Головна » Для завантаження » Первинні документи » Акт прихованих робіт
Первинні документи

Акт прихованих робіт

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Акт прихованих робіт – документ, що складається представниками замовника, підрядника, та суб’єкта авторського нагляду, після приймання виконаних робіт, що в подальшому будуть приховані іншими роботами. Даний документ свідчить про те, що ці роботи (які будуть приховані) виконані відповідно до якісних вимог, що ставляться до робіт такої категорії.

Примірний перелік робіт, на які необхідно оформляти акти на приховані роботи:

  1. влаштування гідроізоляції (теплоізоляції) фундаменту.
  2. влаштування основи під фундамент.
  3. армування монолітної залізобетонної конструкції.
  4. гідроізоляція (теплоізоляція) балконів, лоджій, мийних, душових, санітарного вузла.
  5. закладення балконів, прорізів, перемичок, перекриттів закладних конструкцій.
  6. кріплення конструктивних елементів.
  7. армування окремих монолітних ділянок.
  8. влаштування основи для підлоги.
  9. теплоізоляція (гідроізоляція, пароізоляція) конструкцій огородження (накриття).

Типова форма акту закриття прихованих робіт визначена в ДБН А.3.1-5:2009

АКТ

на закриття прихованих робіт

__________________________________________________
(найменування робiт)
виконаних в _________________________________(найменування i мiсце розташування об’єкта)
«___» ____________ 20__ р.
Комiсiя у складi:
представника будiвельно-монтажної органiзацiї ____________
(прiзвище, iнiцiали, посада)_____________________________
представника технiчного нагляду замовника ________________
(прiзвище, iнiцiали, посада)_______________________________
представника проектної органiзацiї (вiдповiдно до договорупро здiйснення авторського нагляду) ______________________
(прiзвище, iнiцiали, посада)_______________________________
провела огляд робiт, виконаних __________________________
(найменування будiвельно-монтажної органiзацiї)___________
i склала цей акт про таке:
1.До закриття пред’явленi такi роботи:
________________________________________________________
(найменування прихованих робiт)___________________________
2.Роботи виконанi за проектною документацiєю ______________
(найменування проектної органiзацiї, номери кресленьi дата їх складання)________________3.При виконаннi робiт застосованi _________________________
(найменування матерiалiв, конструкцiй з посипанням на

сертифiкати або iншi документи)

4.При виконаннi робiт вiдсутнi (або допущені)

вiдхилення вiд проектної документацiї(за наявностi вiдхиленьвказується, ким i як погодженi, номери кресленьi дата погодження)________________________________
5.Дата:початку робiт ______________________________________закiнчення робiт ___________________________________
Рiшення комiсiї
Роботи виконанi вiдповiдно до проектної документацiї,стандартiв, будiвельних норм i правил технiчних умовi вiдповiдають вимогам їх прийняття.На основi викладеного дозволяється виконаннянаступних робiт iз влаштування (монтажу)
__________________________________________________________
(найменування робiт i конструкцiй)
Представник будiвельно-монтажної органiзацiї, посада ___________
(пiдпис)
Представник технiчного нагляду замовника ____________
(пiдпис)
Представник проектної органiзацiї ____________
(пiдпис)
Примiтка.Керiвник генпiдрядної органiзацiї заздалегiдь iнформує членiв комiсiї про дату i мiсце її роботи.

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект