Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база бухгалтера » ЛИСТ НБУ від 07.02.2017 р. № 40-0005/9793
Нормативна база бухгалтера

ЛИСТ НБУ від 07.02.2017 р. № 40-0005/9793

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

 Коротко: За повідомленням НБУ, починаючи з 03.01.2017 на випадки нездійснення банками контролю за дотриманням резидентами встановлених законодавством строків розрахунків за операціями з експорту послуг (крім транспортних і страхових), прав інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав (включаючи незавершені розрахунки за зазначеними експортними операціями) поширюватимуться норми того нормативно-правового акта, який скасовує або пом’якшує відповідальність резидентів.

З огляду на це банки не здійснюють контролю за дотриманням резидентами встановлених законодавством строків розрахунків за зазначеними вище операціями, а раніше взяті банком на контроль операції підлягають зняттю з контролю. Підставою для такого зняття з контролю є відповідні зміни у законодавстві. 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 07.02.2017 р. № 40-0005/9793

Про здійснення контролю за експортними операціями

Департамент відкритих ринків Асоціації “Незалежна асоціація банків України”,
Асоціації “Український кредитно-банківський союз”,
Асоціації українських банків,
банкам України

У зв’язку із введенням в дію 03 січня 2017 року Закону України від 03 листопада 2016 року N 1724-VIII “Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг” (надалі – Закон N 1724-VIII), набранням чинності постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 2016 року N 419 “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями” (надалі – Постанова N 419), а також з огляду на запити банків щодо контролю за строками розрахунків за експорт робіт та послуг, Національний банк України повідомляє наступне.

Для виконання вимог статті 1 Закону України “Про порядок розрахунків в іноземній валюті” (надалі – Закон) терміни “роботи” та “послуги” мають застосовуватись згідно із законодавством України, зокрема Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України.

Відповідно до статті 377 Господарського кодексу України зовнішньоекономічна діяльність провадиться на принципах свободи її суб’єктів добровільно вступати у зовнішньоекономічні відносини, здійснювати їх у будь-яких формах, не заборонених законом, та рівності перед законом усіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Аналогічні норми щодо принципів зовнішньоекономічної діяльності містить стаття 2 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”. Види зовнішньоекономічної діяльності визначені статтею 4 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

Статтями 1, 2 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) передбачено, що цивільним законодавством регулюються, зокрема, майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

Договір, що передбачає виконання робіт, визначений ЦКУ як договір підряду та регулюється главою 61 ЦКУ.

Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт врегульовано статтею 62 ЦКУ.

Загальні положення щодо послуг врегульовані главою 63 ЦКУ. Положення глави 63 щодо послуг ЦКУ можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов’язання.

Враховуючи зазначене, уповноважені банки під час здійснення валютного контролю за операціями з експорту робіт, послуг мають керуватися нормами чинного законодавства України, враховувати предмет економічних відносин між резидентом та нерезидентом та суть зобов’язань, що виникають із умов укладеного зовнішньоекономічного договору.

Також звертаємо увагу на те, що діючі норми статті 1 Закону та Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями N 1361 (далі – Інструкція N 136) не передбачають здійснення банками контролю за дотриманням резидентами установлених законодавством строків розрахунків за операціями з експорту послуг (крім транспортних і страхових), прав інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав.

____________
1 Затверджена постановою Правління Національного банку України від 24.03.99 N 136 (зі змінами).

Відповідно до статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність. Це означає, що до події, факту застосовується той закон (нормативно-правовий акт), під час дії якого вони настали або мали місце.

Разом із тим, Конституція України, закріпивши частиною першою статті 58 норму щодо неприпустимості зворотної дії в часі законів та інших нормативно-правових актів, водночас передбачає їх зворотну дію в часі у випадках, коли вони пом’якшують або скасовують юридичну відповідальність особи, що є загальновизнаним принципом права.

Враховуючи вищевикладене, Національний банк України, вважає, що починаючи з дати набрання чинності Законом N 1724-VIII та Постановою N 419 (тобто, з 03.01.2017) на випадки нездійснення банками контролю за дотриманням резидентами установлених законодавством строків розрахунків за операціями з експорту послуг (крім транспортних і страхових), прав інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав (включаючи випадки не завершення розрахунків за вказаними експортними операціями) поширюватимуться норми того нормативно-правового акта, який скасовує або пом’якшує відповідальність резидентів.

З огляду на зазначене, банки, починаючи із 03.01.2017 не здійснюють контроль за дотриманням резидентами установлених законодавством строків розрахунків за вищезазначеними операціями, а раніше взяті банком такі операції на контроль підлягають зняттю з контролю. Підставою для такого зняття з контролю є відповідні зміни у законодавстві.

 

Заступник Голови О. Є. Чурій

 

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка