Головна » Бухгалтеру » Бухгалтерський облік » Бухгалтерський облік витрат майбутніх періодів
Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік витрат майбутніх періодів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

В бухгалтерських нормативах дуже сухо написано про порядок обліку таких витрат.

В інструкції №291, сказано, що для обліку таких витрат призначено рахунок 39, який так і називається – “Витрати майбутніх періодів”. Він призначений для узагальнення інформації про витрати в звітному періоді, або у попередніх періодах, але які віднесуться доскладу витрат лише у наступних звітних періодах.

Виділимо основні ознаки таких витрат:

 1. Витрати були фактично понесені в звітному періоді (тобто були понесені витрати у вигляді сплати авансу (напр. за підписку на періодичні видання) або отримані документи, які підтверджують факт здійснення витрат ( напр. документи на патент));
 2. Понесені витрати відносяться саме к майбутнім періодам (доходи які пов’язані з такими витратами будуть отримані у майбутньому або сплачені платежі пов’язані з майбутніми періодами).

Також слід звернути увагу на те, коли дані витрати будуть віднесені на витрати періоду. Якщо строк списання таких витрат буде перевищувати 12 місяців з дати балансу, то більш правильно буде їх обліковувати на субрахунку 184 “Інші необоротні активи”

Відображення в балансі

 • Оборотні витрати майбутніх періодів (рах. 39) – буде показано в стр. 1170 “Витрати майбутніх періодів” Балансу;
 • Дані по субрахунку 184 – в стр. 1090 “Інші необоротні активи” Балансу.

Склад витрат майбутніх періодів

Інколи важко визначити, що саме має бути віднесено да складу таких витрат. Що ж робити в такому випадку?

По-перше – вам прийде на допомогу Інструкція №291, в якій є примірний перелік таких витрат.

 • витрати пов’язані з підготовкою до виробництва роботами в сезонних галузях виробництва;
 • витрати пов’язані з освоєнням нових виробництв та агрегатів;
 • сплачені авансом орендні платежі;
 • оплата страхового полісу;
 • підписка на газети, журнали, періодичні видання тощо.

По-друге, можна встановити в обліковій політиці перелік витрат майбутніх періодів, яких немає в переліку, що зазначений вище. Загальні рекомендації такі: відносьте до витрат майбутніх періодів, такі витрати, які:

 • відносяться наперед к декільком періодам;
 • відносяться до доходів, які будуть отримані у майбутньому.

Такі витрати відображаються в обліку за правилами бухгалтерського обліку і не треба робити ніяких коригувань фінансового результату при обрахунку податку на прибуток.

Практичний приклад.

Підприємство в червні 2016 року понесло такі витрати майбутніх періодів:

1) сплатило орендну плату за оренду адміністративного приміщення за червень — серпень 2016 року в розмірі 30000 грн. з ПДВ (у тому числі ПДВ — 5000 грн.), щомісячна сума орендної плати становила 10000 грн.;

2) здійснило передплату періодичних видань на 2 півріччя 2016 року в розмірі 1200 грн. (без ПДВ);

3) оплатило витрати на оновлення бухгалтерської програми на 2 півріччя 2016 року в розмірі 1800 грн. (у тому числі ПДВ — 300 грн.).

Ці операції відобразяться в обліку таким чином:

Облік витрат майбутніх періодів

Господарська операція

Кореспондуючі рахунки

Сума,

грн.

дебет

кредит

1. Орендна плата

1. Сплачено орендну плату за червень — серпень 2016 року

371

311

30000,00

2. Відображено податковий кредит з ПДВ (на підставі зареєстрованої податкової накладної)

641/ПДВ

644/1

5000,00

3. Віднесено орендну плату за липень — серпень до витрат майбутніх періодів

39

631

16666,67*

4. Списано податковий кредит

644/1

631

3333,33

5. Відображено залік заборгованостей

631

371

20000,00

6. Уключено до витрат орендну плату за червень 2016 року (на підставі акта наданих послуг)

92

631

8333,33

7. Списано податковий кредит

644/1

631

1666,67

8. Відображено залік заборгованостей

631

371

10000,00

9. Уключено до витрат орендну плату за липень 2016 року (за підсумками липня)

92

39

8333,33

10. Уключено до витрат орендну плату за серпень 2016 року (за підсумками серпня)

92

39

8333,34

2. Передплата періодичних видань

11. Оплачено передплату періодичних видань за 2 півріччя 2016 року

371

311

1200,00

12. Віднесено плату за передплату до витрат майбутніх періодів

39

631

1200,00

13. Відображено залік заборгованостей

631

371

1200,00

14. Уключено до витрат передплату за липень 2016 року (за підсумками липня)**

92

39

200,00

3. Оновлення бухгалтерської програми

15. Сплачено плату за оновлення бухгалтерської програми за 2 півріччя 2016 року

371

311

1800,00

16. Відображено податковий кредит з ПДВ (на підставі зареєстрованої податкової накладної)

641/ПДВ

644/1

300,00

17. Віднесено плату за оновлення до витрат майбутніх періодів

39

631

1500,00

18. Списано податковий кредит

644/1

631

300,00

19. Відображено залік заборгованостей

631

371

1800,00

20. Уключено до витрат плату за оновлення за липень 2016 року (за підсумками липня)**

92

39

250,00

* Зверніть увагу: орендна плата за поточний місяць (червень 2016 року) хоч і сплачена авансом, але не належить до витрат майбутніх періодів. У кінці місяця на підставі документа, що підтверджує факт наданих послуг, відображають витрати з оренди. Суму витрат розраховують так: 20000 грн. : 1,2 = 16666,67 грн.

** Далі цю проводку роблять щомісячно в періоді серпень — грудень 2016 року.

26 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X