Головна » Авторские » Класифікація господарських засобів і джерел їх формування
Авторские Бухгалтерський облік

Класифікація господарських засобів і джерел їх формування

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Для того, щоб ефективно управляти підприємством необхідно мати достовірну інформацію, стосовно того якими активами воно може розпоряджатися і які джерела цих активів.

Актив – ресурси підприємства, які мають активно працювати і приносити прибуток.

Наприклад.

У підприємства є автомобіль, який вона використовує для доставки своєї продукції своїм замовникам. Цей автомобіль буде активом підприємства, який воно використовує у свої діяльності.

Або наприклад на складі підприємства є товари, який воно має намір реалізувати своїм покупцям. Ці товари в момент продажу дадуть підприємству дохід, який за вирахуванням собівартості цих товарів дасть підприємству певний прибуток.

У будь-якого підприємства на рахунку в банку можуть бути грошові кошти, так вони теж будуть являтися активом підприємства, яким воно може вільно розпоряджатися.

Окрім матеріальних активів, які можна побачити і помацати, активи можуть мати і нематеріальну форму. наприклад комп’ютерні програми, товарні знаки тощо, які теж використовуються у діяльності.

Вже більш складно пояснити, що заборгованість перед підприємством (дебіторська) також є активом.Покупець купив у нас товар, але за нього ще не розрахувався. В результаті він винен нам кошти і якщо ми їх отримаємо ми зможемо вільно їми розпоряджатися. Така заборгованість вважається активом, адже вона принесе нам кошти в кінці.

Всі активи можна розділити на дві великі групи:

  1. Необоротні активи;
  2. Оборотні активи.

Необоротні активи – активи, строк використання яких більше одного операційного циклу підприємства, або більше календарного року. Їх можна використовувати багато разів. Наприклад: будівля, автомобіль, обладнання яке використовується в виробництві, комп’ютерна програма, довгострокові фінансові інвестиції або довгострокова дебіторська заборгованість.

Оборотні активи – це перш за все грошові кошти та їх еквіваленти, виробничі запаси, товари, дебіторська заборгованість, короткострокові фінансові інвестиції.

5331b20ddf78e

Як бачимо зі схеми класифікація активів може бути різноманітна. Але нам зараз вистачить розуміння того, що активи діляться на Оборотні та необоротні. Саме до такої класифікації прив’язаний наш українській план рахунків .

Крім активів в обліку показуються і джерела їх походження (пасив). Як ми розуміємо звідки підприємство може взяти актив: або придбати за рахунок власних коштів, або за рахунок запозичених. Якщо підприємство бере актив за рахунок запозичених коштів (у борг) то у нього виникає кредиторська заборгованість.

Розглянемо більш детально класифікацію джерел походження.

Власні кошти – це статутний капітал підприємства, або нерозподілений прибуток, який був отриманий в результаті господарської діяльності. також сюди відносять цільове фінансування і цільові надходження.

Запозичені кошти – це кредити, кредиторська заборгованість перед постачальниками, зобов’язання перед бюджетом по податках, перед працівниками по заробітній платі тощо.

Як вже зрозуміло, сума активів завжди буде рівна сумі джерел їх надходження. На цьому принципі і будується бухгалтерський облік у багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні.

Актив=Пасив

Активи=Джерела їх надходження.

І наведемо пару прикладів.

Ви пішли в магазин і купили собі додому продуктів. В результаті маємо, що ви отримали продукти, але віддали за них власні кошти.

Ви взяли в кредит якусь побутову техніку. Активи дорівнюють сумі кредиту, який ви повинні погасити.

Отже ми зараз розглянули класифікацію активів та джерел їх надходження. Розуміння цієї класифікації дуже допоможе в розумінні плана рахунків бухгалтерського обліку та і взагалі всього бухобліку.


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X