Головна » Бухгалтеру » Бухгалтерський облік » Формування собівартості імпортованих товарів у випадку часткових оплат
Бухгалтерський облік

Формування собівартості імпортованих товарів у випадку часткових оплат

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Загальні правила перерахунку

Здійснюючи імпортні придбання, треба керуватися профільним НП(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». А за його нормами, щоб правильно визначити первісну вартість імпортованих товарів, передусім важливо знати, яка подія в ЗЕД-відносинах була першою: отримання товарів чи оплата їх вартості. Адже від цього залежить курс НБУ, який будемо використовувати при перерахунку іноземної операції у валюту балансу.

Якщо перша подія — отримання товару, то за вимогами п. 5 НП(С)БО 21 під час первісного визнання операції в іноземній валюті перераховують у валюту звітності за курсом НБУ на дату* здійснення операції — дату визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат. Тобто первісну вартість визначаємо за курсом НБУ на дату оприбуткування товарів.

* Насправді, п. 5 НП(С)БО 21 говорить про курс НБУ на початок дня дати здійснення операції. Але з 31.03.2015 до початку війни НБУ встановлював валютний курс щодня наприкінці робочого дня. Такий курс діяв увесь наступний день. Тобто на початок і на кінець дня він був однаковий. Тому формулювання «на початок дня» вже давно втратило актуальність. З 24.02.2022 НБУ зафіксував курс гривні до долара США на рівні 29,2549 грн/$. А з 21.07.2022 регулятор скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25 % до 36,5686 грн/$.

А от у разі, якщо першою подією за імпортною операцією була попередня оплата,

вартість передоплачених імпортованих немонетарних активів (запасів, основних засобів, нематеріальних активів тощо) перераховуємо у гривню за курсом НБУ на дату сплати авансу постачальникові

Якщо ж авансові платежі в інвалюті здійснювалися постачальникові частинами, первісну вартість імпортованих товарів визначаємо за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності здійснення авансових платежів (п. 6 НП(С)БО 21).

За ситуації, коли вартість імпортованого товару перевищує суму передоплати, частину товару на суму такого перевищення перераховують у гривні за курсом НБУ на дату його оприбуткування. Відповідно тоді первісна вартість імпортованих товарів складатиметься із:

— суми, яка дорівнює розміру авансу, перерахованому в гривні за курсом НБУ на дату такої часткової передоплати;

— неоплаченої частини вартості товарів (тобто за вирахуванням суми попередньої оплати), перерахованої за курсом НБУ на дату їх оприбуткування.

Тобто в цьому випадку подальша доплата вартості вже оприбуткованого товару, що залишилася, на формування його первісної вартості не вплине.

Передоплачений імпорт

При передоплаті імпортного товару виникає дебіторська заборгованість постачальника-нерезидента (Дт 371 «Розрахунки за виданими авансами»). Така заборгованість є немонетарною, оскільки буде погашена отриманням товарів — немонетарних активів. А немонетарні статті перерахунку не підлягають (пп. 7 і 8 НП(С)БУ 21). Тому ні на дату балансу, ні на дату здійснення господарської операції (тобто на дату отримання товарів) курсові різниці за ними не визначають.

Первісну вартість отриманого імпортного товару (друга подія) формуємо виходячи з курсу НБУ, встановленого на дату перерахування передоплати нерезиденту. При цьому

курс НБУ на дату оприбуткування передоплаченого імпортного товару не має жодного значення

Якщо ж авансових платежів було декілька — орієнтуємося на курси НБУ, які діяли на кожну дату здійснення часткових попередніх оплат. Наприклад, при перерахуванні передоплати за товар двома частинами первісну вартість цього товару складатиме сума в перерахунку на гривні цих двох авансових платежів — сум передоплат за курсами НБУ на дати їх перерахування. Адже саме за сумою авансових платежів із застосуванням курсів НБУ виходячи з послідовності оплат наказує визначати первісну вартість отриманих товарів п. 6 НП(С)БО 21. Тоді аби знайти ціну одиниці товару, гривневий еквівалент загальної вартості товару треба поділити на його кількість.

Давайте поглянемо, як це виглядає на прикладах.

Приклад 1. Підприємство перерахувало аванс нерезиденту за товари:

— 19.07.2022 у сумі $6000 (курс НБУ — 29,2549 грн/$);

— 28.07.2022 у сумі $1000 (курс НБУ — 36,5686 грн/$).

Товар імпортовано (оформлена митна декларація) 08.08.2022 у кількості 100 штук загальною вартістю $7000 (курс НБУ — 36,5686 грн/$). Того ж дня товар оприбутковано.

Гривневий еквівалент вартості імпортованого товару становив 212098 грн ($6000 х 29,2549 грн/$ + $1000 х 36,5686 грн/$). Відповідно первісна вартість одиниці товару, виходячи з договірної вартості, дорівнює 2120,98 грн. Тобто гривневий еквівалент загальної вартості товару ділимо на кількість такого товару (212098 грн : 100 штук).

Таблиця 1. Передоплата імпортного товару частинами

з/п

Зміст господарської операції

Курс НБУ,

грн/$

Кореспонденція рахунків

Сума,

$/грн

дебет

кредит

Перерахування авансу

1

19.07.2022 Перераховано нерезиденту першу частину передоплати за товар

29,2549

371

312

$6000

175529,40

2

28.07.2022 Перераховано нерезиденту другу частину передоплати за товар

36,5686

371

312

$1000

36568,60

Ввезення товару

3

08.08.2022 Сплачено суму ввізного мита*

($7000** х 36,5686 грн/$ х 10 %)

36,5686

377

311

25598,02

4

08.08.2022 Сплачено суму імпортного ПДВ

(($7000 х 36,5686 грн/$ + 25598,02 грн) х 20 %)

36,5686

377

311

56315,64

5

08.08.2022 Відображено суму податкового кредиту з ПДВ на підставі митної декларації

36,5686

641/ПДВ

377

56315,64

* Інші можливі супутні імпорту операції (послуги митного брокера, страхування доставки, ТЗВ тощо) в прикладі не наводимо.

** За умовами прикладу договірна вартість відповідає митній вартості товару.

Оприбуткування товару

6

08.08.2022 Оприбутковано імпортний товар (100 штук х 2120,98 грн)

36,5686

281

632

$7000

212098

7

08.08.2022 Включено суму ввізного мита до первісної вартості товару

36,5686

281

377

25598,02

8

08.08.2022 Здійснено залік заборгованостей з нерезидентом

36,5686

632

371

$7000

212098

Приклад 2. Підприємство перерахувало аванс нерезиденту за товари у кількості 100 шт:

— 15.07.2022 у сумі $3000 (курс НБУ — 29,2549 грн/$);

— 25.07.2022 у сумі $4000 (курс НБУ — 36,5686 грн/$).

Першу партію товару імпортовано (оформлена митна декларація) 03.08.2022 у кількості 65 штук загальною вартістю $4550 (курс НБУ — 36,5686 грн/$). Того ж дня товар оприбутковано.

Гривневий еквівалент вартості цієї партії імпортованого товару становив 144446,03 грн ($3000 х 29,2549 грн/$ + $1550 х 36,5686 грн/$). Відповідно первісна вартість одиниці товару, виходячи з договірної вартості, дорівнює 2222,25 грн. Тобто гривневий еквівалент загальної вартості товару ділимо на кількість такого товару (144446,03 грн : 65 штук).

Другу партію товару імпортовано (оформлена митна декларація) 09.08.2022 у кількості 35 штук загальною вартістю $2450 (курс НБУ — 36,5686 грн/$). Того ж дня товар оприбутковано.

Гривневий еквівалент вартості другої партії імпортованого товару становив 89593,07 грн ($2450 х 36,5686 грн/$). Відповідно первісна вартість одиниці товару, виходячи з договірної вартості, дорівнює 2559,80 грн (89593,07 грн : 35 штук).

Таблиця 2. Передоплата і ввезення імпортного товару частинами

з/п

Зміст господарської операції

Курс НБУ,

грн/$

Кореспонденція рахунків

Сума,

$/грн

дебет

кредит

Перерахування авансу

1

15.07.2022 Перераховано нерезиденту першу частину передоплати за товар

29,2549

371

312

$3000

87764,70

2

25.07.2022 Перераховано другу частину передоплати за товар нерезиденту

36,5686

371

312

$4000

146274,40

Ввезення першої партії товару

3

03.08.2022 Сплачено суму ввізного мита* за першу партію товару

($4550** х 36,5686 грн/$ х 10 %)

36,5686

377

311

16638,71

4

03.08.2022 Сплачено суму імпортного ПДВ

(($4550 х 36,5686 грн/$ + 16638,71 грн) х 20 %)

36,5686

377

311

36605,17

5

03.08.2022 Відображено суму податкового кредиту з ПДВ на підставі митної декларації

36,5686

641/ПДВ

377

36605,17

* Інші можливі супутні імпорту операції (послуги митного брокера, страхування доставки, ТЗВ тощо) в прикладі не наводимо.

** За умовами прикладу договірна вартість відповідає митній вартості товару.

Оприбуткування першої партії товару

6

03.08.2022 Оприбутковано імпортний товар у кількості 65 штук ($3000 х 29,2549 грн/$ + $1550 х 36,5686 грн/$)

36,5686

281

632

$4550

144446,03

7

03.08.2022 Включено суму ввізного мита до первісної вартості товару

36,5686

281

377

16638,71

8

03.08.2022 Здійснено залік заборгованостей з нерезидентом

36,5686

632

371

$4550

144446,03

Ввезення другої партії товару

9

09.08.2022 Сплачено суму ввізного мита за другу партію товару

($2450 х 36,5686 грн/$ х 10 %)

36,5686

377

311

8959,31

10

09.08.2022 Сплачено суму імпортного ПДВ

(($2450 х 36,5686 грн/$ + 8959,31 грн) х 20 %)

36,5686

377

311

19710,48

11

09.08.2022 Відображено суму податкового кредиту з ПДВ на підставі митної декларації

36,5686

641/ПДВ

377

19710,48

Оприбуткування другої партії товару

12

09.08.2022 Оприбутковано імпортний товар у кількості 35 штук ($2450 х 36,5686 грн/$)

36,5686

281

632

$2450

89593,07

13

09.08.2022 Включено суму ввізного мита до первісної вартості товару

36,5686

281

377

8959,31

14

09.08.2022 Здійснено залік заборгованостей з нерезидентом

36,5686

632

371

$2450

89593,07


Поділіться з друзями - підтримайте проект
Мітки