Головна » Бухгалтеру » Бухгалтерський облік » Що треба знати про ліміт каси
Бухгалтерський облік

Що треба знати про ліміт каси

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

П. 1.2 Положення № 637 говорить нам, що ліміт залишку готівки в касі – це граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час.

Сам порядок встановлення ліміту каси визначено у п. 5.2 – 5.12 Положення № 637.

 

Хто може не встановлювати ліміт каси?

Релігійні організації – (релігійні громади, управління і центри,  монастирі,  релігійні  братства,  місіонерські товариства (місії),  духовні навчальні заклади), які не здійснюють виробничої або  іншого виду підприємницької діяльності,  ліміт каси та строки здавання готівки не встановлюються.

Не встановлюється ліміт каси і для банків та самозайнятих осіб. Але це не звільняє підприємців від обов’язку своєчасного оприбуткування готівки.

Як роз’яснює у листі НБУ від 16.04.2015 р. №50-01015/25464, Положенням №637 для підприємців не наведені вимоги щодо забезпечення належного облаштування каси та надійного зберігання готівкових коштів у ній.

Але підприємці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат (або Книгу обліку доходів), у якій за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід, на підставі первинних документів здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати.

Отже, для підприємців оприбуткуванням готівки є її зазначення у Книзі обліку. А відсутність запису в Книзі про отриману підприємцем готівку є порушенням та її неоприбуткуванням, за що встановлено штраф – у 5-кратному розмірі неоприбуткованої суми (ч. 1 ст. 1 Указу № 436/95).

 

Як визначити ліміт каси?

1) Ліміт каси установлюється підприємствами самостійно на підставі певного документу – Розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі (за формою, встановленою у додатку 8 до Положення № 637).

Водночас установлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства.

Тобто, фактично, документів про встановлення ліміту каси (а також про його перегляд, збільшення, зменшення) має бути два –  Розрахунок і Наказ.

При цьому Розрахунок обов’язково підписується головним (старшим) бухгалтером та керівником підприємства (або уповноваженою ним особою).
2) Для відокремлених підрозділів ліміт каси встановлюється і доводиться до їх відома відповідними внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства – юридичної особи.

Тобто, для кожного підприємства та його відокремленого підрозділу складається окремий ліміт залишку готівки в касі.
3) Ліміт каси підприємства може встановлюватися одним з методів:

 • на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси,
 • на підставі розрахунку її середньоденної видачі з каси.

Який метод обрати, вирішує керівник підприємства або уповноважена ним особа.
4) Під час встановлення ліміту каси кожне підприємство має врахувати:

 • режим і специфіку його роботи;
 • віддаленість від банку;
 • обсяг касових оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками;
 • установлені строки здавання готівки;
 • тривалість операційного часу банку;
 • наявність домовленості підприємства з банком на інкасацію.

 

А що робити новостворенним підприємствам, або тим хто тільки почав свою роботу з готівкою.

У такому разі потрібно діяти за нормами п. 5.2 Положення № 637: на перші три місяці роботи таких підприємств ліміт каси встановлюють згідно  з  прогнозними  розрахунками.

Після закінчення трьох місяців ці підприємства повинні переглянути установлений  з урахуванням прогнозних  розрахунків  ліміт  каси  у  двотижневий  строк за фактичними   показниками  діяльності  відповідно  до  Положення № 637.

 

Від чого залежить розмір ліміту каси

Під час встановлення ліміту слід дотримуватися граничних розмірів, які встановлено п. 5.4 Положення №637:

– для підприємств зі строком здавання готівки в банк щодня (у день її надходження до каси) або наступного дня від дня її надходження до каси, – у розмірах, що потрібні для забезпечення їх роботи на початку робочого дня, але не більшому розміру середньоденного надходження готівки до каси (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти);

– для підприємств в населених пунктах, де немає банків, зі строком здавання готівки в банк один раз на 5 робочих днів – у розмірах, що залежать від установлених строків здавання готівкової виручки (готівки) та її суми, але не більше 5-кратного розміру середньоденних надходжень готівки (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти). Такі підприємства мають здавати понадлімітну готівку для її зарахування на рахунки підприємства в банку не пізніше наступного робочого дня незалежно від установленого строку здавання готівкової виручки (готівки).

– для підприємств, ліміти каси яким установлюються згідно з фактичними витратами готівки (крім виплат, пов’язаних з оплатою праці, стипендій, пенсій, дивідендів), – ліміт не може бути більшим розміру середньоденної видачі готівки (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти);

– підприємства, у яких відповідний середньоденний показник, обчислений на підставі касових оборотів, дорівнює нулю або не більше 10 н.м.д.г. (170 грн), – в розмірі, що перевищує обчислений середньоденний показник, але не більше 10 н.м.д.г.

 

Наслідки перевищення ліміту каси?

У разі встановлення ліміту каси з перевищенням граничних розмірів, визначених п. 5.4 Положення №637, такий ліміт вважається встановленим на рівні зазначених граничних розмірів.

А якщо підприємство при зберіганні отриманої готівки користувалося таким завищеним лімітом, сума зазначених перевищень вважатиметься понадлімітною.

 

А якщо підприємство не затвердило ліміт каси?

У такому разі ліміт каси вважається нульовим. А отже, вся готівка, що перебуває в касі на кінець робочого дня і не здана підприємством відповідно до вимог Положення № 637, вважається понадлімітною.

 

Що таке понадлімітні кошти і чим вони загрожують?

Перевищення ліміту залишку готівки в касі призведе до штрафу у двократному розмірі суми виявленої понадлімітної готівки за кожний день (ст. 1 Указу 436/95).

Також за це порушення на посадових осіб поширюється адмінвідповідальність, встановлена ст. 164-2 КУпАП у вигляді штрафу:

 •  від 8 до 15 н.м.д.г. (від 136 грн до 255 грн);
 • за повторне порушення – від 10 до 20 н.м.д.г. (від 170 грн до 340 грн).

Зразок того, як податківці обраховуватимуть понадлімітні кошти під час перевірки, наведено у п. 7.23 Положення № 637.

 

Які кошти не є понадлімітними? 

Готівкові кошти не вважаються понадлімітними в день їх надходження, якщо вони:

 • здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку;
 • видані для використання підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного дня на потреби, які пов’язані з діяльністю підприємства;
 • надійшли до кас підприємств у вихідні та святкові дні та були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків наступного робочого дня банку та підприємства або були видані для використання підприємством відповідно до законодавства наступного робочого дня на потреби, які пов’язані з діяльністю підприємства.

 

Як можна збільшити ліміт каси?

На підставі п. 5.11 Положення №637 встановлений на підприємстві ліміт каси та строки здавання готівки можуть переглядатися, зокрема, у зв’язку зі змінами законодавства або за наявності відповідних факторів об’єктивного характеру (зміни в надходженнях/видатках готівки, внутрішнього трудового розпорядку/графіків змінності тощо).

Але зверніть увагу: накази та розрахунки, на підставі яких переглянуто ліміт каси, строки здавання готівки, додаються до відповідних раніше розроблених наказів про встановлення ліміту каси.

Наведемо зразки заповнення Розрахунку та Наказу.  
Зразок Розрахунку встановлення ліміту каси
Додаток 8
до Положення про ведення касових операцій

у національній валюті в Україні
Розрахунок
встановлення ліміту залишку готівки в касі

ТОВ «А»

———————————————————————————————–
(найменування підприємства)
м. Київ

————————————————————————————————-
(місцезнаходження підприємства)

 1. Касові обороти


з/п 

Найменування показників 

Фактично за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують строку встановлення (перегляду) ліміту каси 

1

Готівкова виручка (надходження до кас, крім сум, що одержані з банків)

300 000

2

Середньоденні надходження (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці*)

4687,50

3

Виплачено готівкою на різні потреби, а також на відрядження (крім виплат, пов’язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)

20000,00

4

Середньоденна видача готівки (рядок 3 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)

312,50

 

Найменування показника 

Установлено підприємством 

1. Ліміт залишку готівки в касі

4500,00**

 

Найменування показника 

Визначається строк здавання готівкової виручки (готівки) та зазначаються реквізити договорів банківських рахунків 

2. Строки здавання готівкової виручки (готівки)

Щодня, на підставі договору № 34 від 04.01.2016 р.

 

Керівник підприємства 

Карпов                Карпов І.І.

Головний (старший) бухгалтер

Колосова               Колосова А. В.

“20” жовтня 2016 року.

М. П.

“20” жовтня 2016 року.

*Умовно 64 робочих дні

** Може встановлюватися або в межах рядка 2, або в межах рядка 4

 

 

Зразок Наказу про встановлення ліміту каси
Товариство з обмеженою відповідальністю «А»
НАКАЗ № 33

від 25.10.2016 р.
Про встановлення ліміту залишку готівки у касі підприємства

На виконання вимог Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 р. «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті України» та з метою недопущення порушень в сфері готівкового обігу

НАКАЗУЮ:

 1. На підставі проведеного розрахунку (додаток 1 до наказу) встановити на підприємстві ліміт залишку готівки у касі у розмірі 4500,00 грн.

Керівник підприємства                                     Карпов                                                Карпов І.І.

50 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X