Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » Наказ Мінфіну від 10.05.2018 р. № 496
Накази МінФіну

Наказ Мінфіну від 10.05.2018 р. № 496

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.05.2018 м. Київ N 496

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 червня 2018 р. за N 678/32130

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, частини другої статті 6 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі, що додаються.
  2. Внести зміни до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України 29 грудня 2015 року N 1219, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за N 87/28217, виклавши її в новій редакції, що додається.
  3. Внести зміни до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України 29 грудня 2015 року N 1219, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за N 88/28218, виклавши її в новій редакції, що додається.
  4. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

  1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. о. Міністра С. Марченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
10 травня 2018 року N 496 Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 червня 2018 р. за N 678/32130

Зміни до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі

  1. У Плані рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року N 1203, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за N 161/24938 (зі змінами):

1) у розділі I “Балансові рахунки”:

у класі 2 “Фінансові активи”:

субрахунки 2035 – 2038 субрахунку 203 “Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету” рахунку 20 “Довгострокова дебіторська заборгованість” викласти в такій редакції:

“2035 Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою

2036 Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою

2037 Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками

2038 Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою”;

субрахунки 2045 – 2048 субрахунку 204 “Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів” рахунку 20 “Довгострокова дебіторська заборгованість” викласти в такій редакції:

“2045 Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

2046 Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

2047 Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками

2048 Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами”;

субрахунки 2134 – 2137 субрахунку 213 “Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету” рахунку 21 “Поточна дебіторська заборгованість” викласти в такій редакції:

“2134 Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою

2135 Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою

2136 Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками

2137 Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою”;

субрахунки 2144 – 2147 субрахунку 214 “Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів” рахунку 21 “Поточна дебіторська заборгованість” викласти в такій редакції:

“2144 Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

2145 Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

2146 Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками

2147 Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами”;

у субрахунку 234 “Кошти на рахунках місцевих бюджетів” рахунку 23 “Грошові кошти на рахунках”:

субрахунки 2341 – 2342 викласти в такій редакції:

“2341 Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті

2342 Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків”;

доповнити новим субрахунком 2346 “Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті”;

у класі 3 “Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів”:

у субрахунку 313 “Надходження державного бюджету” рахунку 31 “Надходження бюджету”:

доповнити новим субрахунком 3130 “Надходження до загального фонду державного бюджету”;

назву субрахунку 3131 після слів “Надходження до” доповнити словами “спеціального фонду”;

у субрахунку 314 “Надходження місцевих бюджетів” рахунку 31 “Надходження бюджету”:

доповнити новим субрахунком 3140 “Надходження до загального фонду місцевих бюджетів”;

назву субрахунку 3141 після слів “Надходження до” доповнити словами “спеціального фонду”;

субрахунок 324 “Кошти місцевих бюджетів” рахунку 32 “Кошти бюджету” доповнити новим субрахунком 3242 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках в банках”;

у рахунку 33 “Кошти бюджету, які підлягають розподілу”:

субрахунок 333 “Кошти державного бюджету, які підлягають розподілу” доповнити новим субрахунком 3335 “Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами”;

доповнити новими субрахунками 335 “Кошти, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету”, 3351 “Кошти, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету”;

у субрахунку 343 “Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету” рахунку 34 “Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інші рахунки для здійснення витрат”:

субрахунок 3436 викласти в такій редакції:

“3436 Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті”;

доповнити новими субрахунками 3437 “Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті” та 3438 “Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків”;

субрахунки 344, 3441 – 3447 рахунку 34 “Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інші рахунки для здійснення витрат” викласти в такій редакції:

“344 Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевого бюджету

3440 Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів

3441 Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевого бюджету, на рахунках в банках

3442 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів

3443 Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів

3444 Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів

3445 Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з місцевих бюджетів

3446 Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів

3447 Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті

3448 Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті

3449 Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків”;

у субрахунку 355 “Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів” рахунку 35 “Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів” субрахунки 3550 “Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість” та 3559 “Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість сільськогосподарських підприємств, що обрали спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість” виключити;

клас після рахунку 37 доповнити новими рахунком та субрахунками:

“38 Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків

385 Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків

3850 Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість

3851 Рахунки з електронного адміністрування реалізації пального

3852 Рахунок для обліку коштів бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам”;

субрахунок 453 “Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу” рахунку 45 “Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу” класу 4 “Розрахунки” доповнити новим субрахунком 4535 “Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами”;

субрахунок 864 “Умовні витрати місцевих бюджетів” рахунку 86 “Умовні витрати” класу 8 “Витрати” доповнити новим субрахунком 8643 “Надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках в національній валюті”;

2) у розділі II “Позабалансові рахунки” у класі 9 “Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів”:

у рахунку 93 “Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розрахункові документи, не оплачені”:

субрахунок 933 “Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету” доповнити новим субрахунком 9335 “Довгострокові бюджетні зобов’язання за коштами державного бюджету”;

субрахунки 935 “Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів державного бюджету, не оплачені” та 936 “Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів місцевого бюджету, не оплачені” виключити.

У зв’язку з цим коди субрахунків 937 та 9371 замінити відповідно кодами 935 та 9351;

субрахунок 963 “Емітовані внутрішні цінні папери державного бюджету” рахунку 96 “Емітовані цінні папери” викласти в такій редакції:

“963 Емітовані цінні папери державного бюджету”;

у рахунку 97 “Рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих”:

субрахунок 971 “Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів” доповнити новим субрахунком 9714 “Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів державного бюджету”;

субрахунок 973 “Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів” доповнити новим субрахунком 9732 “Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів місцевого бюджету”.

  1. У Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року N 1219, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за N 85/28215 (зі змінами):

1) у розділі I “Балансові рахунки”:

у класі 2 “Фінансові активи”:

рахунки 20 “Довгострокова дебіторська заборгованість” та 21 “Поточна дебіторська заборгованість” викласти в такій редакції:

Рахунок 20 “Довгострокова дебіторська заборгованість”

Рахунок 20 “Довгострокова дебіторська заборгованість” призначено для обліку й узагальнення інформації про дебіторську заборгованість, яка не виникає в процесі звичайної діяльності та буде погашена після завершення звітного року. На цьому рахунку узагальнюється інформація за довгостроковими кредитами, наданими з державного чи місцевого бюджету відповідно до законодавства.

За дебетом рахунку відображається визнання довгострокової дебіторської заборгованості, за кредитом – її погашення чи списання.

Рахунок 20 “Довгострокова дебіторська заборгованість” має такі субрахунки:

2011 (2021) “Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди”;

2012 “Довгострокові кредити, надані розпорядниками бюджетних коштів” (2022 “Довгострокові кредити, надані з бюджету державного цільового фонду”);

2013 (2023) “Інша довгострокова дебіторська заборгованість”;

2031 “Довгострокові кредити, надані з державного бюджету” (2041 “Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів”);

2032 “Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету” (2042 “Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів”);

2033 “Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками” (2043 “Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками”);

2034 “Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету” (2044 “Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів”);

2035 “Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою” (2045 “Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами”);

2036 “Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою” (2046 “Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами”);

2037 “Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками” (2047 “Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками”);

2038 “Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою” (2048 “Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами”);

2039 “Інша довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету” (2049 “Інша довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів”.

На субрахунках 2011 (2021) “Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди” ведеться облік довгострокової дебіторської заборгованості, що виникла за операціями з оренди, зокрема за переданими у лізинг активами.

На субрахунках 2012 “Довгострокові кредити, надані розпорядниками бюджетних коштів” (2022 “Довгострокові кредити, надані з бюджету державного цільового фонду”) ведеться облік довгострокових кредитів, наданих розпорядниками бюджетних коштів (державними цільовими фондами) відповідно до законодавства.

На субрахунках 2013 (2023) “Інша довгострокова дебіторська заборгованість” ведеться облік довгострокової дебіторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів, яка відповідає критеріям визнання активу та не включена до субрахунків 2011 – 2012 (2021 – 2022).

На субрахунках 2031 “Довгострокові кредити, надані з державного бюджету” (2041 “Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів”) ведеться облік сум довгострокових кредитів, наданих з державного (місцевого) бюджету відповідно до законодавства. За дебетом субрахунків відображаються суми кредитів, наданих з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості за наданими з державного (місцевого) бюджету довгостроковими кредитами, визнання заборгованості простроченою, безнадійною, такою, яка обліковується за ліквідованими юридичними особами – позичальниками, або списання з балансу заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2032 “Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету” (2042 “Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів”) ведеться облік сум простроченої заборгованості за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету. За дебетом субрахунків відображаються суми простроченої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення простроченої заборгованості за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, визнання заборгованості безнадійною, такою, що обліковується за ліквідованими юридичними особами – позичальниками, або списання з балансу простроченої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2033 “Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками” (2043 “Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками”) ведеться облік сум заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету. За дебетом субрахунків відображаються суми заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, визнання заборгованості простроченою, безнадійною або списання з балансу заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2034 “Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету” (2044 “Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів”) ведеться облік сум безнадійної до стягнення заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та сум переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2035 “Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою” (2045 “Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами”) ведеться облік сум довгострокових кредитів, що надавалися під державні (місцеві) гарантії, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов’язання, та/або сум заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми довгострокових кредитів, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов’язання, суми заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості за довгостроковими кредитами від суб’єктів господарювання, заборгованості, визнаної простроченою, безнадійною, такою, яка обліковується за ліквідованими юридичними особами – позичальниками, або списання з балансу заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов’язання, заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2036 “Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою” (2046 “Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами”) ведеться облік простроченої заборгованості за довгостроковими кредитами, що надавалися під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми простроченої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості, визнаної безнадійною (простроченою), такою, що обліковується за ліквідованими юридичними особами – позичальниками, або списання з балансу простроченої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2037 “Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками” (2047 “Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками”) ведеться облік сум заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, заборгованості, визнаної простроченою, безнадійною, або списання з балансу заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов’язання, та/або довгостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2038 “Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою” (2048 “Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами”) ведеться облік сум безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення або списання з балансу безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2039 “Інша довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету” (2049 “Інша довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів”) ведеться облік сум іншої довгострокової дебіторської заборгованості державного (місцевого) бюджету, не відображеної на субрахунках 2031 – 2038 (2041 – 2048). За дебетом субрахунків відображаються суми іншої довгострокової дебіторської заборгованості державного (місцевого) бюджету. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення або списання з балансу іншої довгострокової дебіторської заборгованості державного (місцевого) бюджету.

Рахунок 21 “Поточна дебіторська заборгованість”

Рахунок 21 “Поточна дебіторська заборгованість” призначений для обліку й узагальнення інформації про дебіторську заборгованість, що виникає протягом звичайної діяльності і погашення якої очікується протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

За дебетом рахунку відображається визнання поточної дебіторської заборгованості, за кредитом – її погашення чи списання.

Рахунок 21 “Поточна дебіторська заборгованість” має такі субрахунки:

2110 (2120) “Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом”;

2111 (2121) “Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги”;

2112 “Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів” (2122 “Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими державними цільовими фондами”);

2113 (2123) “Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги”;

2114 (2124) “Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування”;

2115 (2125) “Розрахунки з відшкодування завданих збитків”;

2116 (2126) “Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами”;

2117 (2128) “Інша поточна дебіторська заборгованість”;

2118 (2129) “Розрахунки із спільної діяльності”;

2127 “Дебіторська заборгованість за претензіями”;

2130 “Короткострокові кредити, надані з державного бюджету” (2140 “Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів”);

2131 “Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету” (2141 “Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів”);

2132 “Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками” (2142 “Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками”);

2133 “Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету” (2143 “Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів”);

2134 “Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою” (2144 “Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами”);

2135 “Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою” (2145 “Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами”);

2136 “Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками” (2146 “Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками”);

2137 “Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою” (2147 “Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами”);

2138 “Інша поточна дебіторська заборгованість державного бюджету” (2148 “Інша поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів”);

2150 “Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку” (2151 “Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку”);

2152 “Пролонговані позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку”;

2153 “Прострочена заборгованість за позиками, наданими місцевими бюджетами за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку”;

2154 “Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів”;

2155 “Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів”;

2156 “Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду України та іншим клієнтам”;

2157 “Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду України та іншим клієнтам”;

2158 “Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою”;

2159 “Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками”.

На субрахунках 2110 (2120) “Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом” ведеться облік дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом за податками, зборами тощо.

На субрахунках 2111 (2121) “Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги” ведеться облік розрахунків з покупцями та замовниками за надані послуги, виконані роботи, виготовлену продукцію.

На субрахунках 2112 “Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів” (2122 “Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими державними цільовими фондами”) ведеться облік короткострокових кредитів, наданих розпорядниками бюджетних коштів або державними цільовими фондами відповідно до законодавства, та їх погашення.

На субрахунках 2113 (2123) “Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги” ведеться облік розрахунків з постачальниками, підрядниками у разі попередньої оплати товарів, робіт, послуг.

На субрахунках 2114 (2124) “Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування” ведеться облік розрахунків з державними цільовими фондами, зокрема розрахунків за нарахованими сумами допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю тощо. Нарахування суми допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, що здійснюється за рахунок державних цільових фондів, відображається як збільшення дебіторської заборгованості, а надходження грошових коштів для виплати працівникам допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю відповідно до законодавства відображається як зменшення такої заборгованості.

На субрахунках 2115 (2125) “Розрахунки з відшкодування завданих збитків” ведеться облік сум недостач і крадіжок грошових коштів та матеріальних цінностей, сум збитків за псування матеріальних цінностей, віднесених на винних осіб.

На субрахунках 2116 (2126) “Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами” ведеться облік розрахунків з працівниками суб’єкта державного сектору за виданий аванс на господарські потреби або видатки на відрядження. Видача коштів на господарські потреби або видатки на відрядження підзвітним особам відображається як збільшення заборгованості. Прийняття авансового звіту про витрачені підзвітні суми та повернення підзвітною особою залишку авансу в касу відображаються як зменшення такої заборгованості.

На субрахунках 2117 (2128) “Інша поточна дебіторська заборгованість” ведеться облік іншої поточної дебіторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів і державних цільових фондів, що відповідає критеріям визнання активу та не відображена на субрахунках 2110 – 2116, 2118 (2120 – 2127, 2129).

На субрахунках 2118 (2129) “Розрахунки із спільної діяльності” ведеться облік розрахунків за операціями, пов’язаними із провадженням спільної діяльності (без створення юридичної особи), зокрема відображається заборгованість за переданими активами як вкладами у спільну діяльність та її погашення чи списання.

На субрахунку 2127 “Дебіторська заборгованість за претензіями” ведеться облік сум за претензіями, визнаними у судовому порядку.

На субрахунках 2130 “Короткострокові кредити, надані з державного бюджету” (2140 “Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів”) ведеться облік сум короткострокових кредитів, наданих з державного (місцевого) бюджету відповідно до окремих рішень Кабінету Міністрів України (місцевої ради) та нормативно-правової бази, що регламентує бюджетний процес. За дебетом субрахунків відображаються суми кредитів, наданих з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості за наданими з державного (місцевого) бюджету короткостроковими кредитами, заборгованості, визнаної простроченою, безнадійною, такою, що обліковується за ліквідованими юридичними особами – позичальниками, або списання з балансу заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2131 “Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету” (2141 “Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів”) ведеться облік простроченої заборгованості за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету. За дебетом субрахунків відображаються суми простроченої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості, визнаної безнадійною, такою, що обліковується за ліквідованими юридичними особами – позичальниками, або списання з балансу простроченої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2132 “Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками” (2142 “Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками”) ведеться облік сум заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету. За дебетом субрахунків відображаються суми заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, заборгованості, визнаної простроченою, безнадійною, або списання з балансу заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2133 “Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету” (2143 “Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів”) ведеться облік сум безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету. За дебетом субрахунків відображаються суми безнадійної до стягнення заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення або списання з балансу безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2134 “Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою” (2144 “Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами”) ведеться облік сум короткострокових кредитів, що надавались під державні (місцеві) гарантії, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов’язання, та/або сум заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми короткострокових кредитів, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов’язання, суми заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості за короткостроковими кредитами від суб’єктів господарювання, заборгованості, визнаної простроченою, безнадійною, такою, що обліковується за ліквідованими юридичними особами – позичальниками, або списання з балансу заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов’язання, та/або заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2135 “Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою” (2145 “Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами”) ведеться облік простроченої заборгованості за короткостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми простроченої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості, визнаної безнадійною, такою, що обліковується за ліквідованими юридичними особами – позичальниками, або списання з балансу простроченої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2136 “Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками” (2146 “Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками”) ведеться облік сум заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими під державні (місцеві) гарантії, та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, заборгованості, визнаної простроченою, безнадійною, або списання з балансу заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов’язання, та/або короткостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2137 “Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою” (2147 “Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами”) ведеться облік сум безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення або списання з балансу безнадійної до стягнення заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2138 “Інша поточна дебіторська заборгованість державного бюджету” (2148 “Інша поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів”) ведеться облік сум іншої поточної дебіторської заборгованості державного (місцевого) бюджету, не відображеної на субрахунках 2130 – 2137 (2140 – 2147).

На субрахунках 2150 “Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку” (2151 “Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку”) ведеться облік короткострокових (середньострокових) позик, наданих місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

На субрахунку 2152 “Пролонговані позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку” ведеться облік пролонгованих позик, наданих місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

На субрахунку 2153 “Прострочена заборгованість за позиками, наданими місцевими бюджетами за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку” ведеться облік простроченої заборгованості за позиками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

На субрахунку 2154 “Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів” ведеться облік короткострокових позик, наданих за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України для покриття тимчасових касових розривів.

На субрахунку 2155 “Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів” ведеться облік простроченої заборгованості за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів.

На субрахунку 2156 “Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду України та іншим клієнтам” ведеться облік короткострокових позичок, наданих за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду України та іншим клієнтам для покриття касових розривів відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України.

На субрахунку 2157 “Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду України та іншим клієнтам” ведеться облік простроченої заборгованості за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду України та іншим клієнтам.

На субрахунку 2158 “Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою” ведеться облік дебіторської заборгованості за операціями з готівкою.

На субрахунку 2159 “Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками” ведеться облік іншої дебіторської заборгованості за операціями з банками.”;

рахунок 23 “Грошові кошти на рахунках” викласти в такій редакції:

Рахунок 23 “Грошові кошти на рахунках”

Рахунок 23 “Грошові кошти на рахунках” призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів, що знаходяться на рахунках в установах банків та в органах Казначейства.

За дебетом рахунку відображається надходження грошових коштів на рахунки в установах банків та в органах Казначейства, за кредитом – їх використання.

Рахунок 23 “Грошові кошти на рахунках” має такі субрахунки:

2311 (2321) “Поточні рахунки в банку”;

2312 “Інші поточні рахунки в банку”;

2322 “Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів у Казначействі”;

2313 (2323) “Реєстраційні рахунки”;

2314 (2324) “Інші рахунки в Казначействі”;

2315 (2325) “Рахунки для обліку депозитних сум”;

2331 “Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків” (2341 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті”);

2332 “Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків” (2342 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків”);

2333 “Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі” (2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі”);

2334 “Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету” (2344 “Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету”);

2335 “Депозити державного бюджету” (2345 “Депозити місцевих бюджетів”);

2346 “Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті”;

2351 “Інші рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів”;

2352 “Рахунки для виплати готівки державним цільовим фондам”;

2353 “Рахунки для виплати готівки іншим клієнтам”.

На субрахунках 2311 (2321) “Поточні рахунки в банку” ведеться облік грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій.

На субрахунку 2312 “Інші поточні рахунки в банку” ведеться облік грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, призначених для переказів підвідомчим установам, а також інших надходжень, не відображених на субрахунку 2311.

На субрахунку 2322 “Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів у Казначействі” ведеться облік грошових коштів бюджетів державних цільових фондів на рахунках в органах Казначейства.

На субрахунках 2313 (2323) “Реєстраційні рахунки” ведеться облік грошових коштів, що знаходяться на рахунках в органах Казначейства, які можуть бути використані для поточних операцій.

На субрахунках 2314 (2324) “Інші рахунки в Казначействі” ведеться облік інших надходжень грошових коштів, що знаходяться на рахунках в органах Казначейства, які не відображені на субрахунках 2313 (2323), зокрема грошові кошти для виплати працівникам допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю; кошти, виділені з бюджету розпоряднику бюджетних коштів для подальшого їх розподілу та перерахування на реєстраційні рахунки.

На субрахунках 2315 (2325) “Рахунки для обліку депозитних сум” ведеться облік коштів, які надходять у тимчасове розпорядження розпорядників бюджетних коштів (державних цільових фондів) і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням.

На субрахунках 2331 “Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків” (2341 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті”) ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету на рахунках, відкритих в установах банків. За дебетом субрахунків відображаються суми коштів державного (місцевого) бюджету в іноземній валюті, які надходять на рахунки в установах банків. За кредитом субрахунків відображаються суми надходжень державного (місцевого) бюджету, що перераховуються з рахунків, відкритих в установах банків, на рахунки, відкриті в органах Казначейства, після їх конвертації в національну валюту тощо.

На субрахунках 2332 “Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків” (2342 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків”) ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету, які знаходяться на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків, для здійснення розрахунків з нерезидентами тощо.

На субрахунках 2333 “Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі” (2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі”) ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету на рахунках, відкритих в органах Казначейства.

На субрахунках 2334 “Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету” (2344 “Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету”) ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету, що перераховуються на рахунки, відкриті в установах уповноважених банків, для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів.

На субрахунках 2335 “Депозити державного бюджету” (2345 “Депозити місцевих бюджетів”) ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету, розміщених на депозитах в установах банків.

На субрахунках 2346 “Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті” ведеться облік коштів місцевого бюджету в установах банків в національній валюті.

На субрахунку 2351 “Інші рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів” ведеться облік сум коштів, не віднесених до державного (місцевого) бюджету (які не відображені на субрахунках 2334 (2344)), що перераховуються на рахунки, відкриті в установах уповноважених банків, для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів.

На субрахунку 2352 “Рахунки для виплати готівки державним цільовим фондам” ведеться облік коштів, що перераховуються на рахунки, відкриті в установах уповноважених банків, для виплати готівки державним цільовим фондам.

На субрахунку 2353 “Рахунки для виплати готівки іншим клієнтам” ведеться облік коштів, що перераховуються на рахунки, відкриті в установах уповноважених банків, для виплати готівки іншим клієнтам, які не відображені на субрахунках 2351 та 2352.”;

у класі 3 “Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів”:

рахунки 31 – 35 викласти в такій редакції:

Рахунок 31 “Надходження бюджету”

Рахунок 31 “Надходження бюджету” призначено для обліку й узагальнення інформації органами Казначейства про надходження до державного та місцевих бюджетів.

За кредитом рахунку відображається зарахування сум надходжень до державного та місцевих бюджетів, за дебетом – повернення помилково або надміру зарахованих коштів, відшкодування податку на додану вартість тощо.

Рахунок 31 “Надходження бюджету” має такі субрахунки:

3130 “Надходження до загального фонду державного бюджету” (3140 “Надходження до загального фонду місцевих бюджетів”);

3131 “Надходження до спеціального фонду державного бюджету” (3141 “Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів”);

3132 “Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ” (3142 “Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ”);

3133 “Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок державного бюджету” (3143 “Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок місцевих бюджетів”);

3134 “Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету” (3144 “Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету”);

3135 “Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету” (3145 “Рахунки для акумулювання надходжень місцевого бюджету”).

На субрахунках 3130 “Надходження до загального фонду державного бюджету” (3141 “Надходження до загального фонду місцевих бюджетів”) ведеться облік надходжень, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України на відповідний рік є надходженнями загального фонду державного бюджету або місцевих бюджетів. Аналітичний облік ведеться у розрізі кодів бюджетної класифікації та територій.

На субрахунках 3131 “Надходження до спеціального фонду державного бюджету” (3141 “Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів”) ведеться облік надходжень, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України на відповідний рік є надходженнями спеціального фонду державного бюджету або місцевих бюджетів. Аналітичний облік ведеться у розрізі кодів бюджетної класифікації та територій.

На субрахунках 3132 “Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ” (3142 “Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ”) ведеться облік власних надходжень бюджетних установ, що надходять згідно із законодавством і є джерелом формування спеціального фонду державного (місцевого) бюджету. Аналітичний облік ведеться у розрізі кодів бюджетної класифікації доходів.

На субрахунках 3133 “Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок державного бюджету” (3143 “Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок місцевих бюджетів”) ведеться облік коштів від повернення бюджетних кредитів, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі за рахунок державного (місцевого) бюджету, та кредитів, залучених державою (місцевими бюджетами) або під державні (місцеві) гарантії.

На субрахунках 3134 “Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету” (3144 “Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету”) ведеться облік надходжень від запозичень, приватизації та активних операцій державного (місцевого) бюджету, розміщення цінних паперів, повернення коштів з депозиту тощо. За кредитом субрахунків відображаються зарахування сум надходжень від запозичень, приватизації, коштів, отриманих від повернутих з депозиту інших коштів, залучених до державного (місцевого) бюджету, та сум коштів, виділених на їх погашення. За дебетом субрахунків відображається перерахування коштів, спрямованих на погашення кредитів, придбання цінних паперів, розміщених на депозитах, помилково або надміру сплачених платниками коштів тощо.

На субрахунках 3135 “Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету” (3145 “Рахунки для акумулювання надходжень місцевого бюджету”) ведеться облік акумульованих надходжень державного (місцевого) бюджету”.

Рахунок 32 “Кошти бюджету”

Рахунок 32 “Кошти бюджету” призначено для обліку й узагальнення інформації органами Казначейства про накопичення всіх надходжень державного та місцевих бюджетів.

За кредитом рахунку відображаються зарахування сум доходів державного (місцевого) бюджету у кореспонденції з рахунками 3131 – 3134 (3141 – 3144).

За дебетом рахунку відображаються перерахування коштів вищестоящим органам Казначейства для акумулювання у кореспонденції з рахунком 2451.

Рахунок 32 “Кошти бюджету” має такі субрахунки:

3231 “Кошти державного бюджету”;

3241 “Кошти місцевих бюджетів”;

3242 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках в банках”.

На субрахунку 3231 “Кошти державного бюджету” ведеться облік операцій за всіма надходженнями державного бюджету.

На субрахунку 3241 “Кошти місцевих бюджетів” ведеться облік операцій за всіма надходженнями місцевих бюджетів.

На субрахунках 3242 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках в банках” ведеться облік коштів місцевого бюджету на рахунках в банках.”.

Рахунок 33 “Кошти бюджету, які підлягають розподілу”

Рахунок 33 “Кошти бюджету, які підлягають розподілу” призначено для обліку й узагальнення інформації щодо коштів бюджету, які підлягають розподілу.

За кредитом рахунку відображається зарахування платежів, які підлягають розподілу, за дебетом – повернення помилково або надміру зарахованих платежів, а також перерахування коштів за призначенням.

Рахунок 33 “Кошти бюджету, які підлягають розподілу” має такі субрахунки:

3331 “Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами”;

3332 “Надходження коштів до державного бюджету, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами”;

3333 “Кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету, що підлягають розподілу” (3342 “Кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів, що підлягають розподілу”);

3334 “Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету” (3343 “Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів”);

3335 “Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами”;

3341 “Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів”.

На субрахунку 3331 “Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами” ведеться облік коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України на відповідний рік підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами.

На субрахунку 3332 “Надходження коштів до державного бюджету, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами”ведеться облік коштів державного бюджету, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України на відповідний рік розподіляються між загальним і спеціальним фондами, у розрізі кодів бюджетної класифікації та територій.

На субрахунках 3333 “Кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету, що підлягають розподілу” (3342 “Кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів, що підлягають розподілу”) ведеться облік коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного (місцевого) бюджету, що відповідно до законодавства підлягають розподілу між бюджетами та державними цільовими фондами, у розрізі кодів бюджетної класифікації та територій.

На субрахунках 3334 “Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету” (3343 “Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів”) ведеться облік інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного (місцевого) бюджету, у тому числі коштів, що надходять в рахунок погашення заборгованості, простроченої заборгованості за кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та нарахованої на її суму пені.

На субрахунку 3335 “Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами” ведеться облік коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами.

На субрахунку 3341 “Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів” ведеться облік коштів, які згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням місцевої ради розподіляються між рівнями місцевих бюджетів, у розрізі кодів бюджетної класифікації та територій.

На субрахунку 3351 “Кошти, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету” ведеться облік коштів, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету за відомчою ознакою.

Рахунок 34 “Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інші рахунки для здійснення витрат”

Рахунок 34 “Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інші рахунки для здійснення витрат” призначено для обліку й узагальнення інформації про кошти, виділені відповідно до бюджетних призначень розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів для здійснення витрат.

За кредитом рахунку відображаються зарахування коштів державного (місцевого) бюджету, а також зарахування коштів, які надійшли на відновлення касових видатків, за дебетом – суми коштів, спрямовані на здійснення видатків, а також списання залишків з рахунків відповідно до законодавства та при проведенні видатків у валюті або конвертації коштів у національну валюту тощо.

Рахунок 34 “Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інші рахунки для здійснення витрат” має такі субрахунки:

3431 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету” (3442 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів”);

3432 “Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету” (3443 “Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів”);

3433 “Рахунки для обліку операцій із загальнодержавних витрат за коштами державного бюджету”;

3434 “Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з державного бюджету” (3445 “Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з місцевих бюджетів”);

3435 “Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету” (3446 “Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів”);

3436 “Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків в іноземній валюті” (3447 “Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті”);

3437 “Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті” (3448 “Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті”);

3438 “Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків” (3449 “Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків”);

3440 “Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів”;

3441 “Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевого бюджету, на рахунках в банках”;

3444 “Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів”.

На субрахунках 3431 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету” (3442 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів”) ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету, виділених розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетних призначень.

На субрахунках 3432 “Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету” (3443 “Рахунок одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів”) ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету, виділених одержувачу бюджетних коштів відповідно до бюджетних призначень.

На субрахунку 3433 “Рахунки для обліку операцій із загальнодержавних витрат за коштами державного бюджету” ведеться облік коштів державного бюджету, виділених на проведення загальнодержавних витрат.

На субрахунках 3434 “Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з державного бюджету” (3445 “Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з місцевих бюджетів”) ведеться облік коштів, виділених на надання кредитів з державного (місцевого) бюджету.

На субрахунках 3435 “Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету” (3446 “Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів”) ведеться облік коштів, виділених на проведення витрат з погашення боргу та активних операцій державного (місцевого) бюджету (придбання та розміщення цінних паперів, розміщення коштів на депозит тощо).

На субрахунках 3436 “Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків в іноземній валюті” (3447 “Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті”) ведеться облік руху коштів розпорядників бюджетних коштів, розміщених на рахунках, відкритих в установах банків в іноземній валюті, за операціями, які не здійснюються органами Казначейства.

На субрахунках 3437 “Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті” (3448 “Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті”) ведеться облік руху коштів розпорядників (та одержувачів) бюджетних коштів, на рахунках, відкритих в банках в національній валюті.

На субрахунках 3438 “Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків” (3449 “Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків”) ведеться облік руху коштів державного (місцевого) бюджету на депозитних рахунках розпорядників коштів, відкритих в установах банків.

На субрахунку 3440 “Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів” ведеться облік коштів, виділених із місцевого бюджету для розподілу між підвідомчими установами.

На субрахунку 3441 “Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевого бюджету, на рахунках в банках” ведеться облік коштів для розподілу між підвідомчими установами, виділених із місцевого бюджету, на рахунках в банках.

На субрахунку 3444 “Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів” ведеться облік руху коштів місцевого бюджету за міжбюджетними трансфертами.

Рахунок 35 “Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів”

Рахунок 35 “Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів” призначено для обліку й узагальнення інформації про кошти, які не можуть бути віднесені до операцій з виконання бюджетів.

За кредитом рахунку відображається зарахування коштів, за дебетом – їх списання, перерахування за призначенням або повернення помилково або надміру зарахованих платежів.

Рахунок 35 “Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів” має такі субрахунки:

3551 “Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів”;

3552 “Депозитні рахунки розпорядників бюджетних коштів”;

3553 “Рахунки інших клієнтів Казначейства”;

3554 “Рахунки державних цільових фондів”;

3555 “Рахунки для зарахування коштів від приватизації майна”;

3556 “Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску”;

3557 “Рахунок для обліку коштів органів, що контролюють справляння надходжень бюджету”;

3558 “Рахунки для обліку фінансового резерву”.

На субрахунку 3551 “Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів” ведеться облік коштів за операціями на рахунках розпорядників бюджетних коштів, які не можуть бути віднесені до операцій з виконання бюджетів, і руху коштів податку на додану вартість відповідно до законодавства.

На субрахунку 3552 “Депозитні рахунки розпорядників бюджетних коштів” ведеться облік депозитів розпорядників бюджетних коштів.

На субрахунку 3553 “Рахунки інших клієнтів Казначейства” ведеться облік коштів на рахунках інших клієнтів органів Казначейства.

На субрахунку 3554 “Рахунки державних цільових фондів” ведеться облік коштів за операціями на рахунках державних цільових фондів.

На субрахунку 3555 “Рахунки для зарахування коштів від приватизації майна” ведеться облік надходжень від приватизації державного майна згідно із законодавством та бюджетною класифікацією доходів.

На субрахунку 3556 “Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску” ведеться облік коштів єдиного соціального внеску, які відповідно до законодавства підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

На субрахунку 3557 “Рахунок для обліку коштів органів, що контролюють справляння надходжень бюджету” ведеться облік надходжень до бюджету органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, відповідно до законодавства, зокрема руху митних та інших платежів, які перераховуються до / або під час митного оформлення.

На субрахунку 3558 “Рахунки для обліку фінансового резерву” ведеться облік коштів фінансового резерву. За кредитом субрахунку відображається зарахування коштів, що надходять на поповнення фінансового резерву, за дебетом – перерахування коштів для провадження інвестиційної діяльності відповідно до законодавства.”;

клас доповнити новим рахунком 38 “Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків”:

“Рахунок 38 “Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків”

Рахунок 38 “Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків” призначено для обліку й узагальнення інформації про кошти, які сплачуються платниками податків та обліковуються в системі електронного адміністрування, та бюджетної дотації.

За кредитом рахунку відображається зарахування сум податків та коштів бюджетної дотації, за дебетом проводиться їх перерахування.

Рахунок 385 “Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків” має такі субрахунки:

3851 “Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість”;

3852 “Рахунки з електронного адміністрування реалізації пального”;

3853 “Рахунок для обліку коштів бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам”.

На субрахунку 3851 “Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість” ведеться облік руху сум податку на додану вартість, які сплачуються (повертаються як надміру сплачені) платниками (платникам податків).

На субрахунку 3852 “Рахунки з електронного адміністрування реалізації пального” ведеться облік руху коштів акцизного податку, які сплачуються платниками податків та обліковуються в системі електронного адміністрування реалізації пального.

На субрахунку 3853 “Рахунок для обліку коштів бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам” ведеться облік коштів бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам.”;

рахунок 45 “Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу” класу 4 “Розрахунки” викласти в такій редакції:

Рахунок 45 “Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу”

Рахунок 45 “Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу” призначено для обліку й узагальнення інформації про надходження, які підлягають розподілу згідно із законодавством.

За кредитом рахунку відображається зарахування надходжень, які підлягають розподілу згідно із законодавством, за дебетомпротягом року відображається повернення помилково або надміру зарахованих сум та списання в кінці року сум надходжень.

Рахунок 45 “Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу” має такі субрахунки:

4531 “Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами” (4541 “Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів”);

4532 “Рахунок для обліку надходжень державного бюджету, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами”;

4533 “Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу” (4542 “Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу”);

4534 “Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу” (4543 “Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу”);

4535 “Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами”;

4551 “Рахунок для обліку надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу”.

На субрахунках 4531 “Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами” (4541 “Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів”) ведеться облік надходжень, які згідно із законодавством підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами та між рівнями місцевих бюджетів. За кредитом субрахунків відображаються зарахування сум податків і зборів (обов’язкових платежів), які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами та між рівнями місцевих бюджетів, у кореспонденції з рахунками 4331. За дебетом субрахунків відображаються протягом року повернення помилково або надміру зарахованих сум податків і зборів (обов’язкових платежів) та списання в кінці року сум доходів, що підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами та між рівнями місцевих бюджетів, у кореспонденції з рахунками 4331.

На субрахунку 4532 “Рахунок для обліку надходжень державного бюджету, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами” ведеться облік надходжень, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету згідно із законодавством та бюджетною класифікацією. За кредитом субрахунку відображається зарахування сум доходів, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 4331. За дебетом субрахунку відображаються протягом року повернення помилково або надміру зарахованих сум доходів, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, та списання в кінці року сум доходів, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами, у кореспонденції з рахунком 4331.

На субрахунках 4533 “Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу” (4542 “Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу”)ведеться облік коштів, які згідно із законодавством тимчасово відносяться до надходжень державного (місцевого) бюджету. За кредитом субрахунків відображаються зарахування сум коштів, які тимчасово відносяться до надходжень державного (місцевого) бюджету, у кореспонденції з рахунком 4331 (4341). За дебетом субрахунків відображаються протягом року повернення сум надходжень, помилково або надміру внесених платниками, та списання в кінці року сум коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного (місцевого) бюджету, у кореспонденції з рахунком 4331 (4341).

На субрахунках 4534 “Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу” (4543 “Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу”) ведеться облік інших коштів, які згідно із законодавством тимчасово відносяться до надходжень державного (місцевого) бюджету. За кредитом субрахунків відображаються зарахування сум інших коштів, які тимчасово відносяться до надходжень державного (місцевого) бюджету, у кореспонденції з рахунком 4331 (4341). За дебетом субрахунків відображаються протягом року повернення сум інших надходжень, помилково або надміру внесених платниками, та списання в кінці року сум коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного (місцевого) бюджету, у кореспонденції з рахунком 4331 (4341).

На субрахунку 4535 “Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами” ведеться облік надходжень, які згідно із законодавством тимчасово відносяться на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду класифікації доходів бюджету). За кредитом рахунку проводиться зарахування сум надходжень, які тимчасово відносяться на доходи державного бюджету і підлягають розподілу між місцевими бюджетами. За дебетом рахунку протягом року проведення не здійснюються. В кінці року проводиться списання сум надходжень, тимчасово віднесених на доходи.

На субрахунку 4551 “Рахунок для обліку надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу” ведеться облік надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які згідно із законодавством підлягають розподілу. За кредитом субрахунку відображається зарахування надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу, у кореспонденції з рахунком 4351. За дебетом субрахунку відображаються повернення помилково або надміру зарахованих надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу, та списання в кінці року, у кореспонденції з рахунком 4351.”;

рахунок 86 “Умовні витрати” класу 8 “Витрати” викласти в такій редакції:

Рахунок 86 “Умовні витрати”

Рахунок 86 “Умовні витрати” призначено для обліку й узагальнення інформації про витрати державного (місцевого) бюджету за операціями з надання кредитів та фінансування.

За дебетом рахунку відображаються суми кредитів, наданих із державного бюджету (місцевих бюджетів) в поточному році, та операції з фінансування, за кредитом – повернення коштів, помилково або надміру перерахованих з державного бюджету (місцевих бюджетів), та списання у порядку закриття на результат виконання бюджету звітного періоду.

Рахунок 86 “Умовні витрати” має такі субрахунки:

8631 “Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів” (8641 “Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів”);

8632 “Витрати державного бюджету за операціями з фінансування” (8642 “Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування”);

8643 “Надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках в національній валюті”.

На субрахунках 8631 “Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів” (8641 “Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів”) обліковуються витрати державного (місцевого) бюджету за операціями з надання кредитів.

На субрахунках 8632 “Витрати державного бюджету за операціями з фінансування” (8642 “Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування”) обліковуються витрати державного (місцевого) бюджету за операціями з фінансування.

На субрахунках 8643 “Надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках в національній валюті” обліковуються суми коштів бюджетних кредитів, що надаються із спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках у національній валюті, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста.”;

2) у класі 9 “Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів” розділу II “Позабалансові рахунки”:

рахунок 93 “Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розрахункові документи, не оплачені” викласти в такій редакції:

Рахунок 93 “Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розрахункові документи, не оплачені”

Рахунок 93 “Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розрахункові документи, не оплачені” призначено для обліку й узагальнення інформації про бюджетні зобов’язання та бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також неоплачені розрахункові документи за коштами розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та інших клієнтів.

Рахунок 93 “Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розрахункові документи, не оплачені” має такі субрахунки:

9331 “Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету” (9341 “Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів”);

9332 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду” (9342 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду”);

9333 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду” (9343 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду”);

9334 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету минулих бюджетних періодів” (9344 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів минулих бюджетних періодів”);

9335 “Довгострокові бюджетні зобов’язання за коштами державного бюджету”;

9351 “Розрахункові документи за узгодженими податковими зобов’язаннями платника податку”.

На субрахунках 9331 “Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету” (9341 “Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів”) ведеться облік бюджетних зобов’язань, узятих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів протягом звітного періоду в межах бюджетних асигнувань і зареєстрованих в органах Казначейства. За кредитом субрахунків відображаються суми бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (угоди, договори, контракти тощо), які підлягають оплаті, в межах бюджетних асигнувань. За дебетом субрахунків відображаються суми, що зменшують бюджетні зобов’язання при взятті на облік бюджетних фінансових зобов’язань, які є наслідком їх виконання.

На субрахунках 9332 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду” (9342 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду”) ведеться облік бюджетних фінансових зобов’язань, узятих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів протягом звітного періоду і зареєстрованих в органі Казначейства. За кредитом субрахунків відображаються суми бюджетних фінансових зобов’язань, узяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів протягом звітного періоду, які підлягають оплаті в межах бюджетних асигнувань, за дебетом – суми погашених протягом звітного періоду бюджетних фінансових зобов’язань.

На субрахунках 9333 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду” (9343 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду”) ведеться облік бюджетних фінансових зобов’язань за попередньою оплатою та авансовими платежами, узятих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів протягом звітного періоду. За кредитом субрахунків відображаються суми бюджетних фінансових зобов’язань за попередньою оплатою та авансовими платежами, узяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів протягом звітного періоду, які підлягають оплаті, в межах бюджетних асигнувань, за дебетом – суми погашених протягом звітного періоду бюджетних фінансових зобов’язань.

На субрахунках 9334 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету минулих бюджетних періодів” (9344 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів минулих бюджетних періодів”) ведеться облік бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, зареєстрованих в органах Казначейства у минулих бюджетних періодах, які залишились непогашеними. За кредитом субрахунків відображаються суми бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, зареєстрованих в органах Казначейства у минулих бюджетних періодах, які залишились непогашеними, за дебетом – суми погашених бюджетних фінансових зобов’язань.

На субрахунку 9335 “Довгострокові бюджетні зобов’язання за коштами державного бюджету” ведеться облік довгострокових бюджетних зобов’язань за коштами державного бюджету, взятих розпорядником бюджетних коштів відповідно до законодавства. За кредитом субрахунку відображаються суми довгострокових бюджетних зобов’язань загального фонду державного бюджету, зареєстровані в органах Казначейства. За дебетом рахунку проводиться зменшення суми довгострокових бюджетних зобов’язань за коштами загального фонду державного бюджету на суму бюджетного та бюджетного фінансового зобов’язань, узятих в межах бюджетних асигнувань поточного року.

На субрахунку 9351 “Розрахункові документи за узгодженими податковими зобов’язаннями платника податку” ведеться облік розрахункових документів, не сплачених в строк, за узгодженими податковими зобов’язаннями платника податку, до державного бюджету. За дебетом субрахунку відображаються суми розрахункових документів, не сплачених в строк, за узгодженими податковими зобов’язаннями платника податку, до державного бюджету у зв’язку з відсутністю коштів на рахунках, з яких належить списати зазначені суми. За кредитом субрахунку відображаються суми розрахункових документів, за якими проведено сплату з відповідного рахунку за коштами податку на додану вартість, перерахованими до державного бюджету.”;

субрахунок 963 рахунку 96 “Емітовані цінні папери” викласти в такій редакції:

“963 Емітовані цінні папери державного бюджету”;

рахунок 97 “Рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих” викласти в такій редакції:

Рахунок 97 “Рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих”

Рахунок 97 “Рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих” призначено для обліку інформації щодо коштів і розрахунків державного та місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, органами Казначейства, та інформації щодо отриманих коштів державних цільових фондів.

За кредитом рахунку відображаються суми коштів і розрахунків державного та місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, органами Казначейства, та суми отриманих коштів державних цільових фондів, за дебетом рахунку відображаються повернення помилково або надміру отриманих коштів і розрахунків державного та місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, органами Казначейства, та повернення помилково або надміру отриманих коштів державних цільових фондів.

Рахунок 97 “Рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих” має такі субрахунки:

9711 “Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків”;

9712 “Рахунок для обліку коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків”;

9713 “Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, отримані розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів”;

9714 “Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів державного бюджету”;

9721 “Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих”;

9722 “Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень”;

9723 “Розрахунки за коштами державного бюджету, отримані”;

9731 “Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків”;

9732 “Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів місцевого бюджету”;

9741 “Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами”;

9742 “Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів Казначейства”;

9743 “Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від нижчестоящих органів Казначейства”;

9744 “Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, отримані”.

На субрахунках 9711 “Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків” (9731 “Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків”) ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету, отриманих розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків. За кредитом субрахунків відображаються суми коштів державного (місцевого) бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету для здійснення платежів та проведення оплати рахунків розпорядниками бюджетних коштів, у кореспонденції з субрахунком 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”. За дебетом субрахунків відображаються суми повернутих коштів державного (місцевого) бюджету, помилково або надміру отриманих розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з субрахунком 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”.

На субрахунку 9712 “Рахунок для обліку коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків” ведеться облік коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків. За кредитом субрахунку відображаються суми коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків. За дебетом субрахунку відображаються суми повернутих помилково отриманих коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків.

На субрахунку 9713 “Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, отримані розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів” ведеться облік сум розрахунків за асигнуваннями державного бюджету, отриманих розпорядниками коштів державного бюджету. За кредитом субрахунку відображаються суми розрахунків за асигнуваннями державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з субрахунком 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”. За дебетом субрахунку відображаються суми розрахунків за асигнуваннями державного бюджету, помилково або надміру отримані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з субрахунком 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”.

На субрахунку 9714 “Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів державного бюджету” (9732 “Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів місцевого бюджету”) ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету, отриманих розпорядниками коштів від зміни курсу. За кредитом субрахунку відображаються кошти державного (місцевого) бюджету розпорядників коштів при збільшенні курсу. За дебетом субрахунку відображаються кошти державного (місцевого) бюджету розпорядників коштів при зменшенні курсу.

На субрахунку 9721 “Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих” ведеться облік коштів державного бюджету, отриманих органами Казначейства. За кредитом субрахунку відображаються суми коштів державного бюджету, отримані, у кореспонденції з субрахунком 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”. За дебетом субрахунку відображається повернення помилково або надміру отриманих коштів державного бюджету у кореспонденції з субрахунком 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”.

На субрахунку 9722 “Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень” ведеться облік коштів державного бюджету, отриманих органами Казначейства як підкріплення, для повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів та відшкодування податку на додану вартість. За кредитом субрахунку відображаються суми коштів державного бюджету, отримані як підкріплення, для повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів та відшкодування податку на додану вартість. За дебетом субрахунку відображається повернення помилково або надміру отриманих коштів державного бюджету, що надійшли як підкріплення, для повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів та відшкодування податку на додану вартість.

На субрахунку 9723 “Розрахунки за коштами державного бюджету, отримані” ведеться облік сум розрахунків за коштами державного бюджету, отриманих органами Казначейства. За кредитом субрахунку відображаються суми розрахунків за коштами державного бюджету, отримані, у кореспонденції з субрахунком 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”. За дебетом субрахунку відображаються суми розрахунків за коштами державного бюджету, помилково або надміру отримані, у кореспонденції з субрахунком 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”.

На субрахунку 9741 “Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами” ведеться облік надходжень до державних цільових фондів. За кредитом субрахунку відображається зарахування коштів, які надійшли до державних цільових фондів, у кореспонденції з субрахунком 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”. За дебетом субрахунку відображається повернення помилково або надміру отриманих державними цільовими фондами коштів у кореспонденції з субрахунком 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”.

На субрахунках 9742 “Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів Казначейства” (9743 “Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від нижчестоящих органів Казначейства”) ведеться облік коштів державних цільових фондів, отриманих від вищестоящих (нижчестоящих) органів Казначейства. За кредитом субрахунків відображаються зарахування коштів державних цільових фондів, отриманих від вищестоящих (нижчестоящих) органів Казначейства, у кореспонденції з субрахунком 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”. За дебетом субрахунків відображаються повернення вищестоящим (нижчестоящим) органам Казначейства помилково або надміру переданих коштів державних цільових фондів у кореспонденції з субрахунком 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”.

На субрахунку 9744 “Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, отримані” ведеться облік інформації про кошти, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, отримані органами Державної фіскальної служби України. За кредитом субрахунку відображається інформація про кошти, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, отримані органами Державної фіскальної служби України, у кореспонденції з субрахунком 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”. За дебетом субрахунку відображається інформація щодо повернення надміру або помилково переданих коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, у кореспонденції з субрахунком 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”.”.

Директор Департаменту
прогнозування доходів бюджету
та методології бухгалтерського обліку
Ю. П. Романюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 грудня 2015 року N 1219
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 10 травня 2018 року N 496) Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 
05 червня 2018 р. за N 679/32131

Типова кореспонденція
субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання бюджету


з/п
Зміст операції Кореспонденція субрахунків
за дебетом за кредитом
1 2 3 4
1. Облік операцій за плановими показниками
1.1 Введення показників розпису державного бюджету:    
за доходами та поверненням кредитів державного бюджету 920 “Показники розпису доходів державного бюджету”;
922 “Показники розпису повернення кредитів до державного бюджету”
9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку”
за фінансуванням державного бюджету 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 921 “Показники розпису фінансування державного бюджету”
за видатками та наданням кредитів з державного бюджету 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 923 “Показники розпису асигнувань державного бюджету”;
924 “Показники розпису витрат спеціального фонду державного бюджету”;
925 “Узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників”
1.2 Введення показників за бюджетними асигнуваннями державного бюджету 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 913 “Бюджетні асигнування державного бюджету”;
915 “Асигнування на взяття зобов’язань за коштами державного бюджету”
2. Облік операцій за доходами державного бюджету
2.1 Надходження доходів державного бюджету:    
у національній валюті 245 “Єдиний казначейський рахунок” 3131 “Надходження до державного бюджету”
в іноземній валюті 2331 “Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків” 4431 “Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету”
4432 “Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)” 3131 “Надходження до державного бюджету”
Водночас проведення другого запису 2333 “Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі” 713 “Доходи державного бюджету від надання послуг”;
723 “Доходи державного бюджету від продажу”;
733 “Фінансові доходи державного бюджету”;
743 “Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету”;
753 “Доходи за необмінними операціями державного бюджету”
2.2 Повернення помилково або надміру зарахованих до державного бюджету платежів та відшкодування податку на додану вартість платникам у разі достатності поточних надходжень за день:    
у національній валюті 3131 “Надходження до державного бюджету” 245 “Єдиний казначейський рахунок”
в іноземній валюті 3131 “Надходження до державного бюджету” 4432 “Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)”
4431 “Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету” 2331 “Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків”
Водночас проведення другого запису 713 “Доходи державного бюджету від надання послуг”;
723 “Доходи державного бюджету від продажу”;
733 “Фінансові доходи державного бюджету”;
743 “Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету”;
753 “Доходи за необмінними операціями державного бюджету”
2333 “Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі”
2.3 Повернення помилково або надміру зарахованих до державного бюджету платежів та відшкодування податку на додану вартість платникам у разі недостатності поточних надходжень за день у національній валюті:    
надано кошти підкріплення 3231 “Кошти державного бюджету” 3751 “Технічні рахунки Головних управлінь Казначейства”
9822 “Рахунок для обліку коштів, переданих як підкріплення для здійснення повернення надходжень” 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку”
зарахування коштів підкріплення: 245 “Єдиний казначейський рахунок”;
3231 “Кошти державного бюджету”
3231 “Кошти державного бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9722 “Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень”
перерахування коштів підкріплення на відповідний рахунок для зарахування надходжень 3231 “Кошти державного бюджету” 3131 “Надходження до державного бюджету”
здійснення повернення помилково або надміру зарахованих до державного бюджету платежів та відшкодування податку на додану вартість платникам:    
в національній валюті 3131 “Надходження до державного бюджету” 245 “Єдиний казначейський рахунок”
в іноземній валюті 3131 “Надходження до державного бюджету” 4432 “Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)”
4431 “Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету” 2331 “Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків”
водночас проведення другого запису 713 “Доходи державного бюджету від надання послуг”;
723 “Доходи державного бюджету від продажу”;
733 “Фінансові доходи державного бюджету”;
743 “Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету”;
753 “Доходи за необмінними операціями державного бюджету”
2333 “Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі”
2.4 Здійснення у регламентованому режимі акумулювання коштів державного бюджету 3131 “Надходження до державного бюджету” 3231 “Кошти державного бюджету”
2.5 Зараховано у регламентованому режимі кошти спеціального фонду державного бюджету за напрямом використання 3231 “Кошти державного бюджету” 3135 “Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету”
2.6 Перерахування у регламентованому режимі коштів до державного бюджету 3231 “Кошти державного бюджету”;
3751 “Технічні рахунки Головних управлінь Казначейства”
3231 “Кошти державного бюджету”
9821 “Рахунок для обліку коштів державного бюджету, переданих” 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9721 “Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих”
2.7 Надходження коштів державного бюджету, які підлягають розподілу 245 “Єдиний казначейський рахунок” 333 “Кошти державного бюджету, які підлягають розподілу”
4331 “Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу” 453 “Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу”
2.8 Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів, які підлягали розподілу, у разі достатності поточних надходжень за день: 333 “Кошти державного бюджету, які підлягають розподілу” 245 “Єдиний казначейський рахунок”
453 “Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу” 4331 “Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу”
2.9 Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів, які підлягали розподілу, у разі відсутності або недостатності поточних надходжень за день:    
зарахування коштів підкріплення 245 “Єдиний казначейський рахунок” 3231 “Кошти державного бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9722 “Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень”
перерахування коштів підкріплення на відповідний рахунок для зарахування надходжень 3231 “Кошти державного бюджету” 333 “Кошти державного бюджету, які підлягають розподілу”
повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів, які підлягали розподілу 333 “Кошти державного бюджету, які підлягають розподілу” 245 “Єдиний казначейський рахунок”
453 “Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу” 4331 “Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу”
2.10 Проведення розподілу коштів 333 “Кошти державного бюджету, які підлягають розподілу” 3131 “Надходження до державного бюджету”;
3141 “Надходження до місцевих бюджетів”
Водночас проведення другого запису 2333 “Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі”;
2343 “Кошти місцевого бюджету на рахунках у Казначействі”
713 “Доходи державного бюджету від надання послуг”;
723 “Доходи державного бюджету від продажу”;
733 “Фінансові доходи державного бюджету”;
743 “Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету”;
753 “Доходи за необмінними операціями державного бюджету”;
714 “Доходи місцевого бюджету від надання послуг”;
724 “Доходи місцевого бюджету від продажу”;
734 “Фінансові доходи місцевого бюджету”;
744 “Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету”;
754 “Доходи за необмінними операціями місцевих бюджетів”
3. Облік операцій за бюджетними зобов’язаннями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
3.1 Відображення суми бюджетного зобов’язання, взятого розпорядником або одержувачем бюджетних коштів за коштами державного бюджету 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9331 “Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету”
9151 “Асигнування на взяття зобов’язань за коштами державного бюджету” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
3.2 Відображення суми бюджетного фінансового зобов’язання, взятого розпорядником або одержувачем бюджетних коштів за коштами державного бюджету у звітному періоді 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9332 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду”
за попередньою оплатою та авансовими платежами 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9333 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду”
Водночас проведення другого запису 9331 “Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
9152 “Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
3.3 Відображення суми довгострокового бюджетного зобов’язання за коштами державного бюджету, взятого розпорядником бюджетних коштів відповідно до окремих рішень Уряду 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9335 “Довгострокові бюджетні зобов’язання за коштами державного бюджету”
3.4 Відображення суми бюджетного та бюджетного фінансового зобов’язань, взятих розпорядником бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань поточного року за довгостроковим бюджетним зобов’язанням за коштами державного бюджету 9335 “Довгострокові бюджетні зобов’язання за коштами державного бюджету” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
Водночас проведення другого запису 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9331 “Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету”
Водночас проведення другого запису 9151 “Асигнування на взяття зобов’язань за коштами державного бюджету” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
Водночас проведення другого запису 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9332 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду”
Водночас проведення другого запису 9331 “Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
3.5 Відображення суми бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів, зареєстрованих у минулому бюджетному періоді 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9332 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду”
Водночас проведення другого запису 9331 “Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
Водночас проведення другого запису 9334 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету минулих бюджетних періодів” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
9152 “Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
3.6 Відображення суми бюджетних фінансових зобов’язань минулих бюджетних періодів, знятих розпорядниками бюджетних коштів з обліку в органах Казначейства 9334 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету минулих бюджетних періодів” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
4. Облік операцій за власними надходженнями бюджетних установ
4.1 Надходження коштів, які належать до власних надходжень бюджетних установ:    
у національній валюті 245 “Єдиний казначейський рахунок” 3132 “Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ”
в іноземній валюті 2332 “Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків” 3132 “Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ”
у натуральній формі 4232 “Інші розрахунки з виконання державного бюджету” 3132 “Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ”
Водночас проведення другого запису 2333 “Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі”;
4231 “Інші розрахунки за коштами державного бюджету”
7532 “Неподаткові надходження”
4.2 Зарахування власних надходжень бюджетних установ на рахунок розпорядника бюджетних коштів:    
у національній валюті та в натуральній формі 3132 “Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ” 3431 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету”
в іноземній валюті 3132 “Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ” 3436 “Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків в іноземній валюті”
водночас проводиться другий запис (крім операцій в натуральній формі) 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9152 “Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань”
4.3 Повернення помилково або надміру зарахованих коштів на відповідний рахунок для здійснення повернення:    
у національній валюті 3431 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету” 3132 “Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ”
в іноземній валюті 3436 “Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків в іноземній валюті” 3132 “Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ”
водночас проводиться другий запис 9152 “Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
4.4. Здійснено повернення помилково або надміру зарахованих коштів платникам:    
у національній валюті 3132 “Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ” 2451 “Єдиний казначейський рахунок”
в іноземній валюті 3132 “Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ” 2332 “Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків”
водночас проводиться другий запис 7532 “Неподаткові надходження” 2333 “Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі”
4.5 Відображення операцій, що проводилися із залишками коштів за власними надходженнями, які склались на початок бюджетного року, і вплинули на результат виконання державного бюджету    
отримано залишок:    
у національній валюті 3431 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету” 3431 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету”
в іноземній валюті 2332 “Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків” 3436 “Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків в іноземній валюті”
Водночас проведення другого запису по бюджетній установі, яка отримує кошти 4651 “Технічний рахунок” 5531 “Результат виконання державного бюджету звітного періоду”
Водночас проведення другого запису 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9152 “Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань”
перераховано залишок:    
у національній валюті 3431 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету” 3431 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету”;
3131 “Надходження до державного бюджету”
в іноземній валюті 3436 “Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків в іноземній валюті” 2332 “Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків”
Водночас проведення другого запису по бюджетній установі, яка перераховує кошти 5531 “Результат виконання державного бюджету звітного періоду” 4651 “Технічний рахунок”
Водночас проведення другого запису 9152 “Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
4.6 Проведення оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів за рахунок власних надходжень:    
у національній валюті 3431 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету” 245 “Єдиний казначейський рахунок”
в іноземній валюті 3436 “Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків в іноземній валюті” 2332 “Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків”
у натуральній формі 3431 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету” 4231 “Інші розрахунки за коштами державного бюджету”
Водночас проведення другого запису 803 “Витрати державного бюджету”;
833 “Фінансові витрати державного бюджету”;
843 “Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету”;
853 “Витрати за необмінними операціями державного бюджету”
2333 “Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі”;
4231 “Інші розрахунки за коштами державного бюджету”
Водночас на суму проведеної оплати зменшення:    
поточних бюджетних асигнувань 9133 “Поточні бюджетні асигнування державного бюджету” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
бюджетних фінансових зобов’язань:    
у разі реєстрації бюджетних фінансових зобов’язань в органах Казначейства 9332 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду”;
9333 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
у разі не реєстрації бюджетних фінансових зобов’язань в органах Казначейства 9151 “Асигнування на взяття зобов’язань за коштами державного бюджету”;
9152 “Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
5. Облік операцій за відкритими асигнуваннями та видатками державного бюджету, у тому числі із надання кредитів з державного бюджету
5.1 Відображено пропозиції щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету головним розпорядникам по видатках, які не віднесено до захищених, та для надання кредитів 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9021 “Пропозиції про відкриття асигнувань загального фонду державного бюджету”
9252 “Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету”;
9254 “Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
5.2 Відображено відкриті асигнування загального фонду державного бюджету головним розпорядникам відповідно до затверджених пропозицій по видатках    
які не віднесено до захищених, та для надання кредитів 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9011 “Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету”
9021 “Пропозиції про відкриття асигнувань загального фонду державного бюджету” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
які віднесено до захищених 9252 “Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету”;
9254 “Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9011 “Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету”
5.3 Відображено відкриті асигнування спеціального фонду державного бюджету головним розпорядникам 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9011 “Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету”
9252 “Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету”;
9254 “Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
Водночас проведення другого запису 3231 “Кошти державного бюджету” 3135 “Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету”
5.4 Розподілено головним розпорядником бюджетних коштів відкриті асигнування державного бюджету 9011 “Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
Водночас на суму відкритих асигнувань зменшення бюджетних асигнувань та показників розпису 9233 “Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету”;
9237 “Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
9132 “Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету”;
9136 “Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
Водночас проведення другого запису 9811 “Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів” 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку”
5.5 Відкрито асигнування державного бюджету розпорядникам нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9012 “Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету”
Водночас на суму відкритих асигнувань зменшення показників розпису 9233 “Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету”;
9237 “Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
5.6 Відкрито асигнування державного бюджету розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9013 “Відкриті асигнування державного бюджету”
Водночас на суму відкритих асигнувань зменшення показників розпису 9234 “Поточний розпис асигнувань державного бюджету”;
9238 “Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
Водночас на суму відкритих асигнувань за спеціальним фондом 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9152 “Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань”
5.7 Відображення відкритих асигнувань на виконання програм відповідно до кошторису розпорядника бюджетних коштів 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9013 “Відкриті асигнування державного бюджету”
9012 “Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
Водночас на суму відкритих асигнувань зменшення бюджетних асигнувань та показників розпису 9132 “Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету”;
9136 “Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету”;
9234 “Поточний розпис асигнувань державного бюджету”;
9238 “Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
Водночас проведення другого запису 9811 “Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів” 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку”
Водночас на суму відкритих асигнувань за спеціальним фондом 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9152 “Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань”
5.8 Зарахування коштів на рахунки розпорядників або одержувачів бюджетних коштів для здійснення платежу 4231 “Інші розрахунки за коштами державного бюджету” (за коштами загального фонду);
3135 “Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету” (за коштами спеціального фонду)
3431 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету”;
3432 “Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9711 “Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків”
Водночас проведення другого запису 9013 “Відкриті асигнування державного бюджету” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
5.9 Проведення оплати рахунків розпорядників або одержувачів бюджетних коштів 3431 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету”;
3432 “Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету”
245 “Єдиний казначейський рахунок”
Водночас проведення другого запису 803 “Витрати державного бюджету”;
833 “Фінансові витрати державного бюджету”;
843 “Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету”;
853 “Витрати за необмінними операціями державного бюджету”
2333 “Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі”
На суму проведеної оплати рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів зменшення:    
показників бюджетних асигнувань 9133 “Поточні бюджетні асигнування державного бюджету”;
9137 “Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету” (крім одержувачів бюджетних коштів)
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
бюджетних фінансових зобов’язань 9332 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду”;
9333 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
5.10 Поновлено залучені кошти із єдиного казначейського рахунку 3231 “Кошти державного бюджету” 4231 “Інші розрахунки за коштами державного бюджету”
5.11 Відновлення касових видатків:    
проведених у поточному році 245 “Єдиний казначейський рахунок” 343 “Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету”
2333 “Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі” 803 “Витрати державного бюджету”;
833 “Фінансові витрати державного бюджету”;
843 “Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету”;
853 “Витрати за необмінними операціями державного бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9712 “Рахунок для обліку коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9133 “Поточні бюджетні асигнування державного бюджету”;
9137 “Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету”;
9151 “Асигнування на взяття зобов’язань за коштами державного бюджету”;
9152 “Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань”
у минулих бюджетних періодах 343 “Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету” 3131 “Надходження до державного бюджету”
3131 “Надходження до державного бюджету” 4251 “Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства”
4251 “Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства” 3231 “Кошти державного бюджету”
5.12 Зарахування коштів на рахунок, відкритий в установі банку для виплати готівкових коштів розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів 2158 “Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою” 245 “Єдиний казначейський рахунок”
2334 “Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету” 2158 “Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою”
5.13 Зарахування коштів на реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів для здійснення операцій з готівкою 4231 “Інші розрахунки за коштами державного бюджету” (за коштами загального фонду);
3135 “Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету” (за коштами спеціального фонду)
343 “Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9711 “Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків”
Водночас зменшення планових показників за відкритими асигнуваннями 9013 “Відкриті асигнування державного бюджету” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
5.14 Перерахування коштів на рахунки Казначейства відкриті в установах банків для виплати готівкових коштів розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів 343 “Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету” 2334 “Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету”
Водночас проведення другого запису 803 “Витрати державного бюджету”;
833 “Фінансові витрати державного бюджету”;
843 “Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету”;
853 “Витрати за необмінними операціями державного бюджету”
2333 “Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі”
На суму проведеної оплати зменшення:    
показників бюджетних асигнувань 9133 “Поточні бюджетні асигнування державного бюджету”;
9137 “Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
бюджетних фінансових зобов’язань 9332 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду”;
9333 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
5.15 Облік операцій в органах Казначейства за окремими видатками державного бюджету розпорядників бюджетних коштів в установах банків:    
перераховано кошти з рахунків, відкритих в органах Казначейства, на рахунки, відкриті в установах банків 3231 “Кошти державного бюджету”;
3135 “Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету”
245 “Єдиний казначейський рахунок”
2332 “Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків” 3436 “Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків в іноземній валюті”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9711 “Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків”
9013 “Відкриті асигнування державного бюджету” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
відображення в обліку виконання державного бюджету проведених видатків державного бюджету розпорядників бюджетних коштів 3436 “Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків в іноземній валюті” 2332 “Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків”
803 “Витрати державного бюджету”;
833 “Фінансові витрати державного бюджету”;
843 “Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету”;
853 “Витрати за необмінними операціями державного бюджету”
2333 “Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі”
9133 “Поточні бюджетні асигнування державного бюджету” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
9137 “Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
9332 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду”;
9333 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
5.16 Проведення платежу із надання кредитів позичальникам у національній валюті 3431 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету”;
3432 “Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету”
245 “Єдиний казначейський рахунок”
Відображення дебіторської заборгованості на суму наданих кредитів із державного бюджету 2130 “Короткострокові кредити, надані з державного бюджету”;
2031 “Довгострокові кредити, надані з державного бюджету”
4131 “Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету”
Водночас проведення другого запису 8631 “Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів” 2333 “Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі”
На суму наданих кредитів із державного бюджету зменшення:    
бюджетних асигнувань 9133 “Поточні бюджетні асигнування державного бюджету”;
9137 “Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
бюджетних фінансових зобов’язань 9332 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду”;
9333 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
6. Облік операцій із повернення бюджетних кредитів
6.1 Відображення суми нарахованих відсотків за користування кредитом та штрафних санкцій 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9431 “Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з державного бюджету”;
9434 “Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з державного бюджету”
6.2 Відображення суми кредиту, повернутого на рахунок державного бюджету 245 “Єдиний казначейський рахунок” 3133 “Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок державного бюджету”
4131 “Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету” 203 “Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету”;
213 “Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету”
Водночас проведення другого запису 2333 “Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі” 7631 “Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів”
На суму кредиту, повернутого до державного бюджету, відображення планових показників 9234 “Поточний розпис асигнувань державного бюджету”;
9238 “Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету”
9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку”
6.3 Сплата до бюджету відсотків за користування кредитом та/або штрафних санкцій (пені) 245 “Єдиний казначейський рахунок” 3131 “Надходження до державного бюджету”
9431 “Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з державного бюджету”;
9434 “Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з державного бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
Водночас проведення другого запису 2333 “Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі” 733 “Фінансові доходи державного бюджету”
6.4 Проведення у регламентованому режимі акумулювання коштів державного бюджету та перерахування (списання) коштів кредиту і відсотків за користування кредитом та/або штрафних санкцій в дохід державного бюджету 3131 “Надходження до державного бюджету”;
3133 “Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок державного бюджету”
3231 “Кошти державного бюджету”
6.5 Перерахування коштів органами Казначейства у регламентованому режимі Казначейству 3231 “Кошти державного бюджету” 245 “Єдиний казначейський рахунок”
9821 “Рахунок для обліку коштів державного бюджету, переданих” 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку”
6.6 Зарахування коштів, що надійшли від Головних управлінь Казначейства, до державного бюджету 3751 “Технічні рахунки Головних управлінь Казначейства” 3231 “Кошти державного бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9721 “Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих”
6.7 Списання заборгованості перед державою за бюджетними кредитами (позиками) та/або фінансовою допомогою, наданими на поворотній основі 4131 “Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету” 203 “Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету”;
213 “Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету”
Водночас проведення другого запису 5531 “Результат виконання державного бюджету звітного періоду” 4651 “Технічний рахунок”
6.8 Списання заборгованості за нарахованими відсотками за користування бюджетними кредитами (позиками) та/або фінансовою допомогою, штрафними санкціями 9431 “Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з державного бюджету”;
9434 “Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з державного бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
7. Облік операцій із управління єдиним казначейським рахунком
7.1 Лімітування субрахунків єдиного казначейського рахунку Головних управлінь Казначейства:    
перераховано залишки коштів субрахунків єдиного казначейського рахунку Головних управлінь Казначейства 2731 “Дебіторська заборгованість державного бюджету за операціями з перерахунку доходів”;
2741 “Дебіторська заборгованість місцевих бюджетів за операціями з перерахунку доходів”
2452 “Субрахунки єдиного казначейського рахунку”
3751 “Технічні рахунки Головних управлінь Казначейства” 6651 “Зобов’язання за іншими коштами перед органами Казначейства”
проведено поновлення коштів субрахунків єдиного казначейського рахунку з урахуванням встановленого ліміту 2452 “Субрахунки єдиного казначейського рахунку” 2731 “Дебіторська заборгованість державного бюджету за операціями з перерахунку доходів”;
2741 “Дебіторська заборгованість місцевих бюджетів за операціями з перерахунку доходів”
6651 “Зобов’язання за іншими коштами перед органами Казначейства” 3751 “Технічні рахунки Головних управлінь Казначейства”
7.2 Проведено запозичення коштів єдиного казначейського рахунку 2751 “Рахунок для обліку інших операцій з коштами єдиного казначейського рахунку” 3231 “Кошти державного бюджету”
7.3 Поновлено кошти, запозичені з єдиного казначейського рахунку 3231 “Кошти державного бюджету” 2751 “Рахунок для обліку інших операцій з коштами єдиного казначейського рахунку”
8. Облік операцій з державними цінними паперами
8.1 Проведення емісії цінних паперів 963 “Емітовані цінні папери державного бюджету” 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку”
8.2 Розміщення внутрішніх державних цінних паперів 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку” 963 “Емітовані цінні папери державного бюджету”
8.3 На суму премій у разі розміщення (продажу) державних цінних паперів за ціною, вищою за їх номінальну вартість 9536 “Премії, що надходять до державного бюджету від розміщення державних цінних паперів” 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку”
8.4 На суму дисконту у разі продажу державних цінних паперів за ціною, нижчою за їх номінальну вартість 9537 “Дисконт при розміщенні дисконтних державних цінних паперів” 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку”
8.5 Надходження до державного бюджету коштів від розміщення цінних паперів:    
у національній валюті 245 “Єдиний казначейський рахунок”;
4232 “Інші розрахунки з виконання державного бюджету”
3134 “Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету”
в іноземній валюті 2331 “Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків” 4431 “Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету”
4432 “Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)” 3134 “Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету”
Водночас проведення другого запису 2333 “Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі” 7632 “Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування”
Відображення зобов’язань державного бюджету на підставі інформації про розміщення цінних паперів 4132 “Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями державного бюджету” 603 “Довгострокові зобов’язання державного бюджету”;
643 “Інші поточні зобов’язання державного бюджету”
На суму надходжень відображення планових показників 9212 “Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання”;
9214 “Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
8.6 На суму премій, отриманих при розміщенні цінних паперів 4231 “Інші розрахунки за коштами державного бюджету” 3431 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету”
3431 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету” 4231 “Інші розрахунки за коштами державного бюджету”
Водночас проведення другого запису 2333 “Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі” 8331 “Фінансові витрати державного бюджету”
Водночас проведення другого запису 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9712 “Рахунок для обліку коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків”
На суму премій, отриманих при розміщенні цінних паперів, збільшення планових показників 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9133 “Поточні бюджетні асигнування державного бюджету”;
9137 “Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету”
Водночас проведення другого запису 7632 “Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування” 2333 “Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі”
8.7 Проведення у регламентованому режимі акумулювання коштів, залучених до державного бюджету 3134 “Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету” 3231 “Кошти державного бюджету”;
4232 “Інші розрахунки з виконання державного бюджету”
8.8 Відображення суми нарахованих відсотків (доходу) за цінними паперами держави 9535 “Нараховані відсотки за цінними паперами держави” 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку”
8.9 Відображення операцій з відкриття асигнувань на проведення витрат з обслуговування державного боргу (цінних паперів, кредитів, позик та сум дисконту) здійснюється у порядку, визначеному у главі 5.
8.10 Відображення коштів в іноземній валюті, перерахованих для здійснення операцій з обслуговування цінних паперів 3231 “Кошти державного бюджету” 4432 “Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)”
4431 “Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету” 2331 “Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків”
8.11 Зарахування коштів державного бюджету на реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів 4231 “Інші розрахунки за коштами державного бюджету” 3431 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9711 “Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків”
9013 “Відкриті асигнування державного бюджету” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
8.12 Відображення здійснення витрат з обслуговування цінних паперів, кредитів, позик в іноземній валюті та сум дисконту 4231 “Інші розрахунки за коштами державного бюджету” 3431 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9711 “Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків”
9013 “Відкриті асигнування державного бюджету” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
3431 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету” 4231 “Інші розрахунки за коштами державного бюджету”
8331 “Фінансові витрати державного бюджету” 2333 “Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі”
9133 “Поточні бюджетні асигнування державного бюджету”;
9137 “Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
8.13 Проведення платежів з обслуговування цінних паперів та сум дисконту при їх погашенні 3431 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету” 245 “Єдиний казначейський рахунок”;
4231 “Інші розрахунки за коштами державного бюджету”
Водночас проведення другого запису 8331 “Фінансові витрати державного бюджету” 2333 “Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі”
На суму проведених платежів зменшення:    
бюджетних асигнувань 9133 “Поточні бюджетні асигнування державного бюджету”;
9137 “Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
бюджетних фінансових зобов’язань 9332 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду”;
9333 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
8.14 Відображення суми сплачених відсотків (доходу) за цінними паперами держави 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку” 9535 “Нараховані відсотки за цінними паперами держави”
8.15 Відображення суми дисконту при погашенні дисконтних державних цінних паперів 9538 “Дисконт при погашенні дисконтних державних цінних паперів” 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку”
8.16 Відображення суми списаних премій при погашенні державних цінних паперів 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку” 9536 “Премії, що надходять до державного бюджету від розміщення державних цінних паперів”
8.17 Виділення коштів державного бюджету на погашення цінних паперів 3231 “Кошти державного бюджету”;
4232 “Інші розрахунки з виконання державного бюджету”
3435 “Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету”
8.18 Відображення суми погашених цінних паперів:    
внутрішні державні цінні папери:    
у національній валюті 3435 “Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету” 245 “Єдиний казначейський рахунок”;
4232 “Інші розрахунки з виконання державного бюджету”
в іноземній валюті 3435 “Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету” 4432 “Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)”
4431 “Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету” 2331 “Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків”
облігації зовнішньої державної позики 3231 “Кошти державного бюджету”;
4232 “Інші розрахунки з виконання державного бюджету”
3435 “Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету”
3435 “Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету” 4432 “Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)”
4232 “Інші розрахунки з виконання державного бюджету” 2331 “Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків”
На проведену суму зменшення короткострокових зобов’язань державного бюджету 6432 “Короткострокові внутрішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету”;
6433 “Короткострокові зовнішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету”
4132 “Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями державного бюджету”
На проведену суму зменшення довгострокових зобов’язань державного бюджету 6031 “Внутрішні зобов’язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету”;
6032 “Зовнішні зобов’язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету”;
6434 “Середньострокові внутрішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету”;
6435 “Середньострокові зовнішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету”
6130 “Поточна заборгованість за внутрішніми зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету”;
6131 “Поточна заборгованість за зовнішніми зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету”
6035 “Інші довгострокові внутрішні зобов’язання державного бюджету”;
6036 “Інші довгострокові зовнішні зобов’язання державного бюджету”
6134 “Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов’язаннями державного бюджету”;
6135 “Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов’язаннями державного бюджету”
6130 “Поточна заборгованість за внутрішніми зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету”;
6131 “Поточна заборгованість за зовнішніми зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету”;
6134 “Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов’язаннями державного бюджету”;
6135 “Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов’язаннями державного бюджету”
4132 “Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями державного бюджету”
Водночас проведення другого запису 8632 “Витрати державного бюджету за операціями з фінансування” 2333 “Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі”
Водночас зменшення планових показників 9212 “Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання”;
9214 “Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
8.19 Відображення суми курсової різниці 4132 “Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями державного бюджету” 603 “Довгострокові зобов’язання державного бюджету”;
643 “Інші поточні зобов’язання державного бюджету”
5531 “Результат виконання державного бюджету звітного періоду” 4651 “Технічний рахунок”
або 603 “Довгострокові зобов’язання державного бюджету”;
643 “Інші поточні зобов’язання державного бюджету”
4132 “Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями державного бюджету”
4651 “Технічний рахунок” 5531 “Результат виконання державного бюджету звітного періоду”
8.20 Виділення коштів державного бюджету на придбання цінних паперів 3231 “Кошти державного бюджету”;
4232 “Інші розрахунки з виконання державного бюджету”
3435 “Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету”
8.21 Перерахування коштів державного бюджету на придбання цінних паперів:    
у національній валюті 3435 “Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету” 245 “Єдиний казначейський рахунок”;
4232 “Інші розрахунки з виконання державного бюджету”
в іноземній валюті 3435 “Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету” 4432 “Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)”
4232 “Інші розрахунки з виконання державного бюджету” 2331 “Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків”
2331 “Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків” 4132 “Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями державного бюджету”
Водночас проведення другого запису 2531 “Придбані акції за рахунок коштів державного бюджету”;
2631 “Короткострокові цінні папери в активі державного бюджету”;
2532 “Довгострокові цінні папери в активі державного бюджету, крім акцій”;
2634 “Інші короткострокові фінансові активи державного бюджету”;
2533 “Інші довгострокові фінансові активи державного бюджету”
4131 “Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету”
Водночас проведення другого запису 8632 “Витрати державного бюджету за операціями з фінансування” 2333 “Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі”
Водночас зменшення планових показників 9212 “Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання”;
9214 “Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
8.22 Надходження коштів до державного бюджету від пред’явлення цінних паперів 245 “Єдиний казначейський рахунок”;
4232 “Інші розрахунки з виконання державного бюджету”
3134 “Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету”
Водночас проведення другого запису 2333 “Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі” 7632 “Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування”
Водночас проведення другого запису 4132 “Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету” 253 “Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи державного бюджету”;
263 “Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи державного бюджету”
Водночас зменшення планових показників 9212 “Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання”;
9214 “Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
8.23 Проведення у регламентованому режимі акумулювання коштів, що надійшли до державного бюджету від пред’явлення цінних паперів 3134 “Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету” 3231 “Кошти державного бюджету”;
4232 “Інші розрахунки з виконання державного бюджету”
8.24 Відображення операцій з фінансовими казначейськими векселями:    
видано фінансові казначейські векселі 9651 “Фінансові казначейські векселі” 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку”
сплачено фінансові казначейські векселі 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку” 9651 “Фінансові казначейські векселі”
8.25 Відображення операцій із державними деривативами:    
розміщено державні деривативи 9661 “Державні деривативи” 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку”
погашено державні деривативи 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку” 9661 “Державні деривативи”
9. Облік операцій з відображення заборгованості боржників перед державою за позиками, наданими за рахунок кредитів, залучених державою або під державні гарантії
9.1 Відображення боргових зобов’язань суб’єктів господарювання щодо отриманих та непогашених кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями:    
у національній валюті 9531 “Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями” 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку”
в іноземній валюті 9532 “Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями” 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9433 “Нарахована плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою”
9.2 Відображення коштів державного бюджету в іноземній валюті, перерахованих на виконання гарантійних зобов’язань держави за результатами вступу в силу державних гарантій за позичальників 3231 “Кошти державного бюджету” 4432 “Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)”
4431 “Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету” 2331 “Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків”
9.3 Відображення в бухгалтерському обліку операцій за гарантіями, наданими державою позичальникам 4231 “Інші розрахунки за коштами державного бюджету” 3433 “Рахунки для обліку операцій із загальнодержавних витрат за коштами державного бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9711 “Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків”
9013 “Відкриті асигнування державного бюджету” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
Водночас проведення другого запису 3433 “Рахунки для обліку операцій із загальнодержавних витрат за коштами державного бюджету” 4231 “Інші розрахунки за коштами державного бюджету”
Водночас проведення другого запису 8631 “Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів” 2333 “Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі”
На суму наданих гарантій відображення дебіторської заборгованості 2134 “Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою”;
2035 “Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою”
4131 “Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету”
Водночас зменшення планових показників 9133 “Поточні бюджетні асигнування державного бюджету”;
9137 “Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
у разі здійснення витрат, пов’язаних із закупівлею іноземної валюти 3231 “Кошти державного бюджету” 2451 “Єдиний казначейський рахунок”
9.4 Відображення коштів, що надійшли в рахунок оплати наданих гарантій за іноземними кредитами, повернення кредитів, залучених під державні гарантії, відсотків за користування іноземними кредитами та штрафних санкцій (пені) за користування кредитами, залученими державою або під державні гарантії 245 “Єдиний казначейський рахунок” 3334 “Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету”
4331 “Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу” 4534 “Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу”
9.5 Проведення розподілу коштів, що надійшли:    
в рахунок оплати наданих гарантій за іноземними кредитами, відповідно до призначення 3334 “Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету” 3131 “Надходження до державного бюджету”
2333 “Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі” 7532 “Неподаткові надходження”
9433 “Нарахована плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
від позичальників кредитів, отриманих під державні гарантії, на відшкодування коштів, витрачених державою на виконання гарантійних зобов’язань 3334 “Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету” 3133 “Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок державного бюджету”
4131 “Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету” 203 “Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету”;
213 “Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету”
2333 “Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі” 7631 “Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів”
9234 “Поточний розпис асигнувань державного бюджету”;
9238 “Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
у рахунок сплати відсотків, штрафних санкцій (пені), за користування іноземними кредитами 3334 “Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету” 3131 “Надходження до державного бюджету”
2333 “Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі” 7532 “Неподаткові надходження”
9432 “Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії”;
9435 “Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
9.6 Відображення коштів, перерахованих на виконання гарантійних зобов’язань за позичальників, за результатами вступу в силу державних гарантій    
у національній валюті 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку” 9531 “Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями”
в іноземній валюті 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку” 9532 “Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями”
9.7 Нарахування відсотків та штрафних санкцій за кредитами, залученими державою та під державні гарантії 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9432 “Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії”;
9435 “Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії”
9.8 Відображення заборгованості за короткостроковими кредитами, наданими під гарантійні зобов’язання:    
позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації 2136 “Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками” 2134 “Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою”;
2135 “Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою”
простроченої 2135 “Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою” 2134 “Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою”
яку визнано безнадійною до стягнення та іншу 2137 “Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою” 2134 “Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою”;
2135 “Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою”;
2136 “Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками”
9.9 Відображення заборгованості за довгостроковими кредитами, наданими під гарантійні зобов’язання:    
позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації 2037 “Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками” 2035 “Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою”;
2036 “Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою”
простроченої 2036 “Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою” 2035 “Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою”
яку визнано безнадійною до стягнення та іншу 2038 “Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою” 2035 “Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою”;
2036 “Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою”;
2037 “Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками”
9.10 Відображення суми курсової різниці:    
за кредитами, що надавались під гарантійні зобов’язання, та розрахунками за операціями з кредитами державного бюджету 203 “Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету”;
213 “Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету”
4132 “Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями державного бюджету”
4651 “Технічний рахунок” 5531 “Результат виконання державного бюджету звітного періоду”
або 4131 “Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету” 203 “Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету”;
213 “Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету”
5531 “Результат виконання державного бюджету звітного періоду” 4651 “Технічний рахунок”
за нарахованими відсотками за кредитами, залученими державою та під державні гарантії 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9432 “Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії”
або 9432 “Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
за нарахованою платою за надання гарантій за іноземними кредитами 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9433 “Нарахована плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою”
або 9433 “Нарахована плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
за гарантіями, що надані державою позичальникам іноземних кредитів 9532 “Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями” 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку”
або 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку” 9532 “Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями”
9.11 Списання заборгованості суб’єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії 4131 “Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету” 203 “Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету”;
213 “Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету”
5531 “Результат виконання державного бюджету звітного періоду” 4651 “Технічний рахунок”
9.12 Списання заборгованості суб’єктів господарювання перед державою за нарахованими відсотками, штрафними санкціями, нарахованою платою за надані державні гарантії 9432 “Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії”;
9433 “Нарахована плата за надання державних гарантій і кредитів (позик) залучених державою”;
9435 “Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
10. Облік операцій з розміщення на депозит коштів державного бюджету
10.1 Розміщення коштів державного бюджету на депозит 3231 “Кошти державного бюджету” 3435 “Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету”
10.2 Перераховано кошти державного бюджету в банк 3435 “Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету” 245 “Єдиний казначейський рахунок”;
2331 “Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків”
2335 “Депозити державного бюджету” 4232 “Інші розрахунки з виконання державного бюджету”
8632 “Витрати державного бюджету за операціями з фінансування” 2333 “Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі”
9212 “Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання”;
9214 “Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
10.3 Повернуто кошти державного бюджету 245 “Єдиний казначейський рахунок”;
2331 “Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків”
3134 “Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету”
4232 “Інші розрахунки з виконання державного бюджету” 2335 “Депозити державного бюджету”
2333 “Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі” 7632 “Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування”
9212 “Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання”;
9214 “Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
10.4 Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів державного бюджету 3134 “Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету” 3231 “Кошти державного бюджету”
11. Облік операцій з іноземною валютою
11.1 Продаж іноземної валюти:    
на суму коштів у іноземній валюті, перерахованих Казначейством на рахунок в установах банків для продажу 3231 “Кошти державного бюджету” 4432 “Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)”
4431 “Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету” 2331 “Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків”
2351 “Інші рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів” 3231 “Кошти державного бюджету”
на суму зарахованих на рахунок Казначейства коштів у національній валюті від продажу іноземної валюти 245 “Єдиний казначейський рахунок” 3231 “Кошти державного бюджету”
на суму дебіторської заборгованості, яка виникла за операціями з продажу іноземної валюти 3231 “Кошти державного бюджету” 2159 “Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками”
11.2 Облік операцій із закупівлі Казначейством іноземної валюти для розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів    
  надходження коштів від розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів для купівлі іноземної валюти 245 “Єдиний казначейський рахунок” 3752 “Рахунки Казначейства за операціями з придбання іноземної валюти”
  перерахування коштів Казначейством на рахунок установи банку для купівлі іноземної валюти 3752 “Рахунки Казначейства за операціями з придбання іноземної валюти” 245 “Єдиний казначейський рахунок”
  повернення розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів залишку невикористаної національної валюти, що утворився після здійснення операцій з придбання іноземної валюти 3752 “Рахунки Казначейства за операціями з придбання іноземної валюти” 245 “Єдиний казначейський рахунок”
  зарахування купленої іноземної валюти на рахунок Казначейства, відкритий в установі банку 2331 “Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків” 4431 “Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету”
4432 “Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)” 3752 “Рахунки Казначейства за операціями з придбання іноземної валюти”
  перерахування коштів в іноземній валюті на рахунки розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, відкриті в установі банку 3752 “Рахунки Казначейства за операціями з придбання іноземної валюти” 4432 “Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)”
4431 “Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету” 2331 “Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків”
12. Облік операцій з річного закриття рахунків
12.1 Списання залишків коштів з рахунків розпорядників (одержувачів) коштів державного бюджету:    
що утворились за рахунок повернення коштів, проведених як касові видатки у минулих бюджетних періодах 3431 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету”;
3432 “Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету”
3131 “Надходження до державного бюджету”
які утворились за рахунок відновлення касових видатків, здійснених відповідно до відкритих асигнувань поточного року 343 “Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету” 4231 “Інші розрахунки за коштами державного бюджету”
9711 “Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9013 “Відкриті асигнування державного бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9133 “Поточні бюджетні асигнування державного бюджету”;
9137 “Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету”
12.2 Проведення операцій із закриття рахунків в органах Казначейства:    
на суму доходів державного бюджету 713 “Доходи державного бюджету від надання послуг”;
723 “Доходи державного бюджету від продажу”;
733 “Фінансові доходи державного бюджету”;
743 “Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету”;
753 “Доходи за необмінними операціями державного бюджету”
4651 “Технічний рахунок”
на суму видатків державного бюджету 4651 “Технічний рахунок” 803 “Витрати державного бюджету”;
833 “Фінансові витрати державного бюджету”;
843 “Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету”;
853 “Витрати за необмінними операціями державного бюджету”
на суму кредитів, що надавались із державного бюджету 4651 “Технічний рахунок” 8631 “Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів”
на суму повернутих кредитів, що надавались із державного бюджету 7631 “Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів” 4651 “Технічний рахунок”
на суму коштів державного бюджету, отриманих 971 “Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
на суму коштів державного бюджету, переданих 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку” 982 “Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, переданих”;
9841 “Рахунок для обліку коштів, переданих органами Казначейства з державного бюджету місцевим бюджетам”
на суму планових показників 913 “Бюджетні асигнування державного бюджету”;
923 “Показники розпису асигнувань державного бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
на суму залишків на рахунках для відкриття асигнувань 9012 “Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету”;
9013 “Відкриті асигнування державного бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
на суму доходів, що підлягають розподілу 453 “Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу” 4331 “Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу”
12.3 Проведення операцій із закриття рахунків в Казначействі:    
на суму доходів державного бюджету:    
за інформацією, отриманою від органів Казначейства 4651 “Технічний рахунок” 713 “Доходи державного бюджету від надання послуг”;
723 “Доходи державного бюджету від продажу”;
733 “Фінансові доходи державного бюджету”;
743 “Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету”;
753 “Доходи за необмінними операціями державного бюджету”
віднесених на результат 713 “Доходи державного бюджету від надання послуг”;
723 “Доходи державного бюджету від продажу”;
733 “Фінансові доходи державного бюджету”;
743 “Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету”;
753 “Доходи за необмінними операціями державного бюджету”
5531 “Результат виконання державного бюджету звітного періоду”
на суму видатків державного бюджету:    
за інформацією, отриманою від органів Казначейства 803 “Витрати державного бюджету”;
833 “Фінансові витрати державного бюджету”;
843 “Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету”;
853 “Витрати за необмінними операціями державного бюджету”
4651 “Технічний рахунок”
віднесених на результат 5531 “Результат виконання державного бюджету звітного періоду” 803 “Витрати державного бюджету”;
833 “Фінансові витрати державного бюджету”;
843 “Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету”;
853 “Витрати за необмінними операціями державного бюджету”
на суму кредитів, що надавались із державного бюджету:    
за інформацією, отриманою від органів Казначейства 8631 “Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів” 4651 “Технічний рахунок”
віднесених на результат 5531 “Результат виконання державного бюджету звітного періоду” 8631 “Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів”
на суму повернутих кредитів, що надавались із державного бюджету    
за інформацією, отриманою від органів Казначейства 4651 “Технічний рахунок” 8631 “Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів”
віднесених на результат 7631 “Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів” 5531 “Результат виконання державного бюджету звітного періоду”
на суму коштів державного бюджету, отриманих 972 “Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, отриманих” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
на суму коштів державного бюджету, переданих 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку” 982 “Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, переданих”
на суму планових показників 913 “Бюджетні асигнування державного бюджету”;
921 “Показники розпису фінансування державного бюджету”;
922 “Показники розпису повернення кредитів до державного бюджету”;
923 “Показники розпису асигнувань державного бюджету”;
924 “Показники розпису витрат спеціального фонду державного бюджету”;
925 “Узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
на суму залишків на рахунках для відкриття асигнувань 901 “Відкриті асигнування” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
на суму невиконаних пропозицій про виділення асигнувань 902 “Пропозиції про відкриття асигнувань” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
на суму доходів, що підлягають розподілу 453 “Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу” 4331 “Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу”
на суму умовних доходів 763 “Умовні доходи державного бюджету” 4651 “Технічний рахунок”
на суму умовних витрат 4651 “Технічний рахунок” 863 “Умовні витрати державного бюджету”
12.4 Закриття рахунків за зобов’язаннями розпорядників бюджетних коштів:    
на суму зареєстрованих та непогашених бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів 9331 “Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
на суму зареєстрованих та непогашених у кінці бюджетного періоду бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9334 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету минулих бюджетних періодів”
9332 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
12.5 Списання суми фінансового результату виконання державного бюджету звітного періоду на накопичений фінансовий результат 5531 “Результат виконання державного бюджету звітного періоду” 5532 “Накопичені фінансові результати виконання державного бюджету”

Державна казначейська служба України за потреби може застосовувати кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій про виконання державного бюджету, що не передбачена Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання бюджету із збереженням єдиних методологічних засад, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та іншими нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку в державному секторі, яка визначається у розпорядчому документі про облікову політику.

Директор Департаменту
прогнозування доходів бюджету
та методології бухгалтерського обліку
Ю. П. Романюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 грудня 2015 року N 1219
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 10 травня 2018 року N 496) Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 
05 червня 2018 р. за N 680/32132

Типова кореспонденція
субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання місцевого бюджету


з/п
Зміст операції Кореспонденція субрахунків
за дебетом за кредитом
1 2 3 4
1. Облік операцій за плановими показниками
1.1 Введення показників розпису місцевого бюджету:    
за доходами та поверненням кредитів місцевого бюджету 926 “Показники розпису доходів місцевих бюджетів”;
928 “Показники розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів”
9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку”
за фінансуванням місцевого бюджету 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 927 “Показники розпису фінансування місцевих бюджетів”
за видатками та наданням кредитів з місцевого бюджету 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 929 “Показники розпису асигнувань місцевих бюджетів”
1.2 Введення показників за бюджетними асигнуваннями місцевого бюджету 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 914 “Бюджетні асигнування місцевих бюджетів”;
916 “Асигнування на взяття зобов’язань за коштами місцевих бюджетів”
2. Облік операцій за доходами місцевого бюджету
2.1 Надходження доходів місцевого бюджету:    
у національній валюті 245 “Єдиний казначейський рахунок” 3141 “Надходження до місцевих бюджетів”
в іноземній валюті 2341 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті”;
2342 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків”
4441 “Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів”
4442 “Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів (контррахунок)” 3141 “Надходження до місцевих бюджетів”
Водночас проведення другого запису 2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі” 714 “Доходи місцевого бюджету від надання послуг”;
724 “Доходи місцевого бюджету від продажу”;
734 “Фінансові доходи місцевого бюджету”;
744 “Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету”;
754 “Доходи за необмінними операціями місцевих бюджетів”
2.2 Повернення платникам зайво або помилково сплачених коштів до місцевого бюджету:    
у національній валюті 3141 “Надходження до місцевих бюджетів” 245 “Єдиний казначейський рахунок”
в іноземній валюті 3141 “Надходження до місцевих бюджетів” 4442 “Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів (контррахунок)”
4441 “Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів” 2341 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті”;
2342 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків”
Водночас проведення другого запису 714 “Доходи місцевого бюджету від надання послуг”;
724 “Доходи місцевого бюджету від продажу”;
734 “Фінансові доходи місцевого бюджету”;
744 “Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету”;
754 “Доходи за необмінними операціями місцевих бюджетів”
2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі”
2.3 Здійснення у регламентованому режимі акумулювання коштів місцевого бюджету 3141 “Надходження до місцевих бюджетів” 3241 “Кошти місцевих бюджетів”
2.4 Перерахування до загального фонду залишків коштів спеціального фонду, які втратили своє цільове призначення 3241 “Кошти місцевих бюджетів” (спеціальний фонд) 3241 “Кошти місцевих бюджетів” (загальний фонд)
Водночас проведення другого запису 5541 “Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду” (спеціальний фонд) 4651 “Технічний рахунок”
4651 “Технічний рахунок” 5541 “Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду” (загальний фонд)
2.5 Надходження коштів місцевого бюджету, які підлягають розподілу 245 “Єдиний казначейський рахунок” 334 “Кошти місцевих бюджетів, які підлягають розподілу”
4341 “Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу” 454 “Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до місцевих бюджетів, які підлягають розподілу”
2.6 Повернення помилково або надміру зарахованих до місцевого бюджету платежів, які підлягали розподілу 334 “Кошти місцевих бюджетів, які підлягають розподілу” 245 “Єдиний казначейський рахунок”
454 “Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до місцевих бюджетів, які підлягають розподілу” 4341 “Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу”
2.7 Проведення розподілу коштів місцевого бюджету 334 “Кошти місцевих бюджетів, які підлягають розподілу” 3141 “Надходження до місцевих бюджетів”
Водночас проведення другого запису 2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі” 714 “Доходи місцевого бюджету від надання послуг”;
724 “Доходи місцевого бюджету від продажу”;
734 “Фінансові доходи місцевого бюджету”;
744 “Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету”;
754 “Доходи за необмінними операціями місцевих бюджетів”
3. Облік операцій за бюджетними зобов’язаннями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
3.1 Відображення суми бюджетного зобов’язання, взятого розпорядником або одержувачем бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9341 “Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів”
9161 “Асигнування на взяття зобов’язань за коштами місцевих бюджетів” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
3.2 Відображення суми бюджетного фінансового зобов’язання, взятого розпорядником або одержувачем бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету у звітному періоді: 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9342 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду”
за попередньою оплатою та авансовими платежами 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9343 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду”
Водночас проведення другого запису 9341 “Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
  9162 “Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
3.3 Відображення суми бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів, зареєстрованих у минулому бюджетному періоді 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9342 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду”
Водночас проведення другого запису 9341 “Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
Водночас проведення другого запису 9344 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів минулих бюджетних періодів” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
  9162 “Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
3.4 Відображення суми бюджетних фінансових зобов’язань минулих бюджетних періодів, знятих розпорядниками бюджетних коштів з обліку в органах Казначейства 9344 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів минулих бюджетних періодів” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
4. Облік операцій за власними надходженнями бюджетних установ
4.1 Надходження коштів, які належать до власних надходжень бюджетних установ:    
у національній валюті 245 “Єдиний казначейський рахунок” 3142 “Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ”
в іноземній валюті 2342 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків” 3142 “Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ”
у натуральній формі 4242 “Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів” 3142 “Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ”
  Водночас проведення другого запису 2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі”;
4241 “Інші розрахунки за коштами місцевого бюджету”
7542 “Неподаткові надходження”
4.2 Зарахування власних надходжень бюджетних установ на рахунок розпорядника бюджетних коштів:    
у національній валюті та в натуральній формі 3142 “Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ” 3442 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів”
в іноземній валюті 3142 “Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ” 3447 “Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті”
водночас проводиться другий запис 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9162 “Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань”
4.3 Повернення помилково або надміру зарахованих коштів на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ:    
у національній валюті 3442 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів” 3142 “Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ”
в іноземній валюті 3447 “Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті” 3142 “Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ”
водночас проводиться другий запис 9162 “Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
4.4 Повернення помилково або надміру зарахованих коштів платникам:    
у національній валюті 3142 “Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ” 245 “Єдиний казначейський рахунок”
в іноземній валюті 3142 “Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ” 2342 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків”
водночас проводиться другий запис 7542 “Неподаткові надходження” 2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі”
4.5 Відображення операцій, що проводилися із залишками коштів за власними надходженнями, які склались на початок бюджетного року, і вплинули на результат виконання місцевого бюджету    
  отримано залишок:    
у національній валюті 245 “Єдиний казначейський рахунок” 3442 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів”
в іноземній валюті 2342 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків” 3447 “Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті”
Водночас проведення другого запису 4651 “Технічний рахунок” 5541 “Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду”
Водночас проведення другого запису 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9162 “Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань”
  перераховано залишок:    
у національній валюті 3442 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів” 245 “Єдиний казначейський рахунок”;
3141 “Надходження до місцевих бюджетів”
в іноземній валюті 3447 “Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті” 2342 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків”
Водночас проведення другого запису 5541 “Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду” 4651 “Технічний рахунок”
Водночас проведення другого запису 9162 “Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
4.6 Проведення оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів за рахунок власних надходжень:    
у національній валюті 3442 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів” 245 “Єдиний казначейський рахунок”
в іноземній валюті 3447 “Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті” 2342 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків”
у натуральній формі 3442 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів” 4242 “Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів”
Водночас проведення другого запису 804 “Витрати місцевого бюджету”;
834 “Фінансові витрати місцевого бюджету”;
844 “Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету”;
854 “Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету”
2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі”;
4241 “Інші розрахунки за коштами місцевого бюджету”
Водночас на суму проведеної оплати зменшення:    
поточних бюджетних асигнувань 9144 “Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
бюджетних фінансових зобов’язань:    
у разі реєстрації бюджетних фінансових зобов’язань в органах Казначейства 9342 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду”;
9343 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
  у разі не реєстрації бюджетних фінансових зобов’язань в органах Казначейства 9161 “Асигнування на взяття зобов’язань за коштами місцевих бюджетів”;
9162 “Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
4.7 Перерахування коштів на рахунок в банку для придбання іноземної валюти розпорядником бюджетних коштів 3442 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів” 245 “Єдиний казначейський рахунок”
2342 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків” 3447 “Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті”
4.8 Розміщення коштів місцевих бюджетів на депозит в установах банків:    
з рахунків в органах Казначейства 3442 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів” 245 “Єдиний казначейський рахунок”
9162 “Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
2342 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків” 3449 “Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків”
з рахунків в банках 3448 “Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті” 3449 “Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків”
4.9 Повернення коштів, розміщених на депозит в установах банків:    
на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів 245 “Єдиний казначейський рахунок” 3442 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9162 “Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань”
3449 “Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків” 2342 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків”
на рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків 3449 “Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків” 3448 “Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті”
4.10 Перерахування коштів місцевих бюджетів на рахунки в установи банків: 3442 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів” 245 “Єдиний казначейський рахунок”
2342 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків” 3448 “Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті”
9162 “Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
4.11 Повернення коштів у національній валюті, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ:    
перераховано кошти для здійснення повернення у разі недостатності або відсутності поточних надходжень на рахунках 3448 “Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті” 2342 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків”
245 “Єдиний казначейський рахунок” 3442 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9162 “Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань”
перераховано кошти для здійснення повернення 3442 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів” 3142 “Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ”
9162 “Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
здійснено повернення помилково або надміру зарахованих коштів 3142 “Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ” 245 “Єдиний казначейський рахунок”
7542 “Неподаткові надходження” 2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі”
4.12 Проведення оплати розпорядників коштів у національній валюті з рахунків, відкритих у банку 3448 “Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті” 2342 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків”
Водночас проведення другого запису 804 “Витрати місцевого бюджету”;
834 “Фінансові витрати місцевого бюджету”;
844 “Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету”;
854 “Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету”
2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі”
На суму здійснених видатків зменшено бюджетні призначення 9144 “Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
5. Облік операцій за видатками місцевого бюджету
5.1 Виділення коштів місцевого бюджету розпорядникам коштів 3241 “Кошти місцевих бюджетів” 3440 “Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів”
Водночас зменшення планових показників 9293 “Поточний зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів”;
9297 “Поточний зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
5.2 Проведення розподілу виділених бюджетних асигнувань та зарахування коштів на реєстраційні рахунки розпорядників та/або одержувачів коштів місцевих бюджетів, рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами 3440 “Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів” 3442 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів”;
3443 “Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів”;
3444 “Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів”
9831 “Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів” 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку”
Водночас зменшення зведених планових показників 9143 “Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів”;
9147 “Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
Водночас проведення другого запису 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9731 “Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків”
Водночас зменшення поточних планових показників 9294 “Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів”;
9298 “Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
Водночас проведення другого запису за коштами спеціального фонду місцевого бюджету 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9162 “Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань”
5.3 Виділення коштів місцевого бюджету для здійснення оплати рахунків головними розпорядниками коштів відповідного місцевого бюджету, які не мають мережі підвідомчих установ 3241 “Кошти місцевих бюджетів” 3442 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів”;
3444 “Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів”
5.4 Проведення оплати рахунків розпорядників або одержувачів бюджетних коштів 3442 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів”;
3443 “Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів”
245 “Єдиний казначейський рахунок”
Водночас проведення другого запису 804 “Витрати місцевого бюджету”;
834 “Фінансові витрати місцевого бюджету”;
844 “Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету”;
854 “Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету”
2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі”
На суму проведеної оплати рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів зменшення:    
показників бюджетних асигнувань 9144 “Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів”;
9148 “Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
бюджетних фінансових зобов’язань 9342 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду”;
9343 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
5.5 Відновлення касових видатків, проведених у поточному році 245 “Єдиний казначейський рахунок” 3442 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів”;
3443 “Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів”
Водночас проведення другого запису 2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі” 804 “Витрати місцевого бюджету”;
834 “Фінансові витрати місцевого бюджету”;
844 “Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету”;
854 “Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету”
На суму відновлених касових видатків збільшення показників бюджетних асигнувань 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9144 “Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів”;
9148 “Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів”;
916 “Асигнування на взяття зобов’язань за коштами місцевих бюджетів”
5.6 Відновлення касових видатків, проведених у минулих бюджетних періодах 3442 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів”;
3443 “Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів”
3141 “Надходження до місцевих бюджетів”
5.7 Перерахування міжбюджетних трансфертів 3444 “Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів” 3131 “Надходження до державного бюджету”;
3132 “Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ”;
245 “Єдиний казначейський рахунок”
Водночас проведення другого запису 854 “Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету” 2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі”
На суму коштів міжбюджетних трансфертів, перерахованих іншим місцевим бюджетам 9842 “Рахунок для обліку коштів, переданих з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами” 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку”
5.8 Відновлення касових видатків, проведених у поточному році, у випадках їх можливого відновлення відповідно до законодавства 3131 “Надходження до державного бюджету”;
3141 “Надходження до місцевих бюджетів”;
3132 “Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ”;
245 “Єдиний казначейський рахунок”
3444 “Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів”
Водночас проведення другого запису 2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі” 854 “Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету”
На суму коштів міжбюджетних трансфертів, отриманих від інших місцевих бюджетів 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку” 9842 “Рахунок для обліку коштів, переданих з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами”
5.9 Спрямування в дохід відповідного бюджету, з якого надавались міжбюджетні трансферти, коштів, що надійшли на відновлення касових видатків, проведених у минулих бюджетних періодах 3444 “Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів” 3141 “Надходження до місцевих бюджетів”;
3131 “Надходження до державного бюджету”
5.10 Зарахування коштів на рахунок, відкритий в установі банку, для виплати готівкових коштів розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів 2158 “Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою” 245 “Єдиний казначейський рахунок”
2344 “Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету” 2158 “Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою”
5.11 Проведення виплати готівкових коштів розпорядникам або одержувачам бюджетних коштів 344 “Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевого бюджету” 2344 “Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету”
Водночас проведення другого запису 804 “Витрати місцевого бюджету”;
834 “Фінансові витрати місцевого бюджету”;
844 “Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету”;
854 “Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету”
2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі”
На суму проведеної оплати зменшення:    
показників бюджетних асигнувань 9144 “Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів”;
9148 “Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
бюджетних фінансових зобов’язань 9342 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду”;
9343 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
5.12 Зарахування коштів у національній валюті на рахунки місцевих бюджетів, отриманих від продажу іноземної валюти 3241 “Кошти місцевих бюджетів” 2341 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті”
245 “Єдиний казначейський рахунок” 3241 “Кошти місцевих бюджетів”
5.13 Перерахування коштів іноземної валюти з рахунку місцевого бюджету, відкритого в установі банку в іноземній валюті 3241 “Кошти місцевих бюджетів” 4442 “Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів (контррахунок)”
4441 “Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів” 2341 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті”
Водночас проведення другого запису 2342 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків” 3447 “Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті”
5.14 На суму проведеної оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів в іноземній валюті 3447 “Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті” 2342 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків”
  Водночас проведення другого запису 804 “Витрати місцевого бюджету”;
834 “Фінансові витрати місцевого бюджету”;
844 “Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету”;
854 “Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету”
2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі”
  На суму проведеної оплати зменшення:    
  показників бюджетних асигнувань 9144 “Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів”;
9148 “Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
  бюджетних фінансових зобов’язань (у разі їх реєстрації в органах Казначейства) 9342 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду”;
9343 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
5.15 На суму курсової різниці    
у разі зменшення курсу 3447 “Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті” 2342 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків”
9732 “Кошти місцевого бюджету, отримані розпорядниками коштів від курсової різниці” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
у разі збільшення курсу 2342 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків” 3447 “Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9732 “Кошти місцевого бюджету, отримані розпорядниками коштів від курсової різниці”
6. Облік операцій з коштами бюджету розвитку місцевого бюджету, розміщеними в установах банків
6.1 Перерахування у регламентованому режимі коштів на рахунки в банках 3241 “Кошти місцевих бюджетів” 245 “Єдиний казначейський рахунок”
2346 “Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті” 3242 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках в банках”
6.2 Розподіл коштів між головними розпорядниками бюджетних коштів 3242 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках в банках” 2346 “Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті”
2342 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків” 3441 “Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевого бюджету, на рахунках в банках”
Водночас зменшено зведені планові показники місцевого бюджету 9293 “Поточний зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів”;
9297 “Поточний зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
6.3 Проведено розподіл виділених бюджетних асигнувань та зараховано кошти на рахунки розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, відкриті в установах банків 3441 “Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевого бюджету, на рахунках в банках” 2342 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків”
2342 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків” 3448 “Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті”
Водночас зменшено планові показники місцевого бюджету 9143 “Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів”;
9147 “Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів”;
9294 “Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів”;
9298 “Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
6.4 Виділено кошти головним розпорядникам бюджетних коштів, які не мають мережі підвідомчих установ 3242 “Кошти місцевих бюджеті в на рахунках в банках” 2346 “Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті”
2342 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків” 3448 “Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті”
6.5 Проведено оплату рахунків розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів 3448 “Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті” 2342 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків”
Водночас проведення другого запису 804 “Витрати місцевого бюджету”;
834 “Фінансові витрати місцевого бюджету”;
844 “Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету”;
854 “Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету”
2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі”
Водночас зменшено поточні планові показники місцевого бюджету 9144 “Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів”;
9148 “Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
7. Облік операцій з надання кредитів з місцевого бюджету та їх повернення
7.1 Надання кредитів з рахунків розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів 3442 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів”;
3443 “Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів”
245 “Єдиний казначейський рахунок”
Водночас проведення другого запису 8641 “Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів” 2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі”
Відображення дебіторської заборгованості на суму наданих кредитів із місцевого бюджету 2041 “Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів”;
2140 “Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів”
4141 “Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів”
На суму наданих кредитів із місцевого бюджету зменшення:    
бюджетних асигнувань 9144 “Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів”;
9148 “Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
бюджетних фінансових зобов’язань 9342 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду”;
9343 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
7.2 Відображення суми пільги за кредитом, наданої відповідно до законодавства 4141 “Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів” 2041 “Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів”;
2140 “Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів”
Водночас проведення другого запису 5541 “Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду” 4651 “Технічний рахунок”
7.3 Відображення суми нарахованих відсотків та штрафних санкцій 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9441 “Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з місцевого бюджету”;
9444 “Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з місцевого бюджету”
7.4 Відображення суми кредиту, повернутого на рахунок місцевого бюджету 245 “Єдиний казначейський рахунок” 3143 “Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок місцевих бюджетів”
4141 “Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів” 2041 “Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів”;
2140 “Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів”
Водночас проведення другого запису 2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі” 7641 “Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів”
На суму кредиту, повернутого до місцевого бюджету, зменшення планових показників 9294 “Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів”;
9298 “Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
7.5 Сплата до бюджету відсотків за користування кредитом та/або штрафних санкцій 245 “Єдиний казначейський рахунок” 3141 “Надходження до місцевих бюджетів”
9441 “Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з місцевого бюджету”;
9444 “Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з місцевого бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
Водночас проведення другого запису 2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі” 734 “Фінансові доходи державного бюджету”;
744 “Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету”
7.6 Проведення у регламентованому режимі акумулювання коштів місцевого бюджету 3143 “Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок місцевих бюджетів” 3241 “Кошти місцевих бюджетів”
7.7 Відображення заборгованості за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету:    
позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації 2142 “Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками” 2140 “Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів”;
2141 “Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів”
простроченої 2141 “Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів” 2140 “Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів”
яку визнано безнадійною до стягнення та іншу 2143 “Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів” 2140 “Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів”;
2141 “Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів”;
2142 “Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками”
7.8 Відображення заборгованості за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету:    
позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації 2043 “Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками” 2041 “Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів”;
2042 “Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів”
простроченої 2042 “Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів” 2041 “Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів”
яку визнано безнадійною до стягнення та іншу 2044 “Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів” 2041 “Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів”;
2042 “Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів”;
2043 “Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками”
7.9 Списання заборгованості перед місцевим бюджетом за бюджетними кредитами (позиками) та/або фінансовою допомогою, наданими на поворотній основі 4141 “Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів” 204 “Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів”;
214 “Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів”
Водночас проведення другого запису 5541 “Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду” 4651 “Технічний рахунок”
7.10 Списання заборгованості за нарахованими відсотками за користування бюджетними кредитами (позиками) та/або фінансовою допомогою, штрафними санкціями 9441 “Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з місцевого бюджету”;
9444 “Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з місцевого бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
8. Облік операцій з одержання та погашення позик на покриття тимчасових касових розривів за рахунок єдиного казначейського рахунку та позик, отриманих у фінансово-кредитних установах
8.1 Відображення суми отриманої позики:    
у національній валюті 245 “Єдиний казначейський рахунок”;
2150 “Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку”;
2151 “Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку”
3144 “Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету”
в іноземній валюті 2341 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті” 4441 “Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів”
4442 “Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів (контррахунок)” 3144 “Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету”
Відображення суми зобов’язань місцевого бюджету:    
у національній валюті 4142 “Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів” 6642 “Зобов’язання місцевих бюджетів за короткостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку”;
6643 “Зобов’язання місцевих бюджетів за середньостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку”
в іноземній валюті 4142 “Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів” 6148 “Інші поточні внутрішні зобов’язання за позиками місцевих бюджетів”;
6044 “Інші довгострокові внутрішні зобов’язання місцевих бюджетів”
Водночас проведення другого запису 2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі” 7642 “Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування”
На суму отриманої позики відображення планових показників 9272 “Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання”;
9274 “Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
8.2 Зарахування коштів позики до місцевого бюджету 3144 “Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету” 3241 “Кошти місцевого бюджету”
8.3 Відображення суми пролонгованої позики 2152 “Пролонговані позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку” 2150 “Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку”;
2151 “Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку”
8.4 Відображення суми простроченої заборгованості за позикою 2153 “Прострочена заборгованість за позиками, наданими місцевими бюджетами за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку” 2150 “Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку”;
2151 “Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку”;
2152 “Пролонговані позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку”
8.5 Направлення коштів місцевого бюджету на погашення позики 3241 “Кошти місцевих бюджетів” 3446 “Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів”
Перераховування коштів місцевого бюджету на погашення позики:    
в національній валюті 3446 “Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів” 245 “Єдиний казначейський рахунок”;
3144 “Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету”;
2150 “Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку”;
2151 “Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку”;
2152 “Пролонговані позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку”;
2153 “Прострочена заборгованість за позиками, наданими місцевими бюджетами за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку”
в іноземній валюті 3446 “Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів” 4442 “Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів (контррахунок)”
4441 “Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів” 2341 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті”
Зменшено зобов’язання місцевого бюджету на суму погашеної позики:    
в національній валюті 6642 “Зобов’язання місцевих бюджетів за короткостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку”;
6643 “Зобов’язання місцевих бюджетів за середньостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку”
4142 “Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів”
в іноземній валюті 6148 “Інші поточні внутрішні зобов’язання за позиками місцевих бюджетів”;
6044 “Інші довгострокові внутрішні зобов’язання місцевих бюджетів”
4142 “Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів”
Водночас проведення другого запису 8642 “Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування” 2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі”
Водночас відображено планові показники 9272 “Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання”;
9274 “Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
8.6 На суму курсової різниці 4142 “Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів” 6148 “Інші поточні внутрішні зобов’язання за позиками місцевих бюджетів”;
6044 “Інші довгострокові внутрішні зобов’язання місцевих бюджетів”
5541 “Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду” 4651 “Технічний рахунок”
або 6148 “Інші поточні внутрішні зобов’язання за позиками місцевих бюджетів”;
6044 “Інші довгострокові внутрішні зобов’язання місцевих бюджетів”
4142 “Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів”
4651 “Технічний рахунок” 5541 “Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду”
9. Облік операцій з цінними паперами
9.1 Відображено надходження до місцевого бюджету коштів від розміщення цінних паперів 245 “Єдиний казначейський рахунок” 3144 “Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету”
Водночас проведення другого запису 2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі” 7642 “Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування”
Відображення зобов’язання місцевого бюджету на підставі інформації про розміщення цінних паперів 4142 “Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів” 6041 “Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів”;
6442 “Короткострокові зобов’язання за цінними паперами місцевих бюджетів”;
6443 “Середньострокові зобов’язання за цінними паперами місцевих бюджетів”
На суму надходжень відображення планових показників 9272 “Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання”;
9274 “Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
9.2 Зарахування коштів до місцевого бюджету 3144 “Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету” 3241 “Кошти місцевих бюджетів”
9.3 Спрямування коштів місцевого бюджету на погашення цінних паперів 3241 “Кошти місцевих бюджетів” 3446 “Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів”
9.4 Перерахування коштів місцевого бюджету на погашення цінних паперів 3446 “Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів” 245 “Єдиний казначейський рахунок”
Водночас проведення другого запису 8642 “Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування” 2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі”
На проведену суму зменшення зобов’язань місцевого бюджету 6041 “Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів”;
6442 “Короткострокові зобов’язання за цінними паперами місцевих бюджетів”;
6443 “Середньострокові зобов’язання за цінними паперами місцевих бюджетів”
4142 “Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів”
На суму погашення цінних паперів відображення планових показників 9272 “Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання”;
9274 “Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
10. Розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозит
10.1 Направлення коштів місцевих бюджетів для розміщення на депозит 3241 “Кошти місцевих бюджетів” 3446 “Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів”
10.2 Перерахування коштів місцевих бюджетів для розміщення на депозит 3446 “Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів” 245 “Єдиний казначейський рахунок”
2345 “Депозити місцевих бюджетів” 4242 “Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів”
Водночас проведення другого запису 8642 “Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування” 2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі”
На суму розміщених коштів на депозит відображення планових показників 9272 “Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання”;
9274 “Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
10.3 Повернення коштів місцевого бюджету з депозиту 245 “Єдиний казначейський рахунок” 3446 “Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів”
4242 “Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів” 2345 “Депозити місцевих бюджетів”
Водночас проведення другого запису 2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі” 7642 “Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування”
На суму повернених коштів на депозит відображення планових показників 9272 “Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання”;
9274 “Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
10.4 Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів місцевого бюджету 3144 “Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету” 3241 “Кошти місцевих бюджетів”
11. Облік операцій щодо спрямування коштів загального фонду до бюджету розвитку місцевого бюджету
11.1 Виділення коштів із загального фонду місцевого бюджету для спрямування до бюджету розвитку 3241 “Кошти місцевих бюджетів” 3144 “Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету”
На виділену суму відображення планових показників (загальний фонд) 9272 “Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання”;
9274 “Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
Водночас проведення другого запису 5541 “Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду” 4651 “Технічний рахунок”
11.2 Перерахування коштів до бюджету розвитку місцевого бюджету 3144 “Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету” 3144 “Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету”
8642 “Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування” 2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі”
2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі” 7642 “Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування”
На виділену суму відображення планових показників (спеціальний фонд) 9272 “Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання”;
9274 “Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
11.3 Зарахування коштів до спеціального фонду місцевого бюджету 3144 “Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету” 3241 “Кошти місцевих бюджетів”
Водночас проведення другого запису 4651 “Технічний рахунок” 5541 “Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду”
12. Облік операцій з відображення заборгованості боржників перед місцевими бюджетами за кредитами (позиками), наданими за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії
12.1 Відображення боргових зобов’язань суб’єктів господарювання щодо отриманих та непогашених кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями:    
у національній валюті 9541 “Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями” 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку”
в іноземній валюті 9542 “Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями” 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9443 “Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами”
12.2 Відображення коштів місцевого бюджету в іноземній валюті, перерахованих на виконання гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити (позики) під місцеві гарантії 3241 “Кошти місцевих бюджетів” 4442 “Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів (контррахунок)”
4441 “Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів” 2342 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків”;
2341 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті”
12.3 Відображення в бухгалтерському обліку операцій за гарантіями, наданими місцевим бюджетом позичальникам 4241 “Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів” 3442 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів”;
3443 “Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9731 “Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків”
Водночас проведення другого запису 3442 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів”;
3443 “Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів”
4241 “Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів”
Водночас проведення другого запису 8641 “Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів” 2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі”
Водночас проведення другого запису 2144 “Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами”;
2045 “Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами”
4141 “Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів”
Водночас зменшення планових показників 9144 “Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів”;
9148 “Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
у разі здійснення витрат, пов’язаних із закупівлею іноземної валюти 3241 “Кошти місцевих бюджетів” 245 “Єдиний казначейський рахунок”
12.4 Відображення коштів, перерахованих на виконання гарантійних зобов’язань за позичальників за результатами вступу в силу місцевих гарантій    
у національній валюті 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку” 9541 “Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями”
в іноземній валюті 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку” 9542 “Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями”
12.5 Нарахування відсотків та штрафних санкцій за кредитами, залученими під місцеві гарантії 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9442 “Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії”;
9445 “Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії”
12.6 Відображення суми коштів, що надійшли в рахунок оплати надання місцевих гарантій за іноземними кредитами 245 “Єдиний казначейський рахунок” 3141 “Надходження до місцевих бюджетів”
2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі” 7441 “Інші доходи за обмінними операціями”
9443 “Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
12.7 Відображення суми відшкодування коштів, витрачених міськими радами на виконання гарантійних зобов’язань, що надійшли від позичальників кредитів (позик), отриманих під місцеві гарантії 245 “Єдиний казначейський рахунок” 3143 “Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок місцевих бюджетів”
На суму відшкодування зменшення заборгованості за кредитами, наданими під місцеві гарантії 4141 “Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів” 204 “Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів”;
214 “Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів”
Водночас проведення другого запису 2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі” 7641 “Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів”
На суму відшкодування зменшення планових показників 9294 “Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів”;
9298 “Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
12.8 Відображення суми коштів, що надійшли в рахунок сплати відсотків та штрафних санкцій за користування іноземними кредитами 245 “Єдиний казначейський рахунок” 3141 “Надходження до місцевих бюджетів”
Водночас проведення другого запису 2343 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі” 7341 “Фінансові доходи місцевого бюджету”;
7532 “Неподаткові надходження”;
7534 “Інші доходи за необмінними операціями”
На суму отриманих коштів зменшення планових показників 9442 “Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії”;
9445 “Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
12.9 Відображення заборгованості за короткостроковими кредитами, наданими під гарантійні зобов’язання:    
позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації 2146 “Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками” 2144 “Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами”;
2145 “Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами”
простроченої 2145 “Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами” 2144 “Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами”
яку визнано безнадійною до стягнення та іншу 2147 “Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами” 2144 “Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами”;
2145 “Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами”;
2146 “Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками”
12.10 Відображення заборгованості за довгостроковими кредитами, наданими під гарантійні зобов’язання:    
позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації 2047 “Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками” 2045 “Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами”;
2046 “Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами”
простроченої 2046 “Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами” 2045 “Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами”
яку визнано безнадійною до стягнення та іншу 2048 “Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами” 2045 “Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами”;
2046 “Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами”;
2047 “Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками”
12.11 Відображення суми курсової різниці:    
за кредитами, що надавались під гарантійні зобов’язання, та розрахунками за операціями з кредитами місцевого бюджету 204 “Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів”;
214 “Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів”
4141 “Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів”
4651 “Технічний рахунок” 5541 “Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду”
або 4141 “Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів” 204 “Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів”;
214 “Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів”
5541 “Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду” 4651 “Технічний рахунок”
за нарахованими відсотками за кредитами (позиками), залученими під місцеві гарантії 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9442 “Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії”
або 9442 “Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
за нарахованою платою за надання гарантій за іноземними кредитами 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9443 “Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами”
або 9443 “Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
за гарантіями, що надані позичальникам іноземних кредитів 9541 “Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями” 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку”
або 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку” 9541 “Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями”
12.12 Списання заборгованості суб’єктів господарювання перед місцевим бюджетом за кредитами (позиками), залученими під місцеві гарантії 4141 “Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів” 204 “Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів”;
214 “Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів”
Водночас проведення другого запису 5541 “Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду” 4651 “Технічний рахунок”
або 4651 “Технічний рахунок” 5541 “Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду”
12.13 Списання заборгованості суб’єктів господарювання перед місцевим бюджетом за нарахованими відсотками, штрафними санкціями, нарахованою платою за надані місцеві гарантії 9442 “Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії”;
9443 “Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами”;
9445 “Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
13. Облік операцій з річного закриття рахунків
13.1 Списання залишків коштів з рахунків розпорядників (одержувачів) коштів місцевих бюджетів, розташованих на інших територіях ніж місцевий бюджет:    
в органі Казначейства за місцем обслуговування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів 3442 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів”;
3443 “Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів”;
3444 “Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів”
245 “Єдиний казначейський рахунок”
9731 “Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9294 “Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів”;
9298 “Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів”
в органі Казначейства, який обслуговує місцевий бюджет 245 “Єдиний казначейський рахунок” 3440 “Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів”
9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку” 9831 “Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9143 “Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів”;
9147 “Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів”
13.2 Списання залишків коштів з рахунків розпорядників (одержувачів) коштів місцевих бюджетів:    
з реєстраційних рахунків 3442 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів”;
3443 “Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів”;
3444 “Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів”
3440 “Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів”;
3241 “Кошти місцевих бюджетів”
9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку” 9831 “Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9143 “Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів”;
9147 “Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів”
9731 “Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9294 “Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів”;
9298 “Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів”
з особових рахунків 3440 “Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів” 3241 “Кошти місцевих бюджетів”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9293 “Поточний зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів”;
9297 “Поточний зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів”
13.3 Перераховано кошти бюджету розвитку:    
з рахунків розпорядників коштів місцевих бюджетів, відкритих в установах банків: 3448 “Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті” 2342 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків”
2342 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків” 3432 “Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9143 “Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів”;
9147 “Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів”;
9294 “Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів”;
9298 “Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів”
з особових рахунків головних розпорядників коштів місцевих бюджетів, відкритих у банках 3441 “Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевого бюджету, на рахунках в банках” 2342 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків”
2346 “Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті” 3242 “Кошти місцевих бюджетів на рахунках в банках”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9297 “Поточний зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів”;
9293 “Поточний зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів”
13.4 Закриття рахунків у органах Казначейства, які обслуговують розпорядників коштів місцевих бюджетів, розташованих на різних адміністративних територіях:    
в органах Казначейства, які обслуговують розпорядників коштів місцевих бюджетів, розташованих на іншій адміністративній території ніж місцевий бюджет:    
на суму власних надходжень 7542 “Неподаткові надходження” 4651 “Технічний рахунок”
на суму видатків 4651 “Технічний рахунок” 804 “Витрати місцевого бюджету”;
834 “Фінансові витрати місцевого бюджету”;
844 “Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету”;
854 “Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету”
на суму наданих кредитів 4651 “Технічний рахунок” 8641 “Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів”
на суму повернутих кредитів 7641 “Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів” 4651 “Технічний рахунок”
на суму операцій, що проводилися протягом року та вплинули на результат виконання місцевого бюджету 4651 “Технічний рахунок” 5541 “Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду”
5541 “Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду” 4651 “Технічний рахунок”
в органах Казначейства, які обслуговують місцевий бюджет:    
на суму власних надходжень 4651 “Технічний рахунок” 7542 “Неподаткові надходження”
на суму видатків 804 “Витрати місцевого бюджету”;
834 “Фінансові витрати місцевого бюджету”;
844 “Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету”;
854 “Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету”
4651 “Технічний рахунок”
на суму наданих кредитів 8641 “Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів” 4651 “Технічний рахунок”
на суму повернутих кредитів 4651 “Технічний рахунок” 7641 “Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів”
на суму операцій, що проводилися протягом року та вплинули на результат виконання місцевого бюджету 5541 “Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду” 4651 “Технічний рахунок”
4651 “Технічний рахунок” 5541 “Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду”
13.5   Проведення операцій із закриття рахунків в органах Казначейства:    
на суму доходів місцевих бюджетів 714 “Доходи місцевого бюджету від надання послуг”;
724 “Доходи місцевого бюджету від продажу”;
734 “Фінансові доходи місцевого бюджету”;
744 “Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету”;
754 “Доходи за необмінними операціями місцевих бюджетів”
5541 “Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду”
на суму видатків місцевих бюджетів 5541 “Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду” 804 “Витрати місцевого бюджету”;
834 “Фінансові витрати місцевого бюджету”;
844 “Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету”;
854 “Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету”
на суму умовних доходів 764 “Умовні доходи місцевих бюджетів” 4651 “Технічний рахунок”
на суму умовних витрат 4651 “Технічний рахунок” 864 “Умовні витрати місцевих бюджетів”
на суму доходів, що підлягають розподілу 454 “Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до місцевих бюджетів, які підлягають розподілу” 4341 “Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу”
на суму коштів місцевих бюджетів, переданих:    
розпорядниками бюджетних коштів місцевих бюджетів 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку” 983 “Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів”
іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами 9911 “Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку” 9842 “Рахунок для обліку коштів, переданих з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами”
на суму коштів місцевих бюджетів, отриманих    
розпорядниками бюджетних коштів місцевих бюджетів 973 “Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
місцевими бюджетами 7642 “Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування” 4651 “Технічний рахунок”
на суму планових показників 914 “Бюджетні асигнування місцевих бюджетів”;
926 “Показники розпису доходів місцевих бюджетів”;
927 “Показники розпису фінансування місцевих бюджетів”;
929 “Показники розпису асигнувань місцевих бюджетів”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
13.6 Закриття рахунків за зобов’язаннями розпорядників бюджетних коштів:    
на суму зареєстрованих та непогашених бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів 9341 “Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів” 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
на суму зареєстрованих та непогашених у кінці бюджетного періоду бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів 9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку” 9344 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів минулих бюджетних періодів”
9342 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду”;
9343 “Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду”
9921 “Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку”
13.7 Списання суми фінансового результату виконання місцевого бюджету звітного періоду на накопичений фінансовий результат 5541 “Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду” 5542 “Накопичені фінансові результати виконання місцевих бюджетів”

Державна казначейська служба України за потреби може застосовувати кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій про виконання місцевого бюджету, що не передбачена Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання місцевого бюджету із збереженням єдиних методологічних засад, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та іншими нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку в державному секторі, яка визначається у розпорядчому документі про облікову політику.

Директор Департаменту
прогнозування доходів бюджету
та методології бухгалтерського обліку
Ю. П. Романюк
13 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X