Головна » Бухгалтеру » Бухгалтерський облік » Бухгалтерський облік кредиторської заборгованості
Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік кредиторської заборгованості

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Чому заборгованість кредиторська

Кредиторська заборгованість — це сукупність боргів суб’єкта господарювання (підприємства, установи, фізособи-підприємця) перед іншими суб’єктами.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про кредиторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності визначає НП(С)БО 11.

Кредиторська може бути довгостроковою та поточною.

Кредиторська заборгованість: види

Поточну кредиторську заборгованість можна розділити за такими формами:

 • комерційна — на основі договорів купівлі-продажу при постачанні товарів, робіт, послуг, надходженні попередньої оплати за них, коли одна сторона ще не розрахувалася перед іншою. При безготівкових розрахунках між суб’єктами господарювання завжди в однієї зі сторін процесу буде з’являтися борг, так як момент оплати та постачання розходяться в часі. Або отримали оплату, але ще не поставили товар, або поставили товар, але ще не отримали оплату. Єдине виключення — це готівкові розрахунки, особливо у роздрібній торгівлі з використанням РРО, тут уже кредиторка просто не може виникнути, так як момент постачання та оплати товару/послуги співпадають ;
 • на відносинах позики/кредиту — одна сторона може прокредитувати іншу, наприклад договори позики, кредиту, поворотної фінансової допомоги. При цьому кредиторська заборгованість може бути як процентна, так і безпроцентна. Як правило, перша – це кредити банків, а друга — поворотна фінансова допомога;
 • на основі забезпечення боргу цінними паперами — це за своєю суттю різновиди 2-х попередніх варіантів, коли розрахунок, наприклад, відбувся векселем. Вексель як борговий цінний папір посвідчує борг особи, яка його видала (емітувала). Це ж стосується й залучення коштів шляхом випуску облігацій;
 • на основі трудових відносин — щомісяця підприємство нараховує заробітну плату своїм працівникам і до її виплати існують зобов’язання перед ними;
 • на основі відносин з державою — за податками та зборами, що виникають в процесі діяльності підприємства. До специфічної форми кредиторки можна віднести відстрочені податкові зобов’язання у платників податку на прибуток.

Таким чином, борги — це невід’ємний бік господарської діяльності будь-якого підприємства, установи, фізособи-підприємця (ФОП). Та й у звичайної фізичної особи теж саме — згадаймо, як з’являється борг за комунальні послуги — між кінцем місяця й датою оплати уже існує борг.

Увага: кредиторка існує завжди в процесі здійснення діяльності і не тільки підприємницької.

Трапляється, що підприємству не потрібно повертати раніше сформовані борги. Тоді з дотриманням певних юридичних процедур відбувається їхнє списання.

Поточна кредиторська заборгованість

Для обліку поточної кредиторської заборгованості у національній валюті використовуйте рахунки:

РАХУНКИ ДЛЯ ОБЛІКУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

(у національній валюті)

Грошова:

 • короткострокові кредити (601);
 • поточний борг по довгостроковим зобов’язанням (611);
 • заборгованість по векселям (621);
 • розрахунки з постачальниками та підрядниками (631);
 • розрахунки по податкам (641, 642);
 • розрахунки по страхуванню, ЄСВ (651);
 • розрахунки з учасниками, по дивідендам (671);
 • розрахунки з іншими кредиторами (685)4.

Товарна:

 • розрахунки за отриманими авансами (681).

Правила обліку поточної кредиторської заборгованості:

 • покажіть її на відповідних рахунках у момент появи;
 • нарахуйте зобов’язання зі сплати процентів у разі їхньої наявності (зазвичай, наприкінці місяця);
 • нарахуйте зобов’язання зі сплати штрафів, пені у разі їхньої появи та визнайте їх (зазвичай, у разі затримки оплати);
 • проінвентаризуйте заборгованість перед складанням фінансової звітності (обов’язково — для річної), та покажіть її результати в обліку;
 • покажіть на рахунках погашення боргу.

Кредиторська заборгованість в іноземній валюті

Для обліку в іноземній валюті використовуйте рахунки:

СПЕЦІАЛЬНІ РАХУНКИ ДЛЯ ОБЛІКУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

(у іноземній валюті)

Грошова:

 • короткострокові кредити (602);
 • поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (612);
 • заборгованість по векселям (622);
 • розрахунки з постачальниками та підрядниками (632).

Кредиторська заборгованість у балансі

Щодо балансу, то тут кредиторська заборгованість традиційно займає 2 розділи, інформація по яким в залежності від виду форми балансу наведена нижче:

Вид кредиторки

Розділи балансу

Звичайний баланс,

форма 1 (НП(С)БО 1)

Спрощена звітність

Баланс малого підприємства, форма 1-м (НП(С)БО 25)

Баланс мікропідприємства, форма 1-мс (НП(С)БО 25)

Довгострокова

Розділ ІІ

Поточна

Розділ ІІІ

У разі якщо кредиторська заборгованість існує перед партнером, по якому є дебіторська, то взаємно згортати їх заборонено (п. 3 розділу IV НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»). Це можна лише, якщо з партнером проведений взаємозалік заборгованості, який відповідним чином документально оформлений, наприклад актом взаємозаліку або договором.

Увага: згортати кредиторську заборгованість за рахунок дебіторської не можна.

Однак це ще не все, так як бухгалтерський баланс за НП(С)БО 1 (МСФЗ також) містить ще й примітки. У них слід розкривати таку інформацію:

 • перелік заборгованості з відповідними сумами, яка була включена по статтям балансу «Інші довгострокові зобов’язання» чи «Інші поточні зобов’язання»;
 • непередбачувані зобов’язання, тобто такі, які можуть виникнути внаслідок певної події, результат якої буде відомий лише в майбутньому, наприклад у результаті програшу судової справи.

Не наводять примітки тільки суб’єкти, які складають спрощені баланси за НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність».

Щодо обліку довгострокової/поточної кредиторської заборгованості зверніть увагу:

 • перед складанням балансу ту частину довгострокової заборгованості, яка буде погашатися впродовж 12 місяців, слід перевести до складу поточної (субрахунки 611 та 612);
 • прострочена поточна заборгованість поточною й залишається і не стає від цього довгостроковою.

Кредиторська заборгованість проводки

Основні бухгалтерські проведення з обліку виникнення та обслуговування кредиторки наведено нижче:

ТИПОВІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Господарська операція

Д-т

К-т

Виникнення кредиторської заборгованості по розрахункам

1

Оприбуткували товари

281

631

2

Відобразили податковий кредит із ПДВ (до реєстрації податкової накладної постачальником)

6442

631

3

Постачальник зареєстрував податкову накладну з ПДВ

6411

6442

4

Отримали юридичні послуги від неплатника ПДВ

92

631

5

Списали адміністративні витрати на фінансовий результат операційної діяльності

791

92

Виникнення товарно-кредиторської заборгованості

1

Отримали попередню оплату

311

681

2

Відобразили податкове зобов’язання з ПДВ за отриманою попередньою оплатою до реєстрації податкової накладної

6431

6432

3

Зареєстрували податкову накладну

6432

6411

Отримання банківського кредиту

1

Отримали кредит строком 10 місяців

311

601

2

Нарахували відсотки по кредиту

952

684

3

Списали витрати за кредитом на результат фінансових операцій

792

952

Розрахунок векселем

1

В рахунок оплати товарів видано вексель на 10 місяців

631

621

Отримання поворотної фінансової допомоги

1

На поточний рахунок зарахували поворотну фінансову допомогу строком на 6 місяців

311

685

Нарахування заборгованості з податків, зборів, обов’язкових платежів

1

Нарахували зобов’язання з податку на прибуток

981

6413

2

Нарахували єдиний податок

92

6414

3

Нарахували плату за землю

92

6415

4

Нарахували податок не нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

92

6415

5

Нарахували ПДФО із заробітної плати

661

6412

6

Нарахували військовий збір із заробітної плати

661

642

7

Нарахували ЄСВ на зарплату адмінперсоналу

92

651

8

Списали адміністративні витрати на фінансовий результат операційної діяльності

791

92

Нарахування штрафів, пені

1

Нарахували суму штрафу, пені за неналежне виконання договору купівлі-продажу

948

685

2

Нарахували штраф за невчасне подання декларації

948

642

3

Нарахували податкову пеню за несвоєчасну сплату податку

648

642

Нарахування дивідендів

1

Нарахували дивіденди учасникам (юрособам) через розподіл прибутку

441

443

443

671

2

Сплатили авансовий внесок із податку на прибуток

641

311

3

Сплатили дивіденди учасникам

671

311

Курсові різниці за грошовою кредиторською заборгованістю

1

Отримали товари за імпортом

281

632

2

Відобразили на дату балансу дохід від курсової різниці

632

714

Списали дохід від курсової різниці на фінансовий результат операційної діяльності

714

791

3

Відобразили на дату балансу збиток від курсової різниці

945

632

Списали витрати від курсової різниці на фінансовий результат операційної діяльності

791

945

 

Прострочена кредиторська заборгованість

Тепер давайте з’ясуємо, коли кредиторська заборгованість стає простроченою? Бувають випадки, коли кредиторська заборгованість не погашається і стає простроченою:

Простроченою вважається заборгованість:

строк платежу не встановлений

строк платежу встановлений

по договорам купівлі-продажу

по іншим договорам

одразу після одержання підтверджувальних документів щодо отримання товарів, виконання робіт, надання послуг (ч. 1 ст. 692 ЦКУ)

на боржника пред’являється вимога щодо сплати та відраховується 7-денний строк. на 8-й день заборгованість вважається простроченою (ч. 2 ст. 530 ЦКУ)

починається з наступного дня після граничної дати платежу, яка була вказана договором (або певної події, що була визначена договором)

Безнадійна кредиторська заборгованість — це та прострочена кредиторка, по якій минув строк позовної давності. У загальному випадку – 3 роки (ст. 257 ЦКУ). По штрафам і неустойкам — 1 рік (ч. 2 ст. 258 ЦКУ). У договорах ЗЕД може бути 4 роки. Однак на час дії карантину COVID-19 строки позовної давності зупинені (п. 12 Перехідних положень ЦКУ). Карантин почався 12.03.2020 року й триває по 31.08.2022 року, якщо не буде продовжений.

Для списання безнадійної кредиторки оформляють:

 • акт інвентаризації (див. нижче про інвентаризацію);
 • внутрішній наказ керівника на списання;
 • бухгалтерську довідку (у довільній формі, вказується сума, причини списання, підстава – наказ керівника, супровідні документи за наявності, податкові наслідки та їхній розрахунок).

Увага: прострочена короткострокова заборгованість залишається у складі поточної й до довгострокової не переводиться

Кредиторська заборгованість строк позовної давності якої минув

Якщо кредиторську заборгованість із вичерпаним строком позовної давності виявили в результаті інвентаризації, до акта інвентаризації розрахунків додайте довідку про кредиторську заборгованість, за якою сплинув строк позовної давності, і зазначте:

 • найменування і місцезнаходження кредиторів;
 • суми, причини, дати і підстави виникнення заборгованості (п. 7.5 розд. ІІІ Положення про інвентарізацію активів і зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879).

За такою заборгованістю керівникові підприємства доведеться ухвалити рішення про списання з урахуванням застережень пункту 5 статті 267 ЦКУ.

Якщо виявлену в результаті інвентаризації кредиторку з вичерпаним строком ПД плануєте списати, за нею окремо оформте акт інвентаризації кредиторської заборгованості.

Можете скористатися затвердженими формами (табл), або на їх основі розробити згадані документи самостійно.

ПОЧАТОК ПЕРЕБІГУ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ

Вид зобов’язання

Початок перебігу строку позовної давності

Норма ЦК

Загальне правило

Із дня, коли особа дізналася (могла довідатися) про порушення свого права або про особу, яка його порушила

п. 1 ст. 261

Зобов’язання з певним строком виконання

Після спливу строку виконання

п. 5 ст. 261

Зобов’язання, строк виконання яких не визначений (або визначений моментом пред’явлення вимоги)

Із дня, коли у кредитора виникає право пред’явити вимогу про виконання зобов’язання. Кредитор має право вимагати виконати зобов’язання будь-коли.

Боржник має виконати зобов’язання впродовж семи днів від дня пред’явлення вимоги (якщо обов’язок негайно виконати зобов’язання не випливає з умов договору або актів цивільного законодавства). Отже, позовну давність обчислюють із 8-го дня після дня пред’явлення вимоги

п. 5 ст. 261, п. 2 ст. 530

Перебіг ПД може перерватися, якщо особа вчинить дії, які свідчать про визнання нею боргу (ст. 264 ЦК). Які це можуть бути дії, уточнив ВГСУ у пункті 4.4.1 постанови «Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів» від 29.05.2013 № 10.

Списання кредиторської заборгованості проводки

Щодо списання кредиторської заборгованості можливо 2 ситуації:

 • списання до закінчення строку позовної давності;
 • списання після закінчення строку позовної давності.

Для списання заборгованості у першому випадку необхідні докази того, що вона не може або не повинна уже оплачуватися, так як просто так списати кредиторку не можна. У п. 5 НП(С)БО 11 сказано, що списати можна лише коли на дату балансу зобов’язання не підлягає погашенню. Якогось конкретного переліку таких доказів в нормативних документах немає, але в найтиповіших ситуаціях ними можуть бути:

 • прощення боргу кредитором – необхідні або укладення додаткової угоди до договору, або додатку до договору. Одного листа від кредитора, якщо про такий момент не був передбачений у договорі, може бути й недостатньо. Принаймні так вважають податківці, наприклад, у листі ДФС від 13.02.2018 № 598/6/99-99-13-02-03-15;
 • смерть кредитора-фізособи – необхідна копія свідоцтва про смерть;
 • ліквідація юрособи – відповідний запис у ЄДР.

В останніх 2-х ситуаціях навіть наявність доказів ще може нічого не означати, так як у фізособи може виявитися спадкоємець (строк відкриття спадщини, до речі, півроку), а у ліквідованої юрособи правонаступник. Радимо, у будь-якому разі проконсультуватися з юристами або ж почекати поки не сплине строк позовної давності.

Щодо оподаткування списання кредиторської заборгованості, то і у випадку дострокового списання, і у випадку спливу строку позовної давності воно однакове і полягає в такому:

 

Податок

Вид кредиторської заборгованості, що списується та її оподаткування

Грошова

Товарна

Кредиторська заборгованість

податок на прибуток

Все за правилами бухобліку, податкових різниць немає, тобто суму списаної кредиторської заборгованості необхідно включити до доходу платника податку і вона підпаде під оподаткування на загальних підставах (лист ДФС від 19.01.2016 № 701/10/26-15-11-02-13).

Кредиторська заборгованість

ПДВ

Треба здійснити сторно податкового кредиту* з ПДВ та нарахувати податкове зобов’язання на підставі бухгалтерської довідки, так як це з точки зору ДПС розглядається як безоплатне отримання товарів (пп. 14.1.13 ПКУ, лист ДФС від 15.05.2018 № 2150/ІПК/21-22-12-02-13, роз’яснення в 101.23 ЗІР).

Необхідно перекваліфікувати отриманий раніше аванс на безповоротну фінансову допомогу (лист ДФС від 20.07.2017 № 1283/6/99-99-15-03-02-15/ІПК). Це також можна зробити на основі бухгалтерської довідки та сторно** податкового зобов’язання або через реєстрацію розрахунку коригування.

Кредиторська заборгованість єдиний податок

ДПС наполягає на включенні до складу доходу платника (див. ч. 3 п. 292.3 ПКУ). Дана норма стосується тільки платників ПДВ (єдиноподатники-3%). При цьому ДПС наполягає це робити всім єдиноподатникам (3% і 5%), так як дана ситуація розглядається як безоплатне отримання товарів (Індивідуальна податкова консультація від 12.12.2018 р. № 5209/ІПК/26-15-12-04-15). До доходу платника єдиного податку така заборгованість включається без ПДВ.

Необхідно перекваліфікувати таку заборгованість на безповоротну фінансову допомогу спеціально оформленою бухгалтерською довідкою і пояснити ситуацію й причини такого списання. Додаткового оподаткування не буде, так як отриманий аванс уже включався до доходу платника єдиного податку.

* у податковій декларації з ПДВ це відображається у ряд. 14 розділу ІІ декларації. Також заповнюється додаток 1 (Д1) з таблицею 2;

** у податковій декларації з ПДВ це відображається у ряд. 7 розділу І декларації. Також заповнюється додаток 1 (Д1) з таблицею 1.

Покажемо як виглядає списання грошової та товарної кредиторської заборгованості в бухгалтерських проведеннях:

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Списання грошової кредиторської заборгованості

1

Оприбуткування товарів, по яким виникла заборгованість

281

631

100000,00

2

Відображене право на податковий кредит з ПДВ на момент отримання товару

6442

631

20000,00

3

Відображений податковий кредит з ПДВ на момент отримання товарів після реєстрації податкової накладної

6411

6442

20000,00

4

Кредитор простив борг. Списання кредиторської заборгованості

631

717

120000,00

5

Сторно податкового кредиту з ПДВ (як наслідок у звітному періоді зростає сума ПДВ до сплати в бюджет через зменшення податкового кредиту)

[6411]

[6441]

-20000,00

6

Включення сторнованого ПДВ до складу інших витрат операційної діяльності платника податку

949

6441

20000,00

7

Списання доходів на фінансовий результат від операційної діяльності

717

791

120000,00

8

Списання витрат на фінансовий результат від операційної діяльності

791

949

20000,00

Списання товарної кредиторської заборгованості

1

Отримання попередньої оплати за товари

311

681

120000,00

2

Відображене податкове зобов’язання з ПДВ при отриманні попередньої оплати

6431

641

20000,00

3

Поставка не відбулася. Кредитор простив борг. Списання кредиторської заборгованості

681

717

120000,00

4

Сторно податкового зобов’язання з ПДВ, так як сума отриманого авансу тепер вважається безповоротною фінансовою допомогою, а остання не обкладається ПДВ. У звітному періоді платник податку заплатить менше ПДВ на цю суму

[6431]

[6411]

-20000,00

5

Списання доходів на фінансовий результат операційної діяльності

717

791

120000,00

46 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X