткування, інструменту та інвентаря ________ гривень (___________________ гривень _____ копійок).

16.Кошторисна вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію ________ гривень (_________________ гривень _____ копійок), у тому числі: будівельно-монтажних робіт ________ гривень (_________________ гривень _____ копійок), устаткування, інструменту та інвентаря ________ гривень (_________________ гривень _____ копійок).

 

 

Рішення робочої комісії:

пред’явлене до прийняття _________________________________________________________________________

(назва будівлі, споруди, приміщення)

 

ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ.

 

 

Голова робочої комісії

 

_____________________ /_____________________________/

 

 

Члени робочої комісії

 

_____________________ /_____________________________/

 

_____________________ /_____________________________/

 

_____________________ /_____________________________/

 

_____________________ /_____________________________/

 

_____________________ /_____________________________/

 

_____________________ /_____________________________/

 

_____________________ /_____________________________/

АКТ державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта

ЗАТВЕРДЖЕНО

______________________________________

(дата ти номер рішення (наказу, постанови та ін.)

______________________________________

(прізвище, ім ‘я та по батькові і посада особи,

______________________________________

яка підписала рішення (наказ, постанова та ін.)

 

 

 

АКТ

державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію

закінченого будівництвом об’єкта

 

 

від “__” ________ 201 _ р.

______________________________________

(місцезнаходження об’єкта)

 

 

Державна приймальна комісія, яка призначена рішенням (наказом, постановою, та ін.) від “___” ________ 201_ р. № __

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (назва органу, який призначив комісію)

у складі:

голови ______________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

членів комісії – представників:

замовника (забудовника) ______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

експлуатаційної організації  ____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

генерального підрядчика ______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

генерального проектувальника  _________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів Державного архітектурно-будівельного контролю  ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів Державного пожежного нагляду ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів по охороні праці _______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів Державної інспекції по ефективному використанню газу  ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів Державної екологічної інспекції  ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

виконкомів місцевих Рад народних депутатів  ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

профспілкової організації  ______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

банку,який фінансує (по об’єктах промислового призначення)  ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів по регулюванню використання та охороні водоймищ (по об’єктах промислового призначення) _______________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

керуючись правилами, які викладені в ДБН А.3.1-3-94

 

ВСТАНОВИЛА:

1.Замовником (підрядчиком разом з замовником) __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (назва організації та її відомча належність)

пред’явлений до прийняття в експлуатацію  ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (назва об’єкта, вид будівництва (нове, розширення, реконструкція, технічне переозброєння)

за адресою:  _________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (область, район, населений пункт, мікрорайон, квартал, вулиця, номер будинку (корпусу))

2.Будівництво здійснено на підставі рішення (наказу, постанови та ін.) від “___” ____________ 201_ р. № ____________

____________________________________________________________________________________________________

 (назва органу, який виніс рішення)

згідно з дозволом на виконання будівельно-монтажних робіт від “___” ____________ 201_ р. № ____________________

____________________________________________________________________________________________________

 (назва органу Держархбудконтролю, який видав дозвіл)

3.Будівництво здійснено генеральним підрядчиком _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (назва організації та її відомча належність)

який виконав  ________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (види робіт )

із субпідрядними організаціями  _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (назва організацій та їх відомча належність, види робіт, які виконані кожною організацією (при

кількості організацій більше трьох перелік їх наводиться в додатку № ____ до акта)

4.Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена генеральним проектувальником _________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (назва організації та її відомча належність)

який виконав  ________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (назва частин або розділів документації)

та субпідрядними організаціями  ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (назва організацій, їх відомча належність та виконані частини і розділи документації (при кількості

організацій більше трьох перелік їх наводиться в додатку № ___ до акта)

5.Вихідні дані для проектування видані ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (назва науково-дослідних та вишукувальних організацій, їх відомча належність, тематика вихідних

даних (при кількості організацій більше трьох перелік їх наводиться в додатку … до акта)

6.Будівництво здійснювалось за проектом (типовим, індивідуальним, повторного застосування)  ___________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (номер проекту, номер серії (за типовими проектами) для індивідуального проекту по об’єктах житлово-цивільного

призначеним, вказується назва органу, який дозволив застосування такого проекту)

7.Проектно-кошторисна документація затверджена  ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (назва органу, який затвердив (перезатвердив) документацію на об’єкт (чергу, пусковий комплекс)

“___” ____________ 201_ р. № ______.

8.Будівельно-монтажні роботи здійснено в терміни:

початок робіт “___” ____________ 201_ р.

закінчення робіт “___” ____________ 201_ р.

при тривалості будівництва, місяців:

за нормою або за ПОБ ________________________________________________________________________________,

фактично ___________________________________________________________________________________________.

9.Державній приймальній комісії представлена документація:  ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (перелік документів у відповідності з п.п. 2.7, 2.10 ДБН А.3.1-3-94 або номер додатку до акта)

Вказані документи є обов’язковим додатком до цього акта.

10.Пред’явлений до прийняття в експлуатацію об’єкт (для всіх об’єктів, крім житлових будинків) має такі основні показники потужності, продуктивності, виробничої площі, протяжності, місткості, обсягу, пропускної здатності, провізної здатності, кількості робочих місць і т.п. (заповнюється по всіх об’єктах в одиницях вимірювання відповідно до цільової продукції або основних видах послуг):

 

 Потужність,

продуктивність і т.п.

Одиниця виміру

За проектом

Фактично

загальна (з урахуванням раніше прийнятих)

в тому числі пускового комплексу або черги

загальна (з урахуванням раніше прийнятих)

в тому числі пускового комплексу або черги

 

 

Випуск продукції (надання послуг), яка передбачена проектом в обсязі, що відповідає нормам освоєння проектних потужностей в початковий період _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (факт початку випуску продукції із зазначенням обсягу)

Пред’явлений до прийняття в експлуатацію житловий будинок (для житлових будинків) має такі показники:

 

Показники

Одиниця

виміру

За проектом

Фактично

 Загальна площа

м2

 Кількість поверхів

поверх

 Загальний будівельний обсяг

м2

 в тому числі підземної частини

м2

 Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих

м2

 

 

За проектом

Фактично

Кількість квартир

площа квартир,

м2

Кількість квартир

площа квартир,

м2

загальна

житлова

загальна

житлова

 Всього квартир
 в тому числі:
 однокімнатних
 двокімнатних
 трикімнатних
 чотирикімнатних і більше

 

 

11.Технологічні та архітектурно-будівельні рішення по об’єкту мають такі дані: __________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (короткі технічні характеристики по особливостях його розміщення, по плануванню кількості поверхів, основних

матеріалах і конструкціях, інженерному та технологічному устаткуванню)

12.На об’єкті встановлено передбачене проектом устаткування в кількості згідно з актами про його прийняття після індивідуального та комплексного випробування (перелік вказаних актів наведений в додатку № ____ до цього акта).

13.Заходи по охороні праці, забезпеченню вибухобезпеки, пожежобезпеки, охороні навколишнього природного середовища та антисейсмічні заходи, передбачені проектом,  ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (відомості про виконання)

Характеристика заходів наведена в додатку № ____ до акта.

14.Зовнішні надвірні комунікації холодного та гарячого водопостачання, каналізації, теплопостачання, газопостачання, енергопостачання та зв’язку забезпечують нормальну експлуатацію об’єкта та прийняті міськими експлуатаційними організаціями. Перелік довідок міських експлуатаційних організацій наведений в додатку № ____ до акта.

15.Недоробки та дефекти, які виявлені робочою комісією, ліквідовані.

16.Роботи по озелененню, влаштуванню верхнього покриття під’їзних доріг до будівель, тротуарів, господарчих, ігрових та спортивних майданчиків, а також оздобленню фасадів будівель повинні бути виконані:

 

Види робіт

Одиниці виміру

Обсяг робіт

Термін виконання

 

17.Кошторисна вартість за затвердженою проектно-кошторисною документацією:

всього ________ гривень (___________________ гривень _____ копійок), у тому числі: базисна вартість будівельно-монтажних робіт ________ гривень (___________________ гривень _____ копійок), устаткування, інструменту та інвентаря ________ гривень (___________________ гривень _____ копійок).

18.Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію: ________ гривень (___________________ гривень _____ копійок), у тому числі: вартість будівельно-монтажних робіт ________ гривень (___________________ гривень _____ копійок), вартість устаткування, інструменту та інвентаря ________ гривень (___________________ гривень _____ копійок).

 

 

 

Рішення державної приймальної комісії:

Пред’явлений до прийняття ________________________________________________________________________

(назва об’єкта)

 

ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ.

 

 

Голова

державної приймальної комісії

 

_____________ /_____________________________/

 

 

Члени

державної приймальної комісії

 

_____________ /_____________________________/

 

_____________ /_____________________________/

 

_____________ /_____________________________/

 

_____________ /_____________________________/

 

_____________ /_____________________________/

 

_____________ /_____________________________/

 

_____________ /_____________________________/

 

_____________ /_____________________________/

 

_____________ /_____________________________/

 

_____________ /_____________________________/

 

 

 

АКТ державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об’єкта до експлуатації

 

 

“___” ___________ 201_ р.

 

 

___________________________________________________________________________

(місцезнаходження об’єкта)

 

 

Державна технічна комісія, призначена  __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(назва органу, який призначив державну технічну комісію)

рішенням від “___” ___________ 201_ р. № __________ на підставі п.3.1 ДБН А.3.1-3-94, у складі:

голови – представника органу, який призначив комісію ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

членів комісії – представників:

замовника  __________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

організації, яка виконувала будівництво (підрядчика) ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

генерального проектувальника _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів пожежного нагляду _____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів по охороні праці _______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів Державної інспекції з ефективного використання газу _________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

органів Державної екологічної інспекції ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

інших зацікавлених органів нагляду і організацій ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

ВСТАНОВИЛА:

1.Державній технічній комісії пред’явлений закінчений будівництвом ___________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 (назва та належність об’єкта)

збудований згідно з дозволом на виконання будівельно-монтажних робіт, виданого  ______________________________

____________________________________________________________________________________________________

(назва органу Держархбудконтролю)

від “___” ___________ 201_ р. № ______.

2.Оглядом об’єкта встановлено, що будівельно-монтажні роботи виконані згідно з державними будівельними нормами.

3.Порушень вимог органів Державного архітектурно-будівельного контролю, Державного санітарно-епідеміологічного, пожежного нагляду та органів Держнаглядохоронраці при будівництві не встановлено.

4.Об’єкт має такі показники: ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(потужність, продуктивність, площа і т.п.)

 

Рішення державної технічної комісії

1.__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(назва об’єкта)

готовий до введення в експлуатацію.

2.Цей акт може служити підставою для реєстрування у відповідних органах об’єкта як колективної або приватної власності юридичних і фізичних осіб, а також у державних органах статистики.

 

 

 

Голова

державної технічноїкомісії                         

 

_____________ /_____________________________/

 

 

Члени

державної технічноїкомісії

 

_____________ /_____________________________/

 

_____________ /_____________________________/

 

_____________ /_____________________________/

 

_____________ /_____________________________/

 

_____________ /_____________________________/

 

_____________ /_____________________________/

 

_____________ /_____________________________/

 

_____________ /_____________________________/

 

_____________ /_____________________________/

 

_____________ /_____________________________/

 

 

 

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X