Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база бухгалтера » Лист ГУ ДФС у м. Києві від 08.02.2017 № 2668 /10/26-15-12-01-18
Нормативна база бухгалтера

Лист ГУ ДФС у м. Києві від 08.02.2017 № 2668 /10/26-15-12-01-18

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист Підприємства «» щодо порядку оформлення податкових накладних та в межах своїх повноважень повідомляє наступне.

Законом України N 1797-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні” (далі – Закон N 1797) підпункт “і” пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року  № 2755-VI  із змінами і доповненнями   (далі – Кодекс)  (викладено в новій редакції, відповідно до якої з 1 січня 2017 року при складанні податкової накладної запроваджується заповнення коду товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг – коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг.

При цьому платники податків мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду.

У разі здійснення платниками податків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається в податковій накладній повністю.

Відповідно до  ч. 1 ст. 67 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року  № 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі – МКУ) українська класифікація товарів  зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД) складається на основі  Гармонізованої системи опису та кодування товарів та затверджується законом про Митний тариф України.

В УКТ ЗЕД товари систематизовано за розділами, групами, товарними позиціями, товарними підпозиціями, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів (ч. 2 ст. 67 МКУ).

Для докладнішої товарної класифікації використовується сьомий, восьмий, дев’ятий та десятий знаки цифрового коду (ч. 3 ст. 67 МКУ).

При цьому відповідно до ч. 4 ст. 67 МКУ структура десятизнакового цифрового кодового позначення товарів в УКТ ЗЕД включає код групи (перші два знаки), товарної позиції (перші чотири знаки), товарної підпозиції (перші шість знаків), товарної категорії (перші вісім знаків), товарної підкатегорії (десять знаків).

Ознайомитись з Переліком товарів, стосовно яких контролюючими органами прийняті рішення щодо їх класифікації згідно з УКТЗЕД можна на сайті ДФС України (http://sfs.gov.ua/), натиснувши на головній сторінці банер «Митне оформлення» / Суб’єктам ЗЕД / Класифікація товарів / Перелік товарів, щодо яких прийняті класифікаційні рішення.

Державний класифікатор продукції та послуг затверджено наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 із змінами та доповненнями.

Державний класифікатор  продукції та послуг – систематизоване зведення назв угруповань продукції та послуг, кодування яких побудовано на ієрархічній системі класифікації.

Поряд з цим, Державний класифікатор продукції та послуг:

– згармонізовано зі Statistical classification of Products by Activity (CPA) (Статистичною класифікацією продукції та послуг за видами діяльності) редакції 2008 року до рівня підкатегорій, а також з PRODucts of the European COMmunity (PRODCOM) (Переліком промислової продукції Європейського Союзу) редакції 2008 року на рівні позицій;

– узгоджено з ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” (далі- КВЕД). У Державному класифікаторі продукції та послуг продукція/послуга – це результат окремого виду економічної діяльності відповідно до КВЕД, тобто кожному угрупованню видів економічної діяльності за КВЕД на ієрархічних рівнях “секція – клас” відповідає угруповання (одне чи кілька) продукції, яка є результатом його виконання;

– пов’язано з УКТЗЕД, що відображено через посилання на відповідні коди УКТЗЕД.

Ведення  Державного класифікатору продукції та послуг здійснює  Державне підприємство “Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем” Держспоживстандарту України.

Крім цього, Державний класифікатор продукції та послуг може бути основою для галузевих класифікацій (класифікаторів) продукції/послуг.

Об’єкт класифікації в Державному класифікаторі продукції та послуг – продукція та послуги, які є результатом економічної діяльності.

Усю продукцію та всі послуги галузей економіки – сільського господарства, рибного господарства, добувної промисловості, переробчої промисловості, будівництва, страхування, торгівлі тощо – згруповано в секції (усього 21 секція), які позначено великими літерами латинської абетки (від A до U).

Поряд з цим повідомляємо, що  зміни щодо складання податкових накладних, запроваджені Законом  N 1797 в частині зазначення в податковій накладній коду товару згідно з УКТ ЗЕД, застосовуються до податкових накладних, дата складання яких припадає на період з 1 січня 2017 року.

До внесення відповідних змін до форми податкової накладної та порядку її заповнення при складанні податкової накладної код товару згідно з УКТ ЗЕД слід зазначати в графі 3 табличної частини податкової накладної.

Оскільки діюча форма податкової накладної не містить окремого поля для відображення коду послуги згідно з Державним  класифікатором продукції та послуг, до внесення відповідних змін до форми податкової накладної та порядку її заповнення при складанні податкової накладної код послуги тимчасово не зазначається.

Відсутність коду послуги згідно з Державним  класифікатором продукції та послуг в податковій накладній, дата складання якої припадає на період з 1 січня 2017 року до дати набрання чинності відповідних змін до форми податкової накладної, не визначається як помилка, допущена при складанні такої податкової накладної.

Тобто, при здійсненні платниками податку, починаючи з 1 січня 2017 року операцій з постачання товарів у податковій накладній в обов’язковому порядку зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних і імпортних товарів – 10 знаків, для інших товарів – не менше 4 знаків).

При цьому код товару згідно з УКТ ЗЕД  зазначається на всіх етапах постачання товарів від виробника чи імпортера до кінцевого споживача та незалежно від дати придбання чи виготовлення такого товару (до 1 січня 2017 року чи після цієї дати).

Вищезазначені зміни стосуються також і розрахунків коригування до податкових накладних, які складаються з 1 січня 2017 року, незалежно від дати складання податкових накладних (до 1 січня 2017 року чи після цієї дати), до яких складаються такі розрахунки коригування.

В той же час у разі складання податкових накладних не за операціями з постачання товарів/послуг, а з метою нарахування податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу та/або статті 199 Кодексу (за товарами/послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для використання чи починають використовуватися в неоподатковуваних операціях), код товару згідно з УКТ ЗЕД, а для послуг – код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, не зазначаються.

Додатково повідомляємо, що дане питання викладене в листі Державної фіскальної служби  України від 20.01.2017 №1312/7/99-99-15-03-02-17.

Згідно із статтею 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Звертаємо увагу, що листи ГУ ДФС у м. Києві не є нормативно-правовими актами, а мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм та діють до набрання чинності нормативно-правових актів, що змінюють відповідні правовідносини.

 

Заступник  начальника                                          Е.М. Пруднікова


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка